Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Dokumenty programowe
Plany działań
2014-2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

2011

Plan Działania na 2011 r. dla Priorytetu I PO KL

Plan działania na rok 2011 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja z dnia 18 lutego 2011 r.

Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie Działania na 2011 r. w ramach Priorytetu I PO KL

Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie Działania na 2011 r. w ramach Priorytetu I PO KL

NOWE - Plan działania na 2011 r. dla Priorytetu II PO KL

Plan działania dla Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011 – wersja z dnia 1 lipca 2011 r., zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 8 lipca 2011 r.

NOWE - Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie działania na 2011 r. w ramach Priorytetu II PO KL

Plan działania dla Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011 – wersja z dnia 22 lipca 2011 r., zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 8 lipca 2011 r.

Wkład do Planu działania na 2011 r. dla Działania 5.4 i 5.5 w ramach Priorytetu V PO KL

Wkład do Planu działania na 2011 r. dla Działania 5.4 i 5.5 w ramach Priorytetu V PO KL - wersja z dnia 17 grudnia 2010 r., zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 20 stycznia 2011 r.

Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie działania na 2011 r. w ramach Działania 5.4 i 5.5 Priorytetu V PO KL

Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie działania na 2011 r. w ramach Działania 5.4 i 5.5 Priorytetu V PO KL

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS