Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Dokumenty programowe
Plany działań
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

Interpretacje Instytucji Zarządzającej

Stosowania Zasad dokonywania wyboru projektów

Interpretacja IZ dot. stosowania Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujących od 01.01.2012 r. w przypadku projektów innowacyjnych wybranych w ramach konkursów ogłoszonych w latach 2009-2011

Formy zatrudnienia personelu projektu w kontekście ewidencji godzin i zadań

Dokument opracowany przez Instytucję Zarządzającą PO KL, w którym przykładowo zestawiono formy zatrudniania personelu projektu w kontekście wymogu prowadzenia ewidencji godzin i zadań.

Definicja personelu projektu

Interpretacja IZ PO KL dotycząca definicji personelu projektu

FAQ kwalifikowalność wydatków

Aktualizacja dokumentu „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów Programu Kapitał Ludzki”

Koszty osobowe

Koszty osobowe w ramach kosztów pośrednich w ramach projektu PO KL

Gadżety jako materiały promocyjne

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO KL w sprawie stosowania gadżetów jako materiałów promocyjnych

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS