Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2021-12-20 09:23:42
Cytuj
Prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie firmą, współpraca z kontrahentami wiąże się z poświęcaniem temu dużej ilości czasu. Jednak to nie jedyne obowiązki przedsiębiorcy, w jego interesie leży terminowe rozliczanie się z urzędem skarbowym, ZUS oraz innymi instytucjami. Czyli prowadzenie księgowości i spraw płacowych, co wymaga znajomości aktualnych przepisów i stosowanie ich w praktyce. Zobacz więcej: <url>https://swidnica24.pl/2021/12/biuro-rachunkowe-jakie-uslugi-oferuje/</url>
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-10 18:05:03
Cytuj
Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z nich jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona związana z doborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania będą dobre dla wybranej działalności. Ważne jest również zbliżone przypuszczenie przychodów, które ułatwi ocenę najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma zamierza skorzystać.

Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek

Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe

JAKIE SĄ FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE?

W Polsce istnieją cztery formy podatkowe: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, a wybór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skontaktować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego powodu ten etap podczas zakładania firmy także jest niezmiernie ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Co do zasady jeśli przedsiębiorstwo nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, będzie musiała wypłacać swoje zobowiązania wobec państwa zgodnie z tymi regułami.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w przypadku, kiedy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł i 32% - gdy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszystkie wartości, zakupy i inwestycje, które są konieczne, aby go osiągnąć (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można też korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się razem z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Działania w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten sposób rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza gdy dochody przedsiębiorstwa są znacznie wyższe niż 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Firmie nie przysługuje też prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla firm prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności i wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Firma ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych oraz ma prawo do kredytu podatkowego, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy również zachowywać wszystkie dowody zakupu, a pod koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie informacji takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, w której działa firma czy wiek podatnika. Tą wartość ustala się co roku. Z tego względu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie niezbędne jest przedstawianie rachunków lub faktur poświadczających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Ustalenie formy opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby w oparciu o przewidywane dochody, właściwie dopasować formę podatku do charakteru działalności. Kluczowym aspektem tego działania, jest księgowość i kontakt z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma inne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi zostać dopasowany mądrze.


Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-10 18:05:34
CytujCzy warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym?

Korzyści podjęcia współpracy z biurem rachunkowym znajdzie się bardzo wiele. Nawiązując współdziałanie z biurem rachunkowym obok tego, że zdobywa się łączność z wykształconym profesjonalistą, to również dobrej jakości obsługę. Choć przede wszystkim biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, warto wspomnieć, że ma więcej zadań, których się podejmuje. Między innymi przeprowadza wyceny pasywów i aktywów, tworzy zestawienia obrotów i sald i segreguje i kataloguje dokumenty firmy. Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym powoduje, że księgowa przejmuje część zobowiązań przedsiębiorcy, ułatwiając koncentrację na samym biznesie. Dzięki temu zdobywa się nadzór nad poprawnością rozliczeń i dokumentów z kontrahentami. Obok tego biuro rachunkowe wykonuje ewidencję zdarzeń gospodarczych, przygotowuje finansowe sprawozdania, a do tego składa deklaracje ZUS i podatkowe. Rzetelna współpraca nie jest jedynym powodem wskazującym na to, że warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń

Biuro rachunkowe oferuje wiedzę, umiejętności i znajomość przepisów

Prawo podatkowe w Polsce często się zmienia, z tego powodu nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe gwarantują ciągłą aktualizację swojej wiedzy. Uważna obserwacja i szybkie dopasowanie do wprowadzanych zmian, zapewnia, że wszelkie rozliczenia i dokumenty będą miały prawidłową strukturę, konieczne dane oraz utrzymują określony porządek. Na bazie lat pracy biuro rachunkowe oferuje najlepszy sposób pracy. Pracownicy orientują się, jak współdziałać z klientem, żeby odbierać dokumenty na czas i jak ich wspierać w prowadzeniu biznesu. Co więcej klienci biura rachunkowego z reguły uzyskują komplet informacji, a do tego kompleksową pomoc w przyswojeniu najnowszych przepisów. Księgowa we wszystkich sprawać działa na korzyść przedsiębiorcy, dlatego z pewnością powiadamia o wprowadzonych zobowiązaniach i możliwościach, które usprawnią prowadzenie biznesu.

Poprawność oraz szybki dostęp do księgowych dokumentów

Wszystkie finansowe operacje działalności gospodarczej ewidencjonowane są poprzez dowody księgowe. Na ich podstawie da się dokonać prawidłowych rozliczeń, dlatego są niezbędnym elementem pracy księgowej. Wśród nich znajdują się takie dokumenty księgowe jak dowody zewnętrzne generowane przez lub dla kontrahentów, wewnętrzne odnoszące się do działań wewnątrz firmy (np. listy płac), dokumenty zbiorcze lub dowody korygujące uzupełniające niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, by dokumenty dostarczane były bez braków i miały właściwą strukturę oraz wszelkie niezbędne informacje. Istotne, żeby klient donosił dowody skrupulatnie, aby księgowa mogła rozliczyć je w wyznaczonym terminie.

Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Zakładanie firm

Technika przekazywania dowodów księgowych do biura rachunkowego zazwyczaj zależy od jego działania. W niektórych miejscach konieczne jest dostarczanie dowodów księgowych w oryginale. W innych miejscach wystarczy odpowiednio oznaczona kopia. Niekiedy dokumenty należy dostarczać wprost do biura , w innych wystarcza wysyłka skanu. Natomiast każde biuro rachunkowe troszczy się o ochronę dokumentów przed uszkodzeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem albo wprowadzaniem zmian. Przedsiębiorca ma stały dostęp do swoich dowodów księgowych, zwłaszcza jeżeli biuro rachunkowe używa nowoczesnych rozwiązań.

Księgowość elektroniczna

Współczesne biura rachunkowe zwykle używają programów księgowości online. Ich główną korzyścią jest elektroniczny wgląd do dokumentów i danych z każdego urządzenia. Nowoczesna e-księgowość pozwala na dodawanie wszelkich dowodów księgowych, których elektroniczne zapisy składowane są na w pełni zabezpieczonych serwerach. Obok tego takie programy pomagają w tworzeniu rozliczeń i zestawień, a nawet wspomagają kontakt pomiędzy biurem rachunkowym, a przedsiębiorca. Dodatkowo programy księgowości elektronicznej są intuicyjne oraz łatwe w obsłudze. Osoby wdrażające często proponują dodatkowe szkolenia, a nawet pełne wsparcie techniczne. Takiego rodzaju programy są bezustannie aktualizowane, żeby były zgrane z najnowszymi przepisami oraz gwarantowały absolutne bezpieczeństwo danych.

Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak księgowość online, a także możliwościom w kwestiach przesyłania dokumentów, współpraca z biurem jest bardzo wygodna. Ponadto wiele biur rachunkowych proponuje kompleksową ofertę. Oprócz bazowej obsługi księgowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wyliczeń dla pracowników m.in. pomagają w zakładaniu działalności gospodarczej, przekazują deklaracje do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. zapewniają konsultacje telefoniczne. Istotnym elementem współpracy jest też to, że każde biuro rachunkowe musi wykupić ubezpieczenie OC. W razie błędów ze strony biura, skutki finansowe zostaną opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie żadnych kosztów. Równie cennym atutem jest także zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje wiedzę i pomoc, dlatego sam klient nie musi nadążać za zmianami w przepisach lub uczyć się w tym zakresie. Współpraca umożliwia koncentrację na prowadzeniu firmy.


Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-10 18:05:59
Cytuj
Usługi księgowości online

Zatrudnienie księgowej ma swoje plusy nie tylko pod względem rzetelnego wsparcia w wyliczeniach oraz wykorzystania odpowiednich przepisów. Współcześnie znaczna część biur rachunkowych, a nawet samych księgowych korzysta z programów księgowości online. Ze względu na co e-księgowość jest chętnie wybieraną metodą? W głównej mierze dlatego, że aplikacja ma powszechne zastosowanie i sprawdzi się w każdym rodzaju przedsiębiorstwa. Dodatkowo wdrożenie, a następnie używanie takiej aplikacji księgowości elektronicznej jest stosunkowo proste. Przeważnie firmy wdrażające program proponują szkolenia pracowników i przedsiębiorców, jacy będą korzystali z księgowości online, a do tego wsparcie techniczne. Wdrożenie systemu e-księgowości ułatwia pracę samego biura rachunkowego i jest korzystne dla przedsiębiorcy.

Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń

Na jakiej zasadzie działa księgowość elektroniczna?

Funkcjonalności systemu księgowości elektronicznej są tak rozległe, że bez trudu da się je dopasować do wielkości oraz wymogów przedsiębiorstwa. Generalnie przez tego rodzaju aplikacje możliwe jest gromadzenie dokumentów firmowych i ich tworzenie (na przykład deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), co sprawia, że szybko będą zdatne do wydruku oraz przesłania do odpowiedniego urzędu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Poprzez e-księgowość można również prowadzić księgi rachunkowe, wyliczać składki podatkowe, sporządzać bazy danych albo rozbudowywać i aktualizować plany kont. Znaczącym plusem jest też system magazynowy, czy wgląd w analizy. Nieprzerwany kontakt z księgowym lub z biurem rachunkowym gwarantuje prawidłowość rozliczeń oraz właściwy obieg danych. Dzięki temu księgi prowadzone są fachowo i brak w nich miejsca dla jakichkolwiek uchybień. Bazowym obowiązkiem przedsiębiorcy w zakresie księgowości jest wysyłanie odpowiednich dokumentów na czas, by nie dochodziło do zaległości rozliczeniowych.

Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń

Aplikacja elektonicznej księgowości

Jednym z najbardziej znanych aplikacji księgowości elektronicznej jest enova365, jaka we wszechstronny sposób zarządza zasobami przedsiębiorstwa. Ta współczesna aplikacja gwarantuje użytkownikom możliwość dojścia w niezbędne dane, a także całościowego kierowania dokumentami. Program enova365 jest w każdym calu zintegrowany z pozostałymi systemami księgowości online, z uwago na to bez problemu można do niego przenosić dokumenty przygotowane przez inny program. Na tym programie księgowości online użytkownik może działać samodzielnie i z pomocą księgowej lub biura rachunkowego. Jest właściwie prosty w obsłudze, a regularne aktualizacje gwarantują, że wszelkie elementy będą zgodne z obowiązującymi przepisami i zachowają bezpieczeństwo informacji. Stosowanie systemu elektronicznej księgowości w znacznym stopniu mechanizuje działania i wspomaga prowadzenie ksiąg. Co więcej w programie enova365 możliwe jest przyznawanie uprawnień, dzięki czemu przedsiębiorca bez trudu określi dostęp pracowników oraz ich zakres działania.

Biuro rachunkowe enova
Biuro rachunkowe enova
Biuro rachunkowe enova365

Funkcjonalności programu księgowości online

System enova365 stworzono z modułów zorientowanych na konkretne obszary pracy przedsiębiorstwa. Każda firma, która postawi na instalację księgowości elektronicznej, może dobrać do poszczególne moduły. Każdy jeden ukierunkowany jest na prowadzenie biznesu w różnych dziedzinach. Dla samodzielnych księgowych i klientów biur rachunkowych stworzono kilka dedykowanych modułów. Każdy z nich oferuje najbardziej niezbędne opcje. Głównie umożliwiają kompleksową obsługę klientów biura rachunkowego.

To oznacza szybkie robienie takich samych czynności, generowanie plików JPK_VAT lub np. tworzenie obrachunkowych okresów. Dzięki aktualizacjom księgowości online wszelkie dokumenty są zgrane z najnowszymi wytycznymi, a poza tym da się je bez przeszkód przesyłać do właściwych organów. Oprócz tego biuro rachunkowe za sprawą systemu elektronicznej księgowości przelicza VAT oraz prowadzi konieczną ewidencję. Co więcej wszystkie rozliczenia kadrowo-płacowe na temat czasu pracy, dodatkowych godzin, chorobowych zwolnień czy urlopów i delegacji są zawarte w możliwościach programu. Na podstawie tego możliwe jest wystawianie deklaracji ZUS. Przygotowywanie wszystkich rozliczeń i deklaracji możliwe jest za pomocą wbudowanych schematów.

Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Zakładanie firm

To, co ważne dla klientów biura rachunkowego, jeżeli używa księgowości online, to komunikacja pomiędzy klientem, a biurem rachunkowym. Przez aplikację e-księgowości przedsiębiorca ma ciągły dostęp do najistotniejszych dokumentów oraz informacji w wybranym czasie. Co więcej wszelkie dokumenty da się dostarczać metodą elektroniczną. Obok tego przedsiębiorca może uzupełniać niektóre wydruki, z gwarancją pełnego bezpieczeństwa danych.

Czy warto korzystać z księgowości online?

Korzystanie z księgowości online to głównie komfort w postaci dojścia do informacji w każdym czasie i miejscu. Dzięki e-księgowości i ciągłemu kontaktowi z biurem rachunkowym nie trzeba być na bieżąco w zmianach prawa podatkowego, ani przejmować się bezpieczeństwem informacji. Oprócz tego system jest prosty w użyciu i dostępny na różnych urządzeniach. Wszystkie te wymienione korzyści przekonują do tego, że warto przemyśleć aplikację elektronicznej księgowości we własnej firmie.Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS