FAQ - pytania i odpowiedzi

Spotkania z Beneficjentami
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_14_2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_3_2009

Konkurs 5.4.2_9_2011

Kogo należy rozumieć pod pojęciem kadry zarządzającej organizacji pozarządowej?
Kiedy i jak należałoby przeprowadzać ewaluację zewnętrzną w projekcie?
Czy może być zawarte partnerstwo z organizacjami pozarządowymi z zagranicy?
Czy można w odpowiedzi na konkurs złożyć więcej niż jeden projekt?
Od kiedy należy rozpoczynać działania w projekcie?
Czy została wskazana data zakończenia realizacji projektu?
Czy wkład własny jest premiowany?
1 | 2 | 3  »»»  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS