Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2021-03-19 09:30:41
Cytuj
Samozatrudnienie staje się coraz bardziej popularną formą działalności w Polsce. Polega ono na prowadzeniu firmy w swoim imieniu oraz na własne ryzyko. Założenie własnej działalności wiąże się jednak z szeregiem obowiązków zarówno podatkowych, jak i formalnych. Potencjalny przedsiębiorca musi zatem stanąć przed wyborem firmy księgowej. A może lepiej prowadzić dokumentację samodzielnie? https://www.nectum.pl/jaka-ksiegowosc-wybrac-przy-samozatrudnieniu/
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-10 18:51:28
Cytuj
Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych ważnych decyzji. Jedną z nich jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z doborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, dlatego że nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie właściwe dla wybranej działalności. Ważne jest także przybliżone przypuszczenie przychodów, które pomoże w ocenie najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma zamierza skorzystać.

Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń

Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce obowiązują cztery formy podatkowe: podatek na ogólnych zasadach, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a wybór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, dlatego ten etap w trakcie zakładania firmy również jest niezmiernie ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zgłosi chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie musiała wypłacać swoje zobowiązania na rzecz państwa zgodnie z tymi regułami.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w przypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł i 32% - kiedy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przysługuje prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do czego wliczają się wszelkie zakupy, wartości i inwestycje, które są potrzebne, aby go osiągnąć (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od przychodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten rodzaj rozliczenia opłaca się, zwłaszcza jeśli dochody firmy znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą zabiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania dostępną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od typu działalności o wysokości: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Firma ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych oraz ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy też przechowywać wszystkie dowody zakupu, a na koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się z roku na rok. Z tej przyczyny ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od momentu uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie konieczne jest przedstawianie faktur lub rachunków poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Ustalenie formy opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby na bazie przewidywanych dochodów, właściwie dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Kluczowym aspektem tego wyboru, jest księgowość i kontakt z profesjonalnym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi zostać dopasowany mądrze.


Zakładanie firm
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-10 18:51:49
CytujDlaczego warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym?

Pozytywów korzystania z usług biura rachunkowego da się wskazać bardzo dużo. Podejmująć współdziałanie z biurem rachunkowym oprócz tego, że zdobywa się styczność z wykształconym profesjonalistą, to również dobrej klasy obsługę. Chociaż głównie biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należy wspomnieć, że ma więcej zadań, których się podejmuje. Dla przykładu realizuje wyceny aktywów i pasywów, tworzy zestawienia sald i obrotów oraz segreguje i kataloguje dokumenty przedsiębiorstwa. Podjęcie współpracy z biurem rachunkowym powoduje, że biuro zabiera część obowiązków przedsiębiorcy, umożliwiając koncentrację na samej działalności. Dzięki temu zdobywa się nadzór nad zgodnością rozliczeń i dokumentów z kontrahentami. Obok tego biuro rachunkowe przeprowadza ewidencję wydarzeń gospodarczych, tworzy sprawozdania finansowe, a do tego składa deklaracje podatkowe i ZUS. Owocna współpraca nie jest jedynym powodem wskazującym na to, że warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym.

Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę i znajomość przepisów

Prawo podatkowe w Polsce często się aktualizuje, dlatego nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe gwarantują bezustanne poszerzanie swojej wiedzy. Uważna analiza i szybkie dostosowanie do nowych zmian, zapewnia, że wszelkie rozliczenia i dokumenty będą miały prawidłową strukturę, kompletne dane i utrzymują wymagany porządek. Na bazie doświadczenia biuro rachunkowe oferuje najlepszy sposób pracy. Pracownicy wiedzą, jak współdziałać z klientem, aby otrzymywać dokumenty na czas i jak im pomagać w prowadzeniu biznesu. Obok tego klienci biura rachunkowego zazwyczaj uzyskują dostęp do informacji, a do tego stałą pomoc w przyswojeniu zmiennych przepisów. Księgowa we wszystkich sprawać pracuje w interesie przedsiębiorcy, z tego względu z pewnością informuje o nowych obowiązkach i możliwościach, jakie ułatwią prowadzenie firmy.

Zgodność i łatwy dostęp do dokumentów księgowych

Wszelkie finansowe operacje przedsiębiorstwa wykazywane są poprzez dokumenty księgowe. Na ich podstawie da się dokonać prawidłowych rozliczeń, z uwagi na to są ważnym elementem pracy . Pośród nich wyróżniamy takie dowody księgowe jak dowody zewnętrzne wystawiane dla lub przez kontrahentów, wewnętrzne odnoszące się do działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dowody zbiorcze lub korygujące nanoszące poprawki na niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, aby dokumenty przychodziły w komplecie oraz miały poprawną strukturę oraz wszelkie niezbędne dane. Istotne, by klient dostarczał wszystkie dowody szybko, by księgowa mogła rozliczyć je w odpowiednim czasie.

Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm

Technika wysyłania dowodów księgowych do biura rachunkowego przeważnie zależy od jego zasad. W części miejsc konieczne jest udostępnianie dokumentów księgowych w oryginale. W innych miejscach wystarczy poprawnie opisana kopia. Czasami dokumenty należy dostarczać do biura rachunkowego, gdzieniegdzie wystarcza przesłanie skanu. Warto dodać, że każde biuro rachunkowe zapewnia zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem albo wprowadzaniem zmian. Klient ma ciągły dostęp do swoich dowodów księgowych, szczególnie jeśli biuro rachunkowe używa najnowszych rozwiązań.

Elektorniczna księgowość

Współczesne biura rachunkowe zazwyczaj korzystają ze programów księgowości online. Ich podstawową korzyścią jest elektroniczny wgląd do danych z każdego urządzenia. Nowoczesna elektoniczna księgowość umożliwia wprowadzanie wszelkich dowodów księgowych, jakich zapisy online składowane są na całkowicie zabezpieczonych serwerach. Obok tego te programy wspierają tworzenie rozliczeń i zestawień, a także usprawniają kontakt między księgową, a przedsiębiorca. Ponadto programy księgowości elektronicznej są intuicyjne oraz łatwe w obsłudze. Osoby instalujące program zazwyczaj proponują dodatkowe szkolenia, a nawet całkowite wsparcie techniczne. Tego rodzaju programy są bezustannie aktualizowane, żeby były zgrane z najnowszymi przepisami i gwarantowały absolutne bezpieczeństwo danych.

Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak e-księgowość, a także możliwościom w kwestiach dostarczania dokumentów, współpraca z biurem jest całkiem wygodna. Ponadto większość biur rachunkowych proponuje rozbudowaną ofertę. Obok gruntownej obsługi księgowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczania pracowników m.in. pomagają w zakładaniu działalności gospodarczej, dostarczają deklaracje do urzędu, reprezentują klientów czy np. oferują konsultacje przez telefon. Istotnym elementem współpracy jest też to, że wszystkie biura rachunkowe muszą posiadać ubezpieczenie OC. W przypadku błędów z winy biura, konsekwencje finansowe będą pokryte z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie dodatkowych kosztów. Tak samo istotnym atutem jest też zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje pomoc i wiedzę, dlatego sam przedsiębiorca nie musi nadążać za zmianami w przepisach lub przyuczać się w tym zakresie. Współpraca zapewnia koncentrację na prowadzeniu działalności.


Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-10 18:52:11
Cytuj


Elektroniczna księgowość dla przedsiębiorców

Wnajęcie biura rachunkowego ma różne zalety nie tylko pod względem rzetelnego wsparcia w rozliczeniach oraz przestrzegania właściwych przepisów. W tej chwili znaczna ilość biur rachunkowych i samodzielnych księgowych korzysta z systemów elektornicznej księgowości. Ze względu na co księgowość elektroniczna jest ostatnio wybieraną metodą? W głównej mierze dlatego, że system posiada uniwersalne zastosowanie oraz dostosuje się w każdym rodzaju przedsiębiorstwa. Poza tym wprowadzenie, a potem używanie takiej aplikacji jest stosunkowo proste. Zazwyczaj firmy wdrażające taką aplikację oferują szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników, jacy będą korzystali z księgowości online, a oprócz tego pomoc techniczną. Wdrożenie aplikacji księgowości elektronicznej przyspiesza pracę samego biura rachunkowego oraz jest w pełni wygodne dla przedsiębiorcy.

Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń

Na jakiej zasadzie pracuje e-księgowość?

Opcje systemu księgowości online są tak duże, że bez przeszkód można je dopasować do charakteru i wymagań przedsiębiorstwa. Przede wszystkim poprzez tego rodzaju systemy możliwe jest magazynowanie dokumentów firmowych i ich generowanie (na przykład deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), dzięki czemu szybko będą przyszykowane do druku oraz przekazania do właściwego urzędu np. Urzędu Skarbowego czy ZUS. Poprzez księgowość elektroniczną można także prowadzić księgi rachunkowe, liczyć wysokość składek podatkowych, tworzyć bazy danych albo rozbudowywać i aktualizować plany kont. Znaczącym plusem jest także magazynowy system, czy dostęp do analiz. Ciągły kontakt z biurem rachunkowym lub z księgowym zapewnia poprawność wyliczeń oraz odpowiedni obieg dokumentów. W ten sposób księgi prowadzone są profesjonalnie i nie ma w nich jakichkolwiek uchybień. Podstawowym zadaniem samego przedsiębiorcy pod względem księgowości jest dostarczanie dokumentów w terminie, by nie dopuszczać do opóźnień rozliczeniowych.

Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń

System do księgowości i faktur

Jednym z najczęściej używanych systemów księgowości elektronicznej jest enova365, która w wielostronny sposób steruje zasobami przedsiębiorstwa. Ta nowoczesna aplikacja gwarantuje korzystającym możliwość podglądu w niezbędne dane, a także całościowego kierowania dokumentami. System enova365 jest w każdym calu zintegrowany z pozostałymi programami e-księgowości, dlatego też bez trudu można do niego importować dokumenty wystawione poprzez inny system. Na tym systemie e-księgowości klient może pracować samodzielnie albo z pomocą księgowej lub biura rachunkowego. Jest właściwie łatwy w obsłudze, a cykliczne aktualizacje gwarantują, że wszystkie elementy będą zgrane z obowiązującymi przepisami i utrzymają bezpieczeństwo informacji. Stosowanie aplikacji księgowości online w znacznym stopniu automatyzuje działania i usprawnia prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dodatkowo w systemie enova365 możliwe jest przyznawanie uprawnień, za pomocą czego przedsiębiorca bez przeszkód wskaże dostęp pracowników oraz ich zakres działania.

enova Toruń
enova Toruń
Biuro rachunkowe enova365

Zastosowanie systemu księgowości online

Program enova365 przygotowano z modułów zorientowanych na konkretne sfery funkcjonowania firmy. Każda firma, która postawi na wdrożenie księgowości online, może dopasować do swoich potrzeb najbardziej potrzebne moduły. Każdy jeden ukierunkowany jest na kierowanie biznesem w wielu obszarach. Dla samodzielnych księgowych oraz klientów biur rachunkowych uruchomiono kilka dedykowanych modułów. W każdym module zawierają się najpotrzebniejsze opcje. W głównej mierze umożliwiają pełną obsługę księgową klientów biura .

To gwarantuje bezproblemowe przeprowadzanie powtarzalnych czynności, tworzenie deklaracji, plików JPK_VAT lub na przykład tworzenie obrachunkowych okresów. Za sprawą aktualizacji księgowości online wszelkie pliki są zgrane z wytycznymi, a oprócz tego można je bez przeszkód przekazywać do właściwych organów. Obok tego biuro rachunkowe za sprawą systemu elektronicznej księgowości oblicza VAT oraz prowadzi niezbędną ewidencję. Ponadto wszystkie przeliczenia kadrowo-płacowe w zakresie liczby godzin pracy, dodatkowych godzin, zwolnień chorobowych oraz delegacji i urlopów są zawarte w funkcjach aplikacji. Na podstawie tego dostępne jest tworzenie deklaracji ZUS. Przygotowywanie wszystkich deklaracji i rozliczeń możliwe jest dzięki wbudowanym schematom.

Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek

To, co szczególnie ważne dla samych klientów biura rachunkowego, jeśli używa e-księgowości, to komunikacja pomiędzy biurem, a klientem. Przez system księgowości elektronicznej przedsiębiorca ma nieograniczony dostęp do najważniejszych dokumentów oraz danych w wybranym czasie. Co więcej wszystkie dokumenty da się dostarczać metodą elektroniczną. Obok tego przedsiębiorca samodzielnie może uzupełniać niektóre wydruki, z gwarancją pełnego bezpieczeństwa informacji.

Czy warto używać księgowości elektronicznej?

Stosowanie księgowości online to przede wszystkim wygoda w postaci dostępu do informacji w dowolnym czasie i miejscu. Dzięki e-księgowości i stałemu kontaktowi z księgową nie trzeba orientować się w zmianach w prawie podatkowym, ani martwić się bezpieczeństwem danych. poza tym system jest łatwy w obsłudze i dostępny na wielu urządzeniach. Takie wymienione atuty sprawiają, że warto przemyśleć wykorzystanie e-księgowości we własnym biznesie.Zakładanie firm
Zakładanie firm
Zakładanie spółek

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS