Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
Wdrażanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej
Informacja i promocja funduszy europejskich
Dokumenty programowe
Plany działań
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL- wersja obowiązująca od 01.05.2014 r. - AKTUALNA

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL- wersja obowiązująca od 15.07.2013 r. do 30.04.2014 r.

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL- wersja obowiązująca od 1.09.2012 r. do 14.07.2013 r.

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL- wersja obowiązująca od 1.01.2012 r. do 31.08.2012 r.

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL- wersja obowiązująca od 1.01.2011 r. do 31.12. 2011 r.

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL- wersja obowiązująca od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL- wersja obowiązująca od 1.04.2009 r. do 31.12.2009 r.

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL- wersja obowiązująca od 1.10.2008 r. do 31.03.2009 r.

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL- wersja obowiązująca od 10.03.2008 r. do 31.09.2008 r.

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL- wersja obowiązująca od 9.07.2007 r. do 9.03.2008 r.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS