reklama

Konferencja Priorytet I

Słowo wstępu

 

Szanowni Państwo,

22 października 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zatrudnienie i integracja społeczna – realizacja Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” organizowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencja była okazją do podsumowania efektów projektów systemowych i konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu I PO KL.

Konferencję otworzyła Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiciele Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ochotniczych Hufców Pracy, Banku Gospodarstwa Krajowego i beneficjentów przestawili bieżący stan działań i doświadczenia z realizacji projektów.

Podczas konferencji zaprezentowano m.in.:

  • przykłady projektów z Działania 1.5 PO KL, w którym możliwe jest m. in. finansowanie punktów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ogólnopolskich kampanii informacyjnych na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego,
  • projekty ukierunkowane na aktywizację i wsparcie w zatrudnieniu dla członków społeczności romskiej,
  • systemowe rozwiązania na rzecz ekonomii społecznej na przykładzie projektu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Działaniu 1.4 PO KL,
  • projekty skierowane do instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy,
  • projekty skierowane do osób młodych.

Wszystkie prezentacje z konferencji dostępne są w dziale MATERIAŁY.

Bardzo dziękujemy Prelegentom za interesujące wystąpienia.

 

Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Za wdrażanie Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL odpowiedzialne są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Pośrednicząca oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucje Pośredniczące II stopnia.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS