Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2021-02-16 11:47:32
Cytuj
Co rusz słychać o wprowadzaniu nowych dyrektyw, nowelizacjach ustaw, czego bezpośrednią konsekwencją są kolejne przywileje, ale też obowiązki. Trudno panować nad tym samodzielnie, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest współpraca ze specjalistą. Zwłaszcza gdy sprawy dotyczą firmy lub wspólnoty mieszkaniowej. Aby dokonać dobrego wyboru, warto kierować się kwalifikacjami zatrudnionej osoby, ale też jej doświadczeniem i opiniami innych klientów. Czytaj dalej: [url]
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 18:02:42
Cytuj
Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z nich jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona związana z wyborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Ważne jest również przybliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma zamierza skorzystać.

JAKIE SĄ FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE?

W Polsce istnieją cztery formy opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje zalety i wady, a dobór pomiędzy nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skontaktować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do funkcjonowania działalności gospodarczej, z tego względu ten krok podczas zakładania firmy także jest bardzo istotny.

Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Księgowość Włocławek
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Usługi księgowe ToruńOpodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Co do zasady jeśli firma nie zgłosi chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie musiała regulować swoje zobowiązania wobec państwa zgodnie z tymi regułami.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w przypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł i 32% - kiedy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przypada prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do czego wliczają się wszelkie zakupy, wartości oraz inwestycje, które są konieczne, aby go osiągnąć (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Działania w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten sposób rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza gdy dochody przedsiębiorstwa są znacznie wyższe niż 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje też prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Kontakt z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania dostępną tylko dla firm prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Firma ma możliwość pobierania ulg podatkowych oraz może starać się o kredyt podatkowy, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy również przechowywać wszelkie dowody zakupu, a na koniec roku musi zostać przeprowadzony inwentaryzację materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której działa firma czy wiek podatnika. Tą wartość określa się co roku. Z tego względu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest okazywanie faktur lub rachunków potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Ustalenie formy opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dopasować formę podatkową do charakteru działalności. Kluczowym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z dobrym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do potrzebnych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dobrany z głową.Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-10 00:00:04
Cytuj
Usługi księgowości online dla firm

Wnajęcie biura rachunkowego ma różne zalety nie tylko pod względem rzetelnego wsparcia w wyliczeniach oraz wykorzystania odpowiednich przepisów. Współcześnie większość biur rachunkowych, a nawet samych księgowych używa programów księgowości online. Dlaczego elektroniczna księgowość jest często używaną metodą? Przede wszystkim dlatego, że program ma powszechne zastosowanie i dostosuje się w wielu rodzajach przedsiębiorstwa. Poza tym wprowadzenie, a potem używanie takiego systemu księgowości online jest całkiem proste. Zazwyczaj firmy instalujące taki system oferują szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników, którzy będą korzystali z księgowości elektronicznej, a obok tego wsparcie techniczne. Zastosowanie aplikacji księgowości elektronicznej usprawnia pracę samej księgowej oraz jest całkowicie korzystne dla przedsiębiorcy.

Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń

Na jakiej zasadzie działa e-księgowość?

Opcje systemu księgowości elektronicznej są tak duże, że bez przeszkód można je dopasować do wielkości oraz potrzeb przedsiębiorstwa. Generalnie przez tego rodzaju programy możliwe jest magazynowanie dokumentów firmowych oraz ich tworzenie (na przykład deklaracje ubezpieczeniowe i podatkowe), dzięki czemu prędko będą przyszykowane do wydruku i przesłania do właściwego organu np. Urzędu Skarbowego czy ZUS. Poprzez księgowość online da się także prowadzić księgi rachunkowe, liczyć wysokość składek podatkowych, sporządzać bazy danych oraz rozbudowywać i aktualizować plany kont. Znaczącym atutem jest również system magazynowy, czy dostęp do analiz. Ciągły kontakt z księgowym lub z biurem rachunkowym zapewnia prawidłowość wyliczeń oraz właściwy obieg danych. Dzięki temu księgi rachunkowe prowadzone są fachowo i nie ma w nich uchybień. Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy pod względem księgowości jest wysyłanie kompletnych dokumentów w terminie, żeby nie dochodziło do opóźnień rozliczeniowych.

Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń

System elektonicznej księgowości

Jednym z najpopularniejszych aplikacji księgowości online jest enova365, jaka w kompleksowy sposób steruje zasobami firmy. Ta nowoczesna aplikacja zapewnia użytkownikom możliwość dostępu w potrzebne dane, a także pełnego zarządzania dokumentami. System enova365 jest w pełni zjednoczony z pozostałymi aplikacjami księgowymi, dzięki czemu w prosty sposób można do niego wgrywać dokumenty przygotowane w innej aplikacji. Na tym programie e-księgowości użytkownik może pracować samodzielnie albo ze wsparciem biura rachunkowego. Jest całkiem łatwy w obsłudze, a częste aktualizacje zapewniają, że wszystkie elementy będą zgrane z obowiązującymi przepisami i utrzymają bezpieczeństwo informacji. Wykorzystanie programu księgowości elektronicznej w znacznym stopniu mechanizuje działania i wspomaga prowadzenie ksiąg. Dodatkowo w programie enova365 możliwe jest określanie uprawnień, dzięki czemu przedsiębiorca bez przeszkód określi dostęp pracowników i ich zakres działania.

enova Toruń
Księgowość enova
Biuro rachunkowe enova

Możliwości systemu elektonicznej księgowości

Program enova365 stworzono ze specjalnych modułów zorientowanych na wybrane obszary działania przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo, które postawi na wdrożenie księgowości online, może dopasować do do siebie poszczególne moduły. Każdy jeden ukierunkowany jest na prowadzenie biznesu w wielu dziedzinach. Dla samych księgowych oraz klientów biur rachunkowych przygotowano kilka dedykowanych modułów. Każdy z nich oferuje najbardziej niezbędne opcje. W głównej mierze umożliwiają kompletną obsługę księgową klientów biura .

To oznacza szybkie przeprowadzanie tych samych czynności, tworzenie plików JPK_VAT lub na przykład tworzenie okresów obrachunkowych. Za sprawą aktualizacji księgowości online wszystkie pliki są zgrane z wytycznymi, a poza tym da się je bez przeszkód przekazywać do odpowiednich organów. Oprócz tego biuro rachunkowe za sprawą systemu księgowości online przelicza VAT oraz prowadzi wymaganą ewidencję. Co więcej wszelkie przeliczenia kadrowo-płacowe dotyczące czasu pracy, dodatkowych godzin, chorobowych zwolnień albo urlopów i delegacji są dostępne w możliwościach systemu. Na bazie tego dostępne jest wystawianie deklaracji ZUS. Wystawianie wszelkich rozliczeń i deklaracji możliwe jest za pomocą wbudowanych schematów.

Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń

To, co szczególnie istotne dla klientów biura , jeśli korzysta z księgowości online, to komunikacja pomiędzy klientem, a biurem rachunkowym. Poprzez program e-księgowości przedsiębiorca ma ciągły dostęp do najistotniejszych dokumentów oraz informacji w dowolnym miejscu. Ponadto wszystkie dokumenty da się dostarczać drogą elektroniczną. Poza tym przedsiębiorca może uzupełniać niektóre wydruki, z gwarancją pełnego bezpieczeństwa danych.

Dlaczego warto używać e-księgowości?

Używanie elektronicznej księgowości to generalnie komfort w postaci dojścia do informacji w każdym miejscu i czasie. Dzięki księgowości elektronicznej i ciągłemu kontaktowi z biurem rachunkowym nie trzeba być na bieżąco w zmianach w prawie podatkowym, ani przejmować się bezpieczeństwem informacji. Oprócz tego program jest prosty w użyciu oraz dostępny na różnych urządzeniach. Takie wskazane korzyści sprawiają, że warto przemyśleć wykorzystanie księgowości online we własnym biznesie.Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-10 00:00:31
Cytuj


Z jakiego powodu warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym?

Zalet korzystania z usług biura rachunkowego da się wyliczyć dużo. Podejmująć współpracę z biurem rachunkowym obok tego, że zyskuje się kontakt z wykształconym specjalistą, to również wysokiej klasy obsługę. Choć w głównej mierze biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, warto dodać, że ma więcej zadań, których się podejmuje. Między innymi dokonuje wyceny pasywów i aktywów, przygotowuje zestawienia obrotów i sald albo segreguje i kataloguje dokumentację przedsiębiorstwa. Podjęcie współdziałania z biurem rachunkowym oznacza, że biuro przejmuje część obowiązków przedsiębiorcy, ułatwiając koncentrację na samej działalności. Dzięki temu zdobywa się kontrolę nad prawidłowością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Obok tego biuro rachunkowe prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych, przygotowuje sprawozdania finansowe, a także składa deklaracje podatkowe i ZUS. Solidna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto korzystać z usług biura rachunkowego.

Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę i znajomość przepisów

Prawo podatkowe często się zmienia, dlatego nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe gwarantują ciągłe poszerzanie swojej wiedzy. Czujna obserwacja i szybkie dopasowanie do wprowadzanych zmian, zapewnia, że wszystkie rozliczenia i dokumenty będą miały odpowiednią strukturę, niezbędne dane i utrzymują ustalony porządek. Na bazie doświadczenia biuro rachunkowe oferuje najlepszy system działania. Pracownicy wiedzą, jak współdziałać z klientem, by otrzymywać dokumenty we właściwym terminie oraz jak ich wspierać w biznesie. Poza tym klienci biura rachunkowego przeważnie zyskują dostęp do informacji, a do tego stałą pomoc w zrozumieniu najnowszych przepisów. Księgowa we wszystkich obszarach pracuje na korzyść przedsiębiorcy, z uwagi na to z pewnością powiadamia o nowych zobowiązaniach oraz możliwościach, które ułatwią prowadzenie biznesu.

Poprawność oraz szybki dostęp do dokumentów księgowych

Wszelkie operacje finansowe przedsiębiorstwa ewidencjonowane są poprzez dokumenty księgowe. Na ich podstawie da się dokonać prawidłowych rozliczeń, z tego powodu są najistotniejszym elementem pracy . Pośród nich wyróżniamy takie dokumenty księgowe jak dokumenty zewnętrzne generowane przez lub dla kontrahentów, wewnętrzne odnoszące się do działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dowody zbiorcze lub dowody korygujące poprawiające błędne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, by dokumenty dostarczane były w komplecie oraz miały poprawną strukturę i wszelkie potrzebne informacje. Najistotniejsze, aby klient donosił wszystkie dowody szybko, aby księgowa mogła przeliczyć je w wyznaczonym czasie.

Zakładanie firm
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe

Metoda przekazywania dowodów do biura rachunkowego często zależy od jego zasad. W części miejsc wymagane jest przekazywanie dokumentów księgowych oryginalnych. W innych miejscach wystarczy właściwie oznaczona kopia. Niekiedy dokumenty trzeba przynosić wprost do biura , w innych wystarcza wysyłka skanu. Warto wspomnieć, że każde biuro rachunkowe troszczy się o zabezpieczenie dokumentów przed uszkodzeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem lub wprowadzaniem zmian. Przedsiębiorca zawsze ma dostęp do swoich dowodów księgowych, szczególnie jeśli biuro rachunkowe używa najnowszych rozwiązań.

Księgowość online

Obecnie biura rachunkowe przeważnie korzystają ze programów elektronicznej księgowości. Ich główną korzyścią jest elektroniczny dostęp do dokumentów i danych ze wszystkich urządzeń. Nowoczesna księgowość elektroniczna umożliwia uzupełnianie wszystkich dokumentów księgowych, których elektroniczne zapisy składowane są na w pełni chronionych serwerach. Obok tego te programy wspierają tworzenie zestawień i rozliczeń, a także ułatwiają kontakt między biurem rachunkowym, a klientem. Ponadto programy księgowości elektronicznej są intuicyjne i nietrudne w obsłudze. Osoby instalujące program zwykle proponują szkolenia, a nawet pełne wsparcie i konsultacje techniczne. Tego typu programy są stale aktualizowane, żeby były zgrane z najnowszymi przepisami oraz zapewniały bezpieczeństwo danych.

Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak księgowość online, a także dogodnościom w kwestiach oddawania dokumentów, współpraca z biurem jest wygodna. Poza tym wiele biur rachunkowych prezentuje rozbudowaną ofertę. Oprócz gruntownej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych albo rozliczania pracowników m.in. pomagają w zakładaniu firmy, przesyłają deklaracje do urzędu, reprezentują klientów czy np. oferują konsultacje telefoniczne. Istotnym elementem współpracy jest również to, że wszystkie biura rachunkowe muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W razie błędów z winy biura, konsekwencje finansowe zostaną opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie dodatkowych kosztów. Równie ważnym plusem jest również oszczędność czasu. Biuro rachunkowe oferuje wiedzę i pomoc, dlatego sam klient nie musi nadążać za nowościami w przepisach lub przyuczać się w tym zakresie. Współpraca zapewnia skupienie się na prowadzeniu działalności.


Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-10 00:00:57
Cytuj


Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z nich jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z doborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie właściwe dla wybranej działalności. Kluczowe jest również przybliżone przypuszczenie przychodów, które pomoże w ocenie najlepszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma zamierza skorzystać.

Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe

Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń

FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE

W Polsce obowiązują cztery formy podatkowe: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje zalety i wady, a wybór pomiędzy nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do funkcjonowania działalności gospodarczej, z tego względu ten krok podczas zakładania firmy również jest niezmiernie ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania wobec państwa zgodnie z tymi regułami.

Podatek na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w przypadku, kiedy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł oraz 32% - kiedy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszystkie zakupy, wartości i inwestycje, które są konieczne, aby go uzyskać (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można też pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest stała i niezależna od przychodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten rodzaj rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza jeśli dochody firmy znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć płacenia podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą zabiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Współpraca z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową przeznaczoną tylko dla firm prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle niezbedna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również zachowywać wszystkie dowody zakupu, a na koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się z roku na rok. Z tej przyczyny niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest okazywanie rachunków lub faktur poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Decyzja o wyborze opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto zaznajomić się ze wszelkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dopasować formę podatkową do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego działania, jest księgowość i kontakt z dobrym biurem rachunkowym. Każda z form ma odrębne wymagania, co do potrzebnych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dopasowany mądrze.


Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Pasza
Gość
Dodano: 2022-07-23 16:01:18
Cytuj


Księgowość dla przedsiębiorstw

Prowadzenie firmy łączy się bezpośrednio z potrzebą prowadzenia księgowości. Na podstawie dowodów księgowych ewidencjonowane są wszystkie zdarzenia finansowe zachodzące w firmie, za pomocą czego o wiele łatwiej weryfikować wydatki. Dokumenty księgowe zawierają m.in. dane dotyczące sprzedaży i zakupów, wydatków czy inwestycji przedsiębiorstwa i informacje z działu podatków lub pensji pracowników. Z uwagi na to, że księgowość jest ważnym i rozbudowanym działem niemal każdej firmie, w zależności od jej wielkości niezbędna jest osoba, współpraca z biurem rachunkowym albo pełen dział odpowiadający za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Możliwe są dwa podstawowe sposoby prowadzenia rozliczeń księgowych, są to: księga handlowa, inaczej pełna księgowość oraz księga przychodów i rozchodów, czyli księga podatkowa. Reguły zawarte w ustawie o rachunkowości regulują zasady, które określają, które firmy powinny mieć księgę handlową, a jakim wystarczy księga przychodów i rozchodów. Uzależnione to jest od formy działalności gospodarczej oraz od samego charakteru firmy i przychodu roku obrotowego.

Metody prowadzenia księgowości

Pełna księgowość to najobszerniej rozbudowana forma rozliczeń. Przez szczegółowe informacje wskazuje finansową sytuację firmy: rentowność, płynność i gospodarność finansową. Na podstawie pełnej księgowości działalność rozlicza się z organami podatkowymi. Według ustawy o rachunkowości do posiadania pełnej księgowości zobowiązane są na przykład spółki handlowe w tym osobowe, kapitałowe oraz spółki w organizacji, fundacje i stowarzyszenia nawet w sytuacji, kiedy ich przychodem są tylko składki członków, a także województwa, powiaty, gminy oraz ich związki. Poza tym pełną księgowość prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, gdy we wcześniejszym roku obrotowym ich zarobki netto ze sprzedaży produktów, towarów oraz operacji finansowych wyniosły co najmniej wartość 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Natomiast księga przychodów i rozchodów to księgowość uproszczona. Wpisy na temat rozchodów i przychodów muszą obejmować w tym przypadku spis dochodów, kosztów i przychodów z rozbiciem na podatkowe zwolnienia. Do zestawień w księgowości uproszczonej muszą być dodane też ewidencje trwałych środków, zatrudnionych osób, a także spis dochodów zwolnionych z podatku we wcześniejszych latach. Księgę przychodów i rozchodów prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych i partnerskie spółki, jakich przychód roku obrotowego nie przekracza 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Metoda prowadzenia księgowości zależy od zakresu działalności firmy, charakteru, wielkości oraz struktury. O tym, której metodzie prowadzenia księgowości musi podlegać dana działalność gospodarcza zawsze można skonsultować ze specjalistą. Dla porównania zakładając firmę z pomocą biura rachunkowego, przedsiębiorca z pewnością otrzyma wskazówki od samej księgowej, jaka forma okaże się najodpowiedniejszą.

e-księgowość

Tak jak w pozostałych dziedzinach, w księgowości również pokazują się nowe rozwiązania technologiczne. Dużym udoskonaleniem w prowadzeniu działalności są przygotowane w ciągu ostatnich lat specjalne programy komputerowe, oferujące profesjonalne prowadzenie księgowości. Zazwyczaj tego typu programy można kupić w abonamencie lub na własność. Duża liczba biur rachunkowych korzysta z tych programów, przede wszystkim z uwagi na to, że księgowość online jest sporym ulepszeniem pracy księgowej, ale także wygody przedsiębiorcy. Wśród różnych opcji w księgowości elektronicznej znajdują się: możliwość szybkiego i sprawnego wystawiania, przekazywania, a także gromadzenia dowodów księgowych, modyfikacji planów kont, łatwego wglądu w finanse i wglądu w informacje o składkach i podatkach ZUS. Zwykle program księgowości online jest bardzo łatwy w obsłudze, a kolejnie aktualizacje pilnują, aby program był bezustannie zgodny z przepisami.

W jaki sposób współpracować z księgową?

Metody współpracy z księgową są zróżnicowane. W wypadku ogromnych firm, w któ®ych jest wiele wytwarzanych danych księgowych, najmocniej sprawdza się zaangażowanie własnej księgowej (albo nawet zatrudnienie pełnego działu księgowego) na etat. W sytuacji mniejszych i średnich firm zwykle stosowaną praktyką jest powierzenie spraw księgowych, nawiązując współpracę z biurem rachunkowym. Ważne we współdziałaniu z księgową jest określenie narzędzi, z jakich będą używać obie strony, żeby w bardzo sprawny sposób przekazywać dokumenty i podejmować działania w księgowości. W księgowości należy pilnować terminów, ze względu na to wszelkie dokumenty, za każdym razem kompletne i jak najpoprawniej opisane muszą trafiać do księgowej w odpowiednim terminie. W tym celu konieczna jest również ciągła komunikacja. Elementem komunikacji wpływającym na jak najlepszą współpracę, na który należy zwrócić uwagę jest właściwy przepływ informacji. Księgowa musi posiadać dostęp do najważniejszych informacji finansowych i sytuacji przedsiębiorstwa, by móc na najwyższym poziomie wypełniać swoją pracę.

Księgowość Toruń
Księgowość
Księgowość Toruń
Usługi rachunkowe
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe
Usługi rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi rachunkowe
Księgowość
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi rachunkowe
Usługi rachunkowe
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS