Forum

Autor
Wiadomość
Księgowa enova
Gość
Dodano: 2022-07-20 14:14:03
Cytuj


Usługi elektronicznej księgowości

Wnajęcie biura rachunkowego ma swoje plusy nie tylko pod względem rzetelnego wsparcia w rozliczeniach i wykorzystania odpowiednich przepisów. Obecnie spora liczba biur rachunkowych, a nawet samodzielnych księgowych używa aplikacji elektornicznej księgowości. Dlaczego księgowość online jest popularną wybieraną metodą? W głównej mierze dlatego, że aplikacja ma uniwersalne zastosowanie oraz sprawdzi się w wielu rodzajach firm. Dodatkowo wdrożenie, a później stosowanie takiego programu księgowości elektronicznej jest całkiem proste. Zazwyczaj firmy instalujące program proponują szkolenia pracowników i przedsiębiorców, jacy będą używali księgowości elektronicznej, a do tego pomoc techniczną. Wdrożenie programu księgowości online usprawnia pracę samej księgowej i jest komfortowe dla przedsiębiorcy.

Jak działa księgowość online? - Księgowość enova Toruń

Funkcjonalności systemu księgowości elektronicznej są tak rozległe, że bez problemu da się je dobrać do rodzaju i wymogów firmy. Między innymi przez tego rodzaju systemy możliwe jest zbieranie dokumentów firmowych i ich tworzenie (na przykład deklaracje ubezpieczeniowe i podatkowe), za sprawą czego natychmiast będą zdatne do wydruku oraz dostarczenia do właściwego organu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Poprzez księgowość elektroniczną można też prowadzić księgi rachunkowe, obliczać składki podatkowe, formułować bazy danych oraz przygotowywać i aktualizować plany kont. Dużym plusem jest też system magazynowy, czy dojście do analiz. Stały kontakt z biurem rachunkowym lub z księgowym zapewnia prawidłowość rozliczeń oraz odpowiedni obieg danych. W ten sposób księgi rachunkowe prowadzone są fachowo i nie ma w nich jakichkolwiek uchybień. Bazowym zadaniem samego przedsiębiorcy pod względem księgowości jest przekazywanie dokumentów na czas, by nie dopuszczać do zaległości rozliczeniowych.

Aplikacja do księgowości i faktur

Jednym z najczęściej używanych programów księgowości elektronicznej jest enova365, która w wielostronny sposób zarządza zasobami przedsiębiorstwa. Ta nowoczesna aplikacja zapewnia użytkownikom możliwość wglądu w konieczne dane, a także całościowego zarządzania dokumentami. System enova365 jest w pełni kompatybilny z pozostałymi systemami księgowymi, dzięki czemu w prosty sposób da się do niego przesyłać dokumenty przygotowane w innej aplikacji. Na tym systemie księgowości online klient może pracować sam albo ze wsparciem biura rachunkowego. Jest właściwie prosty w użyciu, a częste aktualizacje zapewniają, że wszystkie elementy będą zgodne z najnowszymi przepisami oraz zachowają bezpieczeństwo danych. Używanie aplikacji e-księgowości w znacznym stopniu automatyzuje pracę i usprawnia prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obok tego w systemie enova365 możliwe jest nadawanie uprawnień, dzięki czemu przedsiębiorca bez przeszkód wskaże dostęp pracowników i ich pole działania.

Opcje systemu elektonicznej księgowości

System enova365 składa się ze specjalnych modułów odpowiedzialnych za poszczególne sfery działania przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo, które podejmie instalację księgowości online, może dosotosować do swoich potrzeb najbardziej potrzebne moduły. Każdy z nich skierowany jest na kierowanie biznesem w wielu dziedzinach. Dla samodzielnych księgowych i klientów biur rachunkowych utworzono parę modułów dedykowanych. W każdym module zawierają się najbardziej niezbędne opcje. W głównej mierze umożliwiają kompleksową obsługę klientów biura .

To zapewnia bezproblemowe wykonywanie tych samych czynności, generowanie deklaracji, plików JPK_VAT albo na przykład przygotowywanie obrachunkowych okresów. Dzięki aktualizacjom elektronicznej księgowości wszelkie pliki są zgrane z najnowszymi wytycznymi, a oprócz tego da się je bez przeszkód przekazywać do odpowiednich organów. Oprócz tego biuro rachunkowe za sprawą systemu e-księgowości rozlicza VAT oraz gromadzi potrzebną ewidencję. Ponadto wszystkie przeliczenia kadrowo-płacowe na temat czasu pracy, dodatkowych godzin, chorobowych zwolnień lub delegacji i urlopów są zawarte w możliwościach aplikacji. Na podstawie tego dostępne jest wystawianie deklaracji ZUS. Wystawianie wszelkich rozliczeń i deklaracji możliwe jest za sprawą wbudowanych schematów.

To, co ważne dla klientów biura rachunkowego, jeżeli używa e-księgowości, to komunikacja między klientem, a biurem rachunkowym. Przez aplikację księgowości online przedsiębiorca ma nieograniczony dostęp do najpotrzebniejszych dokumentów i danych w wybranym miejscu i czasie. Ponadto wszystkie dokumenty da się przenosić drogą elektroniczną. Poza tym przedsiębiorca samodzielnie może tworzyć niektóre wydruki, z pewnością absolutnego bezpieczeństwa danych.

Z jakiego powodu warto korzystać z e-księgowości?

Używanie księgowości online to generalnie komfort w postaci dostępu do danych w dowolnym miejscu. Dzięki e-księgowości i stałemu kontaktowi z biurem rachunkowym nie trzeba orientować się w zmianach prawa podatkowego, ani przejmować się bezpieczeństwem informacji. Oprócz tego system jest łatwy w użyciu oraz dostępny na wielu urządzeniach. Wszystkie te wskazane atuty sprawiają, że warto przemyśleć wdrożenie elektronicznej księgowości we własnej firmie.
Księgowość enova Toruń
Gość
Dodano: 2022-07-20 14:17:37
Cytuj

Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z nich jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z doborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie odpowiednie dla wybranej działalności. Kluczowe jest także zbliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma chce skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE - Zakładanie firm Toruń

W Polsce obowiązują cztery formy podatkowe: podatek na ogólnych zasadach, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a dobór pomiędzy nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do funkcjonowania działalności gospodarczej, z tego względu ten krok podczas zakładania firmy także jest bardzo istotny.
Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Co do zasady jeśli firma nie zawiadomi o chęci korzystania z innej zasady podatkowej, będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania wobec państwa zgodnie z tymi regułami.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w wypadku, gdy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł i 32% - kiedy dochód przekracza tę kwotę.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przypada prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do czego wliczają się wszelkie zakupy, wartości i inwestycje, które są konieczne, aby go osiągnąć (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie ułatwia stały kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest stała i niezależna od dochodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten sposób rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza gdy dochody firmy znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć płacenia podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy zabiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz rozliczania razem z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla firm prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od typu działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych oraz może starać się o kredyt podatkowy, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy też zachowywać wszystkie dowody zakupu, a pod koniec roku musi zostać przeprowadzony inwentaryzację materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie danych takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której znajduje się firma czy wiek podatnika. Tą wartość ustala się co roku. Z tego względu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od momentu uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest okazywanie rachunków lub faktur potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?
Decyzja o wyborze opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto zaznajomić się ze wszelkimi szczegółami, aby w oparciu o przewidywane dochody, odpowiednio dobrać formę podatku do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma odrębne wymagania, co do koniecznych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dopasowany mądrze.

Zakładanie firm Toruń
Księgowość Toruń
Gość
Dodano: 2022-07-20 14:19:21
Cytuj
Czy warto zdecydować się na współpracę z biurem rachunkowym?

Plusów podjęcia współpracy z biurem rachunkowym można wskazać wiele. Rozpoczynając współdziałanie z biurem rachunkowym oprócz tego, że zyskuje się styczność z wykształconym specjalistą, to także wysokiej jakości obsługę. Choć w głównej mierze biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, trzeba dodać, że istnieje więcej zadań, jakich się podejmuje. Dla przykładu realizuje wyceny pasywów i aktywów, sporządza zestawienia obrotów i sald oraz segreguje i kataloguje dokumentację firmy. Nawiązanie współdziałania z biurem rachunkowym oznacza, że księgowa przejmuje część obowiązków przedsiębiorcy, ułatwiając koncentrację na samym biznesie. Dzięki temu zyskuje się kontrolę nad zgodnością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Poza tym biuro rachunkowe przeprowadza ewidencję zdarzeń gospodarczych, przygotowuje finansowe sprawozdania, a także składa deklaracje podatkowe i ZUS. Solidna współpraca nie jest jedynym powodem wskazującym na to, że warto korzystać z usług biura rachunkowego.

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę i znajomość przepisów

Prawo podatkowe jest dość zmiennie, z tego powodu nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe gwarantują stałą aktualizację swojej wiedzy. Wnikliwa analiza oraz szybkie dopasowanie do nowych zmian, gwarantuje, że wszystkie rozliczenia i dokumenty będą posiadały właściwą strukturę, niezbędne dane i utrzymują wymagany porządek. Na podstawie lat pracy biuro rachunkowe wypracowało najbardziej wydajny sposób działania. Pracownicy wiedzą, jak współdziałać z klientem, żeby otrzymywać dokumenty na czas oraz jak ich wspierać w prowadzeniu biznesu. Oprócz tego klienci biura rachunkowego zazwyczaj mają dostęp do informacji, a do tego stałą pomoc w zrozumieniu zmiennych przepisów. Księgowa zawsze działa w interesie przedsiębiorcy, dlatego z pewnością powiadamia o wprowadzonych obowiązkach i możliwościach, jakie ułatwią prowadzenie działalności.

Poprawność oraz szybki dostęp do dokumentów księgowych

Wszelkie finansowe operacje przedsiębiorstwa ewidencjonowane są przez dokumenty księgowe. Na ich bazie można dokonać prawidłowych rozliczeń, więc są najważniejszym elementem pracy . Wśród nich wyróżniamy takie dokumenty księgowe jak dowody zewnętrzne wystawiane przez lub dla kontrahentów, dowody wewnętrzne odnoszące się do działań wewnątrz firmy (np. listy płac), dokumenty zbiorcze lub dowody korygujące nanoszące poprawki na błędne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, żeby dokumenty dostarczane były bez braków oraz miały poprawną strukturę i wszystkie konieczne dane. Istotne, aby klient wysyłał dowody skrupulatnie, aby księgowa mogła rozliczyć je w wyznaczonym terminie.

Technika przekazywania dokumentów księgowych do biura rachunkowego zazwyczaj zależy od jego zasad. W niektórych wymagane jest dostarczanie dokumentów księgowych w oryginale. W innych miejscach wystarczy odpowiednio oznaczona kopia. Niekiedy dokumenty trzeba przynosić prosto do biura , w innych wystarcza przesłanie skanu. Warto wspomnieć, że każde biuro rachunkowe gwarantuje bezpieczeństwo dokumentów przed zniszczeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem czy wprowadzaniem zmian. Klient ma stały dostęp do swoich dowodów księgowych, szczególnie jeżeli biuro rachunkowe korzysta z najnowszych rozwiązań.

Elektorniczna księgowość Toruń

Współczesne biura rachunkowe z reguły używają specjalnych programów e-księgowych. Ich główną korzyścią jest elektroniczny wgląd do danych z każdego urządzenia. Nowoczesna elektoniczna księgowość umożliwia uzupełnianie wszelkich dowodów księgowych, których elektroniczne zapisy składowane są na w pełni chronionych serwerach. Poza tym takie programy wspierają tworzenie zestawień i rozliczeń, a nawet wspomagają kontakt między biurem rachunkowym, a klientem. Ponadto programy księgowości elektronicznej są intuicyjne i nietrudne w obsłudze. Osoby wdrażające zazwyczaj proponują szkolenia, a także całkowite wsparcie i konsultacje techniczne. Takiego rodzaju programy są regularnie aktualizowane, żeby były zgrane z przepisami oraz zapewniały bezpieczeństwo informacji.

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Za sprawą nowoczesnych technologii jak księgowość online, a także możliwościom w kwestiach dostarczania dokumentów, współpraca z biurem jest wygodna. Opróćz tego wiele biur rachunkowych prezentuje kompleksową ofertę. Oprócz bazowej obsługi księgowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych czy rozliczania pracowników m.in. wspierają w zakładaniu działalności gospodarczej, przesyłają deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. zapewniają konsultacje telefoniczne. Ważnym elementem współpracy jest również to, że wszystkie biura rachunkowe muszą posiadać ubezpieczenie OC. W przypadku błędów z winy biura, konsekwencje finansowe zostaną opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie żadnych kosztów. Tak samo cennym atutem jest oszczędność czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje wiedzę i pomoc, dlatego sam przedsiębiorca nie musi zajmować się nowościami w przepisach ani douczać się w tym zakresie. Współpraca umożliwia skupienie się na prowadzeniu działalności.

księgowość Toruń
Praca
Gość
Dodano: 2022-07-20 14:20:45
Cytuj
Ambicją przygotowania Pracowniczych Planów Kapitałowych było utworzenie dodatkowego źródła dochodu po osiągnięciu 60 roku życia, dopełniającego środki emerytalne. Żeby stać się uczestnikiem programu, nie trzeba wypełniać żadnych formularzy, dlatego że obowiązek umieszczenia pracowników na listach osób objętych PPK należy do pracodawcy. Ponadto użytkownik PPK może posiadać więcej kont niż jedno, na przykład z powodu różnych źródeł zatrudnienia.

Składka podstawowa realizowana przez pracownika to 2% wynagrodzenia brutto, ale może być ona podwyższona o następną nie przekraczającą kolejnych 2%. Wielkość składki pracownik ustala samodzielnie, dostarczając te informacje swojemu pracodawcy i może ją zmienić w każdym momencie. Wpłaty finansowe będą odprowadzane od wynagrodzenia netto (po opodatkowaniu).

Ze skarbu państwa uczestnik programu otrzymuje jednorazową, powitalną wpłatę o wartości 250 zł, a także dodawaną coroczną dopłatę w kwocie 240 zł. Dopłata roczna przysługuje na jednego płatnika raz w roku, niezależnie od ilości kont PPK. Po ukończeniu 60 roku życia możliwy jest odbiór 25% pieniędzy, a ich reszta będzie wypłacana ratalnie. Wysokość wypłat zależy od ilości lat pobierania składek, wysokości składek i momentu pierwszej wypłaty. Początek programu zależy od liczby pracowników w danej firmie. Przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 250 osób rozpoczęły składki w lipcu 2019 roku, mniejsze przystąpią z początkiem, w połowie albo na koniec 2020 roku.
Biuro rachunkowe Toruń praca
Księgowość enova
Gość
Dodano: 2022-07-21 12:57:36
Cytuj
Andrewg
Gość
Dodano: 2022-07-23 08:56:36
Cytuj
Każdy ma swoją rozrywkę http://www.kapitalludzki.gov.pl/
Kalinka
Gość
Dodano: 2022-07-23 15:10:25
Cytuj
Rozrywka rozrywkę, ale trzeba się zabrać do roboty, a biuro rachunkowe musi pracować
Misza
Gość
Dodano: 2022-07-23 15:24:57
Cytuj


Księgowość dla przedsiębiorstw

Posiadanie firmy łączy się bezpośrednio z potrzebą prowadzenia księgowości. Na bazie dowodów księgowych ewidencjonowane są wszystkie wydarzenia finansowe zachodzące w firmie, za pomocą czego zdecydowanie łatwiej weryfikować wydatki. Dokumenty księgowe uwzględniają m.in. dane dotyczące sprzedaży i zakupów, wydatków czy inwestycji działalności i dane z kategorii podatków oraz pensji pracowników. Ze względu na fakt, że księgowość jest istotnym oraz rozbudowanym działem właściwie każdej działalności, w zależności od jej wielkości niezbędna jest księgowa, współpraca z biurem rachunkowym albo cały wydział odpowiadający za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Dostępne są dwa główne sposoby prowadzenia księgowości, są to: pełna księgowość, inaczej księga handlowa i księga przychodów i rozchodów, inaczej księga podatkowa. Reguły zawarte w ustawie o rachunkowości wskazują, jakie firmy powinny mieć pełną księgowość, a jakim w zupełności wystarczy księga przychodów i rozchodów. W zależności od działalności oraz od charakteru przedsiębiorstwa i przychodu rocznego.

Sposoby prowadzenia księgowości

Księga handlowa to najbardziej rozbudowana metoda rozliczeń. Przez dokładne dane analizuje finansową sytuację firmy: płynność, rentowność oraz finansową gospodarność. Na podstawie księgi handlowej działalność rozlicza się z organami podatkowymi. Zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia księgi handlowej zobowiązane są m.in. spółki handlowe w tym osobowe, kapitałowe i spółki w organizacji, fundacje i stowarzyszenia nawet w przypadku, gdy ich źródłem przychodu są wyłącznie składki członków, a także powiaty, województwa, gminy i ich związki. Ponadto pełną księgowość prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych oraz spółki partnerskie, gdy w poprzednim roku obrotowym ich przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych miały co najmniej równowartość 2.000.000 euro w złotówkach.

Natomiast księga przychodów i rozchodów jest księgowością uproszczoną. Wpisy na temat przychodów i rozchodów muszą zawierać w tym wypadku rejestr dochodów, kosztów i przychodów z podziałem na podatkowe zwolnienia. Do zestawień w księdze przychodów i rozchodów muszą być dodane też ewidencje trwałych środków, pracowników, a oprócz tego spis dochodów zwolnionych z podatku z poprzednich lat. Uproszczoną księgowość prowadzą osoby fizyczne, cywilne spółki osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jakich przychód pełnego roku nie jest wyższy 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Sposób prowadzenia księgowości uzależniony jest od zakresu działalności firmy, charakteru, wielkości i struktury. O tym, której metodzie prowadzenia księgowości będzie podlegała konkretna firma zawsze warto skonsultować ze specjalistą. Na przykład zakładając działalność z pomocą biura rachunkowego, przedsiębiorca z łatwością otrzyma wskazówki od samej księgowej, która metoda okaże się najodpowiedniejszą.

e-księgowość

Tak samo jak w innych dziedzinach, w księgowości także tworzą się nowe metody technologiczne. Szczególnym ułatwieniem w prowadzeniu biznesu są przygotowane na przestrzeni ostatnich lat komputerowe programy, gwarantujące kompleksowe prowadzenie ksiąg. Często tego typu programy da się kupić w abonamencie lub na własność. Sporo biur rachunkowych korzysta z takich programów, głownie z uwagi na to, że elektroniczna księgowość jest ogromnym usprawnieniem dla pracy samej księgowej, ale także komfortu przedsiębiorcy. Wśród obszernych funkcji w e-księgowości zawierają się: umiejętność szybkiego i sprawnego wystawiania, przekazywania, a także kompletowania dokumentów, zmian planów kont, łatwego wglądu w finanse albo dojścia do informacji o podatkach i składkach ZUS. Z reguły program elektronicznej księgowości jest wyjątkowo przystępny w obsłudze, a kolejnie aktualizacje pilnują, by program był cały czas zgodny z przepisami.

W jaki sposób podejmować współpracę z księgową?

Opcje współpracy z księgową są różne. W wypadku ogromnych przedsiębiorstw, gdzie jest wiele wytwarzanych dokumentów księgowych, najbardziej sprawdza się zaangażowanie własnej księgowej (lub nawet zatrudnienie całego działu księgowego) na etat. W sytuacji średnich i mniejszych firm często używaną praktyką jest prowadzenie księgowości, korzystając z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Niezbędne we współdziałaniu z księgową jest określenie narzędzi, z jakich będą używać obie strony, by w bardzo szybki sposób udostępniać dokumenty oraz wszelkie działania księgowe. W księgowości należy stosować się do terminów, z uwagi na to wszystkie dokumenty, za każdym razem kompletne i jak najlepiej opisane powinny dotrzeć do księgowej we właściwym czasie. W tym celu konieczna jest również sprawna komunikacja. Elementem komunikacji wpływającym na jak najlepszą współpracę, na jaki powinno się zwrócić uwagę jest szybki przepływ informacji. Księgowa musi posiadać dojście do najistotniejszych informacji finansowych oraz sytuacji firmy, aby móc na najwyższym poziomie wypełniać swoją pracę.

Usługi księgowe
Usługi księgowe
Usługi księgowe Toruń
Usługi rachunkowe Toruń
Usługi księgowe
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe
Księgowość
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Usługi rachunkowe
Usługi księgowe
Usługi księgowe
Księgowość
Usługi księgowe
Usługi księgowe
Usługi rachunkowe
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość
Usługi rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Usługi rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Basza
Gość
Dodano: 2022-07-23 15:29:28
Cytuj


Usługi księgowości online

Zatrudnienie księgowej ma swoje plusy nie tylko dla rzetelnego wsparcia w wyliczeniach i wykorzystania właściwych przepisów. W tej chwili znaczna ilość biur rachunkowych, a nawet samodzielnych księgowych używa aplikacji księgowości elektronicznej. Co sprawia, że e-księgowość jest chętnie używaną metodą? Głównie dlatego, że aplikacja posiada wielofunkcyjne zastosowanie oraz dostosuje się w każdym rodzaju firm. Ponadto wprowadzenie, a następnie używanie takiej aplikacji e-księgowości jest całkiem proste. Zazwyczaj firmy wprowadzające taką aplikację proponują szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników, jacy będą używali księgowości elektronicznej, a oprócz tego pomoc techniczną. Wdrożenie systemu e-księgowości wspomaga pracę samego biura rachunkowego i jest zupełnie korzystne dla przedsiębiorcy.

Jak pracuje e-księgowość?

Funkcjonalności programu księgowości online są tak obszerne, że bez trudu można je dopasować do formy i wymogów przedsiębiorstwa. Przede wszystkim poprzez tego rodzaju systemy możliwe jest gromadzenie dokumentów księgowych oraz ich generowanie (np. deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), dzięki czemu prędko będą przyszykowane do druku oraz przesłania do odpowiedniego urzędu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Poprzez e-księgowość da się także prowadzić księgi rachunkowe, określać wysokość składek podatkowych, tworzyć bazy danych albo rozbudowywać i edytować plany kont. Ważnym plusem jest również magazynowy system, czy dojście do analiz. Stały kontakt z księgowym lub z biurem rachunkowym zapewnia poprawność rozliczeń oraz szybki obieg dokumentów. Taka metodą księgi rachunkowe prowadzone są fachowo i brak w nich miejsca dla najmniejszych uchybień. Głównym zadaniem samego przedsiębiorcy w zakresie księgowości jest wysyłanie dokumentów na czas, aby nie dopuszczać do opóźnień rozliczeniowych.

System księgowości elektronicznej

Wśród najczęściej używanych programów księgowości online jest enova365, która w wielostronny sposób kieruje zasobami przedsiębiorstwa. Ta nowoczesna aplikacja zapewnia korzystającym możliwość dojścia w niezbędne dane, a także kompletnego kierowania dokumentami. Program enova365 jest w każdym calu zjednoczony z pozostałymi programami księgowości elektronicznej, z uwago na to w prosty sposób można do niego przenosić dokumenty stworzone poprzez inny system. Na tym programie księgowości online użytkownik może działać sam lub z pomocą księgowej lub biura rachunkowego. Jest stosunkowo prosty w obsłudze, a regularne aktualizacje gwarantują, że wszystkie elementy będą zgrane z najnowszymi przepisami oraz zachowają bezpieczeństwo informacji. Korzystanie z aplikacji e-księgowości w szczególnym stopniu mechanizuje działania oraz usprawnia prowadzenie ewidencji. Ponadto w programie enova365 udostępnione jest przyznawanie uprawnień, za sprawą czego przedsiębiorca łatwo wskaże dostęp pracowników oraz ich zakres działania.

Możliwości systemu księgowości elektronicznej

Aplikacja enova365 składa się ze specjalnych modułów zorientowanych na konkretne obszary pracy firmy. Każda firma, która zdecyduje się na wdrożenie księgowości online, może dobrać do swoich potrzeb najbardziej potrzebne moduły. Każdy z modułów skoncentrowany jest na kierowanie biznesem w wielu obszarach. Dla samodzielnych księgowych i klientów biur rachunkowych uruchomiono kilka modułów dedykowanych. Każdy z nich oferuje najbardziej niezbędne opcje. Przede wszystkim umożliwiają pełną obsługę klientów biura .

To gwarantuje bezproblemowe robienie powtarzalnych czynności, tworzenie plików JPK_VAT albo na przykład sporządzanie okresów obrachunkowych. Dzięki aktualizacjom księgowości online wszelkie dokumenty są zgodne z najnowszymi wytycznymi, a poza tym można je bez trudu przekazywać do właściwych organów. Obok tego biuro rachunkowe za pomocą programu elektronicznej księgowości rozlicza VAT i prowadzi potrzebną ewidencję. Ponadto wszystkie przeliczenia kadrowo-płacowe w zakresie liczby godzin pracy, nadgodzin, zwolnień chorobowych lub delegacji i urlopów są wpisane w funkcjach programu. Na podstawie tego możliwe jest przygotowywanie deklaracji ZUS. Wystawianie wszystkich deklaracji i rozliczeń możliwe jest za sprawą wbudowanych schematów.

To, co ważne dla samych klientów biura rachunkowego, jakie używa księgowości elektronicznej, to komunikacja pomiędzy biurem, a klientem. Poprzez system księgowości elektronicznej przedsiębiorca ma ciągły dostęp do najważniejszych dokumentów oraz informacji w dowolnym miejscu i czasie. Dodatkowo wszelkie dokumenty da się przesyłać drogą elektroniczną. Poza tym przedsiębiorca może uzupełniać niektóre wydruki, z gwarancją pełnego bezpieczeństwa danych.

Z jakiego powodu warto używać elektonicznej księgowości?

Stosowanie księgowości online to generalnie wygoda w postaci dojścia do danych w wybranym czasie. Dzięki księgowości elektronicznej oraz stałemu kontaktowi z księgową nie trzeba orientować się w zmianach prawa podatkowego, ani przejmować się bezpieczeństwem informacji. poza tym program jest łatwy w obsłudze i dostępny na różnych urządzeniach. Takie wskazane plusy sprawiają, że warto przemyśleć zastosowanie elektronicznej księgowości we własnym biznesie.

Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi rachunkowe
Usługi księgowe
Usługi rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Usługi rachunkowe Toruń
Księgowość
Usługi rachunkowe Toruń
Usługi rachunkowe
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Księgowość
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi rachunkowe Toruń
Usługi rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe
Usługi księgowe
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Usługi rachunkowe
Usługi księgowe
Usługi księgowe Toruń
Usługi rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Usługi księgowe
Biuro rachunkowe Toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS