Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2021-03-31 13:50:15
Cytuj
Studia z zakresu rachunkowości cieszą się ogromną popularnością. Nie ma w tym niczego dziwnego, bowiem jest to dość perspektywiczna branża, która oferuje dość interesujące i satysfakcjonujące zarobki. Co to jest biuro rachunkowe? Czym dokładnie zajmuje się biuro rachunkowe? Jak wygląda kwestia odpowiedzialności biura rachunkowego? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników: https://www.joga.waw.pl/co-to-jest-biuro-rachunkowe/
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-10 17:59:47
Cytuj
Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem wielu ważnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona związana z wyborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Ważne jest także zbliżone przypuszczenie przychodów, które ułatwi ocenę najlepszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma chce skorzystać.

Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek

Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie firm

FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE

W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania: podatek na ogólnych zasadach, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a wybór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skontaktować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w szerokim zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do funkcjonowania działalności gospodarczej, dlatego ten krok podczas zakładania firmy również jest niezmiernie istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli przedsiębiorstwo nie zgłosi chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona wypłacać swoje zobowiązania na rzecz państwa zgodnie z tymi regułami.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w wypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł oraz 32% - kiedy dochód przekracza tę kwotę.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego wliczają się wszelkie wartości, zakupy i inwestycje, które są konieczne, aby go uzyskać (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można również korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Działania w tym zakresie ułatwia stały kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest stała i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Taki rodzaj rozliczenia przynosi korzyści, zwłaszcza jeśli dochody firmy znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą zabiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Współpraca z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową dostępną tylko dla przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z poprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od rodzaju działalności o wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych i ma prawo do kredytu podatkowego, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż konieczna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy też przechowywać wszelkie dowody zakupu, a na koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, w której znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się co roku. Z tego względu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest okazywanie faktur lub rachunków poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?

Decyzja o wyborze opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, właściwie dobrać formę podatku do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego działania, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma inne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dopasowany mądrze.


Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-10 18:00:19
Cytuj

Z jakiego powodu warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym?

Pozytywów korzystania z usług biura rachunkowego znajdzie się bardzo wiele. Rozpoczynając współdziałanie z biurem rachunkowym obok tego, że zyskuje się styczność z wykształconym księgowym, to także wysokiej klasy obsługę. Chociaż przede wszystkim biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należy wspomnieć, że ma więcej zadań, których się podejmuje. Dla przykładu dokonuje wyceny pasywów i aktywów, sporządza zestawienia sald i obrotów lub kataloguje i segreguje dokumentację firmy. Nawiązanie współdziałania z biurem rachunkowym oznacza, że biuro przejmuje część zadań przedsiębiorcy, ułatwiając koncentrację na samej działalności. Dzięki temu zyskuje się nadzór nad prawidłowością rozliczeń i dokumentów z kontrahentami. Poza tym biuro rachunkowe wykonuje ewidencję zdarzeń gospodarczych, sporządza finansowe sprawozdania, a do tego składa deklaracje ZUS i podatkowe. Solidna współpraca nie jest jedynym powodem wskazującym na to, że warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym.

Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę i znajomość przepisów

Prawo podatkowe jest dość zmiennie, z tego względu nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe gwarantują ciągłe poszerzanie swojej wiedzy. Uważna analiza i szybkie dostosowanie do wprowadzanych zmian, zapewnia, że wszystkie dokumenty i rozliczenia będą posiadały poprawną strukturę, konieczne informacje i zachowają konieczny porządek. Na bazie lat pracy biuro rachunkowe wypracowało najbardziej wydajny system pracy. Pracownicy wiedzą, jak współpracować z klientem, by odbierać dokumenty we właściwym terminie i jak im pomagać w biznesie. Co więcej klienci biura rachunkowego zazwyczaj mogą liczyć na dostęp do informacji, a do tego pomoc w zrozumieniu najnowszych przepisów. Księgowa we wszystkich obszarach pracuje w interesie przedsiębiorcy, z uwagi na to z pewnością powiadamia o nowych zobowiązaniach i możliwościach, jakie ułatwią prowadzenie biznesu.

Poprawność oraz łatwy dostęp do księgowych dokumentów

Wszystkie finansowe operacje działalności gospodarczej wykazywane są poprzez dokumenty księgowe. Na ich bazie można dokonać prawidłowych rozliczeń, z tego względu są najważniejszym elementem pracy . Wśród nich wyróżniamy takie dokumenty księgowe jak dowody zewnętrzne tworzone przez lub dla kontrahentów, wewnętrzne odnoszące się do działań wewnątrz firmy (np. listy płac), dokumenty zbiorcze lub korygujące uzupełniające niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, żeby dokumenty trafiały bez braków i miały prawidłową strukturę i wszystkie potrzebne informacje. Najistotniejsze, żeby klient wysyłał dowody skrupulatnie, by księgowa mogła przeliczyć je we właściwym czasie.

Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń

Sposób udostępniania dowodów księgowych do biura rachunkowego przeważnie zależy od jego zasad. W niektórych miejscach konieczne jest dostarczanie dokumentów księgowych w oryginale. Gdzie indziej wystarczy odpowiednio oznaczona kopia. Czasami dokumenty trzeba przynosić wprost do biura , gdzieniegdzie wystarcza przesłanie skanu. Co ważne każde biuro rachunkowe zapewnia zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem lub wprowadzaniem zmian. Przedsiębiorca w każdej chwili ma dostęp do swoich dokumentów, szczególnie jeśli biuro rachunkowe używa nowoczesnych rozwiązań.

Elektroniczna e-księgowość

Prężnie rozwijające się biura rachunkowe zwykle korzystają ze specjalnych programów e-księgowych. Ich główną zaletą jest elektroniczny wgląd do dokumentów i danych z każdego urządzenia. Nowoczesna księgowość elektroniczna umożliwia wprowadzanie wszelkich dokumentów księgowych, jakich zapisy online składowane są na w pełni chronionych serwerach. Poza tym te programy wspierają tworzenie zestawień i rozliczeń, a nawet usprawniają kontakt pomiędzy księgową, a klientem. Co więcej programy księgowości online są intuicyjne oraz nietrudne w obsłudze. Osoby instalujące program często oferują szkolenia, a także pełne wsparcie techniczne. Takiego typu programy są regularnie aktualizowane, by były zgodne z najnowszymi przepisami oraz gwarantowały absolutne bezpieczeństwo informacji.

Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak e-księgowość, a także dogodnościom w kwestiach oddawania dokumentów, współpraca z biurem jest komfortowa. Co więcej wiele biur rachunkowych proponuje kompleksową ofertę. Oprócz gruntownej obsługi księgowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczania pracowników m.in. pomagają w zakładaniu firmy, dostarczają deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują klientów czy np. oferują konsultacje telefoniczne. Istotnym elementem współpracy jest także to, że każde biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie OC. W razie błędów z winy biura, konsekwencje finansowe zostaną opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie żadnych kosztów. Tak samo ważnym atutem jest także zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe oferuje pomoc i wiedzę, dlatego sam przedsiębiorca nie musi przejmować się aktualnościami w przepisach lub przyuczać się w tym zakresie. Współpraca zapewnia skupienie się na prowadzeniu działalności.


Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-10 18:01:32
Cytuj


Usługi księgowości online dla przedsiębiorców

Zatrudnienie księgowej ma swoje plusy nie tylko pod względem rzetelnego wsparcia w wyliczeniach i wykorzystania właściwych przepisów. W tej chwili spora liczba biur rachunkowych oraz samodzielnych księgowych korzysta z aplikacji e-księgowości. Co powoduje, że księgowość elektroniczna jest chętnie używaną metodą? Przede wszystkim dlatego, że program ma powszechne zastosowanie i dopasuje się w wielu rodzajach przedsiębiorstwa. Dodatkowo instalacja, a następnie korzystanie z takiej aplikacji księgowości elektronicznej jest właściwie proste. Zazwyczaj firmy wdrażające taką aplikację oferują szkolenia przedsiębiorców i pracowników, jacy będą korzystali z księgowości elektronicznej, a oprócz tego pomoc techniczną. Wdrożenie systemu e-księgowości wspomaga pracę samego biura rachunkowego oraz jest niezwykle wygodne dla przedsiębiorcy.

Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń

Na jakiej zasadzie działa księgowość elektroniczna?

Możliwości aplikacji księgowości elektronicznej są tak duże, że bez przeszkód da się je dobrać do wielkości i oczekiwań przedsiębiorstwa. Generalnie poprzez tego typu programy możliwe jest gromadzenie dokumentów księgowych oraz ich generowanie (na przykład deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), za sprawą czego prędko będą przyszykowane do wydruku i przekazania do odpowiedniego organu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Przez księgowość elektroniczną można też prowadzić księgi rachunkowe, określać składki podatkowe, sporządzać bazy danych czy powiększać i edytować plany kont. Wielkim atutem jest także magazynowy system, czy dostęp do analiz. Stały kontakt z biurem rachunkowym lub z księgowym zapewnia poprawność rozliczeń oraz szybki obieg dokumentów. Dzięki temu księgi prowadzone są fachowo i brak w nich miejsca dla uchybień. Bazowym obowiązkiem samego przedsiębiorcy w dziedzinie księgowości jest wysyłanie dokumentów na czas, żeby nie dopuszczać do zaległości rozliczeniowych.

Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Zakładanie spółek

System e-księgowy

Pośród najczęściej używanych systemów e-księgowości jest enova365, która we wszechstronny sposób kieruje zasobami firmy. Ta nowoczesna aplikacja zapewnia korzystającym możliwość wglądu w niezbędne dane, a także pełnego rozporządzania dokumentami. Program enova365 jest w każdym calu kompatybilny z pozostałymi aplikacjami księgowymi, z powodzu czego łatwo da się do niego przenosić dokumenty przygotowane w innej aplikacji. Na tym systemie księgowości elektonicznej klient może działać samodzielnie albo z pomocą księgowej lub biura rachunkowego. Jest w sumie prosty w użyciu, a częste aktualizacje przekonują, że wszystkie elementy będą zgrane z obowiązującymi przepisami i zachowają bezpieczeństwo informacji. Wykorzystanie aplikacji e-księgowości w dużym stopniu automatyzuje działania i wspomaga prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dodatkowo w systemie enova365 możliwe jest nadawanie uprawnień, za pomocą czego przedsiębiorca łatwo określi dostęp pracowników oraz ich zakres działania.

Biuro rachunkowe enova
enova Toruń
enova Toruń

Funkcjonalności systemu do księgowości i faktur

Program enova365 stworzono z modułów skierowanych na konkretne pola pracy firmy. Każda firma, która zdecyduje się na instalację księgowości online, może dosotosować do swoich potrzeb poszczególne moduły. Każdy z nich ukierunkowany jest na kierowanie biznesem w różnych obszarach. Dla samych księgowych oraz klientów biur rachunkowych uruchomiono kilka modułów dedykowanych. Każdy z nich oferuje najpotrzebniejsze funkcje. Generalnie umożliwiają kompleksową obsługę księgową klientów biura .

To gwarantuje bezproblemowe robienie tych samych czynności, tworzenie deklaracji, plików JPK_VAT albo np. sporządzanie obrachunkowych okresów. Za sprawą aktualizacji elektronicznej księgowości wszelkie dokumenty są zgrane z najnowszymi wytycznymi, a przy okazji można je bez przeszkód przesyłać do odpowiednich organów. Obok tego biuro rachunkowe poprzez system e-księgowości oblicza VAT oraz aktualizuje konieczną ewidencję. Co więcej wszystkie przeliczenia kadrowo-płacowe w zakresie czasu pracy, nadgodzin, zwolnień chorobowych oraz urlopów i delegacji są wpisane w możliwościach programu. Na bazie tego dostępne jest przygotowywanie deklaracji ZUS. Tworzenie wszystkich deklaracji i rozliczeń możliwe jest dzięki wbudowanym schematom.

Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm

To, co istotne dla samych klientów biura rachunkowego, jakie korzysta z księgowości online, to komunikacja między klientem, a biurem rachunkowym. Przez program e-księgowości przedsiębiorca ma stały dostęp do najważniejszych dokumentów i danych w dowolnym czasie. Co więcej wszelkie dokumenty da się dostarczać drogą elektroniczną. Poza tym przedsiębiorca może tworzyć niektóre wydruki, z gwarancją pełnego bezpieczeństwa informacji.

Z jakiego powodu warto używać elektonicznej księgowości?

Korzystanie z elektronicznej księgowości to przede wszystkim komfort w postaci dostępu do informacji w dowolnym miejscu. Dzięki księgowości elektronicznej oraz stałemu kontaktowi z księgową nie trzeba być na bieżąco w zmianach prawa podatkowego, ani martwić się bezpieczeństwem danych. Obok tego program jest prosty w użyciu oraz dostępny na różnych urządzeniach. Wszystkie te wskazane plusy przekonują do tego, że warto przemyśleć wdrożenie e-księgowości we własnej firmie.Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS