Dokumenty i wytyczne

Akty prawne
Wytyczne MIR
Dokumenty programowe
Program Kapitał Ludzki
Szczegółowy opis priorytetów
System realizacji PO KL
Zasady zakmnięcia PO KL
Plany działań
Dokumentacja konkursowa
Sprawozdania z realizacji priorytetów
Interpretacje Instytucji Zarządzającej

System realizacji PO KL

Załącznik - Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL

Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL

Załącznik - Podręcznik wskaźników PO KL

Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL

Podręcznik wskaźników PO KL

Podręcznik wskaźników wspomagających monitorowanie osiągania celu głównego, celów strategicznych oraz celów szczegółowych Programu Kapitał Ludzki - lipiec 2013 r.

7 - Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r.

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucje Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucje Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucje Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca do 31 grudnia 2012 r.

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucje Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

8 - Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Zasady kontroli w ramach Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

8a - Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach PO KL

Załącznik nr 1

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5  »»»  
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS