Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Dokumenty programowe
Program Kapitał Ludzki
Szczegółowy opis priorytetów
System realizacji PO KL
Zasady zakmnięcia PO KL
Plany działań
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

Szczegółowy opis priorytetów

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Treść dokumentu - wersja obowiązująca od 1.06.2009 r. do 1.06.2010 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Treść dokumentu - wersja obowiązująca od 1.03.2009 r. do 1.06.2009 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Treść dokumentu - wersja obowiązująca od 1.04.2008 r. do 1.03.2009 r.

«««  1 | 2 
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS