FAQ - pytania i odpowiedzi

Spotkania z Beneficjentami
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_14_2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_3_2009

Konkurs 5.4.2_4_2010

Czy partnerem może być podmiot nie posiadający osobowości prawnej?
Gdzie w tabeli 3.2.1 wniosku o dofinansowanie należy wpisać wolontariuszy, którzy będą uczestnikami projektu?
Jaki jest maksymalny okres realizacji projektu?
Do kogo mogą być skierowane działania w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_4_2010?
Na kiedy należy przewidzieć datę rozpoczęcia realizacji projektu?
Czy w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_4_2010 wkład własny jest wymagany?
«««  1 | 2 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS