Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2020-08-11 11:14:10
Cytuj
Własna firma to ogromne wyzwanie. Sporo osób uważa, że liczba korzyści wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej jest ogromna. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że na przedsiębiorców nakładanych jest mnóstwo obowiązków oraz obostrzeń. Czytaj dalej w artykule: https://www.mce.edu.pl/ksiegowa-w-firmie-to-podstawa/
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 20:26:23
Cytuj


Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z wyborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą dobre dla wybranej działalności. Ważne jest też przybliżone przypuszczenie przychodów, które ułatwi ocenę najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania: podatek na ogólnych zasadach, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje zalety i wady, a wybór pomiędzy nimi może zaważyć na wysokości obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego powodu ten krok w trakcie zakładania firmy również jest bardzo ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli przedsiębiorstwo nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, automatycznie będzie musiała regulować swoje zobowiązania wobec państwa zgodnie z tymi regułami.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w przypadku, gdy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł i 32% - kiedy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przypada prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszystkie wartości, zakupy i inwestycje, które są konieczne, aby go osiągnąć (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się razem z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest stała i niezależna od przychodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Taki rodzaj rozliczenia opłaca się, zwłaszcza gdy dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć płacenia podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje też prawo do kredytu podatkowego.

Kontakt z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania dostępną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od typu działalności i wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Firma ma możliwość pobierania ulg podatkowych i ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle konieczna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również zachowywać wszystkie dowody zakupu, a na koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której działa firma czy wiek podatnika. Tą wartość określa się co roku. Z tego względu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie konieczne jest okazywanie rachunków lub faktur poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Decyzja o wyborze opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dopasować formę podatkową do charakteru działalności. Kluczowym aspektem tego działania, jest księgowość i kontakt z profesjonalnym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają inne wymagania, co do potrzebnych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dopasowany z głową.


Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-09 20:26:50
Cytuj


Dlaczego warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym?

Plusów nazwiązania współpracy z biurem rachunkowym jest dużo. Rozpoczynając współdziałanie z biurem rachunkowym nie tylko zdobywa się styczność z wykształconym specjalistą, to również wysokiej klasy obsługę. Choć przede wszystkim biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należy dodać, że ma więcej zadań, których się podejmuje. Między innymi przeprowadza wyceny aktywów i pasywów, sporządza zestawienia obrotów i sald oraz segreguje i kataloguje dokumentację przedsiębiorstwa. Nawiązanie współdziałania z biurem rachunkowym sprawia, że księgowa przejmuje część zobowiązań przedsiębiorcy, ułatwiając koncentrację na samym biznesie. Dzięki temu zyskuje się nadzór nad poprawnością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Oprócz tego biuro rachunkowe przeprowadza ewidencję zdarzeń gospodarczych, tworzy finansowe sprawozdania, a nawet składa deklaracje ZUS i podatkowe. Rzetelna współpraca nie jest jedynym powodem wskazującym na to, że warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe oferuje wiedzę, umiejętności oraz znajomość przepisów

Polskie prawo podatkowe jest dość zmiennie, dlatego nic dziwnego, że biura rachunkowe gwarantują ciągłe poszerzanie swojej wiedzy. Czujna analiza i szybkie dostosowanie do wdrażanych zmian, zapewnia, że wszystkie dokumenty i rozliczenia będą posiadały prawidłową strukturę, kompletne informacje i utrzymują wymagany porządek. Na podstawie doświadczenia biuro rachunkowe oferuje najbardziej wydajny sposób działania. Pracownicy wiedzą, jak współpracować z klientem, by otrzymywać dokumenty we właściwym terminie oraz jak ich wspierać w prowadzeniu biznesu. Oprócz tego klienci biura rachunkowego z reguły uzyskują dostęp do informacji, a nawet pełną pomoc w zrozumieniu najnowszych przepisów. Księgowa zawsze działa w interesie przedsiębiorcy, z uwagi na to z pewnością informuje o nowych obowiązkach i możliwościach, które usprawnią prowadzenie firmy.

Zgodność oraz szybki dostęp do księgowych dokumentów

Wszystkie finansowe operacje firmy wykazywane są poprzez dokumenty księgowe. Na ich podstawie da się dokonać prawidłowych rozliczeń, z tego powodu są najistotniejszym elementem pracy księgowej. Pośród nich znajdują się takie dowody księgowe jak dokumenty zewnętrzne wystawiane przez lub dla kontrahentów, dowody wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz firmy (np. listy płac), dowody zbiorcze albo dowody korygujące nanoszące poprawki na niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, żeby dokumenty trafiały w komplecie i miały właściwą strukturę i wszystkie potrzebne informacje. Ważne, by klient udostępniał wszystkie dowody skrupulatnie, aby księgowa mogła przeliczyć je w wyznaczonym terminie.

Sposób dostarczania dowodów do biura rachunkowego przeważnie zależy od jego działania. W niektórych niezbędne jest udostępnianie dowodów księgowych oryginalnych. Niekiedy wystarczy odpowiednio opisana kopia. Czasami dokumenty trzeba dostarczać prosto do biura rachunkowego, gdzieniegdzie wystarcza wysyłka skanu. Warto dodać, że każde biuro rachunkowe gwarantuje zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem lub nanoszeniem zmian. Klient ma stały dostęp do swoich dokumentów, zwłaszcza jeśli biuro rachunkowe używa najnowszych rozwiązań.

e-księgowość

Nowoczesne biura rachunkowe zwykle korzystają ze specjalnych programów elektronicznej księgowości. Ich podstawową korzyścią jest elektroniczny dostęp do dokumentów i danych z każdego urządzenia. Nowoczesna elektoniczna księgowość umożliwia wprowadzanie wszelkich dokumentów księgowych, których elektroniczne zapisy gromadzone są na w pełni zabezpieczonych serwerach. Oprócz tego te programy wspierają tworzenie rozliczeń i zestawień, a nawet wspomagają kontakt pomiędzy biurem rachunkowym, a przedsiębiorca. Co więcej programy księgowości online są intuicyjne i nietrudne w obsłudze. Osoby wdrażające bardzo często proponują szkolenia, a także pełne wsparcie i porady techniczne. Takiego rodzaju programy są regularnie aktualizowane, aby były zgodne z przepisami oraz zapewniały absolutne bezpieczeństwo informacji.

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Za sprawą nowoczesnych technologii jak księgowość online, a także dogodnościom w zakresie przesyłania dokumentów, współpraca z biurem jest komfortowa. Co więcej wiele biur rachunkowych prezentuje kompleksową ofertę. Obok fundamentalnej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyliczeń dla pracowników m.in. wspierają w zakładaniu firmy, przesyłają deklaracje do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. oferują konsultacje przez telefon. Ważnym elementem współpracy jest także to, że wszystkie biura rachunkowe muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W przypadku błędów z winy biura, skutki finansowe zostaną pokryte z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie dodatkowych kosztów. Równie cennym atutem jest także zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe oferuje pomoc i wiedzę, dlatego sam przedsiębiorca nie musi martwić się aktualnościami w przepisach albo uczyć się w tym zakresie. Współpraca umożliwia skupienie się na prowadzeniu firmy.


Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-09 20:27:18
Cytuj
Elektroniczna księgowość

Zatrudnienie księgowej ma różne plusy nie tylko pod względem rzetelnego wsparcia w wyliczeniach i wykorzystania właściwych przepisów. W tej chwili spora liczba biur rachunkowych, a nawet samodzielnych księgowych korzysta z programów elektornicznej księgowości. Co powoduje, że księgowość elektroniczna jest chętnie stosowaną metodą? Przede wszystkim dlatego, że program ma uniwersalne zastosowanie i dostosuje się w wielu rodzajach firm. Ponadto instalacja, a następnie korzystanie z takiego systemu księgowości elektronicznej jest proste. Zwykle firmy wdrażające taką aplikację proponują szkolenia dla pracowników i przedsiębiorców, jacy będą używali e-księgowości, a obok tego wsparcie techniczne. Zastosowanie systemu księgowości online wspomaga pracę samej księgowej i jest korzystne dla przedsiębiorcy.

Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe

W jaki sposób pracuje e-księgowość?

Możliwości systemu e-księgowości są tak rozległe, że bez problemu można je dobrać do formy oraz oczekiwań przedsiębiorstwa. Głównie poprzez tego rodzaju aplikacje możliwe jest gromadzenie dokumentów księgowych oraz ich generowanie (na przykład deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), za sprawą czego prędko będą gotowe do druku oraz przesłania do odpowiedniego organu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Przez księgowość elektroniczną da się też prowadzić ewidencję, obliczać składki podatkowe, formułować bazy danych albo przygotowywać i aktualizować plany kont. Sporym atutem jest również magazynowy system, czy dostęp do analiz. Nieprzerwany kontakt z księgowym lub z biurem rachunkowym gwarantuje prawidłowość wyliczeń oraz stosowny obieg dokumentów. Dzięki temu księgi rachunkowe prowadzone są profesjonalnie i nie ma w nich najmniejszych uchybień. Podstawowym zadaniem samego przedsiębiorcy w zakresie księgowości jest przekazywanie dokumentów w terminie, żeby nie dochodziło do opóźnień rozliczeniowych.

Program księgowości elektronicznej

Pośród najbardziej znanych programów księgowości online jest enova365, która w wielostronny sposób kieruje zasobami firmy. Ta nowoczesna aplikacja daje korzystającym możliwość wglądu w niezbędne dane, a także całościowego rozporządzania dokumentami. System enova365 jest całkowicie zjednoczony z innymi systemami księgowości elektronicznej, z powodzu czego bez problemu da się do niego przesyłać dokumenty przygotowane poprzez inny system. Na tym systemie e-księgowości klient może działać samodzielnie lub ze wsparciem biura rachunkowego. Jest w sumie prosty w użyciu, a regularne aktualizacje przekonują, że poszczególne elementy będą zgrane z obowiązującymi przepisami oraz zachowają bezpieczeństwo danych. Stosowanie programu księgowości online w szczególnym stopniu automatyzuje pracę oraz wspomaga prowadzenie ewidencji. Co więcej w systemie enova365 możliwe jest nadawanie uprawnień, za pomocą czego przedsiębiorca bez trudu wskaże dostęp pracowników oraz ich zakres działania.

Biuro rachunkowe enova
enova Toruń
enova Toruń

Zastosowanie aplikacji do księgowości i faktur

Program enova365 stworzono ze specjalnych modułów zorientowanych na wybrane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Każda firma, która postawi na instalację księgowości online, może dobrać do swoich potrzeb najbardziej potrzebne moduły. Każdy z modułów ukierunkowany jest na kierowanie biznesem w wielu obszarach. Dla samodzielnych księgowych oraz klientów biur rachunkowych utworzono parę dedykowanych modułów. Moduły oferują najbardziej niezbędne opcje. W głównej mierze umożliwiają kompleksową obsługę księgową klientów biura rachunkowego.

To gwarantuje bezproblemowe robienie powtarzalnych czynności, tworzenie deklaracji, plików JPK_VAT albo na przykład sporządzanie okresów obrachunkowych. Za sprawą aktualizacji księgowości online wszystkie pliki są zgodne z najnowszymi wytycznymi, a obok tego da się je łatwo bez problemu przekazywać do właściwych organów. Obok tego biuro rachunkowe poprzez system e-księgowości oblicza VAT oraz aktualizuje wymaganą ewidencję. Ponadto wszelkie rozliczenia kadrowo-płacowe na temat czasu pracy, dodatkowych godzin, chorobowych zwolnień albo urlopów i delegacji są uwzględniane w możliwościach systemu. Na podstawie tego dostępne jest wystawianie deklaracji ZUS. Tworzenie wszelkich deklaracji i rozliczeń możliwe jest dzięki wbudowanym schematom.

To, co istotne dla samych klientów biura rachunkowego, które korzysta z księgowości elektronicznej, to komunikacja pomiędzy klientem, a biurem rachunkowym. Przez program księgowości online przedsiębiorca ma ciągły dostęp do najważniejszych dokumentów i danych w wybranym miejscu. Co więcej wszystkie dokumenty da się przesyłać drogą elektroniczną. Poza tym przedsiębiorca może przygotowywać niektóre wydruki, z pewnością całkowitego bezpieczeństwa informacji.

Dlaczego warto używać e-księgowości?

Korzystanie z księgowości online to przede wszystkim komfort w postaci dostępu do danych w każdym miejscu. Dzięki księgowości elektronicznej i stałemu kontaktowi z biurem rachunkowym nie trzeba orientować się w zmianach w prawie podatkowym, ani przejmować się bezpieczeństwem danych. Obok tego program jest łatwy w obsłudze i dostępny na różnych urządzeniach. Wszystkie te wskazane plusy przekonują do tego, że warto przemyśleć zastosowanie księgowości online we własnym biznesie.
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS