Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2021-02-16 11:36:29
Cytuj
Właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej zwykle nie przeprowadzają skomplikowanych transakcji. Stąd też liczą oni na możliwość zmniejszenia kosztów prowadzenia księgowości. Powodem jest również fakt, iż firmy te zwykle nie generują bardzo wysokich przychodów. Przez to zaś zachodzi konieczność ograniczania kosztów. Ile naprawdę kosztuje prowadzenie księgowości w firmie jednoosobowej? Czytaj dalej: http://www.enklawa-natury.pl/ile-kosztuje-prowadzenie-ksiegowosci-w-firmie-jednoosobowej/
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 18:01:14
Cytuj
Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem wielu ważnych decyzji. Jedną z nich jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona związana z doborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, ponieważ nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie odpowiednie dla wybranej działalności. Kluczowe jest także zbliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najlepszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma zamierza skorzystać.

JAKIE SĄ FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE?

W Polsce obowiązują cztery formy podatkowe: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje wady i zalety, a dobór między nimi może zaważyć na wysokości obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skonsultować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do funkcjonowania działalności gospodarczej, dlatego ten krok w trakcie zakładania firmy również jest bardzo ważny.

Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Włocławek
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Włocławek
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe ToruńOpodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Co do zasady jeśli firma nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, będzie musiała wypłacać swoje zobowiązania wobec państwa zgodnie z tymi regułami.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w wypadku, kiedy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł oraz 32% - gdy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przypada prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszelkie zakupy, wartości i inwestycje, które są potrzebne, aby go osiągnąć (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się razem z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest stała i niezależna od dochodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten sposób rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Kontakt z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania dostępną tylko dla przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z poprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych i ma prawo do kredytu podatkowego, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy też przechowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, gdzie działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się z roku na rok. Z tej przyczyny ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie można odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie konieczne jest okazywanie faktur lub rachunków potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Ustalenie formy opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, właściwie dopasować formę podatkową do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i kontakt z dobrym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają inne wymagania, co do koniecznych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dopasowany mądrze.Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-09 23:55:31
Cytuj
Usługi księgowości online

Wnajęcie biura rachunkowego ma różne plusy nie tylko dla rzetelnego wsparcia w wyliczeniach oraz stosowania się właściwych przepisów. Obecnie spora liczba biur rachunkowych oraz samych księgowych korzysta z aplikacji elektornicznej księgowości. Co powoduje, że elektroniczna księgowość jest ostatnio używaną metodą? Głównie dlatego, że program posiada wszechstronne zastosowanie i dopasuje się w wielu rodzajach firm. Oprócz tego instalacja, a następnie korzystanie z takiego systemu jest całkiem proste. Zwykle firmy instalujące taki system proponują szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników, jacy będą korzystali z e-księgowości, a oprócz tego pomoc techniczną. Używanie aplikacji e-księgowości usprawnia pracę samej księgowej oraz jest zupełnie korzystne dla przedsiębiorcy.

Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń

Na jakiej zasadzie działa e-księgowość?

Możliwości aplikacji księgowości elektronicznej są tak obszerne, że bez problemu można je dostosować do rodzaju i wymagań przedsiębiorstwa. Między innymi poprzez tego rodzaju systemy możliwe jest kompletowanie dokumentów księgowych oraz ich generowanie (na przykład deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), dzięki czemu prędko będą przyszykowane do druku oraz przekazania do właściwego urzędu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Poprzez księgowość online można także prowadzić księgi rachunkowe, wyliczać wysokość składek podatkowych, sporządzać bazy danych lub rozbudowywać i modyfikować plany kont. Ważnym atutem jest także magazynowy system, czy dostęp do analiz. Ciągły kontakt z księgowym lub z biurem rachunkowym gwarantuje prawidłowość wyliczeń i stosowny obieg danych. Taka metodą księgi rachunkowe prowadzone są profesjonalnie i brak w nich miejsca dla uchybień. Podstawowym zadaniem przedsiębiorcy pod względem księgowości jest dostarczanie kompletnych dokumentów na czas, aby nie dochodziło do opóźnień rozliczeniowych.

Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń

System księgowości online

Jednym z najczęściej używanych systemów e-księgowości jest enova365, jaka w wielostronny sposób kieruje zasobami firmy. Ta współczesna aplikacja zapewnia korzystającym możliwość dostępu w konieczne dane, a także kompletnego kierowania dokumentami. System enova365 jest w każdym calu kompatybilny z pozostałymi programami e-księgowości, z uwago na to bez trudu da się do niego przesyłać dokumenty przygotowane w innej aplikacji. Na tym programie e-księgowości klient może pracować samodzielnie albo z pomocą księgowej. Jest całkiem prosty w obsłudze, a częste aktualizacje przekonują, że wszystkie elementy będą zgodne z najnowszymi przepisami oraz zachowają bezpieczeństwo danych. Wykorzystanie systemu e-księgowości w dużym stopniu automatyzuje działania i wspomaga prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obok tego w systemie enova365 możliwe jest nadawanie uprawnień, za sprawą czego przedsiębiorca bez przeszkód wskaże dostęp pracowników oraz ich zakres działania.

Księgowość enova
Księgowość enova
Biuro rachunkowe enova

Opcje programu e-księgowy

Aplikacja enova365 składa się z modułów odpowiedzialnych za poszczególne pola pracy firmy. Każda firma, która podejmie aplikację księgowości online, może dosotosować do swoich potrzeb poszczególne moduły. Każdy jeden skierowany jest na prowadzenie biznesu w wielu obszarach. Dla samych księgowych oraz klientów biur rachunkowych stworzono kilka dedykowanych modułów. Każdy z nich oferuje najbardziej niezbędne funkcje. Generalnie umożliwiają kompleksową obsługę klientów biura rachunkowego.

To gwarantuje sprawne przeprowadzanie tych samych czynności, tworzenie deklaracji, plików JPK_VAT lub na przykład sporządzanie obrachunkowych okresów. Dzięki aktualizacjom elektronicznej księgowości wszystkie pliki są zgodne z najnowszymi wytycznymi, a poza tym da się je bez przeszkód przesyłać do odpowiednich organów. Oprócz tego biuro rachunkowe dzięki programowi elektronicznej księgowości rozlicza VAT oraz prowadzi wymaganą ewidencję. Co więcej wszelkie przeliczenia kadrowo-płacowe w zakresie czasu pracy, dodatkowych godzin, zwolnień chorobowych lub delegacji i urlopów są wpisane w możliwościach aplikacji. Na podstawie tego dostępne jest wystawianie deklaracji ZUS. Tworzenie wszystkich deklaracji i rozliczeń możliwe jest za sprawą wbudowanych schematów.

Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń

To, co szczególnie istotne dla klientów biura rachunkowego, które używa księgowości elektronicznej, to komunikacja między klientem, a biurem rachunkowym. Przez program księgowości online przedsiębiorca ma nieograniczony dostęp do najważniejszych dokumentów i informacji w dowolnym czasie. Dodatkowo wszystkie dokumenty można przenosić metodą elektroniczną. Poza tym przedsiębiorca może uzupełniać niektóre wydruki, z pewnością całkowitego bezpieczeństwa informacji.

Czy warto używać elektonicznej księgowości?

Korzystanie z księgowości online to przede wszystkim wygoda w postaci dojścia do informacji w wybranym miejscu i czasie. Dzięki księgowości online oraz ciągłemu kontaktowi z księgową nie trzeba być na bieżąco w zmianach prawa podatkowego, ani przejmować się bezpieczeństwem informacji. poza tym program jest łatwy w obsłudze i dostępny na różnych urządzeniach. Wszystkie te wymienione plusy przekonują do tego, że warto przemyśleć zastosowanie elektronicznej księgowości we własnej firmie.Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-09 23:56:22
Cytuj
Z jakiego powodu warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym?

Plusów podjęcia współpracy z biurem rachunkowym znajdzie się dużo. Podejmująć współpracę z biurem rachunkowym obok tego, że osiąga się styczność z wykształconym księgowym, to również wysokiej klasy obsługę. Chociaż w głównej mierze biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, trzeba wspomnieć, że ma więcej zadań, których się podejmuje. Między innymi realizuje wyceny pasywów i aktywów, tworzy zestawienia sald i obrotów oraz kataloguje i segreguje dokumenty przedsiębiorstwa. Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym oznacza, że biuro zabiera część zadań przedsiębiorcy, ułatwiając skupienie się na samej działalności. Dzięki temu zdobywa się kontrolę nad prawidłowością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Oprócz tego biuro rachunkowe prowadzi ewidencję wydarzeń gospodarczych, tworzy sprawozdania finansowe, a do tego składa deklaracje ZUS i podatkowe. Rzetelna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto korzystać z usług biura rachunkowego.

Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę i znajomość przepisów

Polskie prawo podatkowe jest dość zmiennie, z tego względu nic dziwnego, że biura rachunkowe zapewniają stałą aktualizację swojej wiedzy. Czujna analiza i szybkie dopasowanie do wdrażanych zmian, zapewnia, że wszelkie dokumenty i rozliczenia będą miały właściwą strukturę, niezbędne informacje i utrzymują konieczny porządek. Na bazie doświadczenia biuro rachunkowe oferuje najlepszy system działania. Pracownicy orientują się, jak współdziałać z klientem, by otrzymywać dokumenty we właściwym terminie i jak im pomagać w biznesie. Co więcej klienci biura rachunkowego zazwyczaj mogą liczyć na komplet informacji, a także pełną pomoc w przyswojeniu zmiennych przepisów. Księgowa we wszystkich obszarach pracuje w interesie przedsiębiorcy, z tego względu z pewnością powiadamia o wprowadzonych obowiązkach i możliwościach, jakie usprawnią prowadzenie biznesu.

Poprawność i łatwy dostęp do księgowych dokumentów

Wszystkie operacje finansowe działalności gospodarczej ewidencjonowane są przez dowody księgowe. Na ich bazie można dokonać prawidłowych rozliczeń, z tego powodu są ważnym elementem pracy . Wśród nich wyróżniamy takie dokumenty księgowe jak dowody zewnętrzne generowane dla lub przez kontrahentów, dowody wewnętrzne odnoszące się do działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dowody zbiorcze albo dowody korygujące poprawiające błędne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, żeby dokumenty przychodziły w komplecie i miały odpowiednią strukturę i wszystkie niezbędne informacje. Ważne, aby klient udostępniał wszystkie dowody na bieżąco, aby księgowa mogła przeliczyć je we właściwym terminie.

Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń

Sposób przekazywania dokumentów księgowych do biura rachunkowego przeważnie zależy od jego zasad. W niektórych miejscach konieczne jest przesyłanie dokumentów księgowych oryginalnych. Gdzie indziej wystarczy poprawnie opisana kopia. Czasami dokumenty trzeba przynosić bezpośrednio do biura rachunkowego, w innych wystarcza przesłanie skanu. Co ważne każde biuro rachunkowe troszczy się o zabezpieczenie dokumentów przed uszkodzeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem i wprowadzaniem zmian. Przedsiębiorca ma ciągły dostęp do swoich dowodów księgowych, szczególnie jeśli biuro rachunkowe używa nowoczesnych rozwiązań.

e-księgowość

Obecnie biura rachunkowe z reguły korzystają ze programów e-księgowych. Ich bazową zaletą jest elektroniczny dostęp do danych z każdego urządzenia. Nowoczesna elektoniczna księgowość pozwala na uzupełnianie wszystkich dowodów księgowych, których elektroniczne zapisy przechowywyane są na absolutnie zabezpieczonych serwerach. Obok tego te programy wspierają tworzenie rozliczeń i zestawień, a także wspomagają kontakt pomiędzy biurem rachunkowym, a przedsiębiorca. Co więcej programy e-księgowości są intuicyjne oraz łatwe w obsłudze. Osoby wdrażające bardzo często proponują szkolenia, a także całkowite wsparcie techniczne. Tego typu programy są stale aktualizowane, żeby były zgodne z przepisami i gwarantowały całkowite bezpieczeństwo danych.

Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Za sprawą nowoczesnych technologii jak księgowość online, a także możliwościom w kwestiach przesyłania dokumentów, współpraca z biurem jest komfortowa. Obok tego wiele biur rachunkowych proponuje kompleksową ofertę. Obok podstawowej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczania pracowników m.in. wspierają w zakładaniu działalności gospodarczej, przekazują deklaracje do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. oferują telefoniczne konsultacje. Istotnym elementem współpracy jest też to, że wszystkie biura rachunkowe muszą wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W przypadku błędów ze strony biura, skutki finansowe zostaną pokryte z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie żadnych kosztów. Równie istotnym atutem jest oszczędność czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje wiedzę i pomoc, dlatego sam przedsiębiorca nie musi zajmować się nowościami w przepisach ani przyuczać się w tym zakresie. Współpraca zapewnia koncentrację na prowadzeniu firmy.


Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-09 23:56:50
Cytuj
Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych ważnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z doborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą właściwe dla wybranej działalności. Ważne jest też przybliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma zamierza skorzystać.

Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm

Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń

FORMY OPODATKOWANIA DLA FIRMY

W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania: podatek na ogólnych zasadach, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje wady i zalety, a dobór między nimi może zaważyć na wysokości obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skonsultować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w wszechstronnym zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego powodu ten krok w trakcie zakładania firmy także jest niezmiernie istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Co do zasady jeśli firma nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa według tych reguł.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w przypadku, gdy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł i 32% - kiedy dochód przekracza tę kwotę.

Ponadto, rozliczając się według tej formy firmie przypada prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszelkie wartości, zakupy oraz inwestycje, które są konieczne, aby go uzyskać (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Działania w tym zakresie ułatwia stały kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe

Podatek liniowy

Główną zaletą podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Taki rodzaj rozliczenia opłaca się, zwłaszcza jeśli dochody firmy znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Kontakt z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową przeznaczoną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z poprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności o wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Firma ma możliwość pobierania ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle konieczna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy też przechowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku obowiązkowo przeprowadza się inwentaryzację towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie informacji takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się z roku na rok. Z tej przyczyny ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie konieczne jest okazywanie faktur lub rachunków poświadczających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Ustalenie formy opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto zaznajomić się ze wszelkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dobrać formę podatku do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z dobrym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do potrzebnych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, także musi zostać dopasowany mądrze.


Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS