FAQ - pytania i odpowiedzi

Spotkania z Beneficjentami
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_14_2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_3_2009

Konkurs 1.3.2_3_2010

1. Czy istnieją jakieś ograniczenia co do liczby partnerów w projekcie?
2. Czy projekt może być dochodowy?
3. Czy w jednym wniosku aplikacyjnym można łączyć dwa typy projektów: utworzenie ośrodka opieki nad dzieckiem i promocję alternatywnych form zatrudnienia?
4. Czy kampanie promocyjne muszą mieć zasięg ogólnopolski?
5. Czy w miejscu pracy można rozwijać również alternatywne formy opieki nad dzieckiem?
6. Czy koszt wynajęcia lokalu na przedszkole jest kosztem kwalifikowanym?
7. Co należy rozumieć pod pojęciem „w miejscu pracy”?
1 | 2 | 3  »»»  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS