reklama

Konferencja Priorytet II

29 października 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Dla rozwoju i zdrowia… Europejski Fundusz Społeczny – realizacja Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” organizowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Priorytet II stanowi połączenie wsparcia dla obszaru przedsiębiorczości i ochrony zdrowia, które służy wspólnemu celowi – wsparciu osób pracujących. Celem konferencji było podsumowanie stanu realizacji działań w ramach Priorytetu II PO KL.

Konferencję otworzyła Pani Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Szkoły Głównej Handlowej przedstawili bieżące informacje o realizowanych działaniach i doświadczenia z wdrażanych projektów.

Konferencja była okazją do debaty nad rynkiem pracy w Polsce w oparciu o wyniki projektów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaprezentowany został również projekt innowacyjny „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” oraz efekty konkursów ogłaszanych przez PARP skie-rowanych do menadżerów i działów HR.

Przedstawiono również efekty projektów systemowych nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Beneficjenci systemowi – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – zaprezentowali projekty wdrażane w ramach Działania 2.3 PO KL.

Bardzo dziękujemy Prelegentom za interesujące wystąpienia, a Gościom za uczestnictwo.

Wszystkie prezentacje dostępne są w zakładce MATERIAŁY.

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS