Nabory wniosków

Harmonogram konkursów 2014
Generatory wniosków
Listy rankingowe
Listy członków KOP
Archiwum naboru wniosków
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Konkurs 1.3.2_1_2008
Konkurs 5.4.2_1_2008
Konkurs 5.4.2_2_2008
Konkurs 5.5.2_1_2008

Konkurs 1.3.2_1_2008

Konkurs otwarty DWF_1.3.2_1_2008 - „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrazania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs otwarty nr DWF_1.3.2_1_2008 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mezczyzn oraz godzenia zycia zawodowego i rodzinnego poprzez:

  • Wdrażanie i upowszechnianie rozwiazań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego m.in. poprzez:
    • pilotażowa realizacje kompleksowych programów powrotu do pracy po przerwie zwiazanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego,
    • tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi (w tym m.in. usług opiekuńczych świadczonych w warunkach domowych).
  • Upowszechnianie i promocje alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznienie czasu pracy pracownika (m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska [job sharing]).

Wnioski o dofinansowywanie realizacji projektu należy złożyc osobiscie, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.15 do 16.15 od dnia 8 grudnia 2008 r. do wyczerpania alokacji w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszajacej Konkurs. Konkurs ma charakter otwarty. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na realizacje projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostepna jest kwota 4 000 000 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w Wydziale Promocji EFS i Pomocy Technicznej pod numerem telefonu: 22 461 63 47 oraz 22 461 63 76.

Pliki do pobrania

  • Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami - konkurs nr DWF_1.3.2_1_2008 pobierz plik
  • Ogłoszenie - konkurs nr DWF_1.3.2_1_2008 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS