Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Dokumenty programowe
Program Kapitał Ludzki
Szczegółowy opis priorytetów
System realizacji PO KL
Zasady zakmnięcia PO KL
Plany działań
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

System realizacji PO KL

Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

9 - Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Kapitał Ludzki

10 - Zasady realizacji Pomocy Technicznej w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 24 lutego 2014 r.

Zasady realizacji Pomocy Technicznej w ramach PO KL

Załącznik - Wzór rocznego planu działania pomocy technicznej

Załącznik do zasad realizacji pomocy technicznej PO KL

Załącznik - Zestawienie potwierdzające poniesienie wydatków na wynagrodzenia osobowe

Załącznik do zasad realizacji pomocy technicznej PO KL

Załącznik - Załączniki do wzoru sprawozdania z PT PO KL

Załącznik do zasad realizacji pomocy technicznej PO KL

Załącznik - Opis dokumentu księgowego

Załącznik do zasad realizacji pomocy technicznej PO KL

11 - Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych - instrukcja - aktualizacja z dn. 02.06.2014 r. - AKTUALNE

Zgodnie ze wskazaniem w pkt 2 dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator), taryfikator pzp znajduje zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r., przy czym, w przypadku umów o dofinansowanie projektu, do których załączono taryfikator pzp stosuje się taryfikator pzp wynikający z zawartej umowy.

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5  »»»  
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS