FAQ - pytania i odpowiedzi

Spotkania z Beneficjentami
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_14_2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_3_2009

Konkurs 5.4.2_7_2011

Czy jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek?
Czy można zrealizować w ramach konkursu projekt obejmujący więcej niż jedno województwo?
Jaka jest minimalna kwota projektu?
Ile wynosi maksymalny czas trwania projektu?
Czy osoba niebędąca reprezentantem organizacji pozarządowej może być uczestnikiem projektu?
Czy partner musi posiadać osobowość prawną?
Czy na etapie składania wniosku musi być stworzony plan współpracy z jednym z ośrodków wsparcia ekonomii społecznej?
1 | 2 | 3 | 4  »»»  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS