Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2021-04-12 09:34:10
Cytuj
Księgowi często marzą o tym, aby posiadać własne biuro rachunkowe. Popyt na usługi księgowe sprawia, że wiele osób, które nie mają wiele wspólnego z księgowością, również myśli o otwarciu biura rachunkowego. Czego potrzebujemy, aby otworzyć biuro księgowe i świadczyć usługi rachunkowe? Odpowiadamy: https://www.paczto.pl/co-trzeba-miec-aby-otworzyc-biuro-rachunkowe/
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-08 01:12:00
Cytuj


Księgowość dla przedsiębiorstw

Prowadzenie firmy wiąże się bezpośrednio z koniecznością prowadzenia księgowości. Na podstawie dokumentów księgowych rejestrowane są wszystkie wydarzenia finansowe w firmie, za pomocą czego znacznie łatwiej analizować wydatki. Dokumenty księgowe uwzględniają m.in. informacje na temat zakupów i sprzedaży, wydatków czy inwestycji przedsiębiorstwa oraz informacje z kategorii podatków albo wynagrodzenia pracowników. Ze względu na to, że księgowość jest istotnym oraz szerokim działem właściwie każdej działalności, biorąc pod uwagę jej wielkość potrzebna jest osoba, współpraca z biurem rachunkowym lub cały wydział odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji rachunkowej.


Biuro rachunkowe

Istnieją dwa główne sposoby prowadzenia księgowości, to są: pełna księgowość, inaczej księga handlowa i księga przychodów i rozchodów, czyli księga podatkowa. Przepisy opisane w ustawie o rachunkowości regulują zasady, które określają, jakie firmy powinny wybrać księgę handlową, a którą w zupełności wystarczy księga przychodów i rozchodów. Uzależnione to jest od formy działalności gospodarczej i od samego charakteru przedsiębiorstwa i przychodu w roku obrotowym.

Sposoby prowadzenia księgowości- Biuro rachunkowe Toruń

Pełna księgowość to najobszerniej rozbudowana metoda rozliczeń. Przez szczegółowe informacje analizuje finansową sytuację przedsiębiorstwa: rentowność, płynność oraz finansową gospodarność. Na podstawie księgi handlowej przedsiębiorstwo rozlicza się z organami podatkowymi. Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są m.in. spółki handlowe w tym kapitałowe, osobowe oraz spółki w organizacji, fundacje i stowarzyszenia nawet , gdy ich przychodem są wyłącznie składki członkowskie, a także powiaty, województwa, gminy oraz ich związki. Oprócz tego księgę handlową prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli w poprzednim roku obrotowym ich przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych wyniosły co najmniej równowartość 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Natomiast księga przychodów i rozchodów jest księgowością uproszczoną. Wpisy na temat przychodów i rozchodów muszą zawierać w tym przypadku spis dochodów, kosztów i przychodów z rozgraniczeniem na zwolnienia podatkowe. Do ewidencji w księgowości uproszczonej muszą być uzupełnione także ewidencje trwałych środków, pracowników, a także wykaz dochodów zwolnionych z podatku we wcześniejszych latach. Księgę przychodów i rozchodów prowadzą osoby fizyczne, cywilne spółki osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych i partnerskie spółki, których przychód roku obrotowego nie jest wyższy 2.000.000 euro w złotówkach.

Metoda prowadzenia księgowości zależy od obszaru działalności firmy, jej charakteru, wielkości i struktury. O tym, któremu sposobowi prowadzenia księgowości musi podlegać dana firma zawsze można omówić ze specjalistą. Na przykład zakładając działalność ze wsparciem biura rachunkowego, przedsiębiorca z pewnością uzyska podpowiedź wprost od księgowej, która metoda okaże się najwłaściwsza.

Księgowość elektroniczna

Biuro rachunkowe Toruń

Tak jak w pozostałych branżach, w księgowości też pojawiają się nowe metody technologiczne. Dużym ulepszeniem w prowadzeniu działalności są powstałe na przestrzeni ostatnich lat komputerowe programy, gwarantujące kompleksowe prowadzenie ksiąg. Często takie programy da się kupić w abonamencie lub na własność. Sporo biur rachunkowych używa tych programów, głownie dlatego, że księgowość elektroniczna jest ogromnym udogodnieniem dla pracy samej księgowej, ale także komfortu przedsiębiorcy. Pośród różnych funkcji w księgowości online znajdują się: umiejętność sprawnego i szybkiego przekazywania, wystawiania, a także kompletowania dokumentów, modyfikacji planów kont, szybkiego podglądu finansów albo wglądu w informacje o podatkach i składkach ZUS. Zazwyczaj program księgowości online jest bardzo przystępny w obsłudze, a wszelkie aktualizacje dbają, żeby program był bezustannie zgrany z przepisami.

Jak nawiązać współpracę z księgową?

Metody współpracy z księgową są zróżnicowane. W przypadku dużych firm, w któ®ych jest wiele wytwarzanych dokumentów księgowych, najbardziej korzystne będzie zatrudnienie księgowej (albo nawet powołanie całego działu księgowego) na etat. W sytuacji średnich i mniejszych przedsiębiorstw przeważnie używaną praktyką jest załatwianie spraw księgowych, nawiązując współpracę z biurem rachunkowym. Niezbędne we współpracy z księgową jest określenie narzędzi, z których będą korzystać obie strony, żeby w jak najbardziej szybki sposób udostępniać dokumenty oraz podejmować działania w księgowości. W księgowości trzeba stosować się do terminów, z uwagi na to wszystkie dokumenty, za każdym razem skompletowane oraz jak najpoprawniej opisane powinny trafiać do księgowej we właściwym czasie. W tym celu potrzebna jest też dobra komunikacja. Elementem komunikacji oddziałującym na wygodną współpracę, na który powinno się zwrócić uwagę jest szybki przepływ informacji. Księgowa musi posiadać dostęp do elementarnych informacji finansowych oraz sytuacji przedsiębiorstwa, by móc dobrze wykonywać swoje zadania.


Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-10 17:43:32
Cytuj
Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem wielu ważnych decyzji. Jedną z nich jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona połączona z doborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, ponieważ nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie dobre dla wybranej działalności. Ważne jest także zbliżone przypuszczenie przychodów, które ułatwi ocenę najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma chce skorzystać.

Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek

Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń

FORMY OPODATKOWANIA DLA FIRMY

W Polsce istnieją cztery formy opodatkowania: podatek na ogólnych zasadach, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje zalety i wady, a wybór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skonsultować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w wszechstronnym zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego powodu ten krok w trakcie zakładania firmy również jest bardzo ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Co do zasady jeśli przedsiębiorstwo nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa według tych reguł.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w przypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł oraz 32% - kiedy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego wliczają się wszystkie wartości, zakupy i inwestycje, które są potrzebne, aby go osiągnąć (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można również korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się razem z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Działania w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od przychodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten rodzaj rozliczenia opłaca się, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy zabiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności o wysokości: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Firma ma możliwość pobierania ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż konieczna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy też przechowywać wszelkie dowody zakupu, a na koniec roku obowiązkowo przeprowadza się inwentaryzację materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie danych takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, w której znajduje się firma czy wiek podatnika. Tą wartość ustala się co roku. Z tej przyczyny ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu uzyskania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie konieczne jest okazywanie rachunków lub faktur poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Decyzja o wyborze opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego działania, jest księgowość i kontakt z dobrym biurem rachunkowym. Każda z form ma inne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dopasowany mądrze.


Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-10 17:44:01
CytujDlaczego warto zdecydować się na współpracę z biurem rachunkowym?

Korzyści korzystania z usług biura rachunkowego można wyróżnić bardzo dużo. Decydując się na współdziałanie z biurem rachunkowym obok tego, że osiąga się łączność z wykształconym profesjonalistą, to również wysokiej klasy obsługę. Choć w głównej mierze biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, trzeba dodać, że istnieje więcej zadań, których się podejmuje. Między innymi przeprowadza wyceny aktywów i pasywów, sporządza zestawienia sald i obrotów i segreguje i kataloguje dokumenty firmy. Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym sprawia, że biuro zabiera część zadań przedsiębiorcy, umożliwiając koncentrację na samej działalności. Dzięki temu zdobywa się nadzór nad poprawnością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Poza tym biuro rachunkowe przeprowadza ewidencję wydarzeń gospodarczych, przygotowuje sprawozdania finansowe, a nawet przekazuje deklaracje ZUS i podatkowe. Solidna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę i znajomość przepisów

Prawo podatkowe często się aktualizuje, z tej przyczyny nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe gwarantują stałą aktualizację swojej wiedzy. Wnikliwa analiza i szybkie dostosowanie do wdrażanych zmian, zapewnia, że wszystkie dokumenty i rozliczenia będą miały odpowiednią strukturę, niezbędne dane oraz utrzymują konieczny porządek. Na podstawie doświadczenia biuro rachunkowe wypracowało najlepszy sposób pracy. Pracownicy wiedzą, jak współdziałać z klientem, żeby odbierać dokumenty we właściwym terminie i jak im pomagać w biznesie. Obok tego klienci biura rachunkowego z reguły uzyskują komplet informacji, a nawet pomoc w przyswojeniu najnowszych przepisów. Księgowa we wszystkich obszarach działa na korzyść przedsiębiorcy, dlatego z pewnością powiadamia o wprowadzonych zobowiązaniach i możliwościach, jakie usprawnią prowadzenie działalności.

Poprawność oraz łatwy dostęp do księgowych dokumentów

Wszelkie operacje finansowe firmy ewidencjonowane są poprzez dokumenty księgowe. Na ich podstawie da się dokonać poprawnych rozliczeń, z tego powodu są najistotniejszym elementem pracy . Wśród nich wyróżniamy takie dowody księgowe jak dokumenty zewnętrzne generowane dla lub przez kontrahentów, dowody wewnętrzne obejmujące działania wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dokumenty zbiorcze lub dowody korygujące nanoszące poprawki na błędne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, by dokumenty dostarczane były w komplecie i miały poprawną strukturę oraz wszystkie niezbędne informacje. Istotne, by klient dostarczał wszelkie dowody na bieżąco, żeby księgowa mogła przeliczyć je w odpowiednim czasie.

Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm

Sposób wysyłania dowodów do biura rachunkowego z reguły zależy od jego działania. W niektórych konieczne jest udostępnianie dowodów księgowych w oryginale. W innych miejscach wystarczy właściwie opisana kopia. Czasami dokumenty należy przynosić wprost do biura rachunkowego, gdzieniegdzie wystarcza wysyłka skanu. Co ważne każde biuro rachunkowe troszczy się o zabezpieczenie dokumentów przed uszkodzeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem czy wprowadzaniem zmian. Klient ma ciągły dostęp do swoich dowodów księgowych, szczególnie jeżeli biuro rachunkowe używa najnowszych rozwiązań.

Elektorniczna księgowość

Współczesne biura rachunkowe z reguły używają programów księgowości elektronicznej. Ich główną zaletą jest elektroniczny wgląd do dokumentów ze wszystkich urządzeń. Nowoczesna księgowość online pozwala na wprowadzanie wszelkich dokumentów księgowych, jakich zapisy online zbierane są na absolutnie chronionych serwerach. Obok tego takie programy wspierają tworzenie zestawień i rozliczeń, a także wspomagają kontakt pomiędzy biurem rachunkowym, a przedsiębiorca. Co więcej programy księgowości elektronicznej są intuicyjne i proste w obsłudze. Osoby instalujące program z reguły proponują dodatkowe szkolenia, a także całkowite wsparcie i porady techniczne. Takiego rodzaju programy są ciągle aktualizowane, by były zgrane z przepisami i zapewniały bezpieczeństwo informacji.

Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak księgowość elektroniczna, a także możliwościom w zakresie oddawania dokumentów, współpraca z biurem jest komfortowa. Obok tego większość biur rachunkowych prezentuje kompleksową ofertę. Oprócz gruntownej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wyliczeń dla pracowników m.in. pomagają w zakładaniu firmy, przesyłają deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują klientów czy np. oferują konsultacje przez telefon. Ważnym elementem współpracy jest też to, że wszystkie biura rachunkowe muszą posiadać ubezpieczenie OC. W przypadku błędów z winy biura, konsekwencje finansowe zostaną opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie żadnych kosztów. Równie cennym atutem jest zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje pomoc i wiedzę, dlatego sam przedsiębiorca nie musi nadążać za nowościami w przepisach ani dokształcać się w tym zakresie. Współpraca zapewnia koncentrację na prowadzeniu działalności.


Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-10 17:44:34
Cytuj
Księgowość elektroniczna

Wnajęcie biura rachunkowego ma swoje plusy nie tylko pod względem rzetelnego wsparcia w wyliczeniach oraz wykorzystania właściwych przepisów. Współcześnie wiele biur rachunkowych i samodzielnych księgowych korzysta z programów księgowości elektronicznej. Co powoduje, że elektroniczna księgowość jest popularną wybieraną metodą? Przede wszystkim dlatego, że aplikacja ma wszechstronne zastosowanie i sprawdzi się w każdym rodzaju przedsiębiorstwa. Ponadto instalacja, a następnie używanie takiego programu księgowości online jest proste. Zazwyczaj firmy wprowadzające taki system proponują szkolenia dla pracowników i przedsiębiorców, jacy będą używali e-księgowości, a także wsparcie techniczne. Zastosowanie programu księgowości online usprawnia pracę samej księgowej i jest całkowicie korzystne dla przedsiębiorcy.

Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Zakładanie firm

Jak działa e-księgowość?

Możliwości programu e-księgowości są tak duże, że bez problemu można je dopasować do charakteru i wymogów przedsiębiorstwa. Przede wszystkim poprzez tego typu aplikacje możliwe jest gromadzenie dokumentów firmowych oraz ich tworzenie (na przykład deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), dzięki czemu prędko będą zdatne do druku i przesłania do właściwego organu np. Urzędu Skarbowego czy ZUS. Przez e-księgowość można też prowadzić księgi rachunkowe, obliczać składki podatkowe, sporządzać bazy danych lub rozbudowywać i edytować plany kont. Ważnym atutem jest również magazynowy system, czy wgląd w analizy. Ciągły kontakt z biurem rachunkowym lub z księgowym gwarantuje prawidłowość rozliczeń i szybki obieg danych. Taka metodą księgi rachunkowe prowadzone są fachowo i nie ma w nich jakichkolwiek uchybień. Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy w zakresie księgowości jest dostarczanie dokumentów na czas, żeby nie dopuszczać do zaległości rozliczeniowych.

Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń

System elektonicznej księgowości

Pośród najbardziej znanych aplikacji księgowości elektronicznej jest enova365, która we wszechstronny sposób steruje zasobami firmy. Ta współczesna aplikacja daje użytkownikom możliwość podglądu w potrzebne dane, a także kompletnego rozporządzania dokumentami. Program enova365 jest całkowicie kompatybilny z pozostałymi systemami księgowości online, dlatego też bez problemu można do niego wgrywać dokumenty wystawione przez inny program. Na tym programie e-księgowości klient może pracować sam i z pomocą księgowej lub biura rachunkowego. Jest stosunkowo łatwy w użyciu, a regularne aktualizacje przekonują, że poszczególne elementy będą zgrane z obowiązującymi przepisami oraz zachowają bezpieczeństwo danych. Korzystanie z programu księgowości elektronicznej w dużym stopniu mechanizuje działania oraz wspomaga prowadzenie ksiąg. Dodatkowo w programie enova365 możliwe jest przyznawanie uprawnień, za pomocą czego przedsiębiorca łatwo określi dostęp pracowników oraz ich pole działania.

Biuro rachunkowe enova
Biuro rachunkowe enova
Księgowość enova

Opcje systemu do księgowości i faktur

Program enova365 przygotowano z modułów skierowanych na konkretne pola funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każda firma, która postawi na aplikację e-ksiegowości, może dopasować do do siebie wybrane moduły. Każdy z nich skierowany jest na prowadzenie biznesu w różnych dziedzinach. Dla samodzielnych księgowych i klientów biur rachunkowych uruchomiono parę modułów dedykowanych. Każdy z nich oferuje najbardziej konieczne opcje. Przede wszystkim umożliwiają kompletną obsługę klientów biura rachunkowego.

To oznacza bezproblemowe przeprowadzanie powtarzalnych czynności, generowanie plików JPK_VAT lub na przykład przygotowywanie obrachunkowych okresów. Dzięki aktualizacjom księgowości online wszelkie pliki są zgodne z wytycznymi, a przy okazji można je bez przeszkód przekazywać do odpowiednich organów. Oprócz tego biuro rachunkowe za sprawą systemu księgowości online rozlicza VAT oraz gromadzi konieczną ewidencję. Ponadto wszelkie rozliczenia kadrowo-płacowe dotyczące czasu pracy, nadgodzin, zwolnień chorobowych oraz delegacji i urlopów są uwzględniane w możliwościach programu. Na bazie tego możliwe jest przygotowywanie deklaracji ZUS. Tworzenie wszelkich rozliczeń i deklaracji możliwe jest za sprawą wbudowanych schematów.

Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń

To, co istotne dla klientów biura , jeżeli korzysta z księgowości online, to komunikacja między biurem, a klientem. Przez program e-księgowości przedsiębiorca ma ciągły dostęp do najistotniejszych dokumentów i danych w wybranym miejscu i czasie. Co więcej wszystkie dokumenty można przesyłać metodą elektroniczną. Oprócz tego przedsiębiorca może tworzyć niektóre wydruki, a przy tym ma pewność pełnego bezpieczeństwa informacji.

Dlaczego warto używać księgowości online?

Korzystanie z elektronicznej księgowości to głównie komfort w postaci dojścia do informacji w dowolnym miejscu. Dzięki księgowości online i stałemu kontaktowi z księgową nie trzeba być na bieżąco w zmianach prawa podatkowego, ani martwić się bezpieczeństwem informacji. Oprócz tego system jest prosty w obsłudze i dostępny na różnych urządzeniach. Wszystkie te wymienione atuty sprawiają, że warto rozważyć wdrożenie księgowości elektronicznej we własnej firmie.Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS