reklama

Konferencja Priorytet V

5 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Dobre rządzenie – realizacja Priorytetu V (Działania 5.4 i 5.5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” organizowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Celem Priorytetu V PO KL jest zapewnienie partnerskiego modelu współpracy administracji oraz partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej. Odnosi się to do wzmacniania mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych oraz do realizacji zadań publicznych.

Konferencja była okazją do podsumowania stanu wdrażania Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego PO KL nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jak również do zaprezentowania wybranych projektów systemowych i konkursowych, w tym projektów innowacyjnych.

Konferencję otworzyła Pani Małgorzata Michalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS. Pan Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS podsumował projekty systemowe realizowane w ramach Poddziałania 5.4.1 PO KL. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i partnerów społecznych zaprezentowali bieżące informacje o realizowanych działaniach i doświadczenia z wdrażanych projektów.

Bardzo dziękujemy Prelegentom za interesujące wystąpienia, a Gościom za uczestnictwo.

Wszystkie prezentacje z konferencji dostępne są w zakładce materiały.

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS