Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2021-01-22 13:02:57
Cytuj
Każdy przedsiębiorca musi zmierzyć się z pojęciem księgowości. Dla wielu z nich problem samodzielnego administrowania i rozliczania przychodów i wydatków jest na tyle duży, że podejmują współpracę z profesjonalnymi księgowymi lub biurami księgowymi. Zwykle to najlepsze rozwiązanie, by uprościć cały proces i uniknąć potencjalnych błędów, a także wynikających z nich konsekwencji. Tym bardziej, że dostępnych jest kilka rodzajów księgowości, a każdy z nich rządzi się swoimi prawami. Jednym z przykładów jest księgowość uproszczona. Na czym dokładnie polega? Czytaj dalej w artykule: https://www.wdw.com.pl/uproszczona-ksiegowosc-co-to-jest/
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 17:54:26
Cytuj


Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem wielu ważnych decyzji. Jedną z nich jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z wyborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie odpowiednie dla wybranej działalności. Kluczowe jest także przybliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma zamierza skorzystać.

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce istnieją cztery formy opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a wybór między nimi może zaważyć na wysokości obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skontaktować się z dobrym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w wszechstronnym zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do funkcjonowania działalności gospodarczej, z tego powodu ten krok w trakcie zakładania firmy także jest niezmiernie istotny.

Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Księgowość ToruńOpodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli przedsiębiorstwo nie zgłosi chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie musiała regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa zgodnie z tymi regułami.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w przypadku, gdy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł i 32% - kiedy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego wliczają się wszystkie wartości, zakupy oraz inwestycje, które są konieczne, aby go osiągnąć (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się razem z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie upraszcza stały kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest stała i niezależna od dochodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten sposób rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza gdy dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć płacenia podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Kontakt z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od typu działalności o wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy również przechowywać wszystkie dowody zakupu, a na koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, gdzie działa firma czy wiek podatnika. Tą wartość określa się co roku. Z tego powodu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie konieczne jest okazywanie rachunków lub faktur poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?

Decyzja o wyborze opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby w oparciu o przewidywane dochody, właściwie dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Kluczowym aspektem tego działania, jest księgowość i kontakt z profesjonalnym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają inne wymagania, co do potrzebnych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi zostać dobrany z głową.Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 23:01:18
Cytuj


Elektroniczna księgowość

Zatrudnienie księgowej ma różne zalety nie tylko dla rzetelnego wsparcia w rozliczeniach i stosowania się właściwych przepisów. W tej chwili spora liczba biur rachunkowych i samodzielnych księgowych używa aplikacji księgowości elektronicznej. Z jakiego powodu księgowość elektroniczna jest popularną stosowaną metodą? Przede wszystkim dlatego, że aplikacja ma wielofunkcyjne zastosowanie oraz sprawdzi się w każdym rodzaju firm. Dodatkowo wprowadzenie, a następnie korzystanie z takiego programu e-księgowości jest całkiem proste. Zwykle firmy wdrażające program proponują szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników, którzy będą używali księgowości online, a oprócz tego wsparcie techniczne. Wdrożenie programu księgowości elektronicznej usprawnia pracę samej księgowej i jest całkowicie wygodne dla przedsiębiorcy.

Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń

W jaki sposób pracuje księgowość elektroniczna?

Opcje aplikacji e-księgowości są tak rozległe, że bez przeszkód da się je dostosować do formy i oczekiwań firmy. Między innymi poprzez tego typu aplikacje możliwe jest magazynowanie dokumentów księgowych oraz ich tworzenie (na przykład deklaracje ubezpieczeniowe i podatkowe), za sprawą czego natychmiast będą przyszykowane do wydruku oraz dostarczenia do właściwego organu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Przez księgowość online da się też prowadzić księgi rachunkowe, wyliczać wysokość składek podatkowych, formułować bazy danych czy powiększać i edytować plany kont. Ważnym plusem jest też system magazynowy, czy dojście do analiz. Nieprzerwany kontakt z biurem rachunkowym lub z księgowym gwarantuje prawidłowość rozliczeń oraz stosowny obieg danych. W ten sposób księgi rachunkowe prowadzone są profesjonalnie i brak w nich miejsca dla najmniejszych uchybień. Głównym priorytetym przedsiębiorcy pod względem księgowości jest przekazywanie odpowiednich dokumentów na czas, by nie dopuszczać do zaległości rozliczeniowych.

Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek

Aplikacja do księgowości i faktur

Jednym z najczęściej używanych systemów księgowości elektronicznej jest enova365, jaka we wszechstronny sposób kieruje zasobami przedsiębiorstwa. Ta nowoczesna aplikacja daje korzystającym możliwość dojścia w potrzebne dane, a także całościowego rozporządzania dokumentami. System enova365 jest absolutnie zintegrowany z pozostałymi systemami księgowości online, dzięki czemu bez przeszkód można do niego przesyłać dokumenty stworzone przez inny program. Na tym programie księgowości online klient może pracować sam oraz z pomocą księgowej. Jest w sumie prosty w obsłudze, a regularne aktualizacje gwarantują, że wszystkie elementy będą zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zachowają bezpieczeństwo danych. Wykorzystanie programu e-księgowości w znacznym stopniu automatyzuje pracę oraz usprawnia prowadzenie ksiąg. Poza tym w programie enova365 udostępnione jest nadawanie uprawnień, dzięki czemu przedsiębiorca bez trudu określi dostęp pracowników i ich zakres działania.

enova Toruń
Księgowość enova
Biuro rachunkowe enova365

Funkcje aplikacji do księgowości i faktur

System enova365 składa się z modułów skierowanych na konkretne sfery funkcjonowania firmy. Każde przedsiębiorstwo, które podejmie wdrożenie księgowości online, może dopasować do do siebie wybrane moduły. Każdy jeden ukierunkowany jest na prowadzenie biznesu w różnych dziedzinach. Dla samodzielnych księgowych i klientów biur rachunkowych stworzono kilka modułów dedykowanych. Każdy z nich oferuje najbardziej konieczne opcje. Przede wszystkim umożliwiają kompleksową obsługę klientów biura rachunkowego.

To oznacza szybkie wykonywanie takich samych czynności, tworzenie deklaracji, plików JPK_VAT albo np. przygotowywanie okresów obrachunkowych. Dzięki aktualizacjom elektronicznej księgowości wszelkie pliki są zgodne z najnowszymi wytycznymi, a obok tego da się je łatwo bez problemu przekazywać do właściwych organów. Obok tego biuro rachunkowe za sprawą systemu księgowości online przelicza VAT oraz gromadzi konieczną ewidencję. Co więcej wszystkie przeliczenia kadrowo-płacowe w zakresie czasu pracy, dodatkowych godzin, zwolnień chorobowych albo delegacji i urlopów są wpisane w funkcjach aplikacji. Na bazie tego dostępne jest wystawianie deklaracji ZUS. Przygotowywanie wszelkich deklaracji i rozliczeń możliwe jest dzięki wbudowanym schematom.

Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie firm

To, co istotne dla samych klientów biura rachunkowego, jeśli korzysta z księgowości elektronicznej, to komunikacja pomiędzy klientem, a biurem rachunkowym. Poprzez system księgowości online przedsiębiorca ma stały dostęp do najistotniejszych dokumentów i informacji w dowolnym czasie. Co więcej wszelkie dokumenty można przenosić metodą elektroniczną. Obok tego przedsiębiorca może uzupełniać niektóre wydruki, z gwarancją całkowitego bezpieczeństwa informacji.

Czy warto używać elektonicznej księgowości?

Korzystanie z księgowości online to generalnie wygoda w postaci dostępu do informacji w dowolnym czasie. Dzięki e-księgowości i ciągłemu kontaktowi z księgową nie trzeba być na bieżąco w zmianach prawa podatkowego, ani martwić się bezpieczeństwem danych. Obok tego program jest prosty w użyciu i dostępny na różnych urządzeniach. Takie wskazane atuty przekonują do tego, że warto przemyśleć zastosowanie księgowości elektronicznej we własnej firmie.Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-09 23:01:57
Cytuj


Dlaczego warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym?

Pozytywów korzystania z usług biura rachunkowego da się wskazać dużo. Decydując się na współdziałanie z biurem rachunkowym obok tego, że zyskuje się styczność z wykształconym specjalistą, to również wysokiej jakości obsługę. Choć przede wszystkim biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należy wspomnieć, że istnieje więcej zadań, jakich się podejmuje. Dla przykładu przeprowadza wyceny aktywów i pasywów, sporządza zestawienia sald i obrotów czy kataloguje i segreguje dokumentację przedsiębiorstwa. Rozpoczęcie współpracy z biurem rachunkowym powoduje, że księgowa przejmuje część zadań przedsiębiorcy, ułatwiając koncentrację na samym biznesie. Dzięki temu zdobywa się nadzór nad prawidłowością rozliczeń i dokumentów z kontrahentami. Oprócz tego biuro rachunkowe wykonuje ewidencję wydarzeń gospodarczych, sporządza finansowe sprawozdania, a do tego przekazuje deklaracje podatkowe i ZUS. Solidna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym.

Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę oraz znajomość przepisów

Prawo podatkowe w Polsce jest dość zmiennie, z uwagi na to nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe zapewniają bezustanną aktualizację swojej wiedzy. Uważna analiza oraz szybkie dostosowanie do wprowadzanych zmian, gwarantuje, że wszelkie rozliczenia i dokumenty będą miały prawidłową strukturę, konieczne informacje i utrzymują określony porządek. Na bazie lat pracy biuro rachunkowe oferuje najbardziej wydajny sposób działania. Pracownicy orientują się, jak współdziałać z klientem, żeby otrzymywać dokumenty we właściwym terminie oraz jak im pomagać w biznesie. Ponadto klienci biura rachunkowego zazwyczaj uzyskują dostęp do informacji, a także pomoc w przyswojeniu najnowszych przepisów. Księgowa we wszystkich sprawać pracuje w interesie przedsiębiorcy, z tego względu z pewnością powiadamia o wprowadzonych obowiązkach oraz możliwościach, jakie usprawnią prowadzenie firmy.

Poprawność i szybki dostęp do księgowych dokumentów

Wszelkie operacje finansowe firmy ewidencjonowane są przez dowody księgowe. Na ich podstawie można dokonać poprawnych rozliczeń, z tego powodu są istotnym elementem pracy księgowej. Wśród nich znajdują się takie dowody księgowe jak dowody zewnętrzne tworzone dla lub przez kontrahentów, wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dowody zbiorcze lub korygujące uzupełniające błędne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, aby dokumenty dostarczane były bez braków oraz miały poprawną strukturę oraz wszystkie potrzebne dane. Ważne, by klient udostępniał dowody szybko, aby księgowa mogła przeliczyć je w odpowiednim terminie.

Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń

Technika dostarczania dokumentów księgowych do biura rachunkowego zazwyczaj zależy od jego działania. W części miejsc konieczne jest przekazywanie dowodów księgowych oryginalnych. Niekiedy wystarczy właściwie oznaczona kopia. Czasami dokumenty trzeba przynosić do biura rachunkowego, w innych wystarcza wysyłka skanu. Warto wspomnieć, że każde biuro rachunkowe zapewnia ochronę dokumentów przed uszkodzeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem czy wprowadzaniem zmian. Klient zawsze ma dostęp do swoich dowodów księgowych, szczególnie jeśli biuro rachunkowe używa najnowszych rozwiązań.

e-księgowość

Współczesne biura rachunkowe zwykle korzystają ze specjalnych programów księgowości online. Ich podstawową zaletą jest elektroniczny dostęp do dokumentów ze wszystkich urządzeń. Nowoczesna e-księgowość umożliwia dodawanie wszelkich dowodów księgowych, jakich zapisy online zbierane są na całkowicie zabezpieczonych serwerach. Oprócz tego te programy pomagają w tworzeniu rozliczeń i zestawień, a nawet ułatwiają kontakt pomiędzy biurem rachunkowym, a klientem. Dodatkowo programy elektronicznej księgowości są intuicyjne i łatwe w obsłudze. Osoby wdrażające z reguły oferują dodatkowe szkolenia, a także całkowite wsparcie i konsultacje techniczne. Takiego typu programy są bezustannie aktualizowane, aby były zgrane z przepisami i gwarantowały absolutne bezpieczeństwo danych.

Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Za sprawą nowoczesnych technologii jak e-księgowość, a także dogodnościom w kwestiach przesyłania dokumentów, współpraca z biurem jest całkiem wygodna. Ponadto większość biur rachunkowych proponuje kompleksową ofertę. Obok podstawowej obsługi księgowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyliczeń dla pracowników m.in. pomagają w zakładaniu działalności gospodarczej, przekazują deklaracje do urzędu, reprezentują klientów czy np. oferują konsultacje telefoniczne. Istotnym elementem współpracy jest także to, że wszystkie biura rachunkowe muszą wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W razie błędów z winy biura, skutki finansowe będą pokryte z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie dodatkowych kosztów. Tak samo ważnym atutem jest zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje wiedzę i pomoc, dlatego sam klient nie musi przejmować się zmianami w przepisach lub dokształcać się w tym zakresie. Współpraca umożliwia koncentrację na prowadzeniu działalności.


Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS