Forum

Autor
Wiadomość
Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-07 15:50:09
Cytuj
Z jakiego powodu warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym?

Biuro rachunkowe Toruń

Korzyści nawiązania współpracy z biurem rachunkowym da się wskazać dużo. Rozpoczynając współpracę z biurem rachunkowym nie tylko zyskuje się styczność z wykształconym profesjonalistą, to także dobrej jakości obsługę. Chociaż przede wszystkim biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, warto dodać, że ma więcej zadań, których się podejmuje. Dla przykładu realizuje wyceny aktywów i pasywów, tworzy zestawienia sald i obrotów lub segreguje i kataloguje dokumenty przedsiębiorstwa. Nawiązanie współdziałania z biurem rachunkowym oznacza, że księgowa przejmuje część zadań przedsiębiorcy, ułatwiając koncentrację na samej działalności. Dzięki temu zdobywa się kontrolę nad zgodnością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Poza tym biuro rachunkowe wykonuje ewidencję wydarzeń gospodarczych, tworzy sprawozdania finansowe, a na dodatek przekazuje deklaracje ZUS i podatkowe. Rzetelna współpraca nie jest jedynym powodem wskazującym na to, że warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę oraz znajomość przepisów

Prawo podatkowe w Polsce często się aktualizuje, z tego powodu nic dziwnego, że biura rachunkowe zapewniają ciągłą aktualizację swojej wiedzy. Wnikliwa analiza i szybkie dopasowanie do nowych zmian, gwarantuje, że wszelkie rozliczenia i dokumenty będą posiadały poprawną strukturę, niezbędne informacje oraz zachowają wymagany porządek. Na bazie lat pracy biuro rachunkowe oferuje najbardziej wydajny system działania. Pracownicy wiedzą, jak współdziałać z klientem, aby otrzymywać dokumenty na czas oraz jak im pomagać w biznesie. Oprócz tego klienci biura rachunkowego zwykle uzyskują dostęp do informacji, a także kompleksową pomoc w zrozumieniu zmiennych przepisów. Księgowa zawsze działa na korzyść przedsiębiorcy, z uwagi na to z pewnością powiadamia o nowych zobowiązaniach i możliwościach, jakie ułatwią prowadzenie działalności.

Poprawność oraz łatwy dostęp do dokumentów księgowych

Wszelkie finansowe operacje działalności gospodarczej wykazywane są poprzez dowody księgowe. Na ich bazie da się dokonać prawidłowych rozliczeń, z tego względu są istotnym elementem pracy . Wśród nich wyróżniamy takie dokumenty księgowe jak dokumenty zewnętrzne generowane dla lub przez kontrahentów, wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dowody zbiorcze albo korygujące uzupełniające błędne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, aby dokumenty przychodziły bez braków oraz miały właściwą strukturę oraz wszelkie niezbędne dane. Ważne, żeby klient udostępniał dowody na bieżąco, by księgowa mogła przeliczyć je we właściwym czasie.

Metoda udostępniania dokumentów do biura rachunkowego z reguły zależy od jego działania. W niektórych miejscach konieczne jest dostarczanie dowodów księgowych oryginalnych. W innych miejscach wystarczy właściwie opisana kopia. Niekiedy dokumenty trzeba dostarczać prosto do biura , gdzieniegdzie wystarcza wysyłka skanu. Natomiast każde biuro rachunkowe troszczy się o bezpieczeństwo dokumentów przed uszkodzeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem oraz wprowadzaniem zmian. Przedsiębiorca ma stały dostęp do swoich dokumentów, zwłaszcza jeśli biuro rachunkowe korzysta z nowoczesnych rozwiązań.

Księgowość online - Biuro rachunkowe Toruń

Obecnie biura rachunkowe zazwyczaj używają programów księgowości elektronicznej. Ich podstawową korzyścią jest elektroniczny wgląd do danych ze wszystkich urządzeń. Nowoczesna księgowość online umożliwia dodawanie wszelkich dokumentów księgowych, jakich elektroniczne zapisy składowane są na w pełni chronionych serwerach. Oprócz tego takie programy wspierają tworzenie zestawień i rozliczeń, a nawet ułatwiają kontakt między księgową, a przedsiębiorca. Co ważne programy księgowości online są intuicyjne i łatwe w obsłudze. Osoby wdrażające często proponują szkolenia, a także całkowite wsparcie i konsultacje techniczne. Tego rodzaju programy są stale aktualizowane, by były zgrane z przepisami i zapewniały bezpieczeństwo informacji.

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Za sprawą nowoczesnych technologii jak księgowość online, a także dogodnościom w zakresie dostarczania dokumentów, współpraca z biurem jest komfortowa. Obok tego większość biur rachunkowych prezentuje szeroką ofertę. Obok bazowej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych czy rozliczania pracowników m.in. pomagają w zakładaniu firmy, dostarczają deklaracje do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. oferują konsultacje telefoniczne. Istotnym elementem współpracy jest także to, że każde biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W przypadku błędów z winy biura, skutki finansowe zostaną opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie dodatkowych kosztów. Tak samo cennym atutem jest oszczędność czasu. Biuro rachunkowe oferuje wiedzę i pomoc, dlatego sam przedsiębiorca nie musi martwić się aktualnościami w przepisach albo przyuczać się w tym zakresie. Współpraca umożliwia skupienie się na prowadzeniu firmy.
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-08 00:57:55
Cytuj


Księgowość dla przedsiębiorstw

Prowadzenie firmy łączy się bezpośrednio z potrzebą prowadzenia księgowości. Na bazie dokumentów księgowych zapisywane są wszystkie wydarzenia finansowe zachodzące w firmie, dzięki czemu o wiele łatwiej kontrolować wydatki. Dowody księgowe obejmują m.in. dane dotyczące zakupów i sprzedaży, wydatków czy inwestycji działalności oraz dane z zakresu podatków czy wynagrodzenia pracowników. Z uwagi na to, że księgowość jest istotnym i rozbudowanym działem właściwie każdej firmie, w zależności od jej wielkości niezbędna jest osoba, zatrudnione biuro rachunkowe lub pełen dział odpowiadający za prowadzenie ksiąg rachunkowych.


Biuro rachunkowe

Możliwe są dwa podstawowe sposoby prowadzenia rozliczeń księgowych, to są: księga handlowa, inaczej pełna księgowość oraz księga przychodów i rozchodów, czyli księga podatkowa. Przepisy opisane w ustawie o rachunkowości określają, jakie firmy muszą mieć księgę handlową, a jakim wystarczy księga przychodów i rozchodów. W zależności od formy działalności gospodarczej i od samego charakteru firmy oraz przychodu w roku obrotowym.

Metody prowadzenia księgowości- Biuro rachunkowe Toruń

Księga handlowa to najbardziej rozbudowana metoda rozliczeń. Przez szczegółowe informacje określa sytuację finansową firmy: płynność, rentowność oraz gospodarność finansową. Na bazie księgi handlowej firma rozlicza się z fiskusem. Według ustawy o rachunkowości do posiadania pełnej księgowości zobowiązane są m.in. spółki handlowe w tym osobowe, kapitałowe oraz spółki w organizacji, fundacje i stowarzyszenia nawet w sytuacji, gdy ich źródłem przychodu są wyłącznie składki członkowskie, a także województwa, powiaty, gminy i ich związki. Oprócz tego księgę handlową prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych oraz spółki partnerskie, gdy w poprzednim roku obrotowym ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych wyniosły przynajmniej wartość 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Z kolei księga przychodów i rozchodów jest formą uproszczonej księgowości. Wpisy na temat przychodów i rozchodów muszą obejmować w tym przypadku zestawienia dochodów, przychodów i kosztów z rozbiciem na zwolnienia podatkowe. Do zestawień w księgowości uproszczonej muszą zostać dodane również ewidencje środków trwałych, zatrudnionych osób, a oprócz tego spis dochodów zwolnionych z podatku z poprzednich lat. Księgę przychodów i rozchodów prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych oraz partnerskie spółki, jakich przychód pełnego roku nie przekracza 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Metoda prowadzenia księgowości uzależniony jest od obszaru działalności firmy, jej charakteru, wielkości oraz struktury. O tym, któremu sposobowi prowadzenia księgowości będzie podlegała konkretna firma zawsze warto skonsultować ze specjalistą. Dla porównania zakładając działalność z pomocą księgowej, przedsiębiorca z pewnością otrzyma podpowiedź od księgowej, która forma okaże się najodpowiedniejszą.

Księgowość online

Biuro rachunkowe Toruń

Tak samo jak w innych obszarach, w księgowości też pokazują się nowe metody technologiczne. Szczególnym udoskonaleniem w prowadzeniu biznesu są stworzone na przestrzeni ostatnich lat specjalne programy komputerowe, oferujące kompleksowe prowadzenie ksiąg. Przeważnie takie programy da się wykupić w abonamencie lub na własność. Duża liczba biur rachunkowych używa takich programów, w głównej mierze ze względu na to, że elektroniczna księgowość jest sporym udogodnieniem pracy księgowej, a także wygody przedsiębiorcy. Wśród różnych funkcji w księgowości elektronicznej zawierają się: możliwość sprawnego i szybkiego wystawiania, przekazywania, a także kompletowania dokumentów, zmian planów kont, łatwego wglądu w finanse lub dojścia do informacji o składkach i podatkach ZUS. Zwykle program elektronicznej księgowości jest bardzo prosty w obsłudze, a kolejnie aktualizacje dbają, żeby program był stale zgodny z przepisami.

Jak podejmować współpracę z księgową?

Metody współpracy z księgową są zróżnicowane. W przypadku dużych przedsiębiorstw, w któ®ych jest bardzo dużo wytwarzanych dokumentów księgowych, najmocniej korzystne będzie zaangażowanie własnej księgowej (lub nawet powołanie całego działu księgowego) na etat. W sytuacji mniejszych i średnich firm zazwyczaj stosowaną praktyką jest załatwianie księgowości, podejmując współpracę z biurem rachunkowym. Istotne we współdziałaniu z księgową jest określenie narzędzi, z jakich będą korzystać obie strony, aby w bardzo wydajny sposób oddawać dokumenty i wszelkie działania księgowe. W księgowości trzeba przestrzegać terminów, ze względu na to wszelkie dokumenty, za każdym razem skompletowane i jak najpoprawniej opisane powinny dotrzeć do księgowej w odpowiednim czasie. Ponadto potrzebna jest także dobra komunikacja. Komponentem komunikacji oddziałującym na wygodną współpracę, na który należy zwrócić uwagę jest rzetelny przepływ informacji. Księgowa musi mieć dojście do najważniejszych danych finansowych oraz sytuacji przedsiębiorstwa, żeby móc na najwyższym poziomie wypełniać swoje zadania.


Biuro rachunkowe Toruń
Tereska
Gość
Dodano: 2022-01-08 01:26:00
Cytuj
Co sprawia, że warto korzystać z usług biura rachunkowego?

Zalet korzystania z usług biura rachunkowego można wyliczyć sporo. Podejmująć współpracę z biurem rachunkowym oprócz tego, że zdobywa się łączność z wykształconym specjalistą, to jeszcze dobrej klasy obsługę. Chociaż w głównej mierze biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, warto wspomnieć, że to nie jedyne zadania, jakich się podejmuje. Dla przykładu realizuje wyceny pasywów i aktywów, sporządza zestawienia obrotów i sald lub segreguje i kataloguje dokumentację przedsiębiorstwa. Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym oznacza, że biuro zabiera część zadań przedsiębiorcy, ułatwiając skupienie się na samym biznesie. Dzięki temu zdobywa się nadzór nad zgodnością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Oprócz tego biuro rachunkowe wykonuje ewidencję zdarzeń gospodarczych, tworzy sprawozdania finansowe, a także składa deklaracje podatkowe i ZUS. Rzetelna współpraca nie jest jedynym powodem wskazującym na to, że warto zdecydować się na współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę i znajomość przepisów

Prawo podatkowe jest dość zmiennie, dlatego nic dziwnego, że biura rachunkowe zapewniają stałą aktualizację swojej wiedzy. Wnikliwa analiza oraz szybkie dostosowanie do nowych zmian, zapewnia, że wszystkie dokumenty i rozliczenia będą posiadały właściwą strukturę, potrzebne dane i zachowają wymagany porządek. Na bazie lat pracy biuro rachunkowe oferuje najbardziej wydajny sposób pracy. Pracownicy orientują się, jak współpracować z klientem, żeby otrzymywać dokumenty na czas i jak ich wspierać w biznesie. Poza tym klienci biura rachunkowego przeważnie mogą liczyć na komplet informacji, a do tego ciągłą pomoc w przyswojeniu zmiennych przepisów. Księgowa we wszystkich sprawać działa w interesie przedsiębiorcy, dlatego z pewnością informuje o nowych obowiązkach i możliwościach, które usprawnią prowadzenie firmy.

Zgodność oraz szybki dostęp do księgowych dokumentów

Wszystkie finansowe operacje przedsiębiorstwa wykazywane są przez dokumenty księgowe. Na ich bazie można dokonać poprawnych rozliczeń, z uwagi na to są najważniejszym elementem pracy . Pośród nich wyróżniamy takie dokumenty księgowe jak dowody zewnętrzne tworzone przez lub dla kontrahentów, wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dokumenty zbiorcze lub korygujące uzupełniające niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, by dokumenty trafiały w komplecie oraz miały prawidłową strukturę i wszystkie konieczne informacje. Ważne, by klient donosił wszelkie dowody szybko, aby księgowa mogła przeliczyć je w odpowiednim czasie.

Biuro rachunkowe Toruń

Metoda wysyłania dowodów do biura rachunkowego przeważnie zależy od jego zasad. W części miejsc wymagane jest dostarczanie dokumentów księgowych oryginalnych. W innych miejscach wystarczy poprawnie oznaczona kopia. Czasami dokumenty trzeba przynosić prosto do biura rachunkowego, w innych wystarcza wysyłka skanu. Warto dodać, że każde biuro rachunkowe gwarantuje zabezpieczenie dokumentów przed uszkodzeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem oraz nanoszeniem zmian. Klient zawsze ma dostęp do swoich dokumentów, szczególnie jeśli biuro rachunkowe korzysta z nowoczesnych rozwiązań.

Elektroniczna e-księgowość

Współczesne biura rachunkowe co raz częściej używają programów e-księgowych. Ich fundamentalną korzyścią jest elektroniczny dostęp do danych z każdego urządzenia. Nowoczesna księgowość elektroniczna pozwala na wprowadzanie wszystkich dowodów księgowych, których zapisy online składowane są na całkowicie chronionych serwerach. Obok tego te programy wspierają tworzenie rozliczeń i zestawień, a także wspomagają kontakt między biurem rachunkowym, a klientem. Ponadto programy elektronicznej księgowości są intuicyjne i nietrudne w obsłudze. Osoby instalujące program z reguły oferują dodatkowe szkolenia, a nawet pełne wsparcie i porady techniczne. Takiego typu programy są stale aktualizowane, by były zgrane z najnowszymi przepisami i gwarantowały bezpieczeństwo danych. Biuro rachunkowe Toruń

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak księgowość elektroniczna, a także dogodnościom w zakresie przesyłania dokumentów, współpraca z biurem jest komfortowa. Poza tym większość biur rachunkowych proponuje szeroką ofertę. Obok bazowej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych albo rozliczania pracowników m.in. wspierają w zakładaniu firmy, przesyłają deklaracje do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. oferują konsultacje przez telefon. Istotnym elementem współpracy jest także to, że każde biuro rachunkowe musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W przypadku błędów ze strony biura, skutki finansowe będą opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie żadnych kosztów. Równie cennym atutem jest zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje pomoc i wiedzę, dlatego sam przedsiębiorca nie musi nadążać za nowościami w przepisach ani uczyć się w tym zakresie. Współpraca zapewnia koncentrację na prowadzeniu działalności.

Biuro rachunkowe Toruń
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-08 15:08:06
Cytuj


Dlaczego warto korzystać z usług biura rachunkowego?

Pozytywów korzystania z usług biura rachunkowego można wyróżnić bardzo wiele. Podejmująć współpracę z biurem rachunkowym nie tylko zdobywa się kontakt z wykształconym księgowym, to również wysokiej klasy obsługę. Choć przede wszystkim biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, trzeba dodać, że ma więcej zadań, jakich się podejmuje. Dla przykładu realizuje wyceny pasywów i aktywów, tworzy zestawienia obrotów i sald oraz kataloguje i segreguje dokumenty przedsiębiorstwa. Podjęcie współpracy z biurem rachunkowym sprawia, że biuro zabiera część zobowiązań przedsiębiorcy, ułatwiając skupienie się na samej działalności. Dzięki temu zyskuje się nadzór nad zgodnością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Obok tego biuro rachunkowe prowadzi ewidencję wydarzeń gospodarczych, tworzy sprawozdania finansowe, a do tego składa deklaracje ZUS i podatkowe. Rzetelna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe oferuje wiedzę, umiejętności i znajomość przepisów

Polskie prawo podatkowe często się zmienia, dlatego nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe gwarantują ciągłe poszerzanie swojej wiedzy. Uważna analiza oraz szybkie dostosowanie do nowych zmian, gwarantuje, że wszystkie dokumenty i rozliczenia będą posiadały poprawną strukturę, niezbędne informacje i utrzymują ustalony porządek. Na bazie lat pracy biuro rachunkowe wypracowało najlepszy sposób pracy. Pracownicy orientują się, jak współpracować z klientem, by otrzymywać dokumenty we właściwym terminie oraz jak im pomagać w prowadzeniu biznesu. Obok tego klienci biura rachunkowego przeważnie zyskują dostęp do informacji, a do tego pomoc w przyswojeniu najnowszych przepisów. Księgowa we wszystkich sprawać pracuje w interesie przedsiębiorcy, z tego względu z pewnością powiadamia o nowych obowiązkach i możliwościach, jakie ułatwią prowadzenie biznesu.

Poprawność oraz łatwy dostęp do księgowych dokumentów

Wszystkie operacje finansowe przedsiębiorstwa ewidencjonowane są przez dokumenty księgowe. Na ich podstawie można dokonać poprawnych rozliczeń, dlatego są niezbędnym elementem pracy . Pośród nich znajdują się takie dowody księgowe jak dokumenty zewnętrzne wystawiane dla lub przez kontrahentów, dowody wewnętrzne odnoszące się do działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dokumenty zbiorcze lub dowody korygujące nanoszące poprawki na błędne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, aby dokumenty trafiały w komplecie oraz miały poprawną strukturę i wszelkie potrzebne dane. Najistotniejsze, żeby klient donosił wszelkie dowody szybko, by księgowa mogła przeliczyć je w odpowiednim terminie.

Biuro rachunkowe Toruń

Metoda udostępniania dokumentów księgowych do biura rachunkowego często zależy od jego zasad. W niektórych wymagane jest dostarczanie dowodów księgowych w oryginale. Niekiedy wystarczy odpowiednio opisana kopia. Czasami dokumenty trzeba przynosić do biura , gdzieniegdzie wystarcza przesłanie skanu. Natomiast każde biuro rachunkowe troszczy się o ochronę dokumentów przed zniszczeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem czy nanoszeniem zmian. Klient w każdej chwili ma dostęp do swoich dowodów księgowych, szczególnie jeśli biuro rachunkowe korzysta z nowoczesnych rozwiązań.

e-księgowość

Nowoczesne biura rachunkowe zwykle używają specjalnych programów e-księgowych. Ich główną zaletą jest elektroniczny wgląd do dokumentów z każdego urządzenia. Nowoczesna księgowość online umożliwia uzupełnianie wszelkich dowodów księgowych, których elektroniczne zapisy składowane są na absolutnie zabezpieczonych serwerach. Obok tego takie programy wspierają tworzenie rozliczeń i zestawień, a także usprawniają kontakt pomiędzy biurem rachunkowym, a klientem. Co ważne programy księgowości online są intuicyjne oraz proste w obsłudze. Osoby instalujące program zwykle proponują szkolenia, a także całkowite wsparcie i porady techniczne. Takiego rodzaju programy są regularnie aktualizowane, by były zgrane z przepisami i zapewniały absolutne bezpieczeństwo informacji. Biuro rachunkowe Toruń

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Za sprawą nowoczesnych technologii jak e-księgowość, a także dogodnościom w kwestiach dostarczania dokumentów, współpraca z biurem jest bardzo wygodna. Ponadto wiele biur rachunkowych prezentuje szeroką ofertę. Oprócz fundamentalnej obsługi księgowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych albo rozliczania pracowników m.in. wspierają w zakładaniu firmy, przesyłają deklaracje do urzędu, reprezentują klientów czy np. oferują konsultacje telefoniczne. Istotnym elementem współpracy jest również to, że wszystkie biura rachunkowe muszą wykupić ubezpieczenie OC. W razie błędów ze strony biura, skutki finansowe zostaną opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie dodatkowych kosztów. Równie ważnym atutem jest też zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje wiedzę i pomoc, dlatego sam klient nie musi martwić się zmianami w przepisach lub przyuczać się w tym zakresie. Współpraca zapewnia skupienie się na prowadzeniu działalności.

Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 12:13:46
Cytuj


Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z nich jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z doborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą dobre dla wybranej działalności. Ważne jest też zbliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma chce skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE

W Polsce istnieją cztery formy podatkowe: podatek na ogólnych zasadach, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a wybór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skontaktować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej, dlatego ten krok podczas zakładania firmy również jest niezmiernie ważny.

Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Włocławek
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Włocławek
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firmOpodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zawiadomi o chęci korzystania z innej zasady podatkowej, będzie musiała regulować swoje zobowiązania wobec państwa zgodnie z tymi regułami.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w wypadku, gdy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł i 32% - gdy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przypada prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do którego wliczają się wszelkie zakupy, wartości i inwestycje, które są potrzebne, aby go osiągnąć (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można również korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Działania w tym zakresie ułatwia stały kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od przychodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Taki rodzaj rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza gdy dochody firmy są znacznie wyższe niż 85 528 zł, co pozwala uniknąć płacenia podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje też prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla firm prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z poprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Firma ma możliwość pobierania ulg podatkowych i ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż konieczna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również zachowywać wszystkie dowody zakupu, a pod koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent towarów i materiałów.

<h5>Karta podatkowa</h5>

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie danych takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której działa firma czy wiek podatnika. Tą wartość ustala się z roku na rok. Z tej przyczyny niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie konieczne jest okazywanie rachunków lub faktur poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?

Ustalenie formy opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby w oparciu o przewidywane dochody, właściwie dopasować formę podatkową do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z dobrym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dobrany mądrze.Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-10 01:11:35
Cytuj
Usługi elektronicznej księgowości

Korzystanie z usług księgowych ma różne zalety nie tylko dla rzetelnego wsparcia w wyliczeniach i przestrzegania właściwych przepisów. Obecnie większość biur rachunkowych, a także samodzielnych księgowych używa aplikacji elektornicznej księgowości. Z jakiego powodu e-księgowość jest popularną wybieraną metodą? Przede wszystkim dlatego, że program posiada powszechne zastosowanie i sprawdzi się w każdym rodzaju przedsiębiorstwa. Oprócz tego wprowadzenie, a potem stosowanie takiego programu księgowości elektronicznej jest właściwie proste. Przeważnie firmy instalujące program proponują szkolenia pracowników i przedsiębiorców, którzy będą korzystali z księgowości online, a obok tego wsparcie techniczne. Zastosowanie aplikacji księgowości elektronicznej usprawnia pracę samej księgowej i jest niezwykle korzystne dla przedsiębiorcy.

Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń

W jaki sposób pracuje e-księgowość?

Możliwości programu księgowości online są tak rozległe, że bez przeszkód można je dostosować do wielkości i potrzeb firmy. Między innymi poprzez tego rodzaju aplikacje możliwe jest gromadzenie dokumentów firmowych oraz ich tworzenie (np. deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), za sprawą czego natychmiast będą gotowe do wydruku oraz przesłania do właściwego organu np. Urzędu Skarbowego czy ZUS. Poprzez księgowość online da się również prowadzić ewidencję, wyliczać wysokość składek podatkowych, tworzyć bazy danych lub przygotowywać i aktualizować plany kont. Dużym plusem jest także magazynowy system, czy dojście do analiz. Stały kontakt z biurem rachunkowym lub z księgowym gwarantuje prawidłowość rozliczeń oraz stosowny obieg danych. W ten sposób księgi prowadzone są profesjonalnie i brak w nich miejsca dla najmniejszych uchybień. Podstawowym obowiązkiem samego przedsiębiorcy pod względem księgowości jest przekazywanie dokumentów na czas, żeby nie dopuszczać do zaległości rozliczeniowych.

Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń

System e-księgowy

Pośród najpopularniejszych systemów księgowości elektronicznej jest enova365, jaka w wielostronny sposób zarządza zasobami przedsiębiorstwa. Ta współczesna aplikacja daje korzystającym możliwość wejścia w potrzebne dane, a także pełnego zarządzania dokumentami. Program enova365 jest absolutnie zintegrowany z pozostałymi aplikacjami księgowości elektronicznej, dlatego też w prosty sposób można do niego przenosić dokumenty stworzone poprzez inny system. Na tym systemie księgowości online użytkownik może działać samodzielnie lub ze wsparciem księgowej. Jest w sumie prosty w użyciu, a częste aktualizacje zapewniają, że wszystkie elementy będą zgodne z obowiązującymi przepisami i zachowają bezpieczeństwo danych. Używanie systemu e-księgowości w dużym stopniu mechanizuje działania i wspomaga prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obok tego w programie enova365 udostępnione jest przyznawanie uprawnień, za sprawą czego przedsiębiorca łatwo określi dostęp pracowników i ich zakres działania.

enova Toruń
enova Toruń
Księgowość enova

Zastosowanie aplikacji elektonicznej księgowości

System enova365 przygotowano z modułów zorientowanych na wybrane sfery pracy przedsiębiorstwa. Każda firma, która zdecyduje się na wdrożenie e-ksiegowości, może dopasować do do siebie poszczególne moduły. Każdy z modułów skoncentrowany jest na kierowanie biznesem w różnych dziedzinach. Dla samodzielnych księgowych oraz klientów biur rachunkowych stworzono parę modułów dedykowanych. W każdym module zawierają się najpotrzebniejsze funkcje. Przede wszystkim umożliwiają kompleksową obsługę klientów biura .

To oznacza sprawne wykonywanie tych samych czynności, generowanie deklaracji, plików JPK_VAT albo na przykład przygotowywanie okresów obrachunkowych. Za sprawą aktualizacji księgowości online wszystkie pliki są zgodne z najnowszymi wytycznymi, a obok tego można je łatwo bez problemu przekazywać do odpowiednich organów. Obok tego biuro rachunkowe dzięki programowi księgowości online przelicza VAT oraz prowadzi konieczną ewidencję. Ponadto wszelkie przeliczenia kadrowo-płacowe w zakresie liczby godzin pracy, dodatkowych godzin, zwolnień chorobowych oraz urlopów i delegacji są uwzględniane w możliwościach programu. Na bazie tego możliwe jest tworzenie deklaracji ZUS. Przygotowywanie wszystkich rozliczeń i deklaracji możliwe jest za pomocą wbudowanych schematów.

Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek

To, co istotne dla klientów biura rachunkowego, jeśli używa księgowości online, to komunikacja między klientem, a biurem rachunkowym. Poprzez aplikację księgowości elektronicznej przedsiębiorca ma nieograniczony dostęp do najpotrzebniejszych dokumentów i informacji w wybranym miejscu. Co więcej wszystkie dokumenty można przenosić drogą elektroniczną. Obok tego przedsiębiorca samodzielnie może uzupełniać niektóre wydruki, z pewnością pełnego bezpieczeństwa informacji.

Dlaczego warto korzystać z księgowości online?

Używanie księgowości online to przede wszystkim komfort w postaci dostępu do informacji w każdym miejscu i czasie. Dzięki księgowości online oraz stałemu kontaktowi z biurem rachunkowym nie trzeba orientować się w zmianach prawa podatkowego, ani martwić się bezpieczeństwem informacji. Oprócz tego system jest prosty w obsłudze oraz dostępny na wielu urządzeniach. Takie wskazane korzyści przekonują do tego, że warto przemyśleć zastosowanie księgowości online we własnym biznesie.Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-10 01:12:14
Cytuj


Czy warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym?

Pozytywów korzystania z usług biura rachunkowego jest sporo. Decydując się na współpracę z biurem rachunkowym nie tylko osiąga się łączność z wykształconym specjalistą, to jeszcze wysokiej klasy obsługę. Chociaż przede wszystkim biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, trzeba wspomnieć, że to nie jedyne zadania, których się podejmuje. Dla przykładu realizuje wyceny aktywów i pasywów, sporządza zestawienia obrotów i sald i kataloguje i segreguje dokumentację firmy. Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym sprawia, że biuro zabiera część obowiązków przedsiębiorcy, umożliwiając koncentrację na samej działalności. Dzięki temu zyskuje się nadzór nad prawidłowością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Obok tego biuro rachunkowe przeprowadza ewidencję wydarzeń gospodarczych, sporządza sprawozdania finansowe, a do tego przekazuje deklaracje ZUS i podatkowe. Rzetelna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto korzystać z usług biura rachunkowego.

Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń

Biuro rachunkowe oferuje wiedzę, umiejętności oraz znajomość przepisów

Polskie prawo podatkowe często się aktualizuje, z uwagi na to nic dziwnego, że biura rachunkowe zapewniają stałe poszerzanie swojej wiedzy. Czujna obserwacja i szybkie dostosowanie do wprowadzanych zmian, gwarantuje, że wszystkie rozliczenia i dokumenty będą miały prawidłową strukturę, kompletne dane i zachowają wymagany porządek. Na bazie doświadczenia biuro rachunkowe wypracowało najbardziej wydajny sposób działania. Pracownicy orientują się, jak współdziałać z klientem, aby odbierać dokumenty na czas oraz jak ich wspierać w biznesie. Obok tego klienci biura rachunkowego zwykle mają komplet informacji, a do tego kompleksową pomoc w zrozumieniu zmiennych przepisów. Księgowa we wszystkich obszarach pracuje na korzyść przedsiębiorcy, dlatego z pewnością informuje o wprowadzonych zobowiązaniach oraz możliwościach, które usprawnią prowadzenie działalności.

Zgodność i łatwy dostęp do dokumentów księgowych

Wszelkie finansowe operacje firmy ewidencjonowane są przez dokumenty księgowe. Na ich bazie można dokonać poprawnych rozliczeń, dlatego są niezbędnym elementem pracy księgowej. Wśród nich znajdują się takie dowody księgowe jak dowody zewnętrzne wystawiane dla lub przez kontrahentów, dowody wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz firmy (np. listy płac), dowody zbiorcze albo dowody korygujące nanoszące poprawki na błędne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, żeby dokumenty przychodziły bez braków i miały poprawną strukturę oraz wszystkie niezbędne dane. Najistotniejsze, by klient udostępniał dowody na bieżąco, by księgowa mogła rozliczyć je w wyznaczonym czasie.

Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Zakładanie spółek

Technika wysyłania dokumentów do biura rachunkowego przeważnie zależy od jego zasad. W części miejsc konieczne jest przekazywanie dowodów księgowych w oryginale. Niekiedy wystarczy odpowiednio oznaczona kopia. Czasami dokumenty trzeba przynosić bezpośrednio do biura rachunkowego, gdzieniegdzie wystarcza wysyłka skanu. Co ważne każde biuro rachunkowe troszczy się o zabezpieczenie dokumentów przed uszkodzeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem oraz nanoszeniem zmian. Przedsiębiorca w każdej chwili ma dostęp do swoich dowodów księgowych, szczególnie jeżeli biuro rachunkowe używa nowoczesnych rozwiązań.

Księgowość elektroniczna

Obecnie biura rachunkowe zwykle używają specjalnych programów elektronicznej księgowości. Ich fundamentalną zaletą jest elektroniczny dostęp do danych ze wszystkich urządzeń. Nowoczesna księgowość elektroniczna pozwala na wprowadzanie wszystkich dokumentów księgowych, których elektroniczne zapisy gromadzone są na w pełni chronionych serwerach. Obok tego takie programy pomagają w tworzeniu rozliczeń i zestawień, a nawet ułatwiają kontakt między biurem rachunkowym, a przedsiębiorca. Dodatkowo programy e-księgowości są intuicyjne oraz łatwe w obsłudze. Osoby instalujące program bardzo często proponują szkolenia, a także pełne wsparcie i porady techniczne. Tego typu programy są bezustannie aktualizowane, by były zgrane z przepisami i gwarantowały całkowite bezpieczeństwo danych.

Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Zakładanie firm

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak księgowość online, a także możliwościom w zakresie przesyłania dokumentów, współpraca z biurem jest całkiem wygodna. Ponadto większość biur rachunkowych prezentuje kompleksową ofertę. Oprócz bazowej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczania pracowników m.in. pomagają w zakładaniu działalności gospodarczej, przesyłają deklaracje do urzędu, reprezentują klientów czy np. zapewniają konsultacje przez telefon. Ważnym elementem współpracy jest też to, że każde biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie OC. W razie błędów z winy biura, skutki finansowe będą opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie żadnych kosztów. Tak samo istotnym atutem jest również oszczędność czasu. Biuro rachunkowe oferuje pomoc i wiedzę, dlatego sam przedsiębiorca nie musi martwić się aktualnościami w przepisach albo uczyć się w tym zakresie. Współpraca zapewnia koncentrację na prowadzeniu firmy.


Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-10 01:12:43
Cytuj
Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem różnych ważnych decyzji. Jedną z nich jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z wyborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą dobre dla wybranej działalności. Ważne jest także zbliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma zamierza skorzystać.

Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm

Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce obowiązują cztery formy podatkowe: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, a wybór pomiędzy nimi może zaważyć na wysokości obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skontaktować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do funkcjonowania działalności gospodarczej, dlatego ten krok w trakcie zakładania firmy również jest niezmiernie ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Co do zasady jeśli przedsiębiorstwo nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, będzie musiała wypłacać swoje zobowiązania wobec państwa według tych reguł.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w przypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł i 32% - gdy dochód przekracza tę kwotę.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przypada prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszystkie zakupy, wartości i inwestycje, które są konieczne, aby go osiągnąć (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń

Podatek liniowy

Główną zaletą podatku liniowego jest stała i niezależna od przychodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Taki sposób rozliczenia opłaca się, zwłaszcza jeśli dochody firmy znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą zabiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Kontakt z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową dostępną tylko dla firm prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z poprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od rodzaju działalności o wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle niezbedna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy również przechowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie danych takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której działa firma czy wiek podatnika. Tą wartość ustala się z roku na rok. Z tego powodu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie konieczne jest okazywanie rachunków lub faktur poświadczających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby w oparciu o przewidywane dochody, odpowiednio dopasować formę podatkową do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma odrębne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi zostać dobrany mądrze.


Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS