Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
Wdrażanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej
Informacja i promocja funduszy europejskich
Dokumenty programowe
Plany działań
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

Wdrażanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 24.08.2012 r. - AKTUALNA

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1.04.2009 r. do 23.08.2012 r.

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 16.08.2007 r. do 31.03.2009 r.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS