Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2020-07-15 08:49:21
Cytuj
Kiedy zaczynamy własną działalność gospodarczą, musimy mieć biuro. Biuro musi być funkcjonalne oraz dobrze urządzone, aby się nam w nim dobrze pracowało. W początkowej fazie funkcjonowania zawsze znajdą się rzeczy, których zapomnieliśmy kupić. Czytaj dalej w artykule: https://studioemocji.pl/urzadzamy-pierwsze-biuro/
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-09 20:09:00
Cytuj
Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem wielu ważnych decyzji. Jedną z nich jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona związana z doborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, dlatego że nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie dobre dla wybranej działalności. Ważne jest także zbliżone przypuszczenie przychodów, które pomoże w ocenie najlepszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma zamierza skorzystać.

JAKIE SĄ FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE?

W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania: podatek na ogólnych zasadach, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a dobór pomiędzy nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej, dlatego ten etap podczas zakładania firmy również jest bardzo istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, będzie zmuszona wypłacać swoje zobowiązania na rzecz państwa według tych reguł.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w wypadku, gdy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł i 32% - kiedy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszelkie zakupy, wartości oraz inwestycje, które są konieczne, aby go uzyskać (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można też korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się razem z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Pracę w tym zakresie upraszcza stały kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od przychodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten rodzaj rozliczenia opłaca się, zwłaszcza gdy dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą zabiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania dostępną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z poprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy też przechowywać wszystkie dowody zakupu, a pod koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie informacji takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się z roku na rok. Z tego powodu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu uzyskania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest przedstawianie faktur lub rachunków potwierdzających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Decyzja o wyborze opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, właściwie dobrać formę podatku do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma odrębne wymagania, co do potrzebnych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, także musi zostać dobrany z głową.


Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-09 20:09:25
Cytuj
Dlaczego warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym?

Pozytywów korzystania z usług biura rachunkowego można wyróżnić bardzo wiele. Rozpoczynając współpracę z biurem rachunkowym nie tylko osiąga się łączność z wykształconym profesjonalistą, to jeszcze wysokiej jakości obsługę. Choć w głównej mierze biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, trzeba dodać, że to nie jedyne zadania, jakich się podejmuje. Dla przykładu dokonuje wyceny aktywów i pasywów, tworzy zestawienia sald i obrotów lub segreguje i kataloguje dokumenty przedsiębiorstwa. Rozpoczęcie współdziałania z biurem rachunkowym sprawia, że księgowa zabiera część zadań przedsiębiorcy, umożliwiając koncentrację na samym biznesie. Dzięki temu zdobywa się kontrolę nad poprawnością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Obok tego biuro rachunkowe prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych, tworzy sprawozdania finansowe, a na dodatek składa deklaracje ZUS i podatkowe. Owocna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę oraz znajomość przepisów

Prawo podatkowe w Polsce często się aktualizuje, z tego względu nic dziwnego, że biura rachunkowe zapewniają bezustanną aktualizację swojej wiedzy. Wnikliwa obserwacja oraz szybkie dostosowanie do nowych zmian, gwarantuje, że wszelkie rozliczenia i dokumenty będą miały poprawną strukturę, potrzebne dane i zachowają określony porządek. Na podstawie lat pracy biuro rachunkowe wypracowało najlepszy system pracy. Pracownicy wiedzą, jak współdziałać z klientem, żeby odbierać dokumenty na czas i jak ich wspierać w biznesie. Obok tego klienci biura rachunkowego przeważnie uzyskują dostęp do informacji, a także pełną pomoc w przyswojeniu zmiennych przepisów. Księgowa we wszystkich sprawać pracuje na korzyść przedsiębiorcy, z uwagi na to z pewnością powiadamia o wprowadzonych obowiązkach oraz możliwościach, jakie usprawnią prowadzenie działalności.

Poprawność i szybki dostęp do dokumentów księgowych

Wszystkie operacje finansowe działalności gospodarczej wykazywane są poprzez dowody księgowe. Na ich podstawie można dokonać prawidłowych rozliczeń, dlatego są ważnym elementem pracy . Wśród nich wyróżniamy takie dokumenty księgowe jak dowody zewnętrzne wystawiane przez lub dla kontrahentów, dowody wewnętrzne obejmujące działania wewnątrz firmy (np. listy płac), dokumenty zbiorcze lub korygujące nanoszące poprawki na błędne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, żeby dokumenty przychodziły bez braków oraz miały poprawną strukturę oraz wszystkie niezbędne dane. Najistotniejsze, żeby klient donosił wszelkie dowody skrupulatnie, żeby księgowa mogła przeliczyć je w odpowiednim terminie.

Sposób udostępniania dokumentów księgowych do biura rachunkowego przeważnie zależy od jego zasad. W niektórych niezbędne jest przesyłanie dokumentów księgowych w oryginale. W innych miejscach wystarczy poprawnie oznaczona kopia. Niekiedy dokumenty należy przekazywać prosto do biura rachunkowego, w innych wystarcza przesłanie skanu. Warto wspomnieć, że każde biuro rachunkowe gwarantuje ochronę dokumentów przed zniszczeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem i wprowadzaniem zmian. Przedsiębiorca ma ciągły dostęp do swoich dokumentów, zwłaszcza jeśli biuro rachunkowe korzysta z nowoczesnych rozwiązań.

Księgowość elektroniczna

Nowoczesne biura rachunkowe zwykle używają programów księgowości elektronicznej. Ich fundamentalną zaletą jest elektroniczny wgląd do danych z każdego urządzenia. Nowoczesna e-księgowość pozwala na dodawanie wszelkich dowodów księgowych, których zapisy online zbierane są na absolutnie zabezpieczonych serwerach. Oprócz tego takie programy wspierają tworzenie zestawień i rozliczeń, a także ułatwiają kontakt pomiędzy księgową, a przedsiębiorca. Ponadto programy księgowości elektronicznej są intuicyjne i nietrudne w obsłudze. Osoby wdrażające zazwyczaj proponują dodatkowe szkolenia, a nawet pełne wsparcie i porady techniczne. Tego rodzaju programy są bezustannie aktualizowane, żeby były zgodne z przepisami i zapewniały bezpieczeństwo danych.

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak e-księgowość, a także dogodnościom w zakresie przesyłania dokumentów, współpraca z biurem jest całkiem wygodna. Ponadto większość biur rachunkowych proponuje szeroką ofertę. Oprócz gruntownej obsługi księgowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyliczeń dla pracowników m.in. pomagają w zakładaniu działalności gospodarczej, przesyłają deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują klientów czy np. zapewniają konsultacje telefoniczne. Ważnym elementem współpracy jest także to, że każde biuro rachunkowe musi wykupić ubezpieczenie OC. W przypadku błędów z winy biura, skutki finansowe zostaną opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie dodatkowych kosztów. Równie cennym atutem jest zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje wiedzę i pomoc, dlatego sam przedsiębiorca nie musi przejmować się zmianami w przepisach albo uczyć się w tym zakresie. Współpraca zapewnia skupienie się na prowadzeniu działalności.


Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-09 20:09:47
Cytuj
Księgowość elektroniczna dla firm

Wnajęcie biura rachunkowego ma swoje plusy nie tylko pod względem rzetelnego wsparcia w wyliczeniach oraz stosowania się odpowiednich przepisów. Współcześnie wiele biur rachunkowych i samodzielnych księgowych korzysta z programów księgowości online. Ze względu na co księgowość online jest ostatnio wybieraną metodą? W głównej mierze dlatego, że program ma szerokie zastosowanie oraz sprawdzi się w każdym rodzaju firm. Oprócz tego instalacja, a później stosowanie takiego programu księgowości online jest dość proste. Przeważnie firmy wdrażające program oferują szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników, jacy będą używali księgowości online, a do tego wsparcie techniczne. Wdrożenie systemu e-księgowości usprawnia pracę samej księgowej oraz jest w pełni wygodne dla przedsiębiorcy.

Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Zakładanie firm

Na jakiej zasadzie pracuje e-księgowość?

Funkcjonalności aplikacji księgowości elektronicznej są tak duże, że bez przeszkód można je dopasować do wielkości oraz wymogów firmy. Głównie poprzez tego rodzaju systemy możliwe jest magazynowanie dokumentów firmowych i ich generowanie (np. deklaracje ubezpieczeniowe i podatkowe), za sprawą czego szybko będą przyszykowane do druku oraz dostarczenia do właściwego organu np. Urzędu Skarbowego czy ZUS. Przez księgowość online da się również prowadzić ewidencję, obliczać składki podatkowe, formułować bazy danych czy przygotowywać i zmieniać plany kont. Znaczącym plusem jest też system magazynowy, czy dojście do analiz. Ciągły kontakt z księgowym lub z biurem rachunkowym gwarantuje prawidłowość wyliczeń oraz odpowiedni obieg danych. Dzięki temu księgi rachunkowe prowadzone są profesjonalnie i nie ma w nich uchybień. Bazowym obowiązkiem samego przedsiębiorcy pod względem księgowości jest dostarczanie odpowiednich dokumentów w terminie, by nie dopuszczać do opóźnień rozliczeniowych.

Aplikacja księgowości elektronicznej

Pośród najpopularniejszych aplikacji księgowości online jest enova365, jaka we wszechstronny sposób steruje zasobami firmy. Ta nowoczesna aplikacja zapewnia użytkownikom możliwość dostępu w niezbędne dane, a także kompletnego kierowania dokumentami. System enova365 jest w każdym calu kompatybilny z innymi aplikacjami księgowości online, dzięki czemu łatwo można do niego przesyłać dokumenty stworzone w innej aplikacji. Na tej aplikacji księgowości elektonicznej klient może działać sam lub z pomocą biura rachunkowego. Jest stosunkowo łatwy w użyciu, a regularne aktualizacje przekonują, że poszczególne elementy będą zgodne z obowiązującymi przepisami oraz utrzymają bezpieczeństwo informacji. Stosowanie aplikacji elektronicznej księgowości w szczególnym stopniu automatyzuje pracę i wspomaga prowadzenie ksiąg rachunkowych. Co więcej w programie enova365 możliwe jest określanie uprawnień, za sprawą czego przedsiębiorca bez przeszkód wskaże dostęp pracowników oraz ich pole działania.

enova Toruń
Biuro rachunkowe enova
Biuro rachunkowe enova

Funkcjonalności systemu e-księgowy

Aplikacja enova365 przygotowano ze specjalnych modułów skierowanych na wybrane pola pracy firmy. Każde przedsiębiorstwo, które postawi na aplikację e-ksiegowości, może dobrać do swoich potrzeb wybrane moduły. Każdy jeden skoncentrowany jest na prowadzenie biznesu w wielu obszarach. Dla samodzielnych księgowych oraz klientów biur rachunkowych utworzono kilka modułów dedykowanych. Każdy z nich oferuje najbardziej konieczne opcje. Przede wszystkim umożliwiają pełną obsługę księgową klientów biura rachunkowego.

To gwarantuje bezproblemowe przeprowadzanie takich samych czynności, generowanie plików JPK_VAT albo np. przygotowywanie obrachunkowych okresów. Za sprawą aktualizacji elektronicznej księgowości wszelkie pliki są zgrane z wytycznymi, a przy okazji można je łatwo bez problemu przekazywać do właściwych organów. Oprócz tego biuro rachunkowe poprzez system elektronicznej księgowości rozlicza VAT oraz gromadzi potrzebną ewidencję. Co więcej wszystkie rozliczenia kadrowo-płacowe w zakresie czasu pracy, nadgodzin, zwolnień chorobowych oraz delegacji i urlopów są uwzględniane w funkcjach programu. Na bazie tego możliwe jest tworzenie deklaracji ZUS. Wystawianie wszystkich deklaracji i rozliczeń możliwe jest dzięki wbudowanym schematom.

To, co szczególnie istotne dla samych klientów biura rachunkowego, jeśli używa e-księgowości, to komunikacja pomiędzy klientem, a biurem rachunkowym. Przez program księgowości online przedsiębiorca ma nieograniczony dostęp do najpotrzebniejszych dokumentów i informacji w dowolnym miejscu i czasie. Ponadto wszystkie dokumenty można dostarczać metodą elektroniczną. Poza tym przedsiębiorca może tworzyć niektóre wydruki, a przy tym ma pewność absolutnego bezpieczeństwa danych.

Z jakiego powodu warto korzystać z elektonicznej księgowości?

Używanie księgowości online to przede wszystkim wygoda w postaci dostępu do danych w dowolnym czasie. Dzięki księgowości online i ciągłemu kontaktowi z księgową nie trzeba orientować się w zmianach w prawie podatkowym, ani martwić się bezpieczeństwem danych. Oprócz tego program jest prosty w obsłudze oraz dostępny na różnych urządzeniach. Takie wymienione korzyści przekonują do tego, że warto przemyśleć wdrożenie e-księgowości we własnym biznesie.
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Poltax Toruń
Gość
Dodano: 2022-07-18 21:39:44
Cytuj
System enova to nowoczesny system ERP, dzięki któremu kierowanie przedsiębiorstwem staje się jasne i kompleksowe. To interaktywne środowisko, posługujące się zbiorczą bazę danych, podzielone na moduły dopasowanych do potrzeb każdego typu przedsiębiorstwa. Producentem systemu enova365 jest firma Soneta, która cieszy się ugruntowaną pozycją na rynku polskim, dzięki ponad 20 letniemu doświadczeniu w branży i nowoczesności stosowanych rozwiązań technologicznych.

Co oznacza ERP?
System ERP czyli z angielskiego Enterprise Resource Planning to absolutnie responsywny system, składający się z modułów połączonych ze sobą bez przerwy, integrujących i wspierających planowanie zasobów firmy. Dobrany do rozmiaru działalności, dzięki możliwości selekcji modułów oraz podwyższenia ich ilości z uwagi na ilość potrzeb.

Jak system enova wpływa na przedsiębiorstwo?

Środowisko ERP umożliwia kompleksowe zarządzanie firmy, wspiera zarządzanie biznesem oraz przegląd danych. Zawiera wszystkie obszary działania, związane z zarządzaniem księgowością, finansami, zakupami, sprzedażą, marketingiem, magazynem, produkcją, zapasami, serwisem czy projektami. Ułatwia dostęp pracowników do danych, ale jednocześnie pilnuje ich bezpieczeństwa, działając w zgodzie z polskim prawem, przystosowuje się do zmieniających się przepisów.

Dla jakich firm przeznaczony jest system ERP enova365?

System enova365 sprawdzi się zarówno w przypadku małych, średnich jak i dużych firm. Bez względu na to, czy przedsiębiorstwo jest na wczesnym etapie rozwoju, czy cieszy się utwierdzoną pozycję w branży, enova365 oferuje wygodne trzy podstawowe pakiety modułów – platynowy, złoty lub srebrny, które w razie potrzeby można rozszerzyć o następne moduły. Dzięki temu system enova365 dopasowuje się do firmy w każdym rozmiarze.

W jaki sposób działa system ERP enova365?

Pomimo tego, że moduły mogą funkcjonować samodzielnie, wspólna baza danych dla wszystkich nabytych modułów, oferowana przez firmę Soneta, umożliwia wdrażanie informacji osiągalnych dla wszystkich uprawnionych pracowników we wszelkich działach firmy, kiedy ten tego potrzebuje. Korzystanie z systemu umożliwia umieszczanie wzorców systemów pracy, wydzielanie obowiązków i wypisywanie raportów i zestawień. Działa: gromadząc, magazynując i badając dane, w taki sposób, by jak najlepiej usprawnić obieg danych i uprościć wszelkie procesy biznesowe. Ujednolicenie procesów ułatwia pracę, a mechanizacja czynności pomaga usuwać błędy ludzkie.

Dlaczego warto wybrać system enova365?
enova365 jest pierwszym w Polsce funkcjonalnym systemem, oferującym możliwość korzystania z systemu ERP, na urządzeniach zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych. System jest także dostępny online oraz w chmurze, co pozwala firmie na korzystanie z danych tam, gdzie tego potrzebuje.

Jak wdrożyć system ERP enova365?
Do wprowadzenia systemu enova365 nie potrzeba specjalistycznej wiedzy IT. Przedsiębiorstwo może umówić się na spotkanie z licencjonowanym partnerem, który zarekomenduje moduły, jakie będą najbardziej przydatne dla firmy, a wraz z podjęciem decyzji o korzystaniu z systemu, firma wdrażająca instaluje po czym konfiguruje wskazane moduły i aranżuje szkolenia z obsługi systemu dla każdego z pracowników.

Sposoby pozyskania licencji

Kupno licencji

Wybór tego tradycyjnego rozwiązania oznacza, że firma staje się dożywotnim posiadaczem licencji. Ponadto w cenie zakupu uwzględnia się 12-miesięczną gwarancję. Licencja pozwala na stałe aktualizacje oprogramowania do nowych wersji. Taki układ zadowoli tych, którzy wybierają zakupy na własność lub pozyskali leasing bądź dotację na wdrożenie systemu.

Abonament

Abonament daje możliwość wynajęcia systemu do korzystania wybranych modułów, dzięki miesięcznym opłatom. Ten wariant jest przeznaczony przede wszystkim dla małych i średnich firm z dynamiczną strukturą zatrudnienia.

System w chmurze

System w chmurze to kolejna opcja usługowa. W cenie abonamentu mieści się wynajem modułów wraz z serwerem w chmurze Microsoft Azure, backupami i aktualizacjami. Taki sposób licencjonowania wskazany jest dla firm, które nie chcą inwestowania w bazę IT.

Największe korzyści wdrożenia systemu enova 365

Korzystając z systemu enova365, firma zyskuje przede wszystkim wysoki standard bezpieczeństwa magazynowania danych. Funkcjonalność systemu wpływa na operatywne gospodarowanie czasem pracy, zmniejszenie kosztów działalności i usunięcie ryzyka błędu. Ponadto przyspieszony wgląd do analiz biznesowych oraz innych informacji, umożliwia działanie na wysokim poziomie. Możliwość rozbudowy pakietu oraz skalowalność systemu oznacza, że system wzrasta wraz z firmą, a wszystko to w ramach dogodnego abonamentu. Enova365 stanie się najlepszym partnerem w biznesie.


Poltax biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Poltax
Powstańców Śląskich 73, 87-100 Toruń

Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Kadry i płace Toruń
Usługi księgowe


###########################################################

wdrożenia enova Toruń
BlackSoft wdrożenia enova365
Powstańców Śląskich 73, 87-100 Toruń

enova Toruń
enova Toruń
enova Toruń
###########################################################

Pozycjonowanie stron Toruń
BlackSoft pozycjonowanie stron
Powstańców Śląskich 73, 87-100 Toruń

pozycjonowanie Toruń
pozycjonowanie stron Toruń
strony www Toruń

###############################################################################
Biuro rachunkowe Grajewo
Biuro rachunkowe grajewo Anna Jankowska
ul. Ełcka 26c, 19-200 Grajewo
biuro rachunkowe Grajewo

##########################################################################33333

##############################################################################3
topranking.com.pl/pozycjonowanie-stron/
Topranking Agencja reklamowa tworzenie i pozycjonowanie stron
Łódzka 69/6, 87-100 Toruń
pozycjonowanie stron
pozycjonowanie Toruń
Topranking pozycjonowanie stron
pozycjonowanie stron toruń
pozycjonowanie toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS