FAQ - pytania i odpowiedzi

Spotkania z Beneficjentami
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_14_2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_3_2009

Konkurs 5.4.2_3_2009

1. Czy grupą docelową projektu może być parlament lub administracja rządowa ?
2. Czy do wniosku należy dołączyć załączniki?
3. Co należy wskazać w punkcie dotyczącym potencjału projektodawcy w zakresie doświadczenia w realizacji projektów strażniczych?
4. Jak przyznawane są punkty w ramach kryterium strategicznego? Czy każde 5 pkt przyznaje się za każdy obszar wskazany w dokumentacji konkursowej?
5. Czy zmiana statusu partnera pociąga ze sobą skutki prawne?
6. Przez jaki okres należy utrzymywać trwałość projektu?
7. Co można zakupić w ramach cross-financingu?
1 | 2  »»»  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS