Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2020-09-08 09:26:59
Cytuj
Sprawdzone biuro rachunkowe ze Szczecina zapewni Ci rzetelną księgowość. Sprawdź oferte.
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 21:22:21
Cytuj


Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z nich jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona związana z wyborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania będą dobre dla wybranej działalności. Kluczowe jest także zbliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma zamierza skorzystać.

Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Zakładanie spółek

Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń

FORMY OPODATKOWANIA DLA FIRMY

W Polsce istnieją cztery formy podatkowe: podatek na ogólnych zasadach, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje wady i zalety, a dobór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w wszechstronnym zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego względu ten krok podczas zakładania firmy również jest niezmiernie istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Co do zasady jeśli firma nie zawiadomi o chęci korzystania z innej zasady podatkowej, automatycznie będzie musiała wypłacać swoje zobowiązania na rzecz państwa zgodnie z tymi regułami.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w przypadku, kiedy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł oraz 32% - gdy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przypada prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszystkie zakupy, wartości i inwestycje, które są potrzebne, aby go osiągnąć (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się razem z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Działania w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten sposób rozliczenia przynosi korzyści, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy zabiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Firmie nie przysługuje też prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania dostępną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z poprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności o wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle konieczna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy też zachowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie informacji takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, gdzie działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się z roku na rok. Z tej przyczyny niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie niezbędne jest przedstawianie rachunków lub faktur potwierdzających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby w oparciu o przewidywane dochody, odpowiednio dopasować formę podatku do charakteru działalności. Kluczowym aspektem tego działania, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma odrębne wymagania, co do koniecznych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dobrany mądrze.


Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-09 21:22:46
Cytuj


Czy warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym?

Korzyści podjęcia współpracy z biurem rachunkowym można wyliczyć bardzo wiele. Rozpoczynając współdziałanie z biurem rachunkowym obok tego, że zyskuje się styczność z wykształconym księgowym, to jeszcze dobrej jakości obsługę. Chociaż przede wszystkim biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należy wspomnieć, że istnieje więcej zadań, których się podejmuje. Między innymi przeprowadza wyceny aktywów i pasywów, sporządza zestawienia obrotów i sald i kataloguje i segreguje dokumenty firmy. Podjęcie współdziałania z biurem rachunkowym sprawia, że księgowa zabiera część zobowiązań przedsiębiorcy, umożliwiając koncentrację na samej działalności. Dzięki temu zdobywa się nadzór nad zgodnością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Oprócz tego biuro rachunkowe przeprowadza ewidencję zdarzeń gospodarczych, sporządza finansowe sprawozdania, a także przekazuje deklaracje ZUS i podatkowe. Solidna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto zdecydować się na współpracę z biurem rachunkowym.

Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Księgowość Toruń

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę i znajomość przepisów

Prawo podatkowe w Polsce często się zmienia, dlatego nic dziwnego, że biura rachunkowe gwarantują stałą aktualizację swojej wiedzy. Uważna obserwacja oraz szybkie dostosowanie do nowych zmian, zapewnia, że wszelkie rozliczenia i dokumenty będą miały odpowiednią strukturę, potrzebne informacje i zachowają określony porządek. Na bazie doświadczenia biuro rachunkowe oferuje najlepszy sposób działania. Pracownicy wiedzą, jak współdziałać z klientem, by otrzymywać dokumenty na czas oraz jak im pomagać w prowadzeniu biznesu. Oprócz tego klienci biura rachunkowego przeważnie uzyskują dostęp do informacji, a nawet pomoc w zrozumieniu zmiennych przepisów. Księgowa we wszystkich obszarach pracuje w interesie przedsiębiorcy, z tego względu z pewnością informuje o nowych obowiązkach i możliwościach, jakie ułatwią prowadzenie działalności.

Zgodność oraz łatwy dostęp do dokumentów księgowych

Wszelkie finansowe operacje przedsiębiorstwa wykazywane są przez dowody księgowe. Na ich bazie można dokonać poprawnych rozliczeń, dlatego są ważnym elementem pracy . Wśród nich znajdują się takie dokumenty księgowe jak dowody zewnętrzne wystawiane przez lub dla kontrahentów, dowody wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz firmy (np. listy płac), dokumenty zbiorcze lub korygujące uzupełniające niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, by dokumenty przychodziły bez braków i miały właściwą strukturę i wszystkie niezbędne dane. Ważne, by klient donosił wszystkie dowody na bieżąco, by księgowa mogła przeliczyć je we właściwym czasie.

Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe

Technika przekazywania dowodów do biura rachunkowego zwykle zależy od jego zasad. W niektórych wymagane jest udostępnianie dokumentów księgowych w oryginale. W innych miejscach wystarczy poprawnie oznaczona kopia. Czasami dokumenty należy przynosić prosto do biura , gdzieniegdzie wystarcza przesłanie skanu. Natomiast każde biuro rachunkowe gwarantuje ochronę dokumentów przed zniszczeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem oraz nanoszeniem zmian. Klient ma ciągły dostęp do swoich dowodów księgowych, zwłaszcza jeśli biuro rachunkowe używa najnowszych rozwiązań.

Księgowość online

Nowoczesne biura rachunkowe z reguły używają specjalnych programów księgowości online. Ich główną korzyścią jest elektroniczny wgląd do danych z każdego urządzenia. Nowoczesna e-księgowość pozwala na wprowadzanie wszystkich dokumentów księgowych, których elektroniczne zapisy zbierane są na absolutnie zabezpieczonych serwerach. Poza tym te programy wspierają tworzenie zestawień i rozliczeń, a także usprawniają kontakt pomiędzy biurem rachunkowym, a przedsiębiorca. Co ważne programy księgowości online są intuicyjne i łatwe w obsłudze. Osoby wdrażające zwykle oferują dodatkowe szkolenia, a także pełne wsparcie techniczne. Tego typu programy są stale aktualizowane, żeby były zgodne z najnowszymi przepisami oraz gwarantowały bezpieczeństwo danych.

Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak e-księgowość, a także możliwościom w kwestiach przesyłania dokumentów, współpraca z biurem jest całkiem wygodna. Opróćz tego wiele biur rachunkowych proponuje szeroką ofertę. Obok fundamentalnej obsługi księgowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych albo rozliczania pracowników m.in. wspierają w zakładaniu działalności gospodarczej, przesyłają deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują klientów czy np. oferują telefoniczne konsultacje. Istotnym elementem współpracy jest też to, że wszystkie biura rachunkowe muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W razie błędów ze strony biura, konsekwencje finansowe będą opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie żadnych kosztów. Tak samo ważnym plusem jest również zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe oferuje wiedzę i pomoc, dlatego sam klient nie musi zajmować się zmianami w przepisach ani uczyć się w tym zakresie. Współpraca umożliwia koncentrację na prowadzeniu firmy.


Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgość Toruń cennik
Gość
Dodano: 2022-01-09 21:23:21
Cytuj
Usługi elektronicznej księgowości dla firm

Wnajęcie biura rachunkowego ma swoje plusy nie tylko dla rzetelnego wsparcia w wyliczeniach i przestrzegania właściwych przepisów. W tej chwili spora liczba biur rachunkowych, a nawet samodzielnych księgowych korzysta z programów księgowości online. Z jakiego powodu e-księgowość jest często stosowaną metodą? W głównej mierze dlatego, że aplikacja ma uniwersalne zastosowanie i dopasuje się w każdym rodzaju przedsiębiorstwa. Poza tym instalacja, a następnie korzystanie z takiego systemu jest w sumie proste. Z reguły firmy wprowadzające taką aplikację oferują szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników, jacy będą korzystali z księgowości online, a oprócz tego wsparcie techniczne. Zastosowanie aplikacji księgowości elektronicznej usprawnia pracę samego biura rachunkowego i jest całkowicie korzystne dla przedsiębiorcy.

Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń

W jaki sposób pracuje księgowość elektroniczna?

Funkcjonalności aplikacji księgowości online są tak duże, że bez przeszkód można je dostosować do charakteru oraz wymagań przedsiębiorstwa. Generalnie przez tego typu aplikacje możliwe jest gromadzenie dokumentów księgowych oraz ich tworzenie (np. deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), co sprawia, że natychmiast będą przyszykowane do druku oraz przekazania do właściwego urzędu np. Urzędu Skarbowego czy ZUS. Poprzez e-księgowość można również prowadzić księgi rachunkowe, liczyć wysokość składek podatkowych, sporządzać bazy danych oraz przygotowywać i zmieniać plany kont. Ważnym atutem jest także system magazynowy, czy wgląd w analizy. Stały kontakt z księgowym lub z biurem rachunkowym gwarantuje prawidłowość rozliczeń i szybki obieg danych. Taka metodą księgi rachunkowe prowadzone są profesjonalnie i nie ma w nich jakichkolwiek uchybień. Głównym obowiązkiem samego przedsiębiorcy pod względem księgowości jest wysyłanie dokumentów w terminie, żeby nie dochodziło do opóźnień rozliczeniowych.

Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń

Program księgowości online

Pośród najbardziej znanych systemów księgowości online jest enova365, jaka we wszechstronny sposób rozporządza zasobami przedsiębiorstwa. Ta współczesna aplikacja zapewnia użytkownikom możliwość dostępu w potrzebne dane, a także całościowego zarządzania dokumentami. System enova365 jest całkowicie zintegrowany z innymi programami księgowości elektronicznej, ze względu na to bez problemu można do niego przesyłać dokumenty wystawione przez inny program. Na tym systemie księgowości elektonicznej klient może działać sam oraz ze wsparciem księgowej lub biura rachunkowego. Jest w sumie łatwy w użyciu, a regularne aktualizacje gwarantują, że poszczególne elementy będą zgodne z najnowszymi przepisami i utrzymają bezpieczeństwo danych. Korzystanie z aplikacji elektronicznej księgowości w dużym stopniu mechanizuje pracę i usprawnia prowadzenie ewidencji. Co więcej w systemie enova365 udostępnione jest wskazywanie uprawnień, za pomocą czego przedsiębiorca bez przeszkód wskaże dostęp pracowników oraz ich zakres działania.

Księgowość enova
enova Toruń
Księgowość enova

Opcje systemu do księgowości i faktur

Aplikacja enova365 przygotowano ze specjalnych modułów zorientowanych na konkretne pola działania przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na aplikację księgowości online, może dosotosować do swoich potrzeb poszczególne moduły. Każdy jeden skierowany jest na kierowanie biznesem w różnych obszarach. Dla samodzielnych księgowych oraz klientów biur rachunkowych utworzono parę dedykowanych modułów. W każdym module zawierają się najpotrzebniejsze opcje. Generalnie umożliwiają kompleksową obsługę księgową klientów biura rachunkowego.

To zapewnia sprawne robienie powtarzalnych czynności, tworzenie deklaracji, plików JPK_VAT lub np. przygotowywanie okresów obrachunkowych. Za sprawą aktualizacji księgowości online wszystkie dokumenty są zgrane z najnowszymi wytycznymi, a przy okazji można je łatwo bez problemu przekazywać do odpowiednich organów. Oprócz tego biuro rachunkowe za sprawą systemu elektronicznej księgowości przelicza VAT i prowadzi wymaganą ewidencję. Co więcej wszystkie przeliczenia kadrowo-płacowe w zakresie liczby godzin pracy, dodatkowych godzin, zwolnień chorobowych czy delegacji i urlopów są dostępne w funkcjach aplikacji. Na bazie tego dostępne jest wystawianie deklaracji ZUS. Wystawianie wszystkich rozliczeń i deklaracji możliwe jest za pomocą wbudowanych schematów.

Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń

To, co szczególnie istotne dla samych klientów biura rachunkowego, jeśli używa księgowości online, to komunikacja między biurem, a klientem. Poprzez system e-księgowości przedsiębiorca ma pełen dostęp do najpotrzebniejszych dokumentów i danych w dowolnym czasie. Co więcej wszystkie dokumenty można przenosić drogą elektroniczną. Oprócz tego przedsiębiorca samodzielnie może uzupełniać niektóre wydruki, a przy tym ma pewność całkowitego bezpieczeństwa danych.

Z jakiego powodu warto używać księgowości elektronicznej?

Stosowanie księgowości online to generalnie wygoda w postaci dojścia do informacji w dowolnym czasie i miejscu. Dzięki księgowości elektronicznej oraz ciągłemu kontaktowi z księgową nie trzeba orientować się w zmianach w prawie podatkowym, ani martwić się bezpieczeństwem danych. Obok tego program jest prosty w użyciu i dostępny na różnych urządzeniach. Takie wymienione atuty sprawiają, że warto przemyśleć zastosowanie księgowości elektronicznej we własnej firmie.Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS