Forum

Autor
Wiadomość
Gość
Dodano: 2021-06-29 08:58:56
Cytuj
Fryzjer, bez względu na to, w jakiej formie prowadzi swój salon, zobowiązany jest płacić podatek dochodowy. Niemniej jednak ma on do wyboru kilka różnych form opodatkowania. Jakie dokładnie? Która forma będzie najkorzystniejsza w danej sytuacji? Odpowiadamy: https://www.wsfki.edu.pl/jak-opodatkowac-dzialalnosc-uslugowa-w-zakresie-fryzjerstwa/
Biuro rachunkowe
Gość
Dodano: 2022-01-10 18:03:30
Cytuj
Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona związana z wyborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Ważne jest też przybliżone przypuszczenie przychodów, które ułatwi ocenę najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.

Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Zakładanie firm

Księgowość Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Zakładanie firm
Księgowość Toruń

FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE

W Polsce istnieją cztery formy podatkowe: podatek na ogólnych zasadach, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a dobór między nimi może zaważyć na wysokości obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skontaktować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do funkcjonowania działalności gospodarczej, z tego powodu ten krok w trakcie zakładania firmy również jest bardzo ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Co do zasady jeśli przedsiębiorstwo nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie musiała regulować swoje zobowiązania wobec państwa według tych reguł.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% - w wypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł oraz 32% - gdy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przypada prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszelkie zakupy, wartości i inwestycje, które są konieczne, aby go osiągnąć (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się razem z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Działania w tym zakresie ułatwia stały kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe
Księgowość Toruń
Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest stała i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten sposób rozliczenia opłaca się, zwłaszcza gdy dochody firmy są znacznie wyższe niż 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć płacenia podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy odbiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z poprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od typu działalności o wysokości: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Firma ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych oraz ma prawo do kredytu podatkowego, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż konieczna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy też przechowywać wszystkie dowody zakupu, a na koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie danych takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, w której znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się co roku. Z tego względu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest przedstawianie rachunków lub faktur potwierdzających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA ?

Decyzja o wyborze opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, właściwie dopasować formę podatkową do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego działania, jest księgowość i współpraca z dobrym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi zostać dopasowany z głową.


Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm
Poltax Toruń
Gość
Dodano: 2022-01-10 18:04:00
CytujCzy warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym?

Korzyści podjęcia współpracy z biurem rachunkowym da się wskazać dużo. Nawiązując współdziałanie z biurem rachunkowym poza tym, że osiąga się kontakt z wykształconym profesjonalistą, to również wysokiej jakości obsługę. Chociaż w głównej mierze biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, warto dodać, że ma więcej zadań, których się podejmuje. Między innymi przeprowadza wyceny pasywów i aktywów, przygotowuje zestawienia sald i obrotów czy kataloguje i segreguje dokumentację przedsiębiorstwa. Podjęcie współpracy z biurem rachunkowym powoduje, że biuro zabiera część zobowiązań przedsiębiorcy, umożliwiając koncentrację na samym biznesie. Dzięki temu zyskuje się kontrolę nad poprawnością rozliczeń i dokumentów z kontrahentami. Oprócz tego biuro rachunkowe prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych, tworzy sprawozdania finansowe, a także składa deklaracje podatkowe i ZUS. Solidna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym.

Zakładanie firm
Zakładanie firm
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Usługi księgowe Toruń

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę i znajomość przepisów

Polskie prawo podatkowe często się aktualizuje, z tego powodu nic dziwnego, że biura rachunkowe zapewniają bezustanną aktualizację swojej wiedzy. Wnikliwa obserwacja oraz szybkie dostosowanie do wdrażanych zmian, zapewnia, że wszelkie dokumenty i rozliczenia będą miały prawidłową strukturę, kompletne informacje oraz zachowają określony porządek. Na podstawie lat pracy biuro rachunkowe oferuje najlepszy system działania. Pracownicy wiedzą, jak współpracować z klientem, by odbierać dokumenty we właściwym terminie i jak im pomagać w prowadzeniu biznesu. Poza tym klienci biura rachunkowego przeważnie zyskują dostęp do informacji, a także pełną pomoc w przyswojeniu zmiennych przepisów. Księgowa we wszystkich sprawać działa w interesie przedsiębiorcy, dlatego z pewnością informuje o wprowadzonych zobowiązaniach i możliwościach, które ułatwią prowadzenie biznesu.

Poprawność oraz łatwy dostęp do dokumentów księgowych

Wszelkie finansowe operacje działalności gospodarczej wykazywane są przez dowody księgowe. Na ich podstawie można dokonać prawidłowych rozliczeń, z uwagi na to są najważniejszym elementem pracy księgowej. Pośród nich znajdują się takie dowody księgowe jak dokumenty zewnętrzne generowane dla lub przez kontrahentów, dowody wewnętrzne obejmujące działania wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dowody zbiorcze albo korygujące poprawiające niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, żeby dokumenty dostarczane były bez braków oraz miały właściwą strukturę oraz wszystkie konieczne informacje. Istotne, żeby klient wysyłał wszystkie dowody na bieżąco, aby księgowa mogła przeliczyć je w wyznaczonym czasie.

Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie firm
Zakładanie firm

Metoda przekazywania dokumentów księgowych do biura rachunkowego zazwyczaj zależy od jego działania. W części miejsc wymagane jest przesyłanie dowodów księgowych oryginalnych. Niekiedy wystarczy poprawnie oznaczona kopia. Niekiedy dokumenty należy przekazywać do biura rachunkowego, gdzieniegdzie wystarcza przesłanie skanu. Warto dodać, że każde biuro rachunkowe zapewnia ochronę dokumentów przed uszkodzeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem czy wprowadzaniem zmian. Przedsiębiorca w każdej chwili ma dostęp do swoich dokumentów, szczególnie jeśli biuro rachunkowe używa najnowszych rozwiązań.

e-księgowość

Współczesne biura rachunkowe przeważnie używają specjalnych programów księgowości online. Ich fundamentalną korzyścią jest elektroniczny wgląd do danych ze wszystkich urządzeń. Nowoczesna e-księgowość umożliwia dodawanie wszelkich dokumentów księgowych, których zapisy online gromadzone są na absolutnie zabezpieczonych serwerach. Poza tym te programy wspierają tworzenie rozliczeń i zestawień, a także wspomagają kontakt pomiędzy biurem rachunkowym, a klientem. Ponadto programy księgowości elektronicznej są intuicyjne i nietrudne w obsłudze. Osoby instalujące program z reguły proponują dodatkowe szkolenia, a nawet całkowite wsparcie techniczne. Takiego rodzaju programy są stale aktualizowane, aby były zgodne z przepisami oraz zapewniały bezpieczeństwo danych.

Zakładanie spółek
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe

Komfortowa współpraca z biurem rachunkowym

Za sprawą nowoczesnych technologii jak e-księgowość, a także możliwościom w zakresie przesyłania dokumentów, współpraca z biurem jest bardzo wygodna. Co więcej wiele biur rachunkowych prezentuje szeroką ofertę. Obok bazowej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wyliczeń dla pracowników m.in. wspierają w zakładaniu działalności gospodarczej, przesyłają deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują klientów czy np. zapewniają telefoniczne konsultacje. Ważnym elementem współpracy jest również to, że wszystkie biura rachunkowe muszą wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W razie błędów z winy biura, skutki finansowe zostaną pokryte z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie żadnych kosztów. Tak samo ważnym plusem jest też zaoszczędzenie czasu. Biuro rachunkowe oferuje pomoc i wiedzę, dlatego sam klient nie musi nadążać za nowościami w przepisach lub dokształcać się w tym zakresie. Współpraca zapewnia koncentrację na prowadzeniu firmy.


Księgowość Toruń
Usługi księgowe Toruń
Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek
Biuro rachunkowe Toruń
Poltax Księgowość
Gość
Dodano: 2022-01-10 18:04:28
Cytuj
Księgowość elektroniczna dla przedsiębiorców

Wnajęcie biura rachunkowego ma różne zalety nie tylko dla rzetelnego wsparcia w wyliczeniach oraz wykorzystania odpowiednich przepisów. Współcześnie większość biur rachunkowych, a także samych księgowych korzysta z aplikacji księgowości online. Co powoduje, że e-księgowość jest często stosowaną metodą? Przede wszystkim dlatego, że system ma szerokie zastosowanie oraz dopasuje się w każdym rodzaju przedsiębiorstwa. Poza tym wdrożenie, a następnie korzystanie z takiego programu księgowości elektronicznej jest dość proste. Zazwyczaj firmy wprowadzające program proponują szkolenia dla pracowników i przedsiębiorców, którzy będą używali księgowości online, a także pomoc techniczną. Używanie systemu księgowości elektronicznej przyspiesza pracę samego biura rachunkowego oraz jest zupełnie korzystne dla przedsiębiorcy.

Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek

W jaki sposób pracuje księgowość elektroniczna?

Opcje programu księgowości online są tak obszerne, że bez problemu można je dostosować do wielkości i wymogów przedsiębiorstwa. Między innymi przez tego typu aplikacje możliwe jest zbieranie dokumentów księgowych oraz ich generowanie (np. deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), za sprawą czego szybko będą gotowe do wydruku oraz dostarczenia do odpowiedniego urzędu np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Przez księgowość online da się też prowadzić księgi rachunkowe, liczyć składki podatkowe, sporządzać bazy danych lub powiększać i edytować plany kont. Wielkim atutem jest także magazynowy system, czy wgląd w analizy. Nieprzerwany kontakt z księgowym lub z biurem rachunkowym zapewnia prawidłowość rozliczeń oraz stosowny obieg dokumentów. W ten sposób księgi prowadzone są fachowo i nie ma w nich najmniejszych uchybień. Podstawowym zadaniem przedsiębiorcy w zakresie księgowości jest przekazywanie kompletnych dokumentów na czas, żeby nie dopuszczać do opóźnień rozliczeniowych.

Biuro rachunkowe Toruń
Usługi księgowe Toruń
Zakładanie spółek
Usługi księgowe Toruń

Aplikacja księgowości elektronicznej

Jednym z najpopularniejszych programów e-księgowości jest enova365, która w wielostronny sposób steruje zasobami przedsiębiorstwa. Ta nowoczesna aplikacja gwarantuje użytkownikom możliwość wejścia w konieczne dane, a także całościowego kierowania dokumentami. Program enova365 jest w pełni zjednoczony z pozostałymi programami księgowości online, co sprawia, że łatwo da się do niego wgrywać dokumenty stworzone przez inny program. Na tym systemie księgowości online klient może działać samodzielnie lub ze wsparciem biura rachunkowego. Jest stosunkowo prosty w obsłudze, a regularne aktualizacje zapewniają, że poszczególne elementy będą zgodne z obowiązującymi przepisami i utrzymają bezpieczeństwo informacji. Wykorzystanie aplikacji e-księgowości w szczególnym stopniu automatyzuje działania oraz usprawnia prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obok tego w aplikacji enova365 możliwe jest określanie uprawnień, dzięki czemu przedsiębiorca bez problemu wskaże dostęp pracowników oraz ich zakres działania.

Księgowość enova
Księgowość enova
Biuro rachunkowe enova365

Zastosowanie aplikacji księgowości elektronicznej

Aplikacja enova365 stworzono ze specjalnych modułów skierowanych na poszczególne pola działania firmy. Każda firma, która zdecyduje się na instalację księgowości elektronicznej, może dosotosować do do siebie wybrane moduły. Każdy z nich skoncentrowany jest na prowadzenie biznesu w wielu dziedzinach. Dla samodzielnych księgowych oraz klientów biur rachunkowych uruchomiono parę modułów dedykowanych. Każdy z nich oferuje najpotrzebniejsze funkcje. Głównie umożliwiają pełną obsługę klientów biura .

To zapewnia sprawne przeprowadzanie takich samych czynności, tworzenie deklaracji, plików JPK_VAT lub np. tworzenie obrachunkowych okresów. Dzięki aktualizacjom elektronicznej księgowości wszystkie dokumenty są zgrane z wytycznymi, a oprócz tego można je bez trudu przekazywać do odpowiednich organów. Obok tego biuro rachunkowe za pomocą programu elektronicznej księgowości przelicza VAT i gromadzi wymaganą ewidencję. Ponadto wszystkie rozliczenia kadrowo-płacowe w zakresie czasu pracy, dodatkowych godzin, chorobowych zwolnień albo urlopów i delegacji są dostępne w możliwościach systemu. Na bazie tego dostępne jest wystawianie deklaracji ZUS. Przygotowywanie wszelkich rozliczeń i deklaracji możliwe jest za pomocą wbudowanych schematów.

Biuro rachunkowe Toruń
Księgowość Toruń
Zakładanie spółek

To, co istotne dla klientów biura rachunkowego, jeżeli używa elektronicznej księgowości, to komunikacja między klientem, a biurem rachunkowym. Przez program księgowości online przedsiębiorca ma nieograniczony dostęp do najpotrzebniejszych dokumentów oraz informacji w wybranym miejscu i czasie. Ponadto wszystkie dokumenty da się przenosić metodą elektroniczną. Poza tym przedsiębiorca może tworzyć niektóre wydruki, z gwarancją absolutnego bezpieczeństwa danych.

Z jakiego powodu warto korzystać z księgowości online?

Korzystanie z księgowości online to przede wszystkim wygoda w postaci dostępu do informacji w dowolnym czasie. Dzięki e-księgowości oraz stałemu kontaktowi z księgową nie trzeba orientować się w zmianach w prawie podatkowym, ani przejmować się bezpieczeństwem danych. Oprócz tego program jest łatwy w obsłudze i dostępny na wielu urządzeniach. Wszystkie te wskazane atuty sprawiają, że warto przemyśleć wdrożenie księgowości online we własnym biznesie.Biuro rachunkowe
Usługi księgowe Toruń
Księgowość Toruń

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS