Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2021-03-19 08:37:28
Cytuj
Prowadzenie właściwie jakiejkolwiek działalności często wiąże się z księgowością. Co to księgowość i kto jej potrzebuje? Księgowość, zwana inaczej buchalterią, polega przede wszystkim na rejestrowaniu rachunkowości. Dotyczy ona głównie rejestrowania wszelkim zmian w stanie majątkowym danej instytucji, firmy lub przedsięwzięcia, z uwzględnieniem źródła przychodów.https://www.epheli.pl/pl/co-to-jest-ksiegowosc/
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-10 17:08:10
Cytuj
Usługi księgowości online dla firm

Zatrudnienie księgowej ma swoje plusy nie tylko dla rzetelnego wsparcia w wyliczeniach oraz stosowania się właściwych przepisów. Współcześnie znaczna ilość biur rachunkowych, a także samych księgowych korzysta z aplikacji elektornicznej księgowości. Co sprawia, że księgowość elektroniczna jest popularną stosowaną metodą? Przede wszystkim dlatego, że aplikacja posiada szerokie zastosowanie oraz dostosuje się w wielu rodzajach przedsiębiorstwa. Poza tym wprowadzenie, a potem stosowanie takiej aplikacji księgowości elektronicznej jest w sumie proste. Przeważnie firmy wdrażające program proponują szkolenia pracowników i przedsiębiorców, którzy będą używali księgowości online, a do tego pomoc techniczną. Wdrożenie programu e-księgowości przyspiesza pracę samej księgowej i jest całkowicie wygodne dla przedsiębiorcy.

Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe

Na jakiej zasadzie działa księgowość online?

Funkcjonalności systemu księgowości elektronicznej są tak rozległe, że bez problemu da się je dobrać do formy oraz oczekiwań przedsiębiorstwa. Przede wszystkim poprzez tego rodzaju aplikacje możliwe jest magazynowanie dokumentów księgowych i ich generowanie (np. deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), za sprawą czego prędko będą gotowe do wydruku i dostarczenia do właściwego urzędu np. Urzędu Skarbowego czy ZUS. Poprzez księgowość online da się również prowadzić ewidencję, liczyć wysokość składek podatkowych, formułować bazy danych czy rozbudowywać i edytować plany kont. Sporym plusem jest także system magazynowy, czy dostęp do analiz. Nieprzerwany kontakt z biurem rachunkowym lub z księgowym gwarantuje poprawność wyliczeń i szybki obieg dokumentów. Dzięki temu księgi rachunkowe prowadzone są fachowo i brak w nich miejsca dla uchybień. Podstawowym priorytetym samego przedsiębiorcy pod względem księgowości jest dostarczanie odpowiednich dokumentów w terminie, aby nie dopuszczać do zaległości rozliczeniowych.

Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek

Aplikacja elektonicznej księgowości

Wśród najpopularniejszych aplikacji księgowości elektronicznej jest enova365, która w wielostronny sposób zarządza zasobami przedsiębiorstwa. Ta współczesna aplikacja gwarantuje użytkownikom możliwość wejścia w konieczne dane, a także kompletnego rozporządzania dokumentami. Program enova365 jest absolutnie kompatybilny z innymi aplikacjami księgowymi, ze względu na to łatwo można do niego importować dokumenty przygotowane poprzez inny system. Na tym programie księgowości online klient może działać sam oraz ze wsparciem księgowej lub biura rachunkowego. Jest w sumie prosty w obsłudze, a regularne aktualizacje przekonują, że wszelkie elementy będą zgrane z najnowszymi przepisami i zachowają bezpieczeństwo danych. Stosowanie aplikacji księgowości elektronicznej w znacznym stopniu automatyzuje działania i wspomaga prowadzenie ksiąg. Oprócz tego w systemie enova365 udostępnione jest przyznawanie uprawnień, za sprawą czego przedsiębiorca łatwo wskaże dostęp pracowników oraz ich zakres działania.

Biuro rachunkowe enova
Biuro rachunkowe enova
Księgowość enova

Funkcje aplikacji księgowości elektronicznej

Program enova365 przygotowano ze specjalnych modułów skierowanych na wybrane obszary działania przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo, które podejmie instalację księgowości elektronicznej, może dobrać do poszczególne moduły. Każdy z nich skierowany jest na kierowanie biznesem w różnych obszarach. Dla samodzielnych księgowych i klientów biur rachunkowych utworzono parę modułów dedykowanych. Każdy z nich oferuje najbardziej konieczne funkcje. Głównie umożliwiają kompletną obsługę klientów biura .

To gwarantuje bezproblemowe przeprowadzanie tych samych czynności, generowanie plików JPK_VAT albo na przykład przygotowywanie obrachunkowych okresów. Dzięki aktualizacjom elektronicznej księgowości wszystkie dokumenty są zgrane z wytycznymi, a obok tego da się je bez przeszkód przekazywać do właściwych organów. Oprócz tego biuro rachunkowe za pomocą programu elektronicznej księgowości oblicza VAT oraz gromadzi niezbędną ewidencję. Co więcej wszystkie przeliczenia kadrowo-płacowe w zakresie liczby godzin pracy, dodatkowych godzin, zwolnień chorobowych lub delegacji i urlopów są dostępne w możliwościach systemu. Na bazie tego dostępne jest wystawianie deklaracji ZUS. Wystawianie wszelkich deklaracji i rozliczeń możliwe jest dzięki wbudowanym schematom.

Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm

To, co szczególnie istotne dla samych klientów biura rachunkowego, jeżeli korzysta z księgowości elektronicznej, to komunikacja między klientem, a biurem rachunkowym. Przez system księgowości elektronicznej przedsiębiorca ma stały dostęp do najpotrzebniejszych dokumentów i danych w dowolnym czasie. Co więcej wszelkie dokumenty da się przesyłać drogą elektroniczną. Poza tym przedsiębiorca może uzupełniać niektóre wydruki, z gwarancją pełnego bezpieczeństwa danych.

Czy warto korzystać z e-księgowości?

Stosowanie księgowości online to przede wszystkim komfort w postaci dojścia do danych w wybranym czasie i miejscu. Dzięki księgowości elektronicznej oraz stałemu kontaktowi z księgową nie trzeba orientować się w zmianach w prawie podatkowym, ani martwić się bezpieczeństwem informacji. Obok tego program jest prosty w obsłudze i dostępny na wielu urządzeniach. Wszystkie te wymienione plusy sprawiają, że warto rozważyć wykorzystanie elektronicznej księgowości we własnej firmie.Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-10 17:08:31
Cytuj

Z jakiego powodu warto korzystać z usług biura rachunkowego?

Pozytywów korzystania z usług biura rachunkowego da się wyliczyć wiele. Nawiązując współdziałanie z biurem rachunkowym obok tego, że zdobywa się kontakt z wykształconym specjalistą, to jeszcze wysokiej jakości obsługę. Chociaż w głównej mierze biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należy wspomnieć, że istnieje więcej zadań, których się podejmuje. Dla przykładu dokonuje wyceny pasywów i aktywów, przygotowuje zestawienia obrotów i sald oraz segreguje i kataloguje dokumenty przedsiębiorstwa. Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym oznacza, że biuro zabiera część zadań przedsiębiorcy, umożliwiając skupienie się na samym biznesie. Dzięki temu zyskuje się kontrolę nad prawidłowością rozliczeń i dokumentów z kontrahentami. Poza tym biuro rachunkowe prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych, sporządza finansowe sprawozdania, a na dodatek przekazuje deklaracje podatkowe i ZUS. Rzetelna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym.

Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę oraz znajomość przepisów

Prawo podatkowe często się aktualizuje, dlatego nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe gwarantują stałe poszerzanie swojej wiedzy. Czujna obserwacja oraz szybkie dostosowanie do wprowadzanych zmian, zapewnia, że wszystkie dokumenty i rozliczenia będą posiadały właściwą strukturę, konieczne dane oraz utrzymują wymagany porządek. Na bazie doświadczenia biuro rachunkowe wypracowało najlepszy system działania. Pracownicy orientują się, jak współpracować z klientem, żeby otrzymywać dokumenty we właściwym terminie i jak im pomagać w prowadzeniu biznesu. Ponadto klienci biura rachunkowego przeważnie mogą liczyć na dostęp do informacji, a do tego kompleksową pomoc w przyswojeniu najnowszych przepisów. Księgowa we wszystkich obszarach działa w interesie przedsiębiorcy, z tego względu z pewnością powiadamia o wprowadzonych obowiązkach i możliwościach, które usprawnią prowadzenie biznesu.

Zgodność i łatwy dostęp do dokumentów księgowych

Wszelkie finansowe operacje firmy ewidencjonowane są przez dokumenty księgowe. Na ich bazie można dokonać poprawnych rozliczeń, więc są ważnym elementem pracy . Wśród nich znajdują się takie dowody księgowe jak dokumenty zewnętrzne generowane przez lub dla kontrahentów, wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dokumenty zbiorcze lub korygujące poprawiające niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, by dokumenty trafiały w komplecie oraz miały prawidłową strukturę oraz wszelkie potrzebne dane. Ważne, by klient dostarczał dowody skrupulatnie, by księgowa mogła przeliczyć je w wyznaczonym terminie.

Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń

Sposób dostarczania dokumentów księgowych do biura rachunkowego zwykle zależy od jego działania. W części miejsc konieczne jest udostępnianie dokumentów księgowych w oryginale. W innych miejscach wystarczy poprawnie opisana kopia. Czasami dokumenty należy dostarczać do biura , w innych wystarcza wysyłka skanu. Co ważne każde biuro rachunkowe zapewnia zabezpieczenie dokumentów przed uszkodzeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem albo wprowadzaniem zmian. Klient ma ciągły dostęp do swoich dokumentów, szczególnie jeżeli biuro rachunkowe używa nowoczesnych rozwiązań.

Księgowość online

Prężnie rozwijające się biura rachunkowe przeważnie używają programów elektronicznej księgowości. Ich fundamentalną zaletą jest elektroniczny wgląd do danych z każdego urządzenia. Nowoczesna księgowość elektroniczna pozwala na wprowadzanie wszystkich dokumentów księgowych, jakich elektroniczne zapisy przechowywyane są na całkowicie chronionych serwerach. Oprócz tego takie programy wspierają tworzenie rozliczeń i zestawień, a także usprawniają kontakt między księgową, a przedsiębiorca. Dodatkowo programy e-księgowości są intuicyjne i proste w obsłudze. Osoby instalujące program zazwyczaj proponują szkolenia, a także pełne wsparcie techniczne. Takiego rodzaju programy są stale aktualizowane, aby były zgodne z przepisami i gwarantowały absolutne bezpieczeństwo danych.

Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Za sprawą nowoczesnych technologii jak księgowość elektroniczna, a także możliwościom w zakresie dostarczania dokumentów, współpraca z biurem jest komfortowa. Obok tego większość biur rachunkowych prezentuje rozbudowaną ofertę. Obok gruntownej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych czy rozliczania pracowników m.in. pomagają w zakładaniu działalności gospodarczej, przesyłają deklaracje do urzędu, reprezentują klientów czy np. zapewniają konsultacje przez telefon. Ważnym elementem współpracy jest także to, że każde biuro rachunkowe musi wykupić ubezpieczenie OC. W razie błędów z winy biura, konsekwencje finansowe zostaną opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie dodatkowych kosztów. Tak samo istotnym atutem jest też zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe oferuje wiedzę i pomoc, dlatego sam przedsiębiorca nie musi zajmować się nowościami w przepisach ani przyuczać się w tym zakresie. Współpraca zapewnia koncentrację na prowadzeniu działalności.


Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-10 17:08:59
Cytuj
Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z nich jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona połączona z doborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, ponieważ nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie właściwe dla wybranej działalności. Kluczowe jest też przybliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma zamierza skorzystać.

Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń

Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek

FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE

W Polsce istnieją cztery formy podatkowe: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a wybór pomiędzy nimi może zaważyć na wysokości obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego względu ten krok podczas zakładania firmy także jest bardzo istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Co do zasady jeśli firma nie zgłosi chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa według tych reguł.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w wypadku, gdy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł i 32% - kiedy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszystkie zakupy, wartości oraz inwestycje, które są potrzebne, aby go uzyskać (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można też pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się razem z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Pracę w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek

Podatek liniowy

Dużą zaletą podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten rodzaj rozliczenia przynosi korzyści, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania dostępną tylko dla firm prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności o wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych oraz ma prawo do kredytu podatkowego, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż konieczna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy też zachowywać wszystkie dowody zakupu, a na koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, w której działa firma czy wiek podatnika. Tą wartość ustala się co roku. Z tego względu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie niezbędne jest okazywanie faktur lub rachunków potwierdzających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Ustalenie formy opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto zaznajomić się ze wszelkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dobrać formę podatku do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma inne wymagania, co do potrzebnych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dopasowany z głową.


Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS