FAQ - pytania i odpowiedzi

Spotkania z Beneficjentami
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_14_2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_3_2009

Konkurs 5.4.2_7_2011

Czy wnioskodawca musi być organizacją pożytku publicznego?
Czy ośrodek wsparcia ekonomii społecznej musi być partnerem w projekcie?
Czy ośrodek wsparcia ekonomii społecznej musi być z tego samego województwa co wnioskodawca?
Czy jest określona maksymalna kwota projektu?
Czy w ramach projektu można założyć koszty na szkolenie dla ekspertów/doradców, którzy będą pracować w centrum informacji i wspomagania organizacji pozarządowych?
Czy w projekcie liczą się również obroty partnera?
W którym zadaniu należy wpisać wydatki na sprzęt zakupiony dla personelu zarządzającego projektu?
«««  1 | 2 | 3 | 4  »»»  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS