Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2020-05-18 13:30:36
Cytuj
Usługi biura rachunkowego są czymś, po co sięga większość działających na terenie firm i choć nie jest to narzuconym przez rząd przymusem, nasze prawo podatkowe jest na tyle skomplikowane, że do rozliczania się warto posłużyć się właśnie takimże biurem. To zresztą nie musi służyć nam wyłącznie do rozliczania. Do czego jeszcze je wykorzystam i na co zwrócić uwagę przy wyborze biura? Dowiesz się z lektury artykułuhttps://www.chichotki.pl/cechy-dobrego-biura-rachunkowego/
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 19:42:40
Cytuj


Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z nich jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona połączona z wyborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Kluczowe jest też zbliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najlepszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma zamierza skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE

W Polsce istnieją cztery formy podatkowe: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje zalety i wady, a wybór pomiędzy nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego względu ten etap podczas zakładania firmy także jest bardzo istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Co do zasady jeśli firma nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa zgodnie z tymi regułami.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w przypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł oraz 32% - gdy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przypada prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszelkie zakupy, wartości i inwestycje, które są konieczne, aby go osiągnąć (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się razem z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Działania w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest stała i niezależna od przychodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Taki rodzaj rozliczenia przynosi korzyści, zwłaszcza gdy dochody firmy są znacznie wyższe niż 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy zabiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Kontakt z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania dostępną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych oraz ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy też zachowywać wszelkie dowody zakupu, a na koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie danych takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, w której znajduje się firma czy wiek podatnika. Tą wartość określa się z roku na rok. Z tego powodu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie wolno odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie konieczne jest okazywanie rachunków lub faktur poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto zaznajomić się ze wszelkimi szczegółami, aby w oparciu o przewidywane dochody, właściwie dopasować formę podatku do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma inne wymagania, co do koniecznych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dopasowany z głową.


Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-09 19:43:07
Cytuj
Czy warto zdecydować się na współpracę z biurem rachunkowym?

Plusów nazwiązania współpracy z biurem rachunkowym znajdzie się bardzo wiele. Nawiązując współdziałanie z biurem rachunkowym obok tego, że osiąga się styczność z wykształconym specjalistą, to także wysokiej jakości obsługę. Choć w głównej mierze biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, warto dodać, że to nie jedyne zadania, jakich się podejmuje. Między innymi realizuje wyceny aktywów i pasywów, przygotowuje zestawienia obrotów i sald i segreguje i kataloguje dokumentację przedsiębiorstwa. Rozpoczęcie współpracy z biurem rachunkowym powoduje, że księgowa przejmuje część obowiązków przedsiębiorcy, umożliwiając skupienie się na samej działalności. Dzięki temu zdobywa się nadzór nad zgodnością rozliczeń i dokumentów z kontrahentami. Poza tym biuro rachunkowe prowadzi ewidencję wydarzeń gospodarczych, tworzy finansowe sprawozdania, a na dodatek przekazuje deklaracje podatkowe i ZUS. Owocna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe oferuje wiedzę, umiejętności i znajomość przepisów

Polskie prawo podatkowe często się zmienia, z tego powodu nic dziwnego, że biura rachunkowe zapewniają stałą aktualizację swojej wiedzy. Czujna analiza i szybkie dopasowanie do nowych zmian, zapewnia, że wszelkie dokumenty i rozliczenia będą miały prawidłową strukturę, niezbędne dane i utrzymują określony porządek. Na bazie doświadczenia biuro rachunkowe oferuje najlepszy sposób działania. Pracownicy orientują się, jak współdziałać z klientem, aby otrzymywać dokumenty na czas oraz jak ich wspierać w prowadzeniu biznesu. Oprócz tego klienci biura rachunkowego zazwyczaj mają dostęp do informacji, a nawet stałą pomoc w przyswojeniu najnowszych przepisów. Księgowa we wszystkich sprawać pracuje w interesie przedsiębiorcy, dlatego z pewnością powiadamia o nowych obowiązkach i możliwościach, które ułatwią prowadzenie działalności.

Poprawność oraz szybki dostęp do księgowych dokumentów

Wszystkie operacje finansowe działalności gospodarczej ewidencjonowane są poprzez dowody księgowe. Na ich podstawie da się dokonać poprawnych rozliczeń, więc są ważnym elementem pracy . Pośród nich znajdują się takie dokumenty księgowe jak dokumenty zewnętrzne generowane przez lub dla kontrahentów, wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz firmy (np. listy płac), dokumenty zbiorcze lub dowody korygujące uzupełniające błędne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, żeby dokumenty przychodziły w komplecie i miały prawidłową strukturę i wszystkie potrzebne informacje. Najważniejsze, żeby klient wysyłał wszystkie dowody skrupulatnie, by księgowa mogła przeliczyć je w odpowiednim czasie.

Sposób wysyłania dowodów do biura rachunkowego często zależy od jego zasad. W niektórych miejscach niezbędne jest przekazywanie dowodów księgowych w oryginale. Niekiedy wystarczy odpowiednio oznaczona kopia. Czasami dokumenty należy przekazywać do biura , gdzieniegdzie wystarcza wysyłka skanu. Natomiast każde biuro rachunkowe dba o ochronę dokumentów przed zniszczeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem czy nanoszeniem zmian. Przedsiębiorca ma ciągły dostęp do swoich dowodów księgowych, zwłaszcza jeżeli biuro rachunkowe używa najnowszych rozwiązań.

Elektroniczna e-księgowość

Nowoczesne biura rachunkowe co raz częściej korzystają ze programów elektronicznej księgowości. Ich bazową zaletą jest elektroniczny wgląd do danych z każdego urządzenia. Nowoczesna księgowość online umożliwia dodawanie wszelkich dowodów księgowych, jakich elektroniczne zapisy gromadzone są na absolutnie zabezpieczonych serwerach. Oprócz tego takie programy wspierają tworzenie rozliczeń i zestawień, a nawet ułatwiają kontakt między biurem rachunkowym, a przedsiębiorca. Dodatkowo programy elektronicznej księgowości są intuicyjne i proste w obsłudze. Osoby wdrażające często oferują szkolenia, a także pełne wsparcie i porady techniczne. Tego typu programy są bezustannie aktualizowane, żeby były zgrane z najnowszymi przepisami i zapewniały całkowite bezpieczeństwo informacji.

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak księgowość elektroniczna, a także możliwościom w zakresie oddawania dokumentów, współpraca z biurem jest wygodna. Opróćz tego większość biur rachunkowych prezentuje rozbudowaną ofertę. Oprócz podstawowej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych lub rozliczania pracowników m.in. pomagają w zakładaniu działalności gospodarczej, przekazują deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. zapewniają konsultacje telefoniczne. Istotnym elementem współpracy jest także to, że wszystkie biura rachunkowe muszą wykupić ubezpieczenie OC. W razie błędów z winy biura, skutki finansowe zostaną opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie dodatkowych kosztów. Równie istotnym atutem jest także zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe oferuje wiedzę i pomoc, dlatego sam klient nie musi nadążać za aktualnościami w przepisach lub uczyć się w tym zakresie. Współpraca umożliwia skupienie się na prowadzeniu działalności.


Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgość Toruń cennik
Gość
Dodano: 2022-01-09 19:43:30
Cytuj


Usługi elektronicznej księgowości

Korzystanie z usług księgowych ma swoje plusy nie tylko dla rzetelnego wsparcia w rozliczeniach oraz stosowania się właściwych przepisów. Współcześnie spora liczba biur rachunkowych, a nawet samych księgowych korzysta z aplikacji e-księgowości. Co sprawia, że elektroniczna księgowość jest często stosowaną metodą? Przede wszystkim dlatego, że program ma wielofunkcyjne zastosowanie i dostosuje się w wielu rodzajach przedsiębiorstwa. Oprócz tego wdrożenie, a następnie korzystanie z takiego systemu księgowości online jest właściwie proste. Zazwyczaj firmy wdrażające program oferują szkolenia pracowników i przedsiębiorców, którzy będą używali księgowości elektronicznej, a do tego wsparcie techniczne. Zastosowanie systemu e-księgowości wspomaga pracę samej księgowej i jest całkowicie komfortowe dla przedsiębiorcy.

Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń

Jak działa księgowość elektroniczna?

Funkcjonalności systemu e-księgowości są tak duże, że bez przeszkód da się je dostosować do formy i wymagań przedsiębiorstwa. Przede wszystkim poprzez tego rodzaju aplikacje możliwe jest gromadzenie dokumentów firmowych oraz ich generowanie (np. deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), co sprawia, że szybko będą gotowe do druku oraz przesłania do właściwego organu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Poprzez e-księgowość da się również prowadzić ewidencję, wyliczać wysokość składek podatkowych, tworzyć bazy danych czy rozbudowywać i edytować plany kont. Wielkim atutem jest również magazynowy system, czy dostęp do analiz. Nieprzerwany kontakt z księgowym lub z biurem rachunkowym gwarantuje prawidłowość rozliczeń oraz odpowiedni obieg danych. Za sprawą tego księgi prowadzone są fachowo i nie ma w nich jakichkolwiek uchybień. Głównym priorytetym przedsiębiorcy w zakresie księgowości jest wysyłanie odpowiednich dokumentów w terminie, aby nie dochodziło do opóźnień rozliczeniowych.

Aplikacja księgowości elektronicznej

Jednym z najpopularniejszych aplikacji księgowości elektronicznej jest enova365, która we wszechstronny sposób rozporządza zasobami firmy. Ta nowoczesna aplikacja zapewnia korzystającym możliwość dojścia w konieczne dane, a także kompletnego kierowania dokumentami. System enova365 jest absolutnie kompatybilny z innymi programami księgowości elektronicznej, ze względu na to z łatwością można do niego wgrywać dokumenty wystawione w innej aplikacji. Na tym programie księgowości elektonicznej klient może pracować sam oraz z pomocą księgowej. Jest w sumie łatwy w obsłudze, a częste aktualizacje przekonują, że wszelkie elementy będą zgrane z obowiązującymi przepisami i zachowają bezpieczeństwo danych. Używanie programu elektronicznej księgowości w znacznym stopniu automatyzuje pracę oraz usprawnia prowadzenie ksiąg. Obok tego w systemie enova365 udostępnione jest określanie uprawnień, za pomocą czego przedsiębiorca w prosty sposób wskaże dostęp pracowników i ich zakres działania.

Księgowość enova
Biuro rachunkowe enova365
enova Toruń

Funkcje systemu księgowości online

Program enova365 przygotowano ze specjalnych modułów skierowanych na wybrane obszary działania przedsiębiorstwa. Każda firma, która podejmie instalację e-ksiegowości, może dobrać do swoich potrzeb najbardziej potrzebne moduły. Każdy z nich skierowany jest na kierowanie biznesem w wielu dziedzinach. Dla samych księgowych oraz klientów biur rachunkowych uruchomiono parę dedykowanych modułów. Moduły oferują najpotrzebniejsze funkcje. W głównej mierze umożliwiają pełną obsługę księgową klientów biura rachunkowego.

To oznacza bezproblemowe robienie powtarzalnych czynności, tworzenie plików JPK_VAT albo np. tworzenie obrachunkowych okresów. Dzięki aktualizacjom elektronicznej księgowości wszelkie pliki są zgrane z wytycznymi, a obok tego można je bez trudu przekazywać do właściwych organów. Oprócz tego biuro rachunkowe dzięki programowi e-księgowości przelicza VAT oraz gromadzi niezbędną ewidencję. Co więcej wszystkie rozliczenia kadrowo-płacowe na temat liczby godzin pracy, dodatkowych godzin, zwolnień chorobowych oraz urlopów i delegacji są zawarte w możliwościach programu. Na bazie tego możliwe jest tworzenie deklaracji ZUS. Tworzenie wszelkich rozliczeń i deklaracji możliwe jest za sprawą wbudowanych schematów.

To, co szczególnie ważne dla klientów biura rachunkowego, jeśli korzysta z księgowości online, to komunikacja między biurem, a klientem. Poprzez program e-księgowości przedsiębiorca ma nieograniczony dostęp do najpotrzebniejszych dokumentów i informacji w dowolnym czasie. Dodatkowo wszystkie dokumenty można dostarczać metodą elektroniczną. Oprócz tego przedsiębiorca samodzielnie może uzupełniać niektóre wydruki, z gwarancją pełnego bezpieczeństwa danych.

Dlaczego warto używać księgowości online?

Korzystanie z elektronicznej księgowości to generalnie wygoda w postaci dojścia do informacji w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki e-księgowości i stałemu kontaktowi z biurem rachunkowym nie trzeba orientować się w zmianach prawa podatkowego, ani przejmować się bezpieczeństwem informacji. poza tym program jest prosty w obsłudze i dostępny na wielu urządzeniach. Wszystkie te wymienione korzyści sprawiają, że warto przemyśleć zastosowanie księgowości online we własnym biznesie.
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie spółek

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS