Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
Wdrażanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej
Informacja i promocja funduszy europejskich
Dokumenty programowe
Plany działań
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

Wytyczne MIR

W dziale Wytyczne MIR znajdą Państwo obowiązujące i archiwalne wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie:

  • kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • informacji i promocji.

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS