Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2020-05-05 13:58:14
Cytuj
Niezależnie od tego, czy prowadzimy własną działalność gospodarczą, czy też jesteśmy osobą prywatną, w czasie naszego życia z pewnością niejednokrotnie musieliśmy korzystać z usług księgowej. Prawdą jest, że polskie prawo jest na tyle skomplikowane, że przeciętny obywatel naszego kraju nie zawsze jest w stanie poradzić sobie z systemem podatkowym. BIURO RACHUNKOWE – NA JAKIEJ PODSTAWIE WYBRAĆ TO IDEALNE?
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 19:50:36
Cytuj


Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona połączona z wyborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania będą dobre dla wybranej działalności. Kluczowe jest również zbliżone przypuszczenie przychodów, które pomoże w ocenie najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE

W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania: podatek na ogólnych zasadach, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, a wybór pomiędzy nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skontaktować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, dlatego ten etap w trakcie zakładania firmy również jest niezmiernie ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Co do zasady jeśli firma nie zgłosi chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie musiała regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa zgodnie z tymi regułami.

Podatek na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w wypadku, gdy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł oraz 32% - gdy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przypada prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do czego wliczają się wszelkie zakupy, wartości oraz inwestycje, które są potrzebne, aby go uzyskać (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten rodzaj rozliczenia opłaca się, zwłaszcza gdy dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Kontakt z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową dostępną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z poprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności o wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych oraz może starać się o kredyt podatkowy, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle konieczna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy też zachowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku musi zostać przeprowadzony inwentaryzację materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, gdzie znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się co roku. Z tego powodu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie wolno odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest okazywanie faktur lub rachunków potwierdzających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto zaznajomić się ze wszelkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, właściwie dobrać formę podatku do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z dobrym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do potrzebnych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dobrany mądrze.


Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-09 19:51:05
Cytuj


Co sprawia, że warto zdecydować się na współpracę z biurem rachunkowym?

Korzyści nazwiązania współpracy z biurem rachunkowym można wyróżnić bardzo dużo. Nawiązując współdziałanie z biurem rachunkowym nie tylko zyskuje się styczność z wykształconym profesjonalistą, to jeszcze wysokiej klasy obsługę. Chociaż głównie biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należy dodać, że to nie jedyne zadania, jakich się podejmuje. Między innymi realizuje wyceny aktywów i pasywów, tworzy zestawienia sald i obrotów lub kataloguje i segreguje dokumenty firmy. Rozpoczęcie współpracy z biurem rachunkowym sprawia, że biuro zabiera część obowiązków przedsiębiorcy, umożliwiając koncentrację na samym biznesie. Dzięki temu zyskuje się kontrolę nad zgodnością rozliczeń i dokumentów z kontrahentami. Poza tym biuro rachunkowe prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych, tworzy finansowe sprawozdania, a do tego składa deklaracje podatkowe i ZUS. Rzetelna współpraca nie jest jedynym powodem wskazującym na to, że warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe oferuje wiedzę, umiejętności i znajomość przepisów

Prawo podatkowe w Polsce jest dość zmiennie, z tego względu nic dziwnego, że biura rachunkowe zapewniają ciągłą aktualizację swojej wiedzy. Czujna obserwacja oraz szybkie dopasowanie do nowych zmian, gwarantuje, że wszelkie dokumenty i rozliczenia będą miały poprawną strukturę, niezbędne dane oraz zachowają konieczny porządek. Na bazie doświadczenia biuro rachunkowe oferuje najbardziej wydajny system działania. Pracownicy orientują się, jak współdziałać z klientem, aby odbierać dokumenty na czas oraz jak ich wspierać w biznesie. Oprócz tego klienci biura rachunkowego zazwyczaj zyskują dostęp do informacji, a do tego pełną pomoc w przyswojeniu zmiennych przepisów. Księgowa we wszystkich obszarach pracuje w interesie przedsiębiorcy, z uwagi na to z pewnością informuje o nowych zobowiązaniach oraz możliwościach, jakie ułatwią prowadzenie działalności.

Poprawność i szybki dostęp do księgowych dokumentów

Wszelkie operacje finansowe działalności gospodarczej ewidencjonowane są poprzez dowody księgowe. Na ich bazie da się dokonać prawidłowych rozliczeń, z tego względu są najważniejszym elementem pracy księgowej. Wśród nich wyróżniamy takie dowody księgowe jak dowody zewnętrzne wystawiane przez lub dla kontrahentów, dowody wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dowody zbiorcze lub korygujące nanoszące poprawki na błędne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, aby dokumenty przychodziły bez braków i miały odpowiednią strukturę i wszystkie potrzebne dane. Ważne, żeby klient donosił wszystkie dowody skrupulatnie, by księgowa mogła rozliczyć je w wyznaczonym czasie.

Sposób przekazywania dokumentów do biura rachunkowego zwykle zależy od jego działania. W niektórych wymagane jest przekazywanie dowodów księgowych w oryginale. W innych miejscach wystarczy poprawnie oznaczona kopia. Czasami dokumenty należy dostarczać wprost do biura rachunkowego, gdzieniegdzie wystarcza przesłanie skanu. Co ważne każde biuro rachunkowe dba o zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem czy nanoszeniem zmian. Przedsiębiorca ma ciągły dostęp do swoich dokumentów, szczególnie jeżeli biuro rachunkowe używa najnowszych rozwiązań.

Elektorniczna księgowość

Obecnie biura rachunkowe zazwyczaj korzystają ze specjalnych programów elektronicznej księgowości. Ich podstawową korzyścią jest elektroniczny dostęp do dokumentów i danych z każdego urządzenia. Nowoczesna księgowość elektroniczna umożliwia uzupełnianie wszelkich dokumentów księgowych, jakich elektroniczne zapisy zbierane są na całkowicie chronionych serwerach. Obok tego te programy pomagają w tworzeniu zestawień i rozliczeń, a nawet wspomagają kontakt między księgową, a przedsiębiorca. Co więcej programy elektronicznej księgowości są intuicyjne i łatwe w obsłudze. Osoby wdrażające bardzo często proponują szkolenia, a nawet całkowite wsparcie techniczne. Takiego rodzaju programy są bezustannie aktualizowane, żeby były zgrane z najnowszymi przepisami oraz gwarantowały absolutne bezpieczeństwo informacji.

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Za sprawą nowoczesnych technologii jak księgowość elektroniczna, a także dogodnościom w zakresie oddawania dokumentów, współpraca z biurem jest komfortowa. Obok tego większość biur rachunkowych prezentuje szeroką ofertę. Oprócz gruntownej obsługi księgowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczania pracowników m.in. wspierają w zakładaniu firmy, przesyłają deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują klientów czy np. zapewniają telefoniczne konsultacje. Ważnym elementem współpracy jest także to, że wszystkie biura rachunkowe muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W przypadku błędów z winy biura, skutki finansowe zostaną pokryte z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie dodatkowych kosztów. Równie cennym plusem jest również oszczędność czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje wiedzę i pomoc, dlatego sam klient nie musi nadążać za zmianami w przepisach albo uczyć się w tym zakresie. Współpraca zapewnia koncentrację na prowadzeniu działalności.


Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-09 19:51:32
Cytuj


Księgowość online dla przedsiębiorców

Zatrudnienie księgowej ma różne plusy nie tylko pod względem rzetelnego wsparcia w rozliczeniach oraz wykorzystania właściwych przepisów. Obecnie wiele biur rachunkowych i samodzielnych księgowych używa systemów księgowości online. Co sprawia, że księgowość online jest popularną wybieraną metodą? Przede wszystkim dlatego, że aplikacja ma powszechne zastosowanie oraz dopasuje się w każdym rodzaju przedsiębiorstwa. Co więcej wprowadzenie, a następnie stosowanie takiego systemu księgowości elektronicznej jest w sumie proste. Przeważnie firmy instalujące program proponują szkolenia dla pracowników i przedsiębiorców, którzy będą korzystali z księgowości online, a do tego wsparcie techniczne. Zastosowanie systemu e-księgowości usprawnia pracę samego biura rachunkowego i jest zupełnie wygodne dla przedsiębiorcy.

Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Księgowość Toruń

Jak pracuje księgowość online?

Funkcjonalności aplikacji księgowości elektronicznej są tak obszerne, że bez trudu da się je dostosować do wielkości i wymagań przedsiębiorstwa. Głównie przez tego typu programy możliwe jest zbieranie dokumentów księgowych oraz ich generowanie (na przykład deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), dzięki czemu prędko będą przyszykowane do wydruku oraz dostarczenia do odpowiedniego urzędu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Przez księgowość online da się również prowadzić ewidencję, kalkulować wysokość składek podatkowych, tworzyć bazy danych albo powiększać i modyfikować plany kont. Sporym atutem jest także magazynowy system, czy wgląd w analizy. Stały kontakt z księgowym lub z biurem rachunkowym zapewnia prawidłowość wyliczeń oraz odpowiedni obieg dokumentów. Za sprawą tego księgi prowadzone są fachowo i nie ma w nich jakichkolwiek uchybień. Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy w dziedzinie księgowości jest dostarczanie dokumentów na czas, by nie dochodziło do zaległości rozliczeniowych.

System elektonicznej księgowości

Pośród najbardziej znanych aplikacji e-księgowości jest enova365, która we wszechstronny sposób kieruje zasobami firmy. Ta nowoczesna aplikacja daje użytkownikom możliwość wejścia w potrzebne dane, a także pełnego rozporządzania dokumentami. Program enova365 jest w pełni kompatybilny z pozostałymi systemami e-księgowości, z uwago na to łatwo da się do niego importować dokumenty wystawione w innej aplikacji. Na tym systemie e-księgowości użytkownik może pracować sam albo ze wsparciem księgowej. Jest właściwie łatwy w użyciu, a regularne aktualizacje przekonują, że poszczególne elementy będą zgrane z obowiązującymi przepisami i utrzymają bezpieczeństwo danych. Korzystanie z programu księgowości elektronicznej w znacznym stopniu automatyzuje pracę i wspomaga prowadzenie ewidencji. Obok tego w aplikacji enova365 udostępnione jest przyznawanie uprawnień, dzięki czemu przedsiębiorca bez problemu wskaże dostęp pracowników oraz ich pole działania.

Księgowość enova
Biuro rachunkowe enova365
Biuro rachunkowe enova

Funkcjonalności aplikacji do księgowości i faktur

Program enova365 stworzono z modułów skierowanych na konkretne obszary działania przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo, które postawi na wdrożenie e-ksiegowości, może dobrać do poszczególne moduły. Każdy z nich ukierunkowany jest na prowadzenie biznesu w wielu dziedzinach. Dla samych księgowych oraz klientów biur rachunkowych utworzono kilka modułów dedykowanych. W każdym module zawierają się najbardziej konieczne opcje. Generalnie umożliwiają kompletną obsługę księgową klientów biura rachunkowego.

To oznacza szybkie przeprowadzanie tych samych czynności, tworzenie deklaracji, plików JPK_VAT lub na przykład tworzenie okresów obrachunkowych. Za sprawą aktualizacji księgowości online wszystkie pliki są zgodne z wytycznymi, a obok tego można je bez przeszkód przekazywać do właściwych organów. Oprócz tego biuro rachunkowe za pomocą programu e-księgowości rozlicza VAT i aktualizuje potrzebną ewidencję. Ponadto wszelkie rozliczenia kadrowo-płacowe na temat liczby godzin pracy, dodatkowych godzin, zwolnień chorobowych czy urlopów i delegacji są dostępne w możliwościach programu. Na bazie tego możliwe jest tworzenie deklaracji ZUS. Wystawianie wszelkich deklaracji i rozliczeń możliwe jest dzięki wbudowanym schematom.

To, co ważne dla samych klientów biura rachunkowego, jakie używa elektronicznej księgowości, to komunikacja pomiędzy biurem, a klientem. Poprzez aplikację księgowości online przedsiębiorca ma stały dostęp do najistotniejszych dokumentów oraz danych w dowolnym miejscu. Dodatkowo wszystkie dokumenty da się dostarczać drogą elektroniczną. Oprócz tego przedsiębiorca samodzielnie może tworzyć niektóre wydruki, a przy tym ma pewność absolutnego bezpieczeństwa danych.

Dlaczego warto używać księgowości online?

Używanie elektronicznej księgowości to generalnie wygoda w postaci dojścia do danych w dowolnym czasie i miejscu. Dzięki księgowości online oraz stałemu kontaktowi z biurem rachunkowym nie trzeba być na bieżąco w zmianach w prawie podatkowym, ani martwić się bezpieczeństwem informacji. poza tym program jest prosty w użyciu oraz dostępny na wielu urządzeniach. Wszystkie te wskazane atuty sprawiają, że warto przemyśleć zastosowanie elektronicznej księgowości we własnym biznesie.
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS