Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2021-01-18 08:13:49
Cytuj
Decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej, wielu z nas spełnia marzenie o pracy na własny rachunek.  Ileż to razy, wstając do pracy, czuliśmy frustrację związaną z tym, że praktycznie trzecią część swojego dnia spędzamy na pracy na rachunek pracodawcy. Mamy możliwość zmiany tego stanu rzeczy właśnie poprzez założenie własnej firmy. Czytaj więcej: https://sitart.com.pl/biuro-rachunkowe-jak-dziala/
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-08 01:13:09
Cytuj


Księgowość dla przedsiębiorców

Prowadzenie firmy łączy się bezpośrednio z potrzebą prowadzenia księgowości. Na bazie dokumentów księgowych rejestrowane są wszystkie zdarzenia finansowe zachodzące w firmie, za sprawą czego o wiele łatwiej analizować wydatki. Dokumenty księgowe zawierają m.in. dane dotyczące zakupów i sprzedaży, wydatków czy inwestycji firmy oraz informacje z zakresu podatków czy pensji pracowników. Ze względu na fakt, że księgowość jest istotnym i szerokim działem niemal każdej firmie, w zależności od jej wielkości niezbędna jest księgowa, zatrudnione biuro rachunkowe albo pełen dział odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji rachunkowej.


Biuro rachunkowe

Możliwe są dwa główne sposoby prowadzenia księgowości, to są: księga handlowa, inaczej pełna księgowość i księga przychodów i rozchodów, czyli księga podatkowa. Przepisy opisane w ustawie o rachunkowości regulują zasady, które wskazują, jakie przedsiębiorstwa muszą wybrać pełną księgowość, a jakim w zupełności wystarczy księga przychodów i rozchodów. Uzależnione to jest od formy działalności gospodarczej oraz od charakteru przedsiębiorstwa oraz przychodu roku obrotowego.

Sposoby prowadzenia księgowości- Biuro rachunkowe Toruń

Księga handlowa to najobszerniej rozbudowana forma rozliczeń. Poprzez szczegółowe dane wskazuje finansową sytuację firmy: rentowność, płynność oraz finansową gospodarność. Na podstawie pełnej księgowości działalność rozlicza się z fiskusem. Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia księgi handlowej zobowiązane są na przykład spółki handlowe w tym kapitałowe, osobowe oraz spółki w organizacji, fundacje i stowarzyszenia nawet w przypadku, kiedy ich źródłem przychodu są tylko składki członków, a także powiaty, województwa, gminy i ich związki. Ponadto księgę handlową prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, jeśli we wcześniejszym roku obrotowym ich przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów oraz operacji finansowych miały przynajmniej wartość 2.000.000 euro w złotówkach.

Natomiast księga przychodów i rozchodów to księgowość uproszczona. Wpisy na temat rozchodów i przychodów muszą zawierać w tym wypadku rejestr dochodów, przychodów i kosztów z podziałem na zwolnienia podatkowe. Do wykazu w księgowości uproszczonej muszą zostać uzupełnione też ewidencje trwałych środków, pracowników, a także wykaz dochodów zwolnionych z podatku we wcześniejszych latach. Uproszczoną księgowość prowadzą osoby fizyczne, cywilne spółki osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i partnerskie spółki, jakich przychód pełnego roku nie przewyższa 2.000.000 euro w złotówkach.

Metoda prowadzenia księgowości uzależniony jest od działania firmy, jej wielkości, charakteru oraz struktury. O tym, której metodzie prowadzenia księgowości powinna podlegać konkretna firma zawsze warto skonsultować ze specjalistą. Dla porównania zakładając działalność z pomocą księgowej, przedsiębiorca z pewnością uzyska wskazówki od samej księgowej, która metoda okaże się najwłaściwsza.

Księgowość elektroniczna

Biuro rachunkowe Toruń

Tak samo jak w innych specjalnościach, w księgowości również tworzą się nowe rozwiązania technologiczne. Znacznym udoskonaleniem w prowadzeniu działalności są przygotowane przez lata komputerowe programy, gwarantujące profesjonalne prowadzenie ksiąg. Zwykle takie programy da się kupić w abonamencie lub na własność. Duża liczba biur rachunkowych korzysta z takich programów, w głównej mierze dlatego, że księgowość elektroniczna jest sporym ułatwieniem dla pracy księgowej, a także komfortu przedsiębiorcy. Pośród obszernych opcji w księgowości online zawierają się: umiejętność szybkiego i sprawnego wystawiania, przekazywania, a także zbierania dokumentów, modyfikacji planów kont, szybkiego podglądu finansów oraz wglądu w informacje o podatkach i składkach ZUS. Przeważnie program e-księgowości jest łatwy w obsłudze, a kolejnie aktualizacje dbają, by program był stale zgodny z przepisami.

W jaki sposób współpracować z księgową?

Opcje współpracy z księgową są zróżnicowane. W wypadku ogromnych przedsiębiorstw, w jakich jest wiele generowanych dowodów księgowych, najmocniej sprawdza się zaangażowanie własnej księgowej (albo nawet zatrudnienie pełnego działu księgowego) na etat. W sytuacji mniejszych i średnich przedsiębiorstw zazwyczaj stosowaną praktyką jest załatwianie księgowości, nawiązując współpracę z biurem rachunkowym. Ważne we współdziałaniu z księgową jest określenie narzędzi, z których będą korzystać dwie strony, by w jak najbardziej szybki sposób przesyłać dokumenty i podejmować działania w księgowości. W księgowości trzeba bezwzględnie pilnować terminów, dlatego wszelkie dokumenty, za każdym razem skompletowane i jak najlepiej opisane powinny dotrzeć do księgowej w odpowiednim terminie. W tym celu niezbędna jest także dobra komunikacja. Elementem komunikacji rzutującym na wygodną współpracę, na który powinno się zwrócić uwagę jest szybki przepływ informacji. Księgowa musi mieć dostęp do elementarnych danych finansowych oraz sytuacji firmy, by móc rzetelnie wykonywać swoje zadania.


Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 22:58:50
Cytuj


Elektroniczna księgowość

Wnajęcie biura rachunkowego ma swoje zalety nie tylko dla rzetelnego wsparcia w rozliczeniach i wykorzystania odpowiednich przepisów. Obecnie spora liczba biur rachunkowych i samodzielnych księgowych korzysta z systemów księgowości elektronicznej. Ze względu na co księgowość online jest ostatnio używaną metodą? Głównie dlatego, że program posiada powszechne zastosowanie oraz dostosuje się w każdym rodzaju przedsiębiorstwa. Co więcej wprowadzenie, a następnie stosowanie takiego systemu jest właściwie proste. Zwykle firmy wdrażające taki system oferują szkolenia pracowników i przedsiębiorców, którzy będą używali księgowości online, a oprócz tego pomoc techniczną. Używanie aplikacji e-księgowości usprawnia pracę samej księgowej oraz jest całkowicie korzystne dla przedsiębiorcy.

Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Zakładanie firm

Na jakiej zasadzie pracuje e-księgowość?

Opcje systemu e-księgowości są tak obszerne, że bez problemu można je dobrać do wielkości oraz potrzeb przedsiębiorstwa. Przede wszystkim przez tego rodzaju aplikacje możliwe jest odkładanie dokumentów firmowych i ich generowanie (np. deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), dzięki czemu prędko będą zdatne do druku i przesłania do właściwego urzędu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Przez księgowość elektroniczną da się też prowadzić ewidencję, wyliczać składki podatkowe, sporządzać bazy danych oraz powiększać i zmieniać plany kont. Ważnym plusem jest również magazynowy system, czy dostęp do analiz. Ciągły kontakt z biurem rachunkowym lub z księgowym zapewnia prawidłowość rozliczeń oraz szybki obieg dokumentów. Dzięki temu księgi prowadzone są profesjonalnie i nie ma w nich uchybień. Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy pod względem księgowości jest wysyłanie dokumentów w terminie, żeby nie dochodziło do zaległości rozliczeniowych.

Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń

System e-księgowy

Wśród najbardziej znanych aplikacji e-księgowości jest enova365, jaka we wszechstronny sposób kieruje zasobami firmy. Ta współczesna aplikacja gwarantuje użytkownikom możliwość wglądu w potrzebne dane, a także pełnego zarządzania dokumentami. System enova365 jest w pełni kompatybilny z innymi systemami księgowymi, ze względu na to bez przeszkód można do niego przenosić dokumenty przygotowane poprzez inny system. Na tej aplikacji księgowości online użytkownik może działać sam lub z pomocą księgowej. Jest całkiem łatwy w obsłudze, a regularne aktualizacje zapewniają, że wszystkie elementy będą zgodne z najnowszymi przepisami oraz zachowają bezpieczeństwo danych. Stosowanie programu księgowości online w dużym stopniu mechanizuje działania oraz wspomaga prowadzenie ewidencji. Co więcej w programie enova365 udostępnione jest nadawanie uprawnień, za pomocą czego przedsiębiorca w prosty sposób wskaże dostęp pracowników i ich pole działania.

Księgowość enova
Biuro rachunkowe enova365
Księgowość enova

Opcje programu księgowości online

Aplikacja enova365 stworzono z modułów zorientowanych na poszczególne sfery działania przedsiębiorstwa. Każda firma, która postawi na aplikację księgowości online, może dobrać do swoich potrzeb wybrane moduły. Każdy z modułów skierowany jest na prowadzenie biznesu w różnych dziedzinach. Dla samodzielnych księgowych i klientów biur rachunkowych utworzono parę dedykowanych modułów. W każdym module zawierają się najbardziej konieczne opcje. W głównej mierze umożliwiają kompleksową obsługę księgową klientów biura .

To oznacza sprawne wykonywanie powtarzalnych czynności, generowanie plików JPK_VAT lub na przykład przygotowywanie obrachunkowych okresów. Za sprawą aktualizacji księgowości online wszelkie dokumenty są zgrane z najnowszymi wytycznymi, a przy okazji da się je łatwo bez problemu przekazywać do odpowiednich organów. Obok tego biuro rachunkowe za sprawą systemu księgowości online oblicza VAT oraz prowadzi niezbędną ewidencję. Ponadto wszystkie przeliczenia kadrowo-płacowe w zakresie czasu pracy, nadgodzin, chorobowych zwolnień czy delegacji i urlopów są uwzględniane w możliwościach aplikacji. Na bazie tego dostępne jest przygotowywanie deklaracji ZUS. Tworzenie wszystkich deklaracji i rozliczeń możliwe jest za pomocą wbudowanych schematów.

Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń

To, co ważne dla klientów biura , jeśli korzysta z księgowości online, to komunikacja pomiędzy biurem, a klientem. Poprzez program księgowości online przedsiębiorca ma ciągły dostęp do najistotniejszych dokumentów i informacji w dowolnym miejscu i czasie. Dodatkowo wszelkie dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną. Oprócz tego przedsiębiorca może uzupełniać niektóre wydruki, z pewnością pełnego bezpieczeństwa danych.

Czy warto korzystać z księgowości online?

Korzystanie z elektronicznej księgowości to generalnie wygoda w postaci dojścia do informacji w każdym miejscu i czasie. Dzięki księgowości elektronicznej i stałemu kontaktowi z księgową nie trzeba orientować się w zmianach prawa podatkowego, ani przejmować się bezpieczeństwem informacji. Obok tego system jest prosty w obsłudze i dostępny na wielu urządzeniach. Wszystkie te wskazane atuty sprawiają, że warto przemyśleć wdrożenie księgowości elektronicznej we własnym biznesie.Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-09 22:59:28
Cytuj


Dlaczego warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym?

Plusów korzystania z usług biura rachunkowego jest bardzo wiele. Rozpoczynając współdziałanie z biurem rachunkowym oprócz tego, że osiąga się łączność z wykształconym księgowym, to również wysokiej klasy obsługę. Chociaż w głównej mierze biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należy wspomnieć, że ma więcej zadań, jakich się podejmuje. Dla przykładu realizuje wyceny aktywów i pasywów, sporządza zestawienia sald i obrotów lub segreguje i kataloguje dokumentację przedsiębiorstwa. Nawiązanie współdziałania z biurem rachunkowym powoduje, że biuro przejmuje część zobowiązań przedsiębiorcy, umożliwiając skupienie się na samym biznesie. Dzięki temu zdobywa się nadzór nad zgodnością rozliczeń i dokumentów z kontrahentami. Oprócz tego biuro rachunkowe przeprowadza ewidencję zdarzeń gospodarczych, tworzy sprawozdania finansowe, a do tego przekazuje deklaracje podatkowe i ZUS. Rzetelna współpraca nie jest jedynym powodem wskazującym na to, że warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym.

Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Zakładanie firm

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę oraz znajomość przepisów

Prawo podatkowe często się zmienia, z tego względu nic dziwnego, że biura rachunkowe gwarantują bezustanną aktualizację swojej wiedzy. Czujna analiza i szybkie dostosowanie do wprowadzanych zmian, zapewnia, że wszelkie rozliczenia i dokumenty będą posiadały odpowiednią strukturę, kompletne dane oraz utrzymują ustalony porządek. Na bazie doświadczenia biuro rachunkowe oferuje najlepszy sposób pracy. Pracownicy wiedzą, jak współpracować z klientem, aby odbierać dokumenty na czas i jak ich wspierać w biznesie. Oprócz tego klienci biura rachunkowego przeważnie mogą liczyć na dostęp do informacji, a także kompleksową pomoc w zrozumieniu najnowszych przepisów. Księgowa zawsze działa na korzyść przedsiębiorcy, z tego względu z pewnością informuje o wprowadzonych obowiązkach i możliwościach, które usprawnią prowadzenie firmy.

Poprawność oraz szybki dostęp do księgowych dokumentów

Wszystkie finansowe operacje przedsiębiorstwa ewidencjonowane są poprzez dowody księgowe. Na ich podstawie da się dokonać poprawnych rozliczeń, dlatego są istotnym elementem pracy księgowej. Pośród nich znajdują się takie dowody księgowe jak dowody zewnętrzne generowane dla lub przez kontrahentów, wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz firmy (np. listy płac), dokumenty zbiorcze albo dowody korygujące uzupełniające błędne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, by dokumenty dostarczane były bez braków i miały właściwą strukturę i wszelkie konieczne dane. Istotne, żeby klient wysyłał wszystkie dowody szybko, by księgowa mogła rozliczyć je we właściwym czasie.

Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Zakładanie firm

Technika udostępniania dowodów do biura rachunkowego zazwyczaj zależy od jego działania. W niektórych niezbędne jest udostępnianie dowodów księgowych w oryginale. Gdzie indziej wystarczy poprawnie opisana kopia. Czasami dokumenty trzeba przekazywać bezpośrednio do biura rachunkowego, gdzieniegdzie wystarcza przesłanie skanu. Natomiast każde biuro rachunkowe troszczy się o zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem oraz nanoszeniem zmian. Przedsiębiorca ma ciągły dostęp do swoich dowodów księgowych, szczególnie jeżeli biuro rachunkowe korzysta z nowoczesnych rozwiązań.

Elektorniczna księgowość

Nowoczesne biura rachunkowe przeważnie korzystają ze specjalnych programów e-księgowych. Ich podstawową zaletą jest elektroniczny dostęp do danych ze wszystkich urządzeń. Nowoczesna elektoniczna księgowość pozwala na uzupełnianie wszystkich dowodów księgowych, jakich elektroniczne zapisy składowane są na całkowicie zabezpieczonych serwerach. Poza tym te programy pomagają w tworzeniu zestawień i rozliczeń, a także usprawniają kontakt między biurem rachunkowym, a przedsiębiorca. Co więcej programy elektronicznej księgowości są intuicyjne i łatwe w obsłudze. Osoby instalujące program z reguły oferują dodatkowe szkolenia, a także całkowite wsparcie i porady techniczne. Takiego rodzaju programy są regularnie aktualizowane, by były zgrane z przepisami oraz zapewniały całkowite bezpieczeństwo informacji.

Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak e-księgowość, a także możliwościom w zakresie oddawania dokumentów, współpraca z biurem jest komfortowa. Ponadto większość biur rachunkowych proponuje kompleksową ofertę. Oprócz podstawowej obsługi księgowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyliczeń dla pracowników m.in. pomagają w zakładaniu działalności gospodarczej, dostarczają deklaracje do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. oferują telefoniczne konsultacje. Istotnym elementem współpracy jest również to, że każde biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie OC. W razie błędów ze strony biura, skutki finansowe będą pokryte z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie dodatkowych kosztów. Równie ważnym plusem jest także zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje pomoc i wiedzę, dlatego sam klient nie musi zajmować się zmianami w przepisach ani przyuczać się w tym zakresie. Współpraca umożliwia koncentrację na prowadzeniu firmy.


Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-09 23:00:01
Cytuj


Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z nich jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona związana z wyborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Ważne jest także przybliżone przypuszczenie przychodów, które ułatwi ocenę najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.

Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń

Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń

JAKIE SĄ FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE?

W Polsce istnieją cztery formy opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, a dobór pomiędzy nimi może zaważyć na wysokości obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skontaktować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego powodu ten krok w trakcie zakładania firmy również jest bardzo istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona wypłacać swoje zobowiązania na rzecz państwa zgodnie z tymi regułami.

Podatek na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w przypadku, kiedy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł i 32% - gdy dochód przekracza tę kwotę.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przypada prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszystkie wartości, zakupy i inwestycje, które są potrzebne, aby go uzyskać (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się razem z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie ułatwia stały kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek

Podatek liniowy

Główną zaletą podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od przychodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten sposób rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza gdy dochody firmy znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Współpraca z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową dostępną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych oraz może starać się o kredyt podatkowy, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle konieczna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również przechowywać wszystkie dowody zakupu, a na koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, gdzie działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się z roku na rok. Z tego powodu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest przedstawianie faktur lub rachunków potwierdzających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, właściwie dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i kontakt z profesjonalnym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dobrany z głową.


Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS