Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Dokumenty programowe
Plany działań
2014-2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

2012

Plan Działania na 2012 r. dla Priorytetu I PO KL

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja z dnia 9 lipca 2012 r.

Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie Działania na 2012 r. w ramach Priorytetu I PO KL

Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie Działania na 2012 r. w ramach Priorytetu I PO KL

Plan Działania na 2012 r. dla Priorytetu II PO KL

Plan Działania na 2012 r. dla Priorytetu II PO KL - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie Działania na 2012 r. w ramach Priorytetu II PO KL

Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie Działania na 2012 r. w ramach Priorytetu II PO KL

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS