Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2020-08-10 13:12:35
Cytuj
Wiele nowoczesnych firm przenosi swoje usługi do internetu. To niezwykle korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców korzystających z usług księgowych. W wielu przypadkach przeniesienie oferty, w całości lub częściowo, do internetu powoduje obniżenie kosztów stałych. Nie ma wtedy potrzeby tworzenia potężnego biura, które stanowi reprezentatywne miejsce do przyjmowania klientów. Wystarczy ergonomiczne miejsce, w którym pracownicy będą mogli wykonywać rzetelnie swoje obowiązki. Jedną z wielu usług dostępnych online oferuje biuro rachunkowe. Czytaj dalej w artykule: https://www.lsb.edu.pl/biuro-rachunkowe-a-uslugi-online-czy-to-dziala/
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 20:20:06
Cytuj


Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem różnych ważnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona związana z doborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą dobre dla wybranej działalności. Ważne jest też zbliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma zamierza skorzystać.

JAKIE SĄ FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE?

W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania: podatek na ogólnych zasadach, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, a dobór pomiędzy nimi może zaważyć na wysokości obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w wszechstronnym zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, dlatego ten krok w trakcie zakładania firmy również jest niezmiernie istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa zgodnie z tymi regułami.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w przypadku, kiedy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł oraz 32% - gdy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do czego wliczają się wszelkie wartości, zakupy oraz inwestycje, które są konieczne, aby go uzyskać (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Działania w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten rodzaj rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza gdy dochody przedsiębiorstwa są znacznie wyższe niż 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz rozliczania razem z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Współpraca z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Firma ma możliwość pobierania ulg podatkowych oraz może starać się o kredyt podatkowy, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy też przechowywać wszystkie dowody zakupu, a pod koniec roku obowiązkowo przeprowadza się inwentaryzację materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, w której działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się z roku na rok. Z tego względu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu uzyskania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie konieczne jest przedstawianie rachunków lub faktur poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby w oparciu o przewidywane dochody, właściwie dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Kluczowym aspektem tego działania, jest księgowość i współpraca z dobrym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dopasowany mądrze.


Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-09 20:20:29
Cytuj


Czy warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym?

Pozytywów nazwiązania współpracy z biurem rachunkowym jest dużo. Rozpoczynając współpracę z biurem rachunkowym obok tego, że osiąga się styczność z wykształconym specjalistą, to także wysokiej jakości obsługę. Chociaż głównie biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należy wspomnieć, że to nie jedyne zadania, jakich się podejmuje. Dla przykładu dokonuje wyceny pasywów i aktywów, przygotowuje zestawienia sald i obrotów lub kataloguje i segreguje dokumenty firmy. Rozpoczęcie współdziałania z biurem rachunkowym powoduje, że biuro przejmuje część obowiązków przedsiębiorcy, ułatwiając koncentrację na samym biznesie. Dzięki temu zyskuje się kontrolę nad zgodnością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Obok tego biuro rachunkowe prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych, sporządza finansowe sprawozdania, a także składa deklaracje podatkowe i ZUS. Solidna współpraca nie jest jedynym powodem wskazującym na to, że warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe oferuje wiedzę, umiejętności i znajomość przepisów

Prawo podatkowe często się zmienia, dlatego nic dziwnego, że biura rachunkowe gwarantują stałą aktualizację swojej wiedzy. Uważna obserwacja oraz szybkie dostosowanie do nowych zmian, gwarantuje, że wszystkie rozliczenia i dokumenty będą miały odpowiednią strukturę, konieczne dane oraz zachowają konieczny porządek. Na bazie doświadczenia biuro rachunkowe oferuje najlepszy system działania. Pracownicy orientują się, jak współdziałać z klientem, żeby odbierać dokumenty na czas i jak ich wspierać w biznesie. Co więcej klienci biura rachunkowego z reguły mogą liczyć na komplet informacji, a do tego pełną pomoc w zrozumieniu zmiennych przepisów. Księgowa we wszystkich sprawać pracuje w interesie przedsiębiorcy, z uwagi na to z pewnością powiadamia o wprowadzonych obowiązkach i możliwościach, jakie usprawnią prowadzenie biznesu.

Poprawność i szybki dostęp do księgowych dokumentów

Wszystkie finansowe operacje przedsiębiorstwa wykazywane są przez dokumenty księgowe. Na ich podstawie da się dokonać prawidłowych rozliczeń, więc są niezbędnym elementem pracy . Wśród nich wyróżniamy takie dowody księgowe jak dokumenty zewnętrzne generowane przez lub dla kontrahentów, dowody wewnętrzne obejmujące działania wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dowody zbiorcze lub korygujące poprawiające błędne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, żeby dokumenty trafiały bez braków oraz miały poprawną strukturę i wszystkie niezbędne dane. Najważniejsze, żeby klient udostępniał wszystkie dowody skrupulatnie, żeby księgowa mogła przeliczyć je we właściwym czasie.

Sposób dostarczania dokumentów księgowych do biura rachunkowego często zależy od jego działania. W niektórych konieczne jest przesyłanie dowodów księgowych oryginalnych. Gdzie indziej wystarczy właściwie oznaczona kopia. Niekiedy dokumenty trzeba przynosić wprost do biura rachunkowego, gdzieniegdzie wystarcza wysyłka skanu. Natomiast każde biuro rachunkowe troszczy się o ochronę dokumentów przed zniszczeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem i wprowadzaniem zmian. Klient ma stały dostęp do swoich dowodów księgowych, szczególnie jeśli biuro rachunkowe korzysta z najnowszych rozwiązań.

Księgowość elektroniczna

Prężnie rozwijające się biura rachunkowe zazwyczaj używają specjalnych programów e-księgowych. Ich fundamentalną zaletą jest elektroniczny wgląd do dokumentów z każdego urządzenia. Nowoczesna księgowość online umożliwia uzupełnianie wszelkich dowodów księgowych, jakich elektroniczne zapisy przechowywyane są na w pełni zabezpieczonych serwerach. Obok tego takie programy wspierają tworzenie rozliczeń i zestawień, a także usprawniają kontakt pomiędzy biurem rachunkowym, a klientem. Dodatkowo programy księgowości elektronicznej są intuicyjne oraz proste w obsłudze. Osoby instalujące program często oferują dodatkowe szkolenia, a także całkowite wsparcie i konsultacje techniczne. Tego typu programy są regularnie aktualizowane, żeby były zgrane z przepisami oraz zapewniały całkowite bezpieczeństwo informacji.

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Za sprawą nowoczesnych technologii jak księgowość online, a także możliwościom w zakresie oddawania dokumentów, współpraca z biurem jest całkiem komfortowa. Co więcej większość biur rachunkowych prezentuje kompleksową ofertę. Obok podstawowej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczania pracowników m.in. wspierają w zakładaniu działalności gospodarczej, dostarczają deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują klientów czy np. oferują konsultacje przez telefon. Ważnym elementem współpracy jest także to, że wszystkie biura rachunkowe muszą wykupić ubezpieczenie OC. W przypadku błędów ze strony biura, skutki finansowe zostaną opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie żadnych kosztów. Tak samo cennym atutem jest także zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje pomoc i wiedzę, dlatego sam klient nie musi zajmować się zmianami w przepisach ani dokształcać się w tym zakresie. Współpraca umożliwia skupienie się na prowadzeniu działalności.


Zakładanie firm
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-09 20:21:02
Cytuj


Księgowość online dla firm

Wnajęcie biura rachunkowego ma swoje zalety nie tylko pod względem rzetelnego wsparcia w rozliczeniach oraz przestrzegania właściwych przepisów. W tej chwili znaczna część biur rachunkowych oraz samych księgowych korzysta z aplikacji księgowości online. Z jakiego powodu elektroniczna księgowość jest chętnie wybieraną metodą? W głównej mierze dlatego, że aplikacja ma szerokie zastosowanie i dostosuje się w wielu rodzajach przedsiębiorstwa. Poza tym instalacja, a potem stosowanie takiej aplikacji księgowości online jest w sumie proste. Przeważnie firmy wdrażające taki system proponują szkolenia pracowników i przedsiębiorców, którzy będą korzystali z e-księgowości, a obok tego pomoc techniczną. Zastosowanie programu księgowości online wspomaga pracę samej księgowej i jest całkowicie komfortowe dla przedsiębiorcy.

Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie firm

Na jakiej zasadzie działa księgowość elektroniczna?

Opcje programu księgowości online są tak rozległe, że bez przeszkód można je dostosować do wielkości i wymogów przedsiębiorstwa. Generalnie poprzez tego typu programy możliwe jest gromadzenie dokumentów księgowych i ich generowanie (np. deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), dzięki czemu prędko będą zdatne do wydruku i dostarczenia do odpowiedniego organu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Poprzez księgowość online da się też prowadzić księgi rachunkowe, kalkulować składki podatkowe, sporządzać bazy danych lub powiększać i modyfikować plany kont. Ważnym atutem jest także system magazynowy, czy dostęp do analiz. Ciągły kontakt z biurem rachunkowym lub z księgowym zapewnia poprawność rozliczeń i odpowiedni obieg danych. Dzięki temu księgi rachunkowe prowadzone są fachowo i nie ma w nich uchybień. Głównym zadaniem przedsiębiorcy pod względem księgowości jest dostarczanie kompletnych dokumentów na czas, by nie dochodziło do opóźnień rozliczeniowych.

Aplikacja księgowości elektronicznej

Pośród najczęściej używanych programów księgowości online jest enova365, która we wszechstronny sposób zarządza zasobami przedsiębiorstwa. Ta współczesna aplikacja gwarantuje korzystającym możliwość wglądu w potrzebne dane, a także kompletnego kierowania dokumentami. System enova365 jest całkowicie zjednoczony z pozostałymi programami e-księgowości, dzięki czemu z łatwością można do niego przenosić dokumenty stworzone przez inny program. Na tym systemie e-księgowości użytkownik może działać sam oraz z pomocą biura rachunkowego. Jest całkiem prosty w obsłudze, a cykliczne aktualizacje przekonują, że poszczególne elementy będą zgrane z najnowszymi przepisami oraz zachowają bezpieczeństwo informacji. Wykorzystanie aplikacji księgowości elektronicznej w dużym stopniu mechanizuje pracę oraz usprawnia prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obok tego w programie enova365 możliwe jest przyznawanie uprawnień, za sprawą czego przedsiębiorca bez trudu określi dostęp pracowników i ich zakres działania.

Biuro rachunkowe enova365
Księgowość enova
Biuro rachunkowe enova365

Funkcjonalności programu e-księgowy

Program enova365 składa się z modułów odpowiedzialnych za wybrane sfery pracy firmy. Każda firma, która postawi na aplikację księgowości elektronicznej, może dobrać do do siebie najbardziej potrzebne moduły. Każdy z nich skoncentrowany jest na prowadzenie biznesu w wielu dziedzinach. Dla samodzielnych księgowych oraz klientów biur rachunkowych przygotowano kilka modułów dedykowanych. Moduły oferują najpotrzebniejsze funkcje. W głównej mierze umożliwiają kompletną obsługę klientów biura .

To zapewnia szybkie przeprowadzanie tych samych czynności, tworzenie deklaracji, plików JPK_VAT albo np. sporządzanie obrachunkowych okresów. Dzięki aktualizacjom księgowości online wszystkie dokumenty są zgodne z najnowszymi wytycznymi, a obok tego można je bez przeszkód przekazywać do odpowiednich organów. Obok tego biuro rachunkowe za sprawą systemu e-księgowości oblicza VAT i gromadzi niezbędną ewidencję. Co więcej wszelkie rozliczenia kadrowo-płacowe w zakresie liczby godzin pracy, dodatkowych godzin, zwolnień chorobowych oraz delegacji i urlopów są zawarte w funkcjach programu. Na podstawie tego możliwe jest wystawianie deklaracji ZUS. Przygotowywanie wszystkich rozliczeń i deklaracji możliwe jest za pomocą wbudowanych schematów.

To, co szczególnie ważne dla klientów biura rachunkowego, które korzysta z elektronicznej księgowości, to komunikacja między klientem, a biurem rachunkowym. Poprzez aplikację księgowości online przedsiębiorca ma ciągły dostęp do najpotrzebniejszych dokumentów oraz informacji w dowolnym miejscu. Dodatkowo wszelkie dokumenty da się przenosić metodą elektroniczną. Poza tym przedsiębiorca może tworzyć niektóre wydruki, z pewnością pełnego bezpieczeństwa informacji.

Dlaczego warto używać księgowości online?

Korzystanie z księgowości online to przede wszystkim wygoda w postaci dojścia do danych w każdym miejscu i czasie. Dzięki księgowości online oraz stałemu kontaktowi z księgową nie trzeba orientować się w zmianach prawa podatkowego, ani przejmować się bezpieczeństwem danych. Obok tego system jest prosty w użyciu i dostępny na różnych urządzeniach. Takie wskazane atuty przekonują do tego, że warto przemyśleć wdrożenie elektronicznej księgowości we własnym biznesie.
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS