FAQ - pytania i odpowiedzi

Spotkania z Beneficjentami
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_14_2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_3_2009

Konkurs 5.4.2_4_2010

Czy istnieją ograniczenia finansowe w zakresie udzielania wsparcia finansowego na zakup usług wynikających ze zindywidualizowanego wsparcia doradczego?
Czy w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_4_2010 można wspierać jedynie organizacje infrastrukturalne?
Czy wniosek o dofinansowanie powinien być sporządzony pod kątem zapisów raportu cząstkowego „Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne”?
Czy w ramach jednego projektu można zarówno wspierać działalność już istniejących centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych, jak i utworzyć nowe centrum?
Czy ten sam partner może występować w kilku projektach?
Co można zakupić w ramach cross-financingu?
Czy jedno centrum informacji i wspomagania organizacji pozarządowych może obejmować swoim zasięgiem jeden powiat?
1 | 2  »»»  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS