FAQ - pytania i odpowiedzi

Spotkania z Beneficjentami
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_14_2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_3_2009

Konkurs 5.4.2_11_2013

Interpretacja kryterium dostępu nr 1 weryfikowanego na etapie oceny merytorycznej.
Czy aby spełnić kryterium merytoryczne (tj. upowszechnienie i wdrożenie współpracy samorządu z trzecim sektorem w każdej z trzech płaszczyzn wymienionych w "Modelu współpracy", a w ramach każdego z nich co najmniej dwóch obszarów współpracy) należy wdrożyć narzędzia/wzorce działań opisane w "Modelu współpracy" dla wybranych obszarów? Tzn. czy należy, w ramach wybranych przez beneficjenta obszarach, zastosować wszystkie wskazane narzędzia/wzorce działań?
Czy obligatoryjnie należy zastosować wskazane w "Modelu współpracy" "rekomendowane minimalne wskaźniki"? A jeżeli tak to czy muszą to być wszystkie wskazane dla danego obszaru minimalne wskaźniki, czy może to być np. wybrany jeden wskaźnik - dopasowany do założonych w projekcie działań?
Czy w konkursie DWF_5.4.2_11_2013 występuje pomoc publiczna?
Czy w ramach projektu można skierować część szkoleń wyłącznie do organizacji pozarządowych?
Czy jeden podmiot może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu?
Czy można zatrudnić ekspertów zewnętrznych do wdrożenia indeksu?
1 | 2 | 3  »»»  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS