FAQ - pytania i odpowiedzi

Spotkania z Beneficjentami
Konkurs 1.5_2_2012
Konkurs 1.5_1_2012
Konkurs 1.3.2_4_2011
Konkurs 1.3.2_3_2010
Konkurs 1.3.2_2_2009
Konkurs 5.4.2_14_2013
Konkurs 5.4.2_11_2013
Konkurs 5.4.2_10_2012
Konkurs 5.4.2_9_2011
Konkurs 5.4.2_8_2011
Konkurs 5.4.2_7_2011
Konkurs 5.4.2_5_2010
Konkurs 5.4.2_4_2010
Konkurs 5.4.2_3_2009

Spotkania z Beneficjentami

Czyje dane kontaktowe należy wpisać na pierwszej stronie wniosku o płatność?
Gdzie szukać informacji na temat najnowszych wersji Generatora Wniosków Płatniczych (GWP)?
Czy można dokonać zmiany harmonogramu płatności (pkt 10 wniosku o płatność)?
Jak często należy wnioskować o transzę dofinansowania?
Jakie informacje powinny znaleźć się w punkcie 5 „Postęp rzeczowy” wniosku o płatność?
Jakie informacje należy wpisać w polu dotyczącym zarządzania projektem?
Czy w projektach realizowanych w ramach Działania 1.5 PO KL we wniosku o płatność należy wykazywać wydatki ponoszone z opłat rodziców (wkład własnym)?
1 | 2 | 3 | 4 | 5  »»»  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS