Forum

«  1 | 2 
Autor
Wiadomość
Księgość Toruń cennik
Gość
Dodano: 2022-01-09 19:22:53
Cytuj


Z jakiego powodu warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym?

Zalet nazwiązania współpracy z biurem rachunkowym można wskazać bardzo wiele. Rozpoczynając współdziałanie z biurem rachunkowym oprócz tego, że zdobywa się łączność z wykształconym specjalistą, to także dobrej jakości obsługę. Choć przede wszystkim biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, trzeba dodać, że ma więcej zadań, których się podejmuje. Między innymi dokonuje wyceny aktywów i pasywów, przygotowuje zestawienia obrotów i sald czy segreguje i kataloguje dokumenty przedsiębiorstwa. Rozpoczęcie współpracy z biurem rachunkowym powoduje, że biuro zabiera część zobowiązań przedsiębiorcy, umożliwiając koncentrację na samym biznesie. Dzięki temu zdobywa się kontrolę nad poprawnością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Poza tym biuro rachunkowe przeprowadza ewidencję wydarzeń gospodarczych, tworzy sprawozdania finansowe, a także składa deklaracje podatkowe i ZUS. Owocna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę oraz znajomość przepisów

Prawo podatkowe jest dość zmiennie, z tego powodu nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe gwarantują ciągłą aktualizację swojej wiedzy. Uważna obserwacja i szybkie dostosowanie do nowych zmian, gwarantuje, że wszystkie rozliczenia i dokumenty będą miały prawidłową strukturę, niezbędne dane oraz utrzymują konieczny porządek. Na podstawie doświadczenia biuro rachunkowe oferuje najbardziej wydajny system działania. Pracownicy wiedzą, jak współpracować z klientem, żeby otrzymywać dokumenty na czas oraz jak im pomagać w prowadzeniu biznesu. Co więcej klienci biura rachunkowego zwykle mogą liczyć na komplet informacji, a nawet ciągłą pomoc w przyswojeniu najnowszych przepisów. Księgowa we wszystkich obszarach pracuje w interesie przedsiębiorcy, z uwagi na to z pewnością informuje o nowych obowiązkach oraz możliwościach, które ułatwią prowadzenie firmy.

Poprawność oraz łatwy dostęp do księgowych dokumentów

Wszelkie finansowe operacje działalności gospodarczej wykazywane są przez dowody księgowe. Na ich bazie da się dokonać poprawnych rozliczeń, z uwagi na to są istotnym elementem pracy . Pośród nich wyróżniamy takie dowody księgowe jak dokumenty zewnętrzne wystawiane przez lub dla kontrahentów, dowody wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dowody zbiorcze albo dowody korygujące poprawiające niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, by dokumenty trafiały bez braków i miały poprawną strukturę oraz wszystkie potrzebne informacje. Istotne, by klient udostępniał wszystkie dowody na bieżąco, by księgowa mogła rozliczyć je w odpowiednim czasie.

Technika udostępniania dowodów księgowych do biura rachunkowego z reguły zależy od jego działania. W części miejsc konieczne jest przesyłanie dowodów księgowych oryginalnych. Niekiedy wystarczy poprawnie oznaczona kopia. Niekiedy dokumenty trzeba przynosić bezpośrednio do biura , w innych wystarcza przesłanie skanu. Warto wspomnieć, że każde biuro rachunkowe troszczy się o ochronę dokumentów przed uszkodzeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem czy wprowadzaniem zmian. Klient zawsze ma dostęp do swoich dokumentów, zwłaszcza jeśli biuro rachunkowe korzysta z nowoczesnych rozwiązań.

Księgowość online

Współczesne biura rachunkowe zazwyczaj używają programów e-księgowych. Ich podstawową zaletą jest elektroniczny dostęp do dokumentów z każdego urządzenia. Nowoczesna e-księgowość pozwala na dodawanie wszystkich dowodów księgowych, jakich elektroniczne zapisy składowane są na całkowicie zabezpieczonych serwerach. Obok tego te programy pomagają w tworzeniu zestawień i rozliczeń, a nawet wspomagają kontakt pomiędzy biurem rachunkowym, a przedsiębiorca. Ponadto programy elektronicznej księgowości są intuicyjne i proste w obsłudze. Osoby instalujące program zazwyczaj oferują dodatkowe szkolenia, a także całkowite wsparcie i konsultacje techniczne. Tego rodzaju programy są ciągle aktualizowane, aby były zgodne z najnowszymi przepisami i zapewniały całkowite bezpieczeństwo danych.

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak księgowość elektroniczna, a także dogodnościom w zakresie dostarczania dokumentów, współpraca z biurem jest całkiem wygodna. Co więcej wiele biur rachunkowych prezentuje kompleksową ofertę. Obok fundamentalnej obsługi księgowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub rozliczania pracowników m.in. pomagają w zakładaniu działalności gospodarczej, dostarczają deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. oferują konsultacje telefoniczne. Istotnym elementem współpracy jest również to, że każde biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W razie błędów ze strony biura, konsekwencje finansowe będą opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie dodatkowych kosztów. Tak samo cennym atutem jest także zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe oferuje pomoc i wiedzę, dlatego sam klient nie musi przejmować się nowościami w przepisach albo douczać się w tym zakresie. Współpraca umożliwia skupienie się na prowadzeniu firmy.


Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 19:23:24
Cytuj
Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych ważnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona związana z wyborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, ponieważ nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie dobre dla wybranej działalności. Ważne jest też przybliżone przypuszczenie przychodów, które ułatwi ocenę najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma zamierza skorzystać.

JAKIE SĄ FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE?

W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje zalety i wady, a wybór między nimi może zaważyć na wysokości obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej, dlatego ten krok w trakcie zakładania firmy również jest niezmiernie ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Co do zasady jeśli przedsiębiorstwo nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania wobec państwa według tych reguł.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w wypadku, kiedy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł i 32% - kiedy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszystkie wartości, zakupy i inwestycje, które są potrzebne, aby go uzyskać (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się razem z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Działania w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Taki rodzaj rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza jeśli dochody firmy są znacznie wyższe niż 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą zabiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową przeznaczoną tylko dla firm prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności o wysokości: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych oraz ma prawo do kredytu podatkowego, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy również zachowywać wszystkie dowody zakupu, a na koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, gdzie znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się z roku na rok. Z tego powodu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie niezbędne jest przedstawianie rachunków lub faktur poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Kluczowym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z dobrym biurem rachunkowym. Każda z form ma odrębne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi zostać dopasowany z głową.


Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Dentysta
Gość
Dodano: 2022-01-11 17:19:53
Cytuj
Resekcja wierzchołka korzenia

Do tego zabiegu dochodzi, gdy nie ma sposobności ponownego leczenia kanałowego lub gdy zmiany okołowierzchołkowe mu się nie poddały. Leczy on rozwinięty stan zapalny, którego objawami mogą być nieznośne bóle, nasilające się podczas nagryzania. Wtóruje im obrzęk polika, obecność uwypukleń na dziąśle oraz w niektórych przypadkach nawet gorączka. Dochodzi do zapalenia poprzez reakcję organizmu na bakterie, które znajdują się w kanale korzeniowym. Resekcja precyzyjnie oczyszcza kanał, poprzez zlikwidowanie jego uszkodzonej części.Przebieg zabiegu

Chirurg stomatologiczny w pierwszej części podaje znieczulenie miejscowe, dzięki czemu zabieg jest zupełnie bezbolesny. Dyskomfort i lekkie bóle pojawiają się dopiero później, ze względu na gojenie się rany, powstałej w rezultacie otwarcia tkanki miękkiej w pobliżu korzenia. Umożliwia to odsłonięcie kości i usunięcie zakażonej lub zapalnie zmienionej tkanki, razem z wierzchołkiem korzenia. Następnie dla uszczelnienia, kanał jest wypełniany stworzonym do tego cementem (MTA). Pozostałe ubytki kostne, wypełnia się biomateriałem. Na koniec chirurg stomatologiczny powleka to miejsce specjalną membraną. Po operacji zalecane jest stosowanie zimnych okładów oraz spożywanie zimnych posiłków i napojów, najlepiej o rzadkiej konsystencji, aby nie nasilić krwawienia. Trzeba się również trzymać zaleceń i przyjmować wszystkie leki w określonych przez stomatologa dawkach.

www.dentysta-torun.com
Gabinet stomatologiczny Toruń
Implanty Bydgoszcz
Ortodonta Toruń
www.dentysta-torun.plUsunięcie ósemek

To bardzo znany zabieg w chirurgii stomatologicznej. Dochodzi do niego, kiedy pojawia się problem z zębami mądrości lub zapobiegawczo za pozwoleniem stomatologa chirurgicznego. Ósemki pojawiają się około dwudziestego roku życia. Często jest to nieprzyjemne doświadczenie, ponieważ ich wyżynanie wiąże się z silnym bólem. Problem pojawia się jednak dopiero, gdy zęby te wyżynają się przekręcone lub jeśli nie ma dla nich miejsca. W takich sytuacjach pacjenci decydują się na zabieg ekstrakcji. Dodatkowym powodem może być ich niewłaściwe osadzenie w jamie ustnej, które grozi to niedokładnym czyszczeniem, a ono może doprowadzić do razwoju próchnicy. Profilaktycznie usuwa się je, kiedy istnieje ryzyko, że ząb będzie powodował problemy w przyszłości. Najlepszym wiekiem na ekstrakcję ósemek są okolice dwudziestego roku życia, dlatego że organizm jest wtedy w najlepszym stanie fizycznym i psychicznym. W tym czasie kości są już całkowicie rozwinięte i organizm lepiej radzi sobie zpowrotem do zdrowia. Niegdyś zęby mądrości były człowiekowi bardzo potrzebne, jednak współcześnie spożywany pokarm uległ zmianie wraz z czasem i obecnie są one już niepotrzebne.

Wszczepienie implantu zęba

Ekstrakcja nie kojarzy się pacjentom najlepiej, jednak dzięki rozwojowi technologii stomatologicznej nie ma powodu do obaw. W celu usunięcia bólu, chirurg stomatologiczny aplikuje znieczulenie miejscowe, co sprawia, że ekstrakcja odbywa się zupełnie bezboleśnie. Nawet gdy ząb wymaga rozcięcia na kilka części, aby móc łatwiej go wyciągnąć.

Bez względu na to, w jakich warunkach utracono zęby, dobrze jest zdecydować się na wszczepienie implantu zębowego. Jest to potrzebne do przywrócenia poprawnego stanu szczęki. Bez odpowiedniego nacisku dochodzi do jej zaniku. Implant doskonale odwzorowuje zęby naturalne. Dzięki tytanowemu korzeniu zachowuje wszelkie poprawności w żuchwie i jest absolutnie akceptowany przez organizm. Implant nie tylko dobrze ozwiercielda ząb, ale też wyglądem mocno go przypomina. Nakładka porcelanowa doskonale wpasowuje się kolorem w resztę uzębienia. Dodatkowo implantem zębowym można wymienić nie kilka zębów. W przeciwieństwie do protez ruchomych, implanty działają dokładnie w ten sam sposób, jak naturalne zęby. Dyskomfort towarzyszy zazwyczaj niedługo po zabiegu szczepienia implantu.

Jak przebiega zabieg implantacji.

Jako pierwsze odbywają się dogłębne konsultacje z chirurgiem stomatologicznym, dlatego że każda żuchwa ma swoje własne zapotrzebowanie. Ważne jest, aby dobrze wybrać implant zębowy, z tego powodu, że musi współgrać z otaczającymi go tkankami i kośćmi. Zabieg przebiega bezboleśnie, dlatego że odbywa się przy miejscowym znieczuleniu oraz trwa zaledwie 30 minut. Implant składa się z dwóch części: korzenia, który jest mocowany do kości i porcelanowej nakładki albo innego materiału, który przypomina kształtem i kolorem naturalny ząb.

Umów się na wizytę dziś w Esthetic dental Clinic <a href="http://edclinic.pl/lang/pl/uslugi/implantologia-implanty-stomatologiczne-torun/">Implanty Toruń</a>Wydłużenie korony klinicznej zęba

Ten zabieg zwykle wykonuje się zarówno w celach typowo estetycznych, jak i leczniczych. Stosowany jest w przypadku zębów górnych. Działa na zasadzie przedłużenia ich, czego wynikiem jest równy, idealny uśmiech. Czasami bywa to konieczne do nałożenia aparatu ortodontycznego. Pomaga to też w odsłonięciu większej części korony zęba, co ułatwia zwalczanie próchnicy. Zęby wydają się dłuższe, dzięki zminimalizowaniu tkanki budującej dziąsła. Zapobiega to także rozwojowi nowych chorób, poprzez większą powierzchnię do czyszczenia. Zabieg nie wymaga powtórzeń, jest jednorazowy, a efekt utrzymuje się na stałe. Pacjenci zazwyczaj decydują się na ten zabieg, dlatego że skutkuje to pięknym, równym i szerokim uśmiechem.

Przebieg zabiegu

Chirurg stomatolog wycina tkankę budującą dziąsła. Następnie można uzupełnić wszelkie ubytki w zębie przy użyciu korony porcelanowej albo podtrzymania wypełnienia. Cały zabieg jest bezbolesny, dzięki znieczuleniu miejscowemu. Mimo, że nie jest to trudna czynność, wciąż jest to zabieg chirurgiczny, któremu mogą towarzyszyć powikłania. Chirurg stomatolog daje wszelkie wskazówki dotyczące troski o uzębienie, po wydłużeniu korony klinicznej zęba. Należy spożywać płynne lub miękkie pokarmy oraz stosować okłady z lodu. Ponadto chirurg stomatolog przypisze receptę na leki uśmierzające ból.

Plastyka dziąseł

Nie każdy rodzi się z wspaniałym uśmiechem, bywa też tak, że dziąsła ponad normę przysłoniły zęby i to je głównie widać po uniesieniu warg. Ma to również miejsce na skutek ich opuchnięcia po różnych zabiegach stomatologicznych, ale nie są to jedyne powody, należą do nich też np. nieodpowiednia higiena jamy ustnej, a także bruksizm. Jednak wszyscy marzą o tym, aby w trakcie uśmiechania się widoczne były doskonałe zęby, zamiast różowych dziąseł. Na szczęście jest na to dobry sposób, czyli plastyka dziąseł. Jednak nie jest przeznaczona ona jedynie estetyce, jest też stosowana w przypadku próchnicy poddziąsłowej. Dzięki odsłonięciu dziąseł możliwe jest jej dokładne wyleczenie.Przebieg zabiegu

Znieczulenie miejscowe pozwala na bezbolesne przeprowadzenie zabiegu. Chirurg stomatologiczny usuwa zbędną część dziąseł. W następnej kolejności plastyka brzegu kości, pozwala zachować szerokość w nowej linii dziąsła. Po zabiegu konieczna jest właściwa higiena jamy ustnej. Pacjent powinien unikać szczotkowania zębów, z powodu ryzyka wystąpienia silnego bólu, przez naruszenie gojącego się miejsca. Dla zminimalizowania opuchlizny kupuje się specjalne płukanki ziołowe. Dalsze działania wskażą wizyty kontrolne u chirurga stomatologicznego. Nakieruje on na prawidłową dbałość o higienę po zabiegu i podpowie jak wybrać odpowiednią szczoteczkę do zębów.

Usunięcie korzenia zęba

Jest to jeden z bardziej skomplikowanych zabiegów, którym trudni się chirurg stomatolog. Jest potrzebny, gdy korzenie zębowe zostają zarażone, a inne środki leczenia nie działają. Lekarz musi dogłębnie sprawdzić w jakim stanie są korzenie i wtedy może uznać konieczność ich usunięcia. W ten sposób blokuje się rozwój choroby. inną przyczyną usunięcia jest też korzeń, który nie wystaje powyżej poziomu kości. Nie powinien jednak wyłaniać się dalej, niż na jeden minimetr.

Przebieg zabiegu

Przed zabiegiem stosuje się znieczulenie miejscowe. Jest to niezbędne, ponieważ aby dotrzeć do korzenia, chirurg stomatologiczny nacina dziąsło, żeby je otworzyć. Czasami korzenie są ze sobą połączone, wtedy niezbędne jest użycie piły aby je rozłączyć. Bywa tez tak, że konieczne jest przycięcie zęba. Wszystko zależy od stopnia postępu choroby i połączenia korzeni i utrudnionego lub ułatwionego do nich dostępu. W szczególnych wypadkach zabieg ten odbywa się pod narkozą, jednak dochodzi do tego tylko we właściwie wyposażonych klinikach i alarmowych sytuacjach. Po usunięciu korzenia zęba przez najbliższe dwie godziny trzeba wstrzymać się od spożywania posiłków i aplikować zimne okłady. Zwiększa się wtedy ryzyko powstawania zakażeń, dlatego pacjent, w razie potrzeby, otrzymuje specjalne antybiotyki i leki przeciwbólowe.

Usunięcie zęba zatrzymanego

Ząb zatrzymany, to taki, który nie miał możliwości wyrośnięcia. Nie wystaje na zewnątrz, dlatego że znajduje się pod błoną śluzową dziąsła. Zatrzymał się w tkance kostnej lub w żuchwie. Brak miejsca jest najczęściej przyczyną zbyt ciasnego uzębienia, lub, jak w przypadku ósemek po prostu się nie zmieścił. Mimo, że nie jest widoczny, może prowadzić do dolegliwości bólowych oraz poważnych, patologicznych przekształceń w jamie ustnej. Do takich zmian należy np. stłoczenie zębów siecznych, czy dysfunkcja stawów skroniowo-żuchwowych. Oczywiście nie dojdzie do tego, jeśli taki ząb w odpowiednim czasie zostanie usunięty.

Przebieg zabiegu

Zabiegu dokonuje odpowiednio wykwalifikowany chirurg stomatolog. Niestety jest on dość trudny i może łączyć się z powikłaniami. Na wstępie należy odkryć zatrzymany ząb z kości, później naciąć tkanki w taki sposób, aby nie doszło do krwotoku. Pomagają w tym odpowiednie narzędzia. Na końcu tamowana jest krew i chirurg zszywa rany. Po zabiegu zaleca się spożywanie tylko miękkich posiłków i unikanie gorących potraw. Pacjent otrzymuje receptę na środki przeciwbólowe i antybiotyki chroniące przed zakażeniem. Zabieg ten jest związany z ryzykiem wystąpienia powikłań, na przykład urażenie koron i korzeni zębów sąsiadujących. Może to skutkować do ich obumarcia. W zależności od miejsca, może też oznaczać np. ryzyko wytworzenia przetoki ustno-nosowej, w przypadku ekstrakcji trójek górnych.

Podcięcie wędzidełka

Taki zabieg najczęściej występuje u dzieci, wskazaniami do jego przeprowadzenia mogą być kłopoty z wymową, wysunięciem języka na brodę lub jego uniesieniem, utrudnienie przy wykonywaniu ćwiczeń logopedycznych, a czasami w przypadku nadmiernego ślinienia. Na podane czynniki mogą oddziaływać wędzidełka, których w jamie ustnej jest aż pięć. Zwykle te problemy są wyłapywane przez logopedę, to on wykrywa nieprawidłowości, dotyczące wymowy. Jeśli ich przyczyną jest wędzidełko, nie jest on w stanie pomóc dziecku, dlatego kieruje pacjenta do chirurga stomatologicznego, który operacyjnie podetnie problematyczne wędzidełko. Po zabiegu natomiast pomoże on w zapobiegnięciu tworzenia twardych blizn, nawet osobom, które nie doznały problemu z nieodpowiednią wymową. Zabieg jest jak najbardziej bezpieczny i nie odstrasza dzieci do wizyt u stomatologa. Mimo, że odbywa się bez znieczulenia, jest bezbolesny. Krwawienie jest tak naprawdę minimalne, a zabieg krótki i łatwy. Dodatkowo nie zmniejsza jakości życia codziennego i nie pozostawia dzieciom przykrych wspomnień. Jeśli któraś z wymienionych wyżej nieprawidłowości przeszkadza osobie dorosłej, nie ma przeciwwskazań do wykonania zabiegu. Można go przeporadzić w każdym wieku, nieważne, czy pacjent ma 5, czy 30 lat.

Ortodonta Toruń
www.implantytorun.pl
Ortodonta
Gabinet stomatologiczny Toruń
Stomatolog ToruńUsunięcie zęba mlecznego

Zęby mleczne choć mogłoby się wydawać inaczej są bardzo ważne, ponieważ to ich rolą jest przygotowanie miejsca dla tych stałych. Nie wolno ich zaniedbywać, ponieważ próchnica może zagrażać także ich następcom. Ważne jest też, by nie usuwać ich zbyt wcześnie. Do usunięcia są dobre w momencie, gdy ząb stały, kryjący się pod nim, uformuje 3/4 swojego korzenia. W w takim przypadku mleczak jest zębem przetrwałym, ponieważ za długo utrzymuje się w jamie ustnej. Jeśli nie wypadnie w tym czasie samoistnie należy udać się do chirurga stomatologicznego, który oceni, czy ząb nadaje się do wyrwania. Obecność zęba przetrwałego w jamie ustnej może być przyczyną zapaleń albo przerostem dziąsła, to z kolei łączy się z bólem i krwawieniem. Może to też doprowadzić do zmiany toru dla wychodzącego zęba stałego, a to może spowodować krzywy zgryz w przyszłości. Jest to najpowszechniejsza przyczyna usunięcia zębów mlecznych. Do pozostałych należy konieczność ekstrakcji poprzez zaniedbania i nieodpowiednią higienę, które doprowadziły do rozwinięcia się próchnicy w stadium, które nie nadaje się do leczenia. Może to skutkować problemami w czasie wzrostu zębów stałych. Należy pamiętać, że usunięcie zęba w każdym wypadku powinna być ostatecznym rozwiązaniem. Nowoczesne technologie stomatologiczne umożliwiają ratunek nawet bardzo zaniedbanych zębów. Dlatego trzeba konsultować się z chirurgiem stomatologicznym, który odpowie na wszelkie pytania.

Usunięcie zęba stałego

Nowoczesna technologia pozwala nam liczne sposoby leczenia zębów. Jednak czasami jest już na to za późno. W takim przypadku ostatecznym sposobem na ochronę pozostałych zębów jest usunięcie chorego. Zapobiega to rozpowszechnianiu się próchnicy i innych chorób w jamie ustnej. W ten sposób robi się też przestrzeń dla pozostałych zębów, jeśli są usytuowane zbyt gęsto. Bywa to potrzebne podczas zakładania aparatu ortodontycznego. Kiedyś był to bardzo popularny zabieg, jednak obecnie technologia stomatologiczna stosuje się go w wyjątkowych przypadkach. Zazwyczaj najpierw podejmuje się wszelkie czynności służące ratowaniu chorego zęba.

Przebieg zabiegu

Wbrew przekonaniom sam zabieg nie jest tak straszny, jak mogłoby się wydawać. Chirurg stomatologiczny przed zabiegiem aplikuje znieczulenie miejscowe, co nie odbiera całkowitego czucia, a jednak zabieg przebiega bez dolegliwości bólowych. W dalszym ciągu odrywa więzadło okrężne osłaniające ząb. Kolejną fazą jest zwichnięcie zęba tak, żeby zostały przerwane włókna ozębnej, a ząb oddzielił się od kości. Jeśli mamy do czynienia z większą ilością korzeni, czasami konieczne jest pocięcie zęba na kilka osobnych części, żeby ułatwić wyciągnięcie. Po zabiegu ważne jest dokładne oczyszczenie zębodołu. Chirurg stomatologiczny dokładnie oczyszcza ranę i tamuje krew, a w wyjątkowych przypadkach nakłada szwy. Ból można odczuwać jeszcze na kilka dni po zabiegu, z uwagi na głębokość rany.

Umów się na wizytę:

Stomatolog Wałbrzych
Dentysta grudziądz
Dentysta Inowrocław
Stomatolog Ostrowiec
Implanty zakopane
Licówki
ZUS PUE
Gość
Dodano: 2022-01-25 11:40:07
Cytuj
<a href="https://zus-info.pl/zus-wroclaw/">ZUS Wrocław</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-polkowice/">ZUS Polkowice</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lwowek-slaski/">ZUS Lwówek Śląski</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-gora/">ZUS Góra</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zlotoryja/">ZUS Złotoryja</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lubin/">ZUS Lubin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-jawor/">ZUS Jawor</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-glogow/">ZUS Głogów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-boleslawiec/">ZUS Bolesławiec</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zgorzelec/">ZUS Zgorzelec</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zabkowice-slaskie/">ZUS Ząbkowice Śląskie</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-nowa-ruda/">ZUS Nowa Ruda</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-bystrzyca-klodzka/">ZUS Bystrzyca Kłodzka</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-swidnica/">ZUS Świdnica</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-luban/">ZUS Lubań</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-klodzko/">ZUS Kłodzko</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-kamienna-gora/">ZUS Kamienna Góra</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-jelenia-gora/">ZUS Jelenia Góra</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-dzierzoniow/">ZUS Dzierżoniów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wolow/">ZUS Wołów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-sroda-slaska/">ZUS Środa Śląska</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-sycow/">ZUS Syców</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-strzelin/">ZUS Strzelin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-milicz/">ZUS Milicz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-trzebnica/">ZUS Trzebnica</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-olawa/">ZUS Oława</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-olesnica/">ZUS Oleśnica</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-walbrzych/">ZUS Wałbrzych</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-legnica/">ZUS Legnica</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-znin/">ZUS Żnin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wloclawek/">ZUS Włocławek</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-tuchola/">ZUS Tuchola</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-torun/">ZUS Toruń</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-swiecie/">ZUS Świecie</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-rypin/">ZUS Rypin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-naklo-nad-notecia/">ZUS Nakło Nad Notecią</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lipno/">ZUS Lipno</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-grudziadz/">ZUS Grudziądz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-golub-dobrzyn/">ZUS Golub-Dobrzyń</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-inowroclaw/">ZUS Inowrocław</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-bydgoszcz/">ZUS Bydgoszcz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-brodnica/">ZUS Brodnica</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-aleksandrow-kujawski/">ZUS Aleksandrów Kujawski</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-sepolno-krajenskie/">ZUS Sępólno Krajeńskie</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-biala-podlaska/">ZUS Biała Podlaska</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-bilgoraj/">ZUS Biłgoraj</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-chelm/">ZUS Chełm</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-janow-lubelski/">ZUS Janów Lubelski</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-krasnystaw/">ZUS Krasnystaw</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-krasnik/">ZUS Kraśnik</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lubartow/">ZUS Lubartów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lublin/">ZUS Lublin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-leczna/">ZUS Łęczna</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lukow/">ZUS Łuków</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-opole-lubelskie/">ZUS Opole Lubelskie</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-parczew/">ZUS Parczew</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-pulawy/">ZUS Puławy</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-radzyn-podlaski/">ZUS Radzyń Podlaski</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-ryki/">ZUS Ryki</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-tomaszow-lubelski/">ZUS Tomaszów Lubelski</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wlodawa/">ZUS Włodawa</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zamosc/">ZUS Zamość</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-gorzow-wielkopolski/">ZUS Gorzów Wielkopolski</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-krosno-odrzanskie/">ZUS Krosno Odrzańskie</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-miedzyrzecz/">ZUS Międzyrzecz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-nowa-sol/">ZUS Nowa Sól</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zary/">ZUS Żary</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-slubice/">ZUS Słubice</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-strzelce-krajenskie/">ZUS Strzelce Krajeńskie</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-sulecin/">ZUS Sulęcin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-swiebodzin/">ZUS Świebodzin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wschowa/">ZUS Wschowa</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zielona-gora/">ZUS Zielona Góra</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-ciechanow/">ZUS Ciechanów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-garwolin/">ZUS Garwolin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-gostynin/">ZUS Gostynin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-grodzisk-mazowiecki/">ZUS Grodzisk Mazowiecki</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-grojec/">ZUS Grójec</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-kozienice/">ZUS Kozienice</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-legionowo/">ZUS Legionowo</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lipsko/">ZUS Lipsko</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-losice/">ZUS Łosice</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-makow-mazowiecki/">ZUS Maków Mazowiecki</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-minsk-mazowiecki/">ZUS Mińsk Mazowiecki</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-mlawa/">ZUS Mława</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-nowy-dwor-mazowiecki/">ZUS Nowy Dwór Mazowiecki</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-ostrow-mazowiecka/">ZUS Ostrów Mazowiecka</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-ostroleka/">ZUS Ostrołęka</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-otwock/">ZUS Otwock</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-piaseczno/">ZUS Piaseczno</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-pruszkow/">ZUS Pruszków</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-przasnysz/">ZUS Przasnysz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-przysucha/">ZUS Przysucha</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-pultusk/">ZUS Pułtusk</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-plock/">ZUS Płock</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-plonsk/">ZUS Płońsk</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-radom/">ZUS Radom</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-siedlce/">ZUS Siedlce</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-sierpc/">ZUS Sierpc</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-sochaczew/">ZUS Sochaczew</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-sokolow-podlaski/">ZUS Sokołów Podlaski</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-szydlowiec/">ZUS Szydłowiec</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wegrow/">ZUS Węgrów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wolomin/">ZUS Wołomin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wyszkow/">ZUS Wyszków</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zwolen/">ZUS Zwoleń</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zuromin/">ZUS Żuromin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zyrardow/">ZUS Żyrardów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-i-oddzial-w-warszawie/">ZUS I Oddział w Warszawie</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-ii-oddzial-w-warszawie/">ZUS II Oddział w Warszawie</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-iii-oddzial-w-warszawie/">ZUS III Oddział w Warszawie</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-warszawa-ochota/">ZUS Warszawa-Ochota</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-warszawa-praga-polnoc/">ZUS Warszawa-Praga Północ</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-warszawa-wola/">ZUS Warszawa-Wola</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-warszawa-zoliborz/">ZUS Warszawa-Żoliborz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-warszawa-ursynow/">ZUS Warszawa-Ursynów</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-bochnia/">ZUS Bochnia</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-chrzanow/">ZUS Chrzanów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-gorlice/">ZUS Gorlice</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-miechow/">ZUS Miechów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-myslenice/">ZUS Myślenice</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-nowy-sacz/">ZUS Nowy Sącz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-nowy-targ/">ZUS Nowy Targ</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-olkusz/">ZUS Olkusz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-oswiecim/">ZUS Oświęcim</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-proszowice/">ZUS Proszowice</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-sucha-beskidzka/">ZUS Sucha Beskidzka</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-tarnow/">ZUS Tarnów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-krakow/">ZUS Kraków</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-krakow-krowodrza/">ZUS Kraków – Krowodrza</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-krakow-lagiewniki/">ZUS Kraków – Łagiewniki</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-krakow-nowa-huta/">ZUS Kraków – Nowa Huta</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zakopane/">ZUS Zakopane</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wadowice/">ZUS Wadowice</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-brzeg/">ZUS Brzeg</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-glubczyce/">ZUS Głubczyce</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-kedzierzyn-kozle/">ZUS Kędzierzyn-Koźle</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-kluczbork/">ZUS Kluczbork</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-namyslow/">ZUS Namysłów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-opole/">ZUS Opole</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-nysa/">ZUS Nysa</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-prudnik/">ZUS Prudnik</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-strzelce-opolskie/">ZUS Strzelce Opolskie</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-brzozow/">ZUS Brzozów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-debica/">ZUS Dębica</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-jaroslaw/">ZUS Jarosław</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-jaslo/">ZUS Jasło</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-krosno/">ZUS Krosno</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lezajsk/">ZUS Leżajsk</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lubaczow/">ZUS Lubaczów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-mielec/">ZUS Mielec</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-przemysl/">ZUS Przemyśl</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-przeworsk/">ZUS Przeworsk</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-rzeszow/">ZUS Rzeszów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-sanok/">ZUS Sanok</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-stalowa-wola/">ZUS Stalowa Wola</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-tarnobrzeg/">ZUS Tarnobrzeg</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-augustow/">ZUS Augustów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-bialystok/">ZUS Białystok</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-bielsk-podlaski/">ZUS Bielsk Podlaski</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-grajewo/">ZUS Grajewo</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-hajnowka/">ZUS Hajnówka</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lomza/">ZUS Łomża</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-siemiatycze/">ZUS Siemiatycze</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-sokolka/">ZUS Sokółka</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-suwalki/">ZUS Suwałki</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wysokie-mazowieckie/">ZUS Wysokie Mazowieckie</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zambrow/">ZUS Zambrów</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-bytow/">ZUS Bytów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-chojnice/">ZUS Chojnice</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-czluchow/">ZUS Człuchów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-kartuzy/">ZUS Kartuzy</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-koscierzyna/">ZUS Kościerzyna</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-kwidzyn/">ZUS Kwidzyn</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lebork/">ZUS Lębork</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-malbork/">ZUS Malbork</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-puck/">ZUS Puck</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-starogard-gdanski/">ZUS Starogard Gdański</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-sztum/">ZUS Sztum</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-slupsk/">ZUS Słupsk</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-tczew/">ZUS Tczew</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wejherowo/">ZUS Wejherowo</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-pruszcz-gdanski/">ZUS Pruszcz Gdański</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-miastko/">ZUS Miastko</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-sosnowiec/">ZUS Sosnowiec</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-bielsko-biala/">ZUS Bielsko-Biała</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-tychy/">ZUS Tychy</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-cieszyn/">ZUS Cieszyn</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-czestochowa/">ZUS Częstochowa</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-gliwice/">ZUS Gliwice</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-klobuck/">ZUS Kłobuck</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lubliniec/">ZUS Lubliniec</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-myszkow/">ZUS Myszków</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-pszczyna/">ZUS Pszczyna</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-raciborz/">ZUS Racibórz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-rybnik/">ZUS Rybnik</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-tarnowskie-gory/">ZUS Tarnowskie Góry</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wodzislaw-slaski/">ZUS Wodzisław Śląski</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zawiercie/">ZUS Zawiercie</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zywiec/">ZUS Żywiec</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-koniecpol/">ZUS Koniecpol</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-dabrowa-gornicza/">ZUS Dąbrowa Górnicza</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-busko-zdroj/">ZUS Busko-Zdrój</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-jedrzejow/">ZUS Jędrzejów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-kielce/">ZUS Kielce</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-konskie/">ZUS Końskie</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-opatow/">ZUS Opatów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-ostrowiec-swietokrzyski/">ZUS Ostrowiec Świętokrzyski</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-pinczow/">ZUS Pińczów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-sandomierz/">ZUS Sandomierz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-skarzysko-kamienna/">ZUS Skarżysko-Kamienna</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-starachowice/">ZUS Starachowice</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-staszow/">ZUS Staszów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wloszczowa/">ZUS Włoszczowa</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-bartoszyce/">ZUS Bartoszyce</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-braniewo/">ZUS Braniewo</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-dzialdowo/">ZUS Działdowo</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-elblag/">ZUS Elbląg</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-elk/">ZUS Ełk</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-gizycko/">ZUS Giżycko</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-goldap/">ZUS Gołdap</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-ilawa/">ZUS Iława</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-ketrzyn/">ZUS Kętrzyn</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lidzbark-warminski/">ZUS Lidzbark Warmiński</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-mragowo/">ZUS Mrągowo</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-nidzica/">ZUS Nidzica</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-olsztyn/">ZUS Olsztyn</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-ostroda/">ZUS Ostróda</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-pisz/">ZUS Pisz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-szczytno/">ZUS Szczytno</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wegorzewo/">ZUS Węgorzewo</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-kalisz/">ZUS Kalisz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-kepno/">ZUS Kępno</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-kolo/">ZUS Koło</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-konin/">ZUS Konin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-koscian/">ZUS Kościan</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-krotoszyn/">ZUS Krotoszyn</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-leszno/">ZUS Leszno</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-miedzychod/">ZUS Międzychód</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-nowy-tomysl/">ZUS Nowy Tomyśl</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-oborniki/">ZUS Oborniki</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-ostrow-wielkopolski/">ZUS Ostrów Wielkopolski</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-ostrzeszow/">ZUS Ostrzeszów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-pila/">ZUS Piła</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-pleszew/">ZUS Pleszew</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-jarocin/">ZUS Jarocin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-grodzisk-wielkopolski/">ZUS Grodzisk Wielkopolski</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-i-oddzial-w-poznaniu/">ZUS I Oddział w Poznaniu</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-ii-oddzial-w-poznaniu/">ZUS II Oddział w Poznaniu</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-poznan/">ZUS Poznań</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-rawicz/">ZUS Rawicz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-szamotuly/">ZUS Szamotuły</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-slupca/">ZUS Słupca</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-sroda-wielkopolska/">ZUS Środa wielkopolska</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-srem/">ZUS Śrem</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-turek/">ZUS Turek</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wolsztyn/">ZUS Wolsztyn</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wrzesnia/">ZUS Września</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wagrowiec/">ZUS Wągrowiec</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zlotow/">ZUS Złotów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-chodziez/">ZUS Chodzież</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-czarnkow/">ZUS Czarnków</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-gniezno/">ZUS Gniezno</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-gostyn/">ZUS Gostyń</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-bialogard/">ZUS Białogard</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-choszczno/">ZUS Choszczno</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-drawsko-pomorskie/">ZUS Drawsko Pomorskie</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-szczecin/">ZUS Szczecin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-gryfice/">ZUS Gryfice</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-gryfino/">ZUS Gryfino</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-miedzyzdroje/">ZUS Międzyzdroje</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-koszalin/">ZUS Koszalin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-kolobrzeg/">ZUS Kołobrzeg</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lobez/">ZUS Łobez</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-mysliborz/">ZUS Myślibórz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-pyrzyce/">ZUS Pyrzyce</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-stargard/">ZUS Stargard</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-szczecinek/">ZUS Szczecinek</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-swidwin/">ZUS Świdwin</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-walcz/">ZUS Wałcz</a>

<a href="https://zus-info.pl/zus-belchatow/">ZUS Bełchatów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-kutno/">ZUS Kutno</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lodz/">ZUS Łódź</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-leczyca/">ZUS Łęczyca</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-lowicz-2/">ZUS Łowicz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-opoczno/">ZUS Opoczno</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-pabianice/">ZUS Pabianice</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-pajeczno/">ZUS Pajęczno</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-piotrkow-trybunalski/">ZUS Piotrków Trybunalski</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-poddebice/">ZUS Poddębice</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-radomsko/">ZUS Radomsko</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-rawa-mazowiecka/">ZUS Rawa Mazowiecka</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-sieradz/">ZUS Sieradz</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-skierniewice/">ZUS Skierniewice</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-tomaszow-mazowiecki/">ZUS Tomaszów Mazowiecki</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-wieruszow/">ZUS Wieruszów</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zdunska-wola/">ZUS Zduńska Wola</a> <a href="https://zus-info.pl/zus-zgierz/">ZUS Zgierz</a>

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS