Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Dokumenty programowe
Plany działań
2014-2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

2013

Plan Działania na 2013 r. dla Priorytetu I PO KL

Plan Działania na rok 2013 dla Priorytetu I PO KL - Zatrudnienie i integracja społeczna

Plan Działania na 2013 r. dla Priorytetu II PO KL

Plan Działania na rok 2013 dla Priorytetu II PO KL - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie działania na 2013 r. w ramach Działania 5.4 i 5.5 Priorytetu V PO KL

Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie działania na 2013 r. w ramach Działania 5.4 i 5.5 Priorytetu V PO KL

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS