Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2021-02-16 11:57:51
Cytuj
Jednostki budżetowe działają na podstawie odrębnych ustaw. Oznacza to, że prowadzona w nich księgowość również rządzi się nieco innymi prawami. Niektórym wręcz wydaje się, że rachunkowość budżetowa nie ma nic wspólnego ze zwykłą księgowością. Czy rzeczywiście tak jest? Jak prowadzi się księgowość w jednostce budżetowej? Czytaj dalej: https://www.thefight.pl/jak-prowadzi-sie-ksiegowosc-w-jednostce-budzetowej/
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 18:04:45
Cytuj


Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z doborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, ponieważ nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie właściwe dla wybranej działalności. Ważne jest też przybliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najlepszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma chce skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA DLA FIRMY

W Polsce istnieją cztery formy podatkowe: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje zalety i wady, a wybór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skontaktować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do funkcjonowania działalności gospodarczej, dlatego ten krok podczas zakładania firmy również jest niezmiernie istotny.

Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Księgowość Włocławek
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółekOpodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona wypłacać swoje zobowiązania wobec państwa zgodnie z tymi regułami.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w przypadku, gdy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł oraz 32% - gdy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszelkie zakupy, wartości i inwestycje, które są konieczne, aby go uzyskać (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się razem z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Działania w tym zakresie upraszcza stały kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Taki sposób rozliczenia przynosi korzyści, zwłaszcza gdy dochody firmy są znacznie wyższe niż 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą zabiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Kontakt z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z poprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Firma ma możliwość pobierania ulg podatkowych i ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy również zachowywać wszelkie dowody zakupu, a na koniec roku musi zostać przeprowadzony inwentaryzację towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie danych takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, gdzie znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się co roku. Z tej przyczyny niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie niezbędne jest przedstawianie faktur lub rachunków potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby w oparciu o przewidywane dochody, odpowiednio dopasować formę podatku do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi zostać dobrany z głową.Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-10 00:06:14
Cytuj


Księgowość elektroniczna dla przedsiębiorców

Korzystanie z usług księgowych ma swoje plusy nie tylko pod względem rzetelnego wsparcia w wyliczeniach i przestrzegania właściwych przepisów. Obecnie większość biur rachunkowych, a także samych księgowych korzysta z programów elektornicznej księgowości. Z jakiego powodu elektroniczna księgowość jest ostatnio stosowaną metodą? Przede wszystkim dlatego, że system ma wszechstronne zastosowanie oraz dopasuje się w każdym rodzaju firm. Oprócz tego wdrożenie, a potem korzystanie z takiej aplikacji jest właściwie proste. Zazwyczaj firmy wdrażające taką aplikację proponują szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników, którzy będą korzystali z e-księgowości, a także wsparcie techniczne. Używanie programu e-księgowości przyspiesza pracę samego biura rachunkowego oraz jest całkowicie wygodne dla przedsiębiorcy.

Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń

Jak pracuje e-księgowość?

Możliwości programu księgowości elektronicznej są tak duże, że bez problemu można je dobrać do charakteru i wymagań przedsiębiorstwa. Przede wszystkim przez tego typu aplikacje możliwe jest magazynowanie dokumentów księgowych oraz ich generowanie (na przykład deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), dzięki czemu prędko będą przyszykowane do wydruku i przekazania do właściwego organu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Poprzez księgowość online da się również prowadzić ewidencję, określać wysokość składek podatkowych, tworzyć bazy danych czy przygotowywać i aktualizować plany kont. Ważnym plusem jest też magazynowy system, czy dojście do analiz. Nieprzerwany kontakt z księgowym lub z biurem rachunkowym gwarantuje prawidłowość wyliczeń i odpowiedni obieg dokumentów. Taka metodą księgi rachunkowe prowadzone są fachowo i brak w nich miejsca dla uchybień. Podstawowym priorytetym przedsiębiorcy pod względem księgowości jest dostarczanie kompletnych dokumentów na czas, żeby nie dopuszczać do zaległości rozliczeniowych.

Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek

Aplikacja do księgowości i faktur

Jednym z najpopularniejszych programów księgowości elektronicznej jest enova365, jaka we wszechstronny sposób steruje zasobami firmy. Ta współczesna aplikacja gwarantuje użytkownikom możliwość dojścia w niezbędne dane, a także kompletnego kierowania dokumentami. System enova365 jest w każdym calu zjednoczony z pozostałymi aplikacjami księgowości elektronicznej, ze względu na to z łatwością można do niego wgrywać dokumenty stworzone poprzez inny system. Na tej aplikacji księgowości elektonicznej klient może działać sam lub ze wsparciem księgowej. Jest całkiem łatwy w obsłudze, a częste aktualizacje zapewniają, że poszczególne elementy będą zgodne z najnowszymi przepisami i utrzymają bezpieczeństwo danych. Stosowanie aplikacji e-księgowości w znacznym stopniu automatyzuje działania oraz wspomaga prowadzenie ewidencji. Ponadto w aplikacji enova365 możliwe jest wskazywanie uprawnień, za pomocą czego przedsiębiorca bez trudu wskaże dostęp pracowników i ich pole działania.

Biuro rachunkowe enova365
Księgowość enova
Księgowość enova

Opcje programu do księgowości i faktur

System enova365 zbudowano ze specjalnych modułów skierowanych na wybrane sfery działania przedsiębiorstwa. Każda firma, która zdecyduje się na wdrożenie księgowości online, może dobrać do swoich potrzeb poszczególne moduły. Każdy jeden skierowany jest na kierowanie biznesem w różnych dziedzinach. Dla samodzielnych księgowych i klientów biur rachunkowych przygotowano parę dedykowanych modułów. W każdym module zawierają się najpotrzebniejsze funkcje. Przede wszystkim umożliwiają kompleksową obsługę księgową klientów biura rachunkowego.

To oznacza bezproblemowe wykonywanie takich samych czynności, tworzenie plików JPK_VAT lub np. sporządzanie obrachunkowych okresów. Dzięki aktualizacjom elektronicznej księgowości wszelkie dokumenty są zgrane z wytycznymi, a oprócz tego da się je bez przeszkód przekazywać do odpowiednich organów. Obok tego biuro rachunkowe dzięki programowi elektronicznej księgowości przelicza VAT oraz prowadzi wymaganą ewidencję. Co więcej wszelkie rozliczenia kadrowo-płacowe dotyczące liczby godzin pracy, dodatkowych godzin, zwolnień chorobowych albo delegacji i urlopów są zawarte w możliwościach aplikacji. Na podstawie tego dostępne jest wystawianie deklaracji ZUS. Tworzenie wszystkich deklaracji i rozliczeń możliwe jest za sprawą wbudowanych schematów.

Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Księgowość Toruń

To, co szczególnie ważne dla samych klientów biura , które używa księgowości elektronicznej, to komunikacja pomiędzy biurem, a klientem. Poprzez system e-księgowości przedsiębiorca ma pełen dostęp do najistotniejszych dokumentów oraz informacji w dowolnym miejscu i czasie. Ponadto wszelkie dokumenty da się przenosić metodą elektroniczną. Oprócz tego przedsiębiorca może tworzyć niektóre wydruki, a przy tym ma pewność całkowitego bezpieczeństwa informacji.

Z jakiego powodu warto korzystać z e-księgowości?

Korzystanie z księgowości online to generalnie komfort w postaci dojścia do danych w dowolnym miejscu. Dzięki e-księgowości oraz ciągłemu kontaktowi z księgową nie trzeba być na bieżąco w zmianach w prawie podatkowym, ani martwić się bezpieczeństwem informacji. poza tym system jest prosty w obsłudze i dostępny na różnych urządzeniach. Takie wskazane korzyści przekonują do tego, że warto przemyśleć wykorzystanie elektronicznej księgowości we własnym biznesie.Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-10 00:06:42
Cytuj


Z jakiego powodu warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym?

Zalet korzystania z usług biura rachunkowego znajdzie się dużo. Decydując się na współpracę z biurem rachunkowym nie tylko osiąga się łączność z wykształconym profesjonalistą, to również wysokiej klasy obsługę. Chociaż głównie biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, warto wspomnieć, że istnieje więcej zadań, jakich się podejmuje. Dla przykładu przeprowadza wyceny pasywów i aktywów, tworzy zestawienia obrotów i sald i kataloguje i segreguje dokumentację firmy. Podjęcie współdziałania z biurem rachunkowym powoduje, że biuro zabiera część zobowiązań przedsiębiorcy, ułatwiając koncentrację na samej działalności. Dzięki temu zdobywa się kontrolę nad zgodnością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Oprócz tego biuro rachunkowe wykonuje ewidencję wydarzeń gospodarczych, tworzy finansowe sprawozdania, a nawet przekazuje deklaracje podatkowe i ZUS. Solidna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek

Biuro rachunkowe oferuje wiedzę, umiejętności oraz znajomość przepisów

Prawo podatkowe jest dość zmiennie, z tej przyczyny nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe gwarantują bezustanne poszerzanie swojej wiedzy. Czujna analiza oraz szybkie dostosowanie do wprowadzanych zmian, zapewnia, że wszystkie rozliczenia i dokumenty będą miały poprawną strukturę, kompletne informacje i zachowają ustalony porządek. Na bazie lat pracy biuro rachunkowe oferuje najlepszy system działania. Pracownicy orientują się, jak współpracować z klientem, by odbierać dokumenty we właściwym terminie oraz jak im pomagać w biznesie. Ponadto klienci biura rachunkowego zazwyczaj mają komplet informacji, a nawet kompleksową pomoc w przyswojeniu najnowszych przepisów. Księgowa zawsze działa w interesie przedsiębiorcy, dlatego z pewnością powiadamia o wprowadzonych obowiązkach i możliwościach, które ułatwią prowadzenie działalności.

Poprawność i łatwy dostęp do księgowych dokumentów

Wszystkie operacje finansowe przedsiębiorstwa wykazywane są poprzez dokumenty księgowe. Na ich bazie można dokonać prawidłowych rozliczeń, dlatego są niezbędnym elementem pracy księgowej. Pośród nich wyróżniamy takie dowody księgowe jak dokumenty zewnętrzne wystawiane przez lub dla kontrahentów, wewnętrzne odnoszące się do działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dowody zbiorcze albo korygujące nanoszące poprawki na błędne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, by dokumenty przychodziły w komplecie i miały właściwą strukturę oraz wszelkie niezbędne dane. Najważniejsze, by klient donosił wszystkie dowody skrupulatnie, żeby księgowa mogła rozliczyć je we właściwym terminie.

Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń

Metoda wysyłania dokumentów księgowych do biura rachunkowego przeważnie zależy od jego zasad. W części miejsc konieczne jest przekazywanie dokumentów księgowych w oryginale. Niekiedy wystarczy właściwie opisana kopia. Niekiedy dokumenty należy przekazywać wprost do biura rachunkowego, gdzieniegdzie wystarcza przesłanie skanu. Natomiast każde biuro rachunkowe zapewnia zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem lub wprowadzaniem zmian. Klient w każdej chwili ma dostęp do swoich dokumentów, zwłaszcza jeśli biuro rachunkowe używa nowoczesnych rozwiązań.

e-księgowość

Obecnie biura rachunkowe z reguły używają programów księgowości elektronicznej. Ich główną zaletą jest elektroniczny wgląd do dokumentów i danych ze wszystkich urządzeń. Nowoczesna elektoniczna księgowość umożliwia dodawanie wszystkich dokumentów księgowych, jakich elektroniczne zapisy gromadzone są na w pełni chronionych serwerach. Poza tym takie programy pomagają w tworzeniu zestawień i rozliczeń, a nawet ułatwiają kontakt między biurem rachunkowym, a klientem. Ponadto programy księgowości elektronicznej są intuicyjne oraz nietrudne w obsłudze. Osoby wdrażające bardzo często proponują dodatkowe szkolenia, a nawet pełne wsparcie i porady techniczne. Takiego rodzaju programy są stale aktualizowane, żeby były zgrane z przepisami i zapewniały absolutne bezpieczeństwo informacji.

Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak e-księgowość, a także dogodnościom w kwestiach oddawania dokumentów, współpraca z biurem jest całkiem wygodna. Co więcej większość biur rachunkowych proponuje kompleksową ofertę. Obok podstawowej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych albo wyliczeń dla pracowników m.in. pomagają w zakładaniu działalności gospodarczej, przesyłają deklaracje do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. zapewniają konsultacje przez telefon. Istotnym elementem współpracy jest również to, że wszystkie biura rachunkowe muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W razie błędów z winy biura, skutki finansowe będą pokryte z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie żadnych kosztów. Równie ważnym plusem jest również oszczędność czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje wiedzę i pomoc, dlatego sam przedsiębiorca nie musi przejmować się aktualnościami w przepisach albo przyuczać się w tym zakresie. Współpraca umożliwia koncentrację na prowadzeniu firmy.


Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-10 00:07:26
Cytuj


Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona połączona z wyborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, ponieważ nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie dobre dla wybranej działalności. Kluczowe jest również zbliżone przypuszczenie przychodów, które pomoże w ocenie najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma zamierza skorzystać.

Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń

Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce istnieją cztery formy opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje zalety i wady, a dobór pomiędzy nimi może zaważyć na wysokości obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skonsultować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w wszechstronnym zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do funkcjonowania działalności gospodarczej, dlatego ten krok podczas zakładania firmy również jest niezmiernie istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Co do zasady jeśli przedsiębiorstwo nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa zgodnie z tymi regułami.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w przypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł i 32% - kiedy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przysługuje prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszelkie wartości, zakupy i inwestycje, które są konieczne, aby go osiągnąć (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Działania w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od przychodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Taki rodzaj rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje też prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla firm prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Firma ma możliwość pobierania ulg podatkowych i ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle konieczna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również zachowywać wszystkie dowody zakupu, a pod koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie informacji takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, gdzie znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się z roku na rok. Z tego względu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie niezbędne jest przedstawianie faktur lub rachunków poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Decyzja o wyborze opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto zaznajomić się ze wszelkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dobrać formę podatku do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma inne wymagania, co do potrzebnych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dopasowany mądrze.


Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Pasza
Gość
Dodano: 2022-07-23 16:00:32
Cytuj


Księgowość dla przedsiębiorstw

Posiadanie firmy wiąże się bezpośrednio z koniecznością prowadzenia księgowości. Na podstawie dokumentów księgowych zapisywane są wszystkie wydarzenia finansowe zachodzące w firmie, za sprawą czego zdecydowanie łatwiej analizować wydatki. Dowody księgowe zawierają m.in. dane na temat zakupów i sprzedaży, wydatków czy inwestycji firmy oraz informacje z zakresu podatków lub wynagrodzenia pracowników. Ze względu na to, że księgowość jest ważnym oraz szerokim działem niemal każdej firmie, biorąc pod uwagę jej wielkość komnieczna jest księgowa, zatrudnione biuro rachunkowe albo pełen dział odpowiadający za prowadzenie ewidencji rachunkowej.

Istnieją dwa główne sposoby prowadzenia księgowości, to są: księga handlowa, inaczej pełna księgowość i księga przychodów i rozchodów, czyli księga podatkowa. Reguły zawarte w ustawie o rachunkowości wskazują, jakie przedsiębiorstwa powinny mieć księgę handlową, a jakim w zupełności wystarczy księga przychodów i rozchodów. W zależności od formy działalności gospodarczej i od charakteru przedsiębiorstwa i przychodu roku obrotowego.

Sposoby prowadzenia księgowości

Pełna księgowość to najobszerniej rozbudowana metoda rozliczeń. Poprzez dokładne dane określa finansową sytuację firmy: rentowność, płynność oraz gospodarność finansową. Na bazie pełnej księgowości działalność rozlicza się z organami podatkowymi. Według ustawy o rachunkowości do posiadania księgi handlowej zobowiązane są m.in. spółki handlowe w tym kapitałowe, osobowe oraz spółki w organizacji, fundacje i stowarzyszenia nawet w przypadku, gdy ich przychodem są jedynie składki członków, a także województwa, powiaty, gminy i ich związki. Oprócz tego pełną księgowość prowadzą osoby fizyczne, cywilne spółki osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych oraz spółki partnerskie, kiedy w poprzednim roku obrotowym ich zarobki netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych wyniosły przynajmniej wartość 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Z kolei księga przychodów i rozchodów jest formą uproszczonej księgowości. Wpisy dotyczące przychodów i rozchodów muszą obejmować w tym przypadku rejestr dochodów, przychodów i kosztów z rozbiciem na podatkowe zwolnienia. Do zestawień w księgowości uproszczonej muszą być dodane także ewidencje środków trwałych, zatrudnionych osób, a oprócz tego wykaz dochodów zwolnionych z podatku we wcześniejszych latach. Księgę przychodów i rozchodów prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych oraz partnerskie spółki, których przychód roku obrotowego nie jest wyższy 2.000.000 euro w złotówkach.

Metoda prowadzenia księgowości uzależniony jest od obszaru działalności firmy, wielkości, charakteru oraz struktury. O tym, któremu sposobowi prowadzenia księgowości będzie podlegała dana działalność gospodarcza zawsze można skonsultować ze specjalistą. Dla porównania zakładając działalność z pomocą księgowej, przedsiębiorca z łatwością uzyska porady od samej księgowej, która forma będzie najwłaściwsza.

Księgowość online

Podobnie jak w innych dziedzinach, w księgowości również powstają nowe rozwiązania technologiczne. Dużym ułatwieniem w prowadzeniu firmy są stworzone na przestrzeni ostatnich lat specjalne programy komputerowe, oferujące kompleksowe prowadzenie ksiąg. Z reguły takie programy da się kupić w abonamencie lub na własność. Sporo biur rachunkowych używa takich programów, głownie ze względu na to, że księgowość elektroniczna jest ogromnym ulepszeniem dla pracy księgowej, ale także wygody przedsiębiorcy. Wśród wielu funkcji w księgowości online zawierają się: możliwość szybkiego i sprawnego wystawiania, przekazywania, a także zbierania dowodów księgowych, modyfikacji planów kont, prostego podglądu finansów lub dojścia do informacji o podatkach i składkach ZUS. Przeważnie program księgowości elektronicznej jest przystępny w obsłudze, a wszystkie aktualizacje pilnują, żeby program był bez przerwy zgodny z przepisami.

Jak podejmować współpracę z księgową?

Opcje współpracy z księgową są różne. W przypadku największych firm, w któ®ych jest bardzo dużo generowanych dokumentów księgowych, najbardziej korzystne będzie zatrudnienie księgowej (albo nawet powołanie pełnego działu księgowego) na etat. W sytuacji mniejszych i średnich przedsiębiorstw zwykle wykorzystywaną praktyką jest załatwianie księgowości, korzystając z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Ważne we współpracy z księgową jest określenie narzędzi, z jakich będą używać dwie strony, by w jak najbardziej wydajny sposób udostępniać dokumenty i podejmować działania w księgowości. W księgowości trzeba przestrzegać terminów, z uwagi na to wszystkie dokumenty, za każdym razem skompletowane oraz jak najpoprawniej opisane muszą dotrzeć do księgowej w odpowiednim czasie. Ponadto konieczna jest także ciągła komunikacja. Elementem komunikacji rzutującym na wygodną współpracę, na jaki należy zwrócić uwagę jest dobry przepływ informacji. Księgowa musi posiadać dojście do najważniejszych danych finansowych oraz sytuacji firmy, żeby móc rzetelnie wypełniać swoją pracę.

Usługi rachunkowe
Księgowość
Usługi rachunkowe
Biuro rachunkowe
Usługi rachunkowe Toruń
Usługi księgowe
Usługi rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość
Usługi rachunkowe
Usługi księgowe
Usługi księgowe
Biuro rachunkowe
Usługi rachunkowe Toruń
Księgowość
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe
Usługi księgowe
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość
Usługi rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Usługi rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS