Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Dokumenty programowe
Program Kapitał Ludzki
Szczegółowy opis priorytetów
System realizacji PO KL
Zasady zakmnięcia PO KL
Plany działań
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

System realizacji PO KL

Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej - aktualizacja z dn. 02.06.2014 r. - AKTUALNE

Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE - aktualizacja z dn. 02.06.2014 r.

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych - instrukcja

W ramach PO KL dokument pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator pzp) obowiązuje w odniesieniu do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi do dnia 31 maja 2014 r. oraz w odniesieniu do umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest niniejsza wersja taryfikatora, bez względu na datę wykrycia nieprawidłowości.

Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej

Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE

12 - Plan komunikacji PO KL - wersja z dnia 6 grudnia 2011 r.

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 - Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

14 - Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 - Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16 - Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Po konsultacjach społecznych 20 marca 2012 r. został podpisany dokument "Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Dokument ten stanowi część Systemu realizacji Programu Kapitał Ludzki (PO KL) i określa zasady realizacji projektów w zakresie inżynierii finansowej zarówno w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak i Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wersja obowiązująca od 10.02.2014 r.

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS