Forum

Autor
Wiadomość
LTB
Gość
Dodano: 2019-11-14 02:28:12
Cytuj
Jeśli w danym roku podatkowym, zatrudnienie w Holandii obywatela danego kraju, przekracza 3 miesiące, a ma na utrzymaniu niepełnoletnie dziecko, to w takiej sytuacji, rodzinie przysługuje zasiłek rodzinny Kinderbijslag. Jak sporządzić wszelkie formalności? Skontaktuj się z firmą Tax-Pol, która znajduje się we Wrocławiu, przy ulicy Wałbrzyskiej 6. Powyższy podmiot, zajmuje się rozliczeniami zagranicznymi oraz uzyskuje zwroty z podatku dochodowego, zasiłków i świadczeń socjalnych. Wieloletnie doświadczenie w branży pozwala na uzyskiwaniu pomocy dla osób, które były zatrudnione w Austrii, Belgii, Niemiec czy Wielkie Brytanii. Do dyspozycji klientów jest strona internetowa Tax-Pol, gdzie znajdują się również informacje, do tego by rozpocząć pomyślną współpracę.
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-08 15:02:08
Cytuj


Dlaczego warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym?

Zalet podjęcia współpracy z biurem rachunkowym jest bardzo dużo. Podejmująć współdziałanie z biurem rachunkowym nie tylko zyskuje się łączność z wykształconym księgowym, to również wysokiej klasy obsługę. Chociaż głównie biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należy wspomnieć, że to nie jedyne zadania, jakich się podejmuje. Między innymi dokonuje wyceny pasywów i aktywów, przygotowuje zestawienia sald i obrotów lub kataloguje i segreguje dokumentację przedsiębiorstwa. Nawiązanie współdziałania z biurem rachunkowym sprawia, że księgowa przejmuje część zadań przedsiębiorcy, ułatwiając koncentrację na samej działalności. Dzięki temu zyskuje się nadzór nad zgodnością rozliczeń i dokumentów z kontrahentami. Oprócz tego biuro rachunkowe przeprowadza ewidencję zdarzeń gospodarczych, sporządza finansowe sprawozdania, a do tego przekazuje deklaracje ZUS i podatkowe. Rzetelna współpraca nie jest jedynym powodem wskazującym na to, że warto korzystać z usług biura rachunkowego.

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe oferuje wiedzę, umiejętności oraz znajomość przepisów

Prawo podatkowe w Polsce jest dość zmiennie, z tej przyczyny nic dziwnego, że biura rachunkowe gwarantują ciągłe poszerzanie swojej wiedzy. Wnikliwa analiza i szybkie dopasowanie do nowych zmian, zapewnia, że wszystkie dokumenty i rozliczenia będą miały poprawną strukturę, kompletne informacje i utrzymują konieczny porządek. Na bazie doświadczenia biuro rachunkowe oferuje najlepszy system pracy. Pracownicy wiedzą, jak współdziałać z klientem, by odbierać dokumenty na czas i jak im pomagać w prowadzeniu biznesu. Oprócz tego klienci biura rachunkowego przeważnie mają dostęp do informacji, a nawet kompleksową pomoc w zrozumieniu najnowszych przepisów. Księgowa zawsze pracuje na korzyść przedsiębiorcy, z tego względu z pewnością informuje o nowych obowiązkach oraz możliwościach, jakie usprawnią prowadzenie działalności.

Poprawność i łatwy dostęp do księgowych dokumentów

Wszelkie operacje finansowe przedsiębiorstwa wykazywane są przez dokumenty księgowe. Na ich bazie da się dokonać poprawnych rozliczeń, z tego powodu są istotnym elementem pracy . Wśród nich wyróżniamy takie dokumenty księgowe jak dowody zewnętrzne tworzone dla lub przez kontrahentów, dowody wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dokumenty zbiorcze lub korygujące poprawiające niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, żeby dokumenty dostarczane były bez braków i miały odpowiednią strukturę i wszelkie konieczne informacje. Najważniejsze, by klient wysyłał wszystkie dowody na bieżąco, aby księgowa mogła przeliczyć je w wyznaczonym terminie.

Biuro rachunkowe Toruń

Sposób udostępniania dokumentów do biura rachunkowego przeważnie zależy od jego zasad. W niektórych niezbędne jest dostarczanie dowodów księgowych oryginalnych. W innych miejscach wystarczy poprawnie opisana kopia. Czasami dokumenty trzeba dostarczać prosto do biura , gdzieniegdzie wystarcza przesłanie skanu. Warto wspomnieć, że każde biuro rachunkowe dba o ochronę dokumentów przed zniszczeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem oraz wprowadzaniem zmian. Klient ma ciągły dostęp do swoich dowodów księgowych, zwłaszcza jeżeli biuro rachunkowe używa najnowszych rozwiązań.

e-księgowość

Współczesne biura rachunkowe zwykle używają specjalnych programów księgowości elektronicznej. Ich podstawową korzyścią jest elektroniczny wgląd do danych z każdego urządzenia. Nowoczesna elektoniczna księgowość umożliwia wprowadzanie wszelkich dokumentów księgowych, jakich zapisy online przechowywyane są na absolutnie zabezpieczonych serwerach. Obok tego te programy wspierają tworzenie zestawień i rozliczeń, a nawet usprawniają kontakt pomiędzy księgową, a przedsiębiorca. Co więcej programy e-księgowości są intuicyjne oraz nietrudne w obsłudze. Osoby instalujące program często proponują szkolenia, a także całkowite wsparcie i porady techniczne. Takiego rodzaju programy są stale aktualizowane, żeby były zgrane z przepisami oraz zapewniały bezpieczeństwo danych. Biuro rachunkowe Toruń

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Za sprawą nowoczesnych technologii jak księgowość online, a także dogodnościom w kwestiach przesyłania dokumentów, współpraca z biurem jest całkiem komfortowa. Poza tym większość biur rachunkowych proponuje rozbudowaną ofertę. Oprócz podstawowej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych lub rozliczania pracowników m.in. wspierają w zakładaniu działalności gospodarczej, przekazują deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. zapewniają konsultacje przez telefon. Ważnym elementem współpracy jest też to, że każde biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie OC. W razie błędów z winy biura, skutki finansowe będą opłacone z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie żadnych kosztów. Tak samo istotnym atutem jest także zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje pomoc i wiedzę, dlatego sam przedsiębiorca nie musi nadążać za aktualnościami w przepisach lub przyuczać się w tym zakresie. Współpraca umożliwia skupienie się na prowadzeniu firmy.

Biuro rachunkowe Toruń
Księgowa Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-09 18:58:14
Cytuj
Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona związana z wyborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, ponieważ nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie właściwe dla wybranej działalności. Kluczowe jest także przybliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, a dobór między nimi może zaważyć na wysokości obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skonsultować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do funkcjonowania działalności gospodarczej, z tego powodu ten etap w trakcie zakładania firmy również jest bardzo ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli przedsiębiorstwo nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, będzie musiała regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa zgodnie z tymi regułami.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% - w przypadku, gdy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł oraz 32% - kiedy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Ponadto, rozliczając się według tej formy firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego wliczają się wszelkie wartości, zakupy i inwestycje, które są potrzebne, aby go uzyskać (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można również korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Pracę w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten sposób rozliczenia opłaca się, zwłaszcza jeśli dochody firmy są znacznie wyższe niż 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć płacenia podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Współpraca z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową dostępną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Firma ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych oraz może starać się o kredyt podatkowy, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy też zachowywać wszystkie dowody zakupu, a pod koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie danych takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, gdzie znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się z roku na rok. Z tego względu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od momentu uzyskania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie niezbędne jest przedstawianie faktur lub rachunków potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Decyzja o wyborze opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby w oparciu o przewidywane dochody, odpowiednio dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Kluczowym aspektem tego działania, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma inne wymagania, co do potrzebnych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dopasowany z głową.


Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-09 18:58:38
Cytuj
Co sprawia, że warto korzystać z usług biura rachunkowego?

Pozytywów nazwiązania współpracy z biurem rachunkowym można wskazać bardzo dużo. Podejmująć współdziałanie z biurem rachunkowym oprócz tego, że osiąga się kontakt z wykształconym specjalistą, to jeszcze dobrej klasy obsługę. Choć głównie biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należy dodać, że istnieje więcej zadań, których się podejmuje. Dla przykładu realizuje wyceny pasywów i aktywów, przygotowuje zestawienia obrotów i sald i kataloguje i segreguje dokumentację firmy. Podjęcie współdziałania z biurem rachunkowym powoduje, że biuro zabiera część zadań przedsiębiorcy, umożliwiając koncentrację na samym biznesie. Dzięki temu zyskuje się nadzór nad zgodnością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Obok tego biuro rachunkowe prowadzi ewidencję wydarzeń gospodarczych, przygotowuje finansowe sprawozdania, a na dodatek składa deklaracje ZUS i podatkowe. Owocna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę oraz znajomość przepisów

Prawo podatkowe często się zmienia, z tego powodu nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe gwarantują bezustanną aktualizację swojej wiedzy. Uważna obserwacja oraz szybkie dopasowanie do nowych zmian, gwarantuje, że wszelkie rozliczenia i dokumenty będą posiadały odpowiednią strukturę, potrzebne informacje i utrzymują określony porządek. Na bazie lat pracy biuro rachunkowe oferuje najbardziej wydajny system działania. Pracownicy orientują się, jak współpracować z klientem, aby odbierać dokumenty we właściwym terminie i jak im pomagać w biznesie. Ponadto klienci biura rachunkowego zwykle mają komplet informacji, a także stałą pomoc w zrozumieniu zmiennych przepisów. Księgowa we wszystkich sprawać działa na korzyść przedsiębiorcy, z tego względu z pewnością powiadamia o wprowadzonych obowiązkach i możliwościach, które ułatwią prowadzenie firmy.

Poprawność i łatwy dostęp do księgowych dokumentów

Wszystkie operacje finansowe firmy ewidencjonowane są przez dowody księgowe. Na ich podstawie da się dokonać poprawnych rozliczeń, z tego powodu są istotnym elementem pracy . Pośród nich wyróżniamy takie dowody księgowe jak dokumenty zewnętrzne tworzone przez lub dla kontrahentów, dowody wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dowody zbiorcze lub dowody korygujące poprawiające błędne dokumenty. Biuro rachunkowe dba, by dokumenty trafiały bez braków oraz miały poprawną strukturę oraz wszelkie niezbędne informacje. Najważniejsze, by klient donosił wszelkie dowody szybko, aby księgowa mogła przeliczyć je w wyznaczonym czasie.

Technika wysyłania dokumentów księgowych do biura rachunkowego przeważnie zależy od jego zasad. W niektórych konieczne jest udostępnianie dokumentów księgowych w oryginale. W innych miejscach wystarczy poprawnie oznaczona kopia. Niekiedy dokumenty trzeba przekazywać wprost do biura rachunkowego, w innych wystarcza wysyłka skanu. Warto dodać, że każde biuro rachunkowe gwarantuje bezpieczeństwo dokumentów przed zniszczeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem czy nanoszeniem zmian. Klient ma stały dostęp do swoich dowodów księgowych, szczególnie jeżeli biuro rachunkowe korzysta z najnowszych rozwiązań.

Księgowość online

Obecnie biura rachunkowe co raz częściej używają programów e-księgowych. Ich bazową korzyścią jest elektroniczny wgląd do dokumentów i danych ze wszystkich urządzeń. Nowoczesna e-księgowość umożliwia dodawanie wszelkich dokumentów księgowych, jakich elektroniczne zapisy gromadzone są na w pełni chronionych serwerach. Obok tego te programy pomagają w tworzeniu zestawień i rozliczeń, a nawet ułatwiają kontakt pomiędzy biurem rachunkowym, a klientem. Co ważne programy elektronicznej księgowości są intuicyjne oraz łatwe w obsłudze. Osoby instalujące program zwykle proponują dodatkowe szkolenia, a także całkowite wsparcie i porady techniczne. Takiego rodzaju programy są stale aktualizowane, by były zgrane z najnowszymi przepisami oraz gwarantowały absolutne bezpieczeństwo danych.

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Za sprawą nowoczesnych technologii jak e-księgowość, a także dogodnościom w zakresie dostarczania dokumentów, współpraca z biurem jest całkiem komfortowa. Ponadto wiele biur rachunkowych prezentuje rozbudowaną ofertę. Oprócz fundamentalnej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych albo rozliczania pracowników m.in. wspierają w zakładaniu działalności gospodarczej, przekazują deklaracje do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. oferują konsultacje przez telefon. Ważnym elementem współpracy jest też to, że każde biuro rachunkowe musi wykupić ubezpieczenie OC. W razie błędów ze strony biura, konsekwencje finansowe będą pokryte z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie żadnych kosztów. Równie ważnym plusem jest zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje pomoc i wiedzę, dlatego sam przedsiębiorca nie musi martwić się zmianami w przepisach albo dokształcać się w tym zakresie. Współpraca zapewnia skupienie się na prowadzeniu firmy.


Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-09 18:59:07
Cytuj


Usługi księgowości elektronicznej dla przedsiębiorców

Wnajęcie biura rachunkowego ma swoje zalety nie tylko pod względem rzetelnego wsparcia w wyliczeniach oraz stosowania się właściwych przepisów. Współcześnie większość biur rachunkowych, a także samych księgowych używa aplikacji księgowości elektronicznej. Z jakiego powodu księgowość elektroniczna jest chętnie stosowaną metodą? Głównie dlatego, że aplikacja ma wielofunkcyjne zastosowanie i dopasuje się w każdym rodzaju przedsiębiorstwa. Co więcej instalacja, a potem stosowanie takiego programu jest całkiem proste. Przeważnie firmy wprowadzające taki system oferują szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników, jacy będą korzystali z księgowości elektronicznej, a oprócz tego pomoc techniczną. Zastosowanie aplikacji księgowości online usprawnia pracę samego biura rachunkowego oraz jest zupełnie korzystne dla przedsiębiorcy.

Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe

W jaki sposób pracuje księgowość elektroniczna?

Opcje systemu księgowości elektronicznej są tak duże, że bez problemu da się je dobrać do wielkości oraz wymogów przedsiębiorstwa. Generalnie przez tego rodzaju aplikacje możliwe jest odkładanie dokumentów firmowych oraz ich generowanie (np. deklaracje ubezpieczeniowe i podatkowe), za sprawą czego prędko będą gotowe do wydruku i przesłania do odpowiedniego organu np. Urzędu Skarbowego czy ZUS. Przez księgowość online da się także prowadzić księgi rachunkowe, określać wysokość składek podatkowych, tworzyć bazy danych albo rozbudowywać i zmieniać plany kont. Znaczącym plusem jest także system magazynowy, czy dojście do analiz. Nieprzerwany kontakt z księgowym lub z biurem rachunkowym zapewnia prawidłowość rozliczeń oraz stosowny obieg danych. W ten sposób księgi prowadzone są fachowo i brak w nich miejsca dla najmniejszych uchybień. Głównym obowiązkiem samego przedsiębiorcy w dziedzinie księgowości jest wysyłanie kompletnych dokumentów w terminie, aby nie dochodziło do opóźnień rozliczeniowych.

System do księgowości i faktur

Pośród najczęściej używanych programów e-księgowości jest enova365, jaka we wszechstronny sposób rozporządza zasobami firmy. Ta współczesna aplikacja zapewnia użytkownikom możliwość wejścia w potrzebne dane, a także całościowego kierowania dokumentami. Program enova365 jest całkowicie zintegrowany z innymi aplikacjami księgowymi, co sprawia, że łatwo da się do niego przesyłać dokumenty wystawione przez inny program. Na tym programie księgowości elektonicznej klient może pracować samodzielnie oraz ze wsparciem księgowej. Jest w sumie łatwy w obsłudze, a częste aktualizacje zapewniają, że poszczególne elementy będą zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zachowają bezpieczeństwo informacji. Stosowanie aplikacji e-księgowości w znacznym stopniu mechanizuje pracę oraz wspomaga prowadzenie ewidencji. Co więcej w systemie enova365 możliwe jest określanie uprawnień, dzięki czemu przedsiębiorca w prosty sposób wskaże dostęp pracowników oraz ich pole działania.

Księgowość enova
Księgowość enova
enova Toruń

Funkcjonalności systemu do księgowości i faktur

Program enova365 składa się ze specjalnych modułów odpowiedzialnych za konkretne sfery działania firmy. Każda firma, która podejmie wdrożenie księgowości online, może dopasować do do siebie wybrane moduły. Każdy z nich skoncentrowany jest na kierowanie biznesem w różnych dziedzinach. Dla samych księgowych i klientów biur rachunkowych stworzono kilka modułów dedykowanych. Każdy z nich oferuje najbardziej niezbędne opcje. Przede wszystkim umożliwiają pełną obsługę klientów biura rachunkowego.

To zapewnia szybkie przeprowadzanie takich samych czynności, generowanie plików JPK_VAT albo np. przygotowywanie okresów obrachunkowych. Dzięki aktualizacjom księgowości online wszelkie pliki są zgodne z najnowszymi wytycznymi, a przy okazji da się je łatwo bez problemu przekazywać do odpowiednich organów. Oprócz tego biuro rachunkowe dzięki programowi elektronicznej księgowości rozlicza VAT oraz gromadzi potrzebną ewidencję. Ponadto wszystkie rozliczenia kadrowo-płacowe w zakresie czasu pracy, dodatkowych godzin, zwolnień chorobowych oraz urlopów i delegacji są wpisane w możliwościach aplikacji. Na bazie tego dostępne jest tworzenie deklaracji ZUS. Tworzenie wszelkich rozliczeń i deklaracji możliwe jest za pomocą wbudowanych schematów.

To, co istotne dla klientów biura rachunkowego, jeżeli używa księgowości elektronicznej, to komunikacja pomiędzy biurem, a klientem. Przez program księgowości elektronicznej przedsiębiorca ma stały dostęp do najważniejszych dokumentów i danych w dowolnym miejscu i czasie. Dodatkowo wszelkie dokumenty da się dostarczać drogą elektroniczną. Poza tym przedsiębiorca samodzielnie może tworzyć niektóre wydruki, z pewnością pełnego bezpieczeństwa informacji.

Dlaczego warto korzystać z e-księgowości?

Stosowanie księgowości online to przede wszystkim komfort w postaci dojścia do danych w wybranym czasie i miejscu. Dzięki księgowości elektronicznej i stałemu kontaktowi z księgową nie trzeba być na bieżąco w zmianach w prawie podatkowym, ani przejmować się bezpieczeństwem danych. poza tym program jest łatwy w użyciu i dostępny na wielu urządzeniach. Wszystkie te wymienione atuty przekonują do tego, że warto rozważyć aplikację księgowości online we własnym biznesie.
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Księgowość Toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS