Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2020-08-31 12:53:25
Cytuj
Kursy księgowe online cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród osób, które na co dzień zajmują się księgowością. Tego rodzaju szkolenia są niezwykle wygodne i mogą pomóc nam w podnoszeniu naszych kwalifikacji zawodowych. Dzięki kursom księgowości możemy także dowiedzieć się tego nad czym musimy jeszcze popracować. Wszelkiego rodzaju szkolenia i kursy muszą być jednak wybierane bardzo starannie. W przeciwnym bowiem razie mogą nie być tak efektywne jak byśmy tego chcieli. Czytaj dalej w artykule: https://www.wsfki.edu.pl/co-warto-wiedziec-o-internetowych-kursach-ksiegowosci/
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 12:22:14
Cytuj


Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem wielu ważnych decyzji. Jedną z nich jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona związana z doborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie właściwe dla wybranej działalności. Ważne jest również zbliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.

JAKIE SĄ FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE?

W Polsce istnieją cztery formy podatkowe: podatek na ogólnych zasadach, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a wybór pomiędzy nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skontaktować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w wszechstronnym zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego względu ten etap podczas zakładania firmy również jest bardzo ważny.

Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Włocławek
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Włocławek
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firmOpodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Co do zasady jeśli firma nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, automatycznie będzie musiała regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa według tych reguł.

Podatek na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w przypadku, gdy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł i 32% - gdy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszystkie zakupy, wartości i inwestycje, które są potrzebne, aby go osiągnąć (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można również korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Działania w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten sposób rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza jeśli dochody firmy znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć płacenia podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Firmie nie przysługuje też prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z poprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności o wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych i ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również przechowywać wszelkie dowody zakupu, a na koniec roku musi zostać przeprowadzony inwentaryzację towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie danych takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, gdzie działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się co roku. Z tej przyczyny ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie niezbędne jest okazywanie faktur lub rachunków poświadczających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?

Decyzja o wyborze opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby w oparciu o przewidywane dochody, właściwie dopasować formę podatku do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego działania, jest księgowość i kontakt z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma odrębne wymagania, co do potrzebnych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dobrany mądrze.Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 21:20:39
Cytuj


Usługi księgowości online

Korzystanie z usług księgowych ma swoje zalety nie tylko pod względem rzetelnego wsparcia w wyliczeniach oraz wykorzystania właściwych przepisów. Współcześnie znaczna ilość biur rachunkowych, a nawet samodzielnych księgowych korzysta z aplikacji księgowości elektronicznej. Co powoduje, że księgowość elektroniczna jest często używaną metodą? W głównej mierze dlatego, że aplikacja posiada powszechne zastosowanie i sprawdzi się w każdym rodzaju przedsiębiorstwa. Dodatkowo wprowadzenie, a potem stosowanie takiego programu księgowości online jest stosunkowo proste. Zazwyczaj firmy wprowadzające taki system proponują szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników, którzy będą korzystali z księgowości online, a także wsparcie techniczne. Używanie aplikacji księgowości online przyspiesza pracę samej księgowej i jest komfortowe dla przedsiębiorcy.

Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe

Jak pracuje księgowość online?

Funkcjonalności systemu księgowości elektronicznej są tak obszerne, że bez przeszkód można je dopasować do wielkości i potrzeb firmy. Głównie przez tego typu systemy możliwe jest gromadzenie dokumentów księgowych i ich tworzenie (na przykład deklaracje ubezpieczeniowe i podatkowe), co sprawia, że natychmiast będą gotowe do druku i przesłania do odpowiedniego urzędu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Poprzez księgowość online można też prowadzić księgi rachunkowe, liczyć składki podatkowe, sporządzać bazy danych czy przygotowywać i modyfikować plany kont. Ważnym atutem jest też magazynowy system, czy wgląd w analizy. Nieprzerwany kontakt z biurem rachunkowym lub z księgowym gwarantuje prawidłowość rozliczeń oraz odpowiedni obieg dokumentów. Za sprawą tego księgi rachunkowe prowadzone są fachowo i brak w nich miejsca dla najmniejszych uchybień. Głównym priorytetym przedsiębiorcy w dziedzinie księgowości jest dostarczanie kompletnych dokumentów w terminie, żeby nie dopuszczać do zaległości rozliczeniowych.

Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń

System elektonicznej księgowości

Wśród najczęściej używanych systemów księgowości elektronicznej jest enova365, która we wszechstronny sposób steruje zasobami przedsiębiorstwa. Ta nowoczesna aplikacja daje korzystającym możliwość dojścia w niezbędne dane, a także kompletnego rozporządzania dokumentami. Program enova365 jest w pełni zjednoczony z innymi aplikacjami księgowości elektronicznej, z uwago na to łatwo da się do niego przenosić dokumenty przygotowane poprzez inny system. Na tym programie księgowości elektonicznej klient może pracować samodzielnie albo z pomocą księgowej. Jest w sumie łatwy w obsłudze, a częste aktualizacje zapewniają, że wszystkie elementy będą zgodne z obowiązującymi przepisami oraz utrzymają bezpieczeństwo danych. Stosowanie systemu księgowości online w dużym stopniu mechanizuje działania i usprawnia prowadzenie ewidencji. Ponadto w systemie enova365 możliwe jest wskazywanie uprawnień, dzięki czemu przedsiębiorca bez przeszkód określi dostęp pracowników oraz ich zakres działania.

Biuro rachunkowe enova
enova Toruń
Księgowość enova

Możliwości aplikacji e-księgowy

Program enova365 stworzono z modułów skierowanych na konkretne obszary działania firmy. Każda firma, która zdecyduje się na aplikację księgowości elektronicznej, może dopasować do swoich potrzeb najbardziej potrzebne moduły. Każdy jeden skoncentrowany jest na kierowanie biznesem w wielu dziedzinach. Dla samych księgowych oraz klientów biur rachunkowych utworzono parę modułów dedykowanych. W każdym module zawierają się najbardziej niezbędne opcje. Głównie umożliwiają pełną obsługę klientów biura rachunkowego.

To gwarantuje sprawne robienie tych samych czynności, generowanie deklaracji, plików JPK_VAT lub np. przygotowywanie obrachunkowych okresów. Za sprawą aktualizacji elektronicznej księgowości wszelkie dokumenty są zgrane z wytycznymi, a przy okazji można je łatwo bez problemu przekazywać do odpowiednich organów. Obok tego biuro rachunkowe za pomocą programu e-księgowości oblicza VAT oraz prowadzi potrzebną ewidencję. Ponadto wszelkie przeliczenia kadrowo-płacowe dotyczące liczby godzin pracy, nadgodzin, zwolnień chorobowych albo delegacji i urlopów są uwzględniane w możliwościach programu. Na podstawie tego dostępne jest wystawianie deklaracji ZUS. Przygotowywanie wszystkich deklaracji i rozliczeń możliwe jest za pomocą wbudowanych schematów.

Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe

To, co szczególnie ważne dla klientów biura , które korzysta z księgowości elektronicznej, to komunikacja pomiędzy biurem, a klientem. Przez program księgowości elektronicznej przedsiębiorca ma ciągły dostęp do najpotrzebniejszych dokumentów i informacji w wybranym czasie. Dodatkowo wszelkie dokumenty można przesyłać metodą elektroniczną. Oprócz tego przedsiębiorca samodzielnie może tworzyć niektóre wydruki, z gwarancją całkowitego bezpieczeństwa danych.

Dlaczego warto używać e-księgowości?

Używanie elektronicznej księgowości to przede wszystkim komfort w postaci dostępu do danych w każdym czasie. Dzięki księgowości online oraz stałemu kontaktowi z biurem rachunkowym nie trzeba orientować się w zmianach w prawie podatkowym, ani martwić się bezpieczeństwem informacji. Oprócz tego program jest prosty w obsłudze oraz dostępny na różnych urządzeniach. Wszystkie te wskazane plusy przekonują do tego, że warto rozważyć zastosowanie e-księgowości we własnej firmie.Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-09 21:21:05
Cytuj


Czy warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym?

Pozytywów korzystania z usług biura rachunkowego można wyróżnić dużo. Podejmująć współdziałanie z biurem rachunkowym oprócz tego, że zyskuje się łączność z wykształconym profesjonalistą, to także dobrej jakości obsługę. Choć głównie biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, warto dodać, że to nie jedyne zadania, których się podejmuje. Dla przykładu dokonuje wyceny pasywów i aktywów, sporządza zestawienia obrotów i sald czy segreguje i kataloguje dokumentację firmy. Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym oznacza, że księgowa przejmuje część obowiązków przedsiębiorcy, umożliwiając koncentrację na samej działalności. Dzięki temu zyskuje się kontrolę nad prawidłowością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Obok tego biuro rachunkowe przeprowadza ewidencję zdarzeń gospodarczych, sporządza finansowe sprawozdania, a nawet składa deklaracje podatkowe i ZUS. Owocna współpraca nie jest jedynym powodem wskazującym na to, że warto korzystać z usług biura rachunkowego.

Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń

Biuro rachunkowe oferuje wiedzę, umiejętności oraz znajomość przepisów

Prawo podatkowe w Polsce jest dość zmiennie, z tej przyczyny nic dziwnego, że biura rachunkowe gwarantują bezustanną aktualizację swojej wiedzy. Wnikliwa analiza i szybkie dostosowanie do nowych zmian, zapewnia, że wszystkie dokumenty i rozliczenia będą posiadały odpowiednią strukturę, kompletne dane oraz zachowają konieczny porządek. Na bazie lat pracy biuro rachunkowe wypracowało najlepszy system działania. Pracownicy wiedzą, jak współpracować z klientem, by otrzymywać dokumenty na czas oraz jak ich wspierać w prowadzeniu biznesu. Ponadto klienci biura rachunkowego zwykle uzyskują komplet informacji, a także pełną pomoc w przyswojeniu zmiennych przepisów. Księgowa we wszystkich obszarach działa na korzyść przedsiębiorcy, z tego względu z pewnością powiadamia o wprowadzonych obowiązkach oraz możliwościach, które usprawnią prowadzenie działalności.

Zgodność oraz łatwy dostęp do księgowych dokumentów

Wszelkie finansowe operacje przedsiębiorstwa wykazywane są poprzez dokumenty księgowe. Na ich bazie da się dokonać poprawnych rozliczeń, z uwagi na to są istotnym elementem pracy . Pośród nich znajdują się takie dowody księgowe jak dowody zewnętrzne generowane dla lub przez kontrahentów, wewnętrzne obejmujące działania wewnątrz firmy (np. listy płac), dokumenty zbiorcze lub dowody korygujące uzupełniające niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, żeby dokumenty przychodziły w komplecie i miały prawidłową strukturę oraz wszystkie niezbędne informacje. Najważniejsze, by klient udostępniał wszystkie dowody szybko, aby księgowa mogła przeliczyć je w wyznaczonym czasie.

Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek

Metoda wysyłania dokumentów księgowych do biura rachunkowego zazwyczaj zależy od jego zasad. W części miejsc niezbędne jest przesyłanie dokumentów księgowych oryginalnych. Gdzie indziej wystarczy poprawnie opisana kopia. Niekiedy dokumenty należy przynosić do biura , w innych wystarcza przesłanie skanu. Natomiast każde biuro rachunkowe zapewnia bezpieczeństwo dokumentów przed uszkodzeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem oraz wprowadzaniem zmian. Klient ma ciągły dostęp do swoich dokumentów, szczególnie jeżeli biuro rachunkowe korzysta z nowoczesnych rozwiązań.

Elektroniczna e-księgowość

Nowoczesne biura rachunkowe zwykle używają specjalnych programów księgowości online. Ich podstawową korzyścią jest elektroniczny wgląd do dokumentów ze wszystkich urządzeń. Nowoczesna księgowość elektroniczna pozwala na uzupełnianie wszelkich dokumentów księgowych, których elektroniczne zapisy składowane są na absolutnie chronionych serwerach. Poza tym te programy wspierają tworzenie zestawień i rozliczeń, a także ułatwiają kontakt między księgową, a klientem. Co więcej programy e-księgowości są intuicyjne i łatwe w obsłudze. Osoby instalujące program często proponują dodatkowe szkolenia, a nawet całkowite wsparcie i porady techniczne. Tego typu programy są ciągle aktualizowane, by były zgodne z najnowszymi przepisami i gwarantowały bezpieczeństwo informacji.

Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Za sprawą nowoczesnych technologii jak księgowość elektroniczna, a także dogodnościom w zakresie przesyłania dokumentów, współpraca z biurem jest komfortowa. Ponadto większość biur rachunkowych prezentuje kompleksową ofertę. Obok fundamentalnej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych albo wyliczeń dla pracowników m.in. pomagają w zakładaniu firmy, przekazują deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. oferują konsultacje telefoniczne. Istotnym elementem współpracy jest również to, że każde biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie OC. W przypadku błędów z winy biura, skutki finansowe będą pokryte z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie dodatkowych kosztów. Tak samo istotnym plusem jest także zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje pomoc i wiedzę, dlatego sam klient nie musi przejmować się nowościami w przepisach lub dokształcać się w tym zakresie. Współpraca zapewnia koncentrację na prowadzeniu firmy.


Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-09 21:21:33
Cytuj
Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych ważnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z doborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie odpowiednie dla wybranej działalności. Kluczowe jest również zbliżone przypuszczenie przychodów, które pomoże w ocenie najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma zamierza skorzystać.

Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe

Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń

FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE

W Polsce istnieją cztery formy opodatkowania: podatek na ogólnych zasadach, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a wybór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej, dlatego ten krok w trakcie zakładania firmy również jest bardzo istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Co do zasady jeśli firma nie zawiadomi o chęci korzystania z innej zasady podatkowej, będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa według tych reguł.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w przypadku, kiedy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł oraz 32% - gdy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przypada prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszelkie wartości, zakupy oraz inwestycje, które są konieczne, aby go osiągnąć (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Pracę w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm

Podatek liniowy

Główną zaletą podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od przychodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten sposób rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza jeśli dochody firmy są znacznie wyższe niż 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy zabiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową przeznaczoną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż konieczna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również zachowywać wszelkie dowody zakupu, a na koniec roku musi zostać przeprowadzony inwentaryzację towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, gdzie znajduje się firma czy wiek podatnika. Tą wartość ustala się z roku na rok. Z tego powodu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie konieczne jest okazywanie rachunków lub faktur poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dopasować formę podatku do charakteru działalności. Kluczowym aspektem tego działania, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma inne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dobrany z głową.


Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Zakładanie firm

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS