Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2021-02-16 11:45:06
Cytuj
Przedsiębiorstwa muszą mieć świadomość, że księgowość służy również im. Jest to system, który pozwala na bieżąco otrzymywać informacje o przedsiębiorstwie. Odpowiedni system rachunkowości pozwala na pełniejszą analizę finansową przedsiębiorstw. W pewnym momencie swojego rozwoju, przedsiębiorstwa muszą przejść na pełną księgowość. Kłopotliwy jest jednak proces przechodzenia na taki system. Czytaj więcej: https://www.zizzar.pl/jak-przejsc-z-ksiazki-przychodow-i-rozchodow-na-pelna-ksiegowosc/
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-08 15:12:46
Cytuj
Czy warto korzystać z usług biura rachunkowego?

Korzyści korzystania z usług biura rachunkowego znajdzie się wiele. Rozpoczynając współdziałanie z biurem rachunkowym nie tylko zyskuje się łączność z wykształconym specjalistą, to także wysokiej jakości obsługę. Choć przede wszystkim biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należy wspomnieć, że ma więcej zadań, których się podejmuje. Dla przykładu realizuje wyceny aktywów i pasywów, przygotowuje zestawienia sald i obrotów lub kataloguje i segreguje dokumentację firmy. Podjęcie współdziałania z biurem rachunkowym oznacza, że biuro zabiera część obowiązków przedsiębiorcy, ułatwiając skupienie się na samej działalności. Dzięki temu zyskuje się kontrolę nad prawidłowością rozliczeń i dokumentów z kontrahentami. Obok tego biuro rachunkowe przeprowadza ewidencję wydarzeń gospodarczych, tworzy finansowe sprawozdania, a także przekazuje deklaracje podatkowe i ZUS. Owocna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe oferuje wiedzę, umiejętności i znajomość przepisów

Prawo podatkowe w Polsce jest dość zmiennie, z tego powodu nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe zapewniają bezustanną aktualizację swojej wiedzy. Czujna obserwacja oraz szybkie dopasowanie do wprowadzanych zmian, gwarantuje, że wszelkie dokumenty i rozliczenia będą miały poprawną strukturę, kompletne informacje oraz utrzymują określony porządek. Na bazie lat pracy biuro rachunkowe oferuje najlepszy sposób działania. Pracownicy orientują się, jak współdziałać z klientem, aby odbierać dokumenty na czas i jak ich wspierać w prowadzeniu biznesu. Co więcej klienci biura rachunkowego z reguły mają dostęp do informacji, a nawet pomoc w przyswojeniu najnowszych przepisów. Księgowa we wszystkich obszarach pracuje w interesie przedsiębiorcy, dlatego z pewnością powiadamia o nowych zobowiązaniach i możliwościach, które ułatwią prowadzenie działalności.

Zgodność oraz łatwy dostęp do księgowych dokumentów

Wszelkie operacje finansowe przedsiębiorstwa ewidencjonowane są przez dowody księgowe. Na ich podstawie da się dokonać poprawnych rozliczeń, z tego powodu są niezbędnym elementem pracy . Pośród nich znajdują się takie dokumenty księgowe jak dokumenty zewnętrzne generowane przez lub dla kontrahentów, wewnętrzne obejmujące działania wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dokumenty zbiorcze albo dowody korygujące poprawiające niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, żeby dokumenty dostarczane były w komplecie i miały poprawną strukturę oraz wszystkie potrzebne dane. Istotne, by klient dostarczał wszystkie dowody na bieżąco, aby księgowa mogła przeliczyć je w odpowiednim czasie.

Biuro rachunkowe Toruń

Metoda udostępniania dokumentów księgowych do biura rachunkowego często zależy od jego działania. W niektórych wymagane jest przekazywanie dokumentów księgowych w oryginale. W innych miejscach wystarczy właściwie opisana kopia. Niekiedy dokumenty trzeba dostarczać wprost do biura rachunkowego, w innych wystarcza wysyłka skanu. Co ważne każde biuro rachunkowe zapewnia bezpieczeństwo dokumentów przed zniszczeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem oraz wprowadzaniem zmian. Klient ma stały dostęp do swoich dokumentów, szczególnie jeżeli biuro rachunkowe korzysta z najnowszych rozwiązań.

Elektroniczna e-księgowość

Obecnie biura rachunkowe co raz częściej korzystają ze specjalnych programów księgowości elektronicznej. Ich główną zaletą jest elektroniczny dostęp do dokumentów ze wszystkich urządzeń. Nowoczesna księgowość elektroniczna pozwala na uzupełnianie wszelkich dowodów księgowych, jakich elektroniczne zapisy składowane są na w pełni chronionych serwerach. Poza tym takie programy pomagają w tworzeniu rozliczeń i zestawień, a nawet wspomagają kontakt między księgową, a klientem. Co więcej programy księgowości elektronicznej są intuicyjne i proste w obsłudze. Osoby wdrażające bardzo często proponują szkolenia, a nawet całkowite wsparcie i porady techniczne. Tego typu programy są ciągle aktualizowane, żeby były zgrane z najnowszymi przepisami oraz gwarantowały absolutne bezpieczeństwo danych. Biuro rachunkowe Toruń

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak księgowość elektroniczna, a także możliwościom w zakresie oddawania dokumentów, współpraca z biurem jest bardzo komfortowa. Ponadto większość biur rachunkowych prezentuje kompleksową ofertę. Oprócz fundamentalnej obsługi księgowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyliczeń dla pracowników m.in. pomagają w zakładaniu działalności gospodarczej, przekazują deklaracje do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. oferują konsultacje przez telefon. Istotnym elementem współpracy jest także to, że każde biuro rachunkowe musi wykupić ubezpieczenie OC. W przypadku błędów ze strony biura, konsekwencje finansowe będą opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie żadnych kosztów. Tak samo istotnym plusem jest oszczędność czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje pomoc i wiedzę, dlatego sam klient nie musi martwić się aktualnościami w przepisach lub uczyć się w tym zakresie. Współpraca umożliwia skupienie się na prowadzeniu firmy.

Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 18:02:10
Cytuj


Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych ważnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona związana z doborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Kluczowe jest też przybliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma zamierza skorzystać.

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce istnieją cztery formy podatkowe: podatek na ogólnych zasadach, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje zalety i wady, a dobór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skonsultować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do funkcjonowania działalności gospodarczej, dlatego ten krok w trakcie zakładania firmy także jest niezmiernie ważny.

Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Włocławek
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółekOpodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli przedsiębiorstwo nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie musiała regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa według tych reguł.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w wypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł i 32% - gdy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przypada prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do czego wliczają się wszystkie wartości, zakupy oraz inwestycje, które są konieczne, aby go uzyskać (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można również korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się razem z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Działania w tym zakresie ułatwia stały kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten sposób rozliczenia przynosi korzyści, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Firmie nie przysługuje też prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Firma ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych i ma prawo do kredytu podatkowego, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy również zachowywać wszelkie dowody zakupu, a na koniec roku obowiązkowo przeprowadza się inwentaryzację towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie danych takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której działa firma czy wiek podatnika. Tą wartość ustala się co roku. Z tego względu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie konieczne jest przedstawianie rachunków lub faktur potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Decyzja o wyborze opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto zaznajomić się ze wszelkimi szczegółami, aby w oparciu o przewidywane dochody, właściwie dobrać formę podatku do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z dobrym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do potrzebnych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dobrany z głową.Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 23:58:48
Cytuj
Usługi księgowości online

Zatrudnienie księgowej ma swoje plusy nie tylko dla rzetelnego wsparcia w wyliczeniach i stosowania się właściwych przepisów. Współcześnie większość biur rachunkowych oraz samych księgowych korzysta z aplikacji elektornicznej księgowości. Dlaczego e-księgowość jest ostatnio używaną metodą? W głównej mierze dlatego, że system ma powszechne zastosowanie i sprawdzi się w wielu rodzajach firm. Ponadto wdrożenie, a potem stosowanie takiej aplikacji księgowości elektronicznej jest stosunkowo proste. Z reguły firmy instalujące taką aplikację oferują szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników, jacy będą używali księgowości elektronicznej, a oprócz tego pomoc techniczną. Używanie programu księgowości elektronicznej przyspiesza pracę samego biura rachunkowego oraz jest niezwykle korzystne dla przedsiębiorcy.

Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń

Jak działa księgowość elektroniczna?

Funkcjonalności aplikacji księgowości elektronicznej są tak obszerne, że bez problemu da się je dobrać do formy i wymagań przedsiębiorstwa. Przede wszystkim przez tego rodzaju systemy możliwe jest kompletowanie dokumentów księgowych i ich generowanie (na przykład deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), co sprawia, że prędko będą przyszykowane do wydruku oraz dostarczenia do właściwego urzędu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Przez księgowość elektroniczną można również prowadzić księgi rachunkowe, wyliczać wysokość składek podatkowych, tworzyć bazy danych czy przygotowywać i modyfikować plany kont. Wielkim atutem jest także magazynowy system, czy wgląd w analizy. Ciągły kontakt z biurem rachunkowym lub z księgowym gwarantuje prawidłowość rozliczeń i szybki obieg dokumentów. Dzięki temu księgi prowadzone są profesjonalnie i brak w nich miejsca dla najmniejszych uchybień. Bazowym priorytetym samego przedsiębiorcy pod względem księgowości jest dostarczanie dokumentów w terminie, aby nie dopuszczać do opóźnień rozliczeniowych.

Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe

System księgowości online

Wśród najczęściej używanych aplikacji e-księgowości jest enova365, jaka w wielostronny sposób kieruje zasobami przedsiębiorstwa. Ta współczesna aplikacja zapewnia użytkownikom możliwość dojścia w niezbędne dane, a także pełnego zarządzania dokumentami. Program enova365 jest w każdym calu kompatybilny z pozostałymi systemami księgowymi, dlatego też w prosty sposób da się do niego przenosić dokumenty wystawione przez inny program. Na tej aplikacji księgowości elektonicznej klient może pracować samodzielnie lub ze wsparciem biura rachunkowego. Jest właściwie prosty w obsłudze, a częste aktualizacje zapewniają, że poszczególne elementy będą zgrane z obowiązującymi przepisami oraz utrzymają bezpieczeństwo danych. Korzystanie z systemu e-księgowości w znacznym stopniu automatyzuje pracę i usprawnia prowadzenie ewidencji. Dodatkowo w systemie enova365 możliwe jest określanie uprawnień, dzięki czemu przedsiębiorca bez trudu wskaże dostęp pracowników oraz ich zakres działania.

Biuro rachunkowe enova
Biuro rachunkowe enova
Biuro rachunkowe enova

Funkcjonalności systemu księgowości elektronicznej

Program enova365 zbudowano ze specjalnych modułów odpowiedzialnych za poszczególne pola pracy firmy. Każda firma, która podejmie instalację e-ksiegowości, może dosotosować do poszczególne moduły. Każdy z modułów skoncentrowany jest na kierowanie biznesem w różnych obszarach. Dla samodzielnych księgowych oraz klientów biur rachunkowych uruchomiono parę modułów dedykowanych. W każdym module zawierają się najbardziej konieczne funkcje. W głównej mierze umożliwiają kompletną obsługę księgową klientów biura rachunkowego.

To gwarantuje szybkie robienie powtarzalnych czynności, tworzenie plików JPK_VAT lub na przykład przygotowywanie okresów obrachunkowych. Dzięki aktualizacjom księgowości online wszelkie pliki są zgrane z wytycznymi, a poza tym da się je bez przeszkód przesyłać do odpowiednich organów. Obok tego biuro rachunkowe poprzez system elektronicznej księgowości przelicza VAT i gromadzi niezbędną ewidencję. Co więcej wszystkie rozliczenia kadrowo-płacowe na temat czasu pracy, dodatkowych godzin, chorobowych zwolnień oraz delegacji i urlopów są uwzględniane w możliwościach systemu. Na bazie tego możliwe jest przygotowywanie deklaracji ZUS. Tworzenie wszelkich deklaracji i rozliczeń możliwe jest za sprawą wbudowanych schematów.

Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm

To, co ważne dla klientów biura rachunkowego, jeżeli korzysta z elektronicznej księgowości, to komunikacja pomiędzy biurem, a klientem. Przez program księgowości online przedsiębiorca ma pełen dostęp do najistotniejszych dokumentów oraz danych w dowolnym miejscu i czasie. Co więcej wszystkie dokumenty da się przesyłać drogą elektroniczną. Obok tego przedsiębiorca może przygotowywać niektóre wydruki, z gwarancją całkowitego bezpieczeństwa danych.

Z jakiego powodu warto korzystać z księgowości online?

Korzystanie z elektronicznej księgowości to głównie komfort w postaci dojścia do danych w każdym czasie. Dzięki księgowości elektronicznej i ciągłemu kontaktowi z księgową nie trzeba orientować się w zmianach prawa podatkowego, ani martwić się bezpieczeństwem informacji. Obok tego system jest prosty w obsłudze oraz dostępny na wielu urządzeniach. Takie wskazane atuty przekonują do tego, że warto przemyśleć wdrożenie księgowości online we własnym biznesie.Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-09 23:59:13
Cytuj
Z jakiego powodu warto korzystać z usług biura rachunkowego?

Zalet korzystania z usług biura rachunkowego da się wskazać bardzo dużo. Nawiązując współpracę z biurem rachunkowym poza tym, że zyskuje się styczność z wykształconym księgowym, to także dobrej klasy obsługę. Choć głównie biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, warto wspomnieć, że istnieje więcej zadań, których się podejmuje. Dla przykładu realizuje wyceny aktywów i pasywów, przygotowuje zestawienia sald i obrotów albo segreguje i kataloguje dokumenty firmy. Podjęcie współdziałania z biurem rachunkowym oznacza, że księgowa przejmuje część zadań przedsiębiorcy, ułatwiając skupienie się na samej działalności. Dzięki temu zyskuje się kontrolę nad zgodnością rozliczeń i dokumentów z kontrahentami. Poza tym biuro rachunkowe prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych, sporządza sprawozdania finansowe, a na dodatek składa deklaracje ZUS i podatkowe. Owocna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym.

Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm

Biuro rachunkowe oferuje wiedzę, umiejętności i znajomość przepisów

Prawo podatkowe jest dość zmiennie, dlatego nic dziwnego, że biura rachunkowe zapewniają stałą aktualizację swojej wiedzy. Wnikliwa obserwacja i szybkie dostosowanie do wprowadzanych zmian, zapewnia, że wszystkie rozliczenia i dokumenty będą posiadały odpowiednią strukturę, niezbędne dane i utrzymują określony porządek. Na podstawie lat pracy biuro rachunkowe wypracowało najlepszy sposób pracy. Pracownicy orientują się, jak współdziałać z klientem, by odbierać dokumenty we właściwym terminie oraz jak ich wspierać w prowadzeniu biznesu. Obok tego klienci biura rachunkowego z reguły uzyskują komplet informacji, a do tego kompleksową pomoc w zrozumieniu zmiennych przepisów. Księgowa we wszystkich sprawać działa na korzyść przedsiębiorcy, z uwagi na to z pewnością powiadamia o nowych zobowiązaniach i możliwościach, które ułatwią prowadzenie działalności.

Zgodność oraz łatwy dostęp do księgowych dokumentów

Wszelkie finansowe operacje działalności gospodarczej wykazywane są poprzez dokumenty księgowe. Na ich podstawie da się dokonać poprawnych rozliczeń, z tego względu są istotnym elementem pracy . Pośród nich wyróżniamy takie dowody księgowe jak dowody zewnętrzne wystawiane przez lub dla kontrahentów, wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dowody zbiorcze albo korygujące nanoszące poprawki na błędne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, aby dokumenty trafiały bez braków oraz miały odpowiednią strukturę i wszystkie potrzebne dane. Najważniejsze, by klient dostarczał wszelkie dowody na bieżąco, żeby księgowa mogła przeliczyć je w wyznaczonym terminie.

Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm

Metoda udostępniania dokumentów do biura rachunkowego często zależy od jego zasad. W niektórych miejscach niezbędne jest udostępnianie dokumentów księgowych w oryginale. Gdzie indziej wystarczy odpowiednio opisana kopia. Czasami dokumenty należy dostarczać do biura rachunkowego, gdzieniegdzie wystarcza wysyłka skanu. Natomiast każde biuro rachunkowe dba o ochronę dokumentów przed uszkodzeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem lub nanoszeniem zmian. Klient ma stały dostęp do swoich dowodów księgowych, zwłaszcza jeżeli biuro rachunkowe używa nowoczesnych rozwiązań.

Księgowość elektroniczna

Nowoczesne biura rachunkowe co raz częściej korzystają ze specjalnych programów księgowości online. Ich główną korzyścią jest elektroniczny dostęp do dokumentów i danych z każdego urządzenia. Nowoczesna e-księgowość pozwala na uzupełnianie wszelkich dowodów księgowych, jakich elektroniczne zapisy składowane są na całkowicie zabezpieczonych serwerach. Oprócz tego te programy pomagają w tworzeniu zestawień i rozliczeń, a nawet usprawniają kontakt między biurem rachunkowym, a przedsiębiorca. Co więcej programy e-księgowości są intuicyjne oraz proste w obsłudze. Osoby instalujące program często proponują szkolenia, a także pełne wsparcie i porady techniczne. Tego rodzaju programy są bezustannie aktualizowane, aby były zgodne z przepisami oraz zapewniały absolutne bezpieczeństwo informacji.

Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak księgowość elektroniczna, a także dogodnościom w zakresie przesyłania dokumentów, współpraca z biurem jest komfortowa. Ponadto większość biur rachunkowych prezentuje szeroką ofertę. Oprócz podstawowej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych albo wyliczeń dla pracowników m.in. wspierają w zakładaniu firmy, przekazują deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. oferują konsultacje przez telefon. Ważnym elementem współpracy jest też to, że wszystkie biura rachunkowe muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W przypadku błędów ze strony biura, skutki finansowe będą opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie dodatkowych kosztów. Równie ważnym plusem jest zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje wiedzę i pomoc, dlatego sam przedsiębiorca nie musi martwić się aktualnościami w przepisach albo dokształcać się w tym zakresie. Współpraca zapewnia skupienie się na prowadzeniu firmy.


Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-09 23:59:40
Cytuj
Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z nich jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona połączona z wyborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, ponieważ nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie dobre dla wybranej działalności. Ważne jest także przybliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma chce skorzystać.

Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek

Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń

FORMY OPODATKOWANIA DLA FIRMY

W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, a wybór pomiędzy nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skonsultować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do funkcjonowania działalności gospodarczej, dlatego ten etap w trakcie zakładania firmy również jest niezmiernie ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli przedsiębiorstwo nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa według tych reguł.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w wypadku, gdy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł i 32% - kiedy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszelkie zakupy, wartości oraz inwestycje, które są konieczne, aby go osiągnąć (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Działania w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Zakładanie firm

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Taki rodzaj rozliczenia opłaca się, zwłaszcza jeśli dochody firmy znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć płacenia podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Kontakt z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową dostępną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności o wysokości: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych oraz może starać się o kredyt podatkowy, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż konieczna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również przechowywać wszystkie dowody zakupu, a pod koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się z roku na rok. Z tego powodu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie konieczne jest przedstawianie rachunków lub faktur potwierdzających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Ustalenie formy opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby na bazie przewidywanych dochodów, właściwie dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego działania, jest księgowość i kontakt z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma inne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dopasowany mądrze.


Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS