Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Dokumenty programowe
Plany działań
2014-2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

2009

Zaktualizowany wykaz projektów - Priorytet I PO KL

Zaktualizowany wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie Działania na 2009 r. w ramach Priorytetu I Programu Kapitał Ludzki

Zaktualizowany Plan działania dla Priorytetu I PO KL

Zaktualizowany Plan działania dla Priorytetu II PO KL

Wykaz projektów - Priorytet I PO KL

Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie Działania na 2009 r. w ramach Priorytetu I Programu Kapitał Ludzki

Wykaz projektów - Priorytet II PO KL

Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w Planie Działania na 2009 r. w ramach Priorytetu II Programu Kapitał Ludzki

Plan działania dla Priorytetu V PO KL - Poddziałanie 5.4.1 i 5.5.1

Treść dokumentu Plan Działania dla Priorytetu V Programu Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 i 5.5, Poddziałanie 5.4.1 i 5.5.1 PO KL.

Plan działania dla Priorytetu V PO KL - Poddziałanie 5.4.2 i 5.5.2

Treść dokumentu Plan Działania dla Priorytetu V Programu Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 i 5.5, Poddziałanie 5.4.2 i 5.5.2 PO KL.

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS