FAQ - pytania i odpowiedzi

Spotkania z Beneficjentami
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_14_2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_3_2009

Konkurs 5.4.2_14_2013

Czy do konkursu może przystąpić organizacja pozarządowa, która nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego?
Jaka jest definicja sieci?
Czy wnioskodawcą może być organizacja, która jest zarejestrowana poza obszarem realizacji projektu?
Czy partner musi być również zarejestrowany od co najmniej 24 miesięcy?
Czy organizacje wchodzące w skład związku stowarzyszeń mogą wchodzić w skład nowej sieci?
Czy możliwe jest, aby w ramach kryterium 4.1 najpierw założyć sieć, a w trakcie trwania okresu realizacji projektu dodawać członków?
Czy wszystkie wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs zostaną poddane ocenie globalnej?
1 | 2 | 3  »»»  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS