FAQ - pytania i odpowiedzi

Spotkania z Beneficjentami
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_14_2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_3_2009

Konkurs 5.4.2_11_2013

Czy w ramach projektu można finansować wizyty studyjne?
Czy lider i partner muszą mieć siedzibę w tym samym województwie?
Czy umowa partnerska musi zostać zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu?
Czy jeden podmiot może być partnerem w kilku projektach?
Czy do projektu można wprowadzić trzeciego partnera spoza grupy JST i NGO?
Czy jest wymagana ewaluacja projektu?
Od kiedy należy planować rozpoczęcie realizacji projektu?
«««  1 | 2 | 3  »»»  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS